Giáo án môn Lịch sử 4 - Học kì II

I.MỤC TIÊU:

 - Nắm được một số sự kiện về sự suy yếu của nhà Trần:

 + Vua quan ăn chơi sa đoạ; trong triều một số quan lại bất bình, Chu Văn An dâng sớ xin chém 7 viên quan coi thường phép nước.

 + Nông dân và nô tì nổi dậy đấu tranh.

- Hoàn cảnh Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần, lập nên nhà Hồ:

 Trước sự suy yếu của nhà Trần, Hồ Quý Ly – một đại thần của nhà Trần đã truất ngôi nhà trần, lập nên nhà Hồ và đổi tên nước là Đại Ngu.

II.CHUẨN BỊ:

- SGK

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

 

doc26 trang | Chia sẻ: donghaict | Ngày: 09/04/2016 | Lượt xem: 399 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Lịch sử 4 - Học kì II, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h này cĩ tác dụng thúc đẩy kinh tế phát triển. + Đã cĩ nhiều chính sách nhằm phát triển văn hố, giáo dục,: “Chiếu lập học”, đề cao chữ Nơm, Các chính sách này cĩ tác dụng thúc đẩy văn hố, giáo dục phát triển. II.CHUẨN BỊ: Thư Quang Trung gửi cho Nguyễn Thiếp Các chiếu khuyến nông, đề cao chữ Nômcủa vua Quang Trung. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Khởi động: Bài cũ: Quang Trung đại phá quân Thanh Em hãy nêu tài trí của vua Quang Trung trong việc đánh bại quân xâm lược nhà Thanh Em hãy kể tên các trận đánh lớn trong cuộc đại phá quân Thanh? Em hãy nêu ý nghĩa của ngày giỗ trận Đống Đa mồng 5 tháng giêng? GV nhận xét Bài mới: Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động nhóm GV trình bày tóm tắt tình hình kinh tế đất nước trong thời Trịnh – Nguyễn phân tranh: ruộng đất bị bỏ hoang, kinh tế không phát triển. Sau khi đất nước thống nhất, vua Quang Trung đã có những chính sách gì về kinh tế? Nội dung & tác dụng của những chính sách đó? Hoạt động 2: Hoạt động cá nhân Tại sao vua Quang Trung lại coi trọng chữ Nôm? Em hiểu câu: “Xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu” như thế nào? GV kết luận: Qua bài này, ta thấy Quang Trung mong muốn xây dựng đất nước giàu mạnh. Ông rất trọng dụng nhân tài. Tiếc rằng công việc đang tiến triển tốt đẹp thì ông mất Hoạt động 3: Hoạt động nhóm - GV chia nhóm để HS kể lại câu chuyện vua Quang Trung trọng dụng người tài. Củng cố - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi trong SGK Dặn dò: - Chuẩn bị bài: Nhà Nguyễn thành lập HS trả lời HS nhận xét HS thảo luận nhóm & báo cáo kết quả. Tổ chức lại bộ máy nhà nước, khuyến khích nông dân lưu tán trở về cày cấy, quyết định dùng chữ Nôm làm chữ viết của nước nhà, mời người tài giỏi ra giúp nước. Chữ Nôm là chữ của dân tộc. Việc vua Quang Trung đề cao chữ Nôm là nhằm đề cao tinh thần dân tộc. Đất nước muốn phát triển được, cần phải đề cao dân trí, coi trọng việc học hành. Các nhóm thi đua Lịch sử NHÀ NGUYỄN THÀNH LẬP I.MỤC TIÊU: - Nắm được đơi nét về sự thành lập nhà Nguyễn: + Sau khi Quang Trung qua đời, triều đại Tây Sơn suy yếu dần. Lợi dụng thời cơ đĩ Nguyễn ánh đã huy động lực lượng tấn cơng nhà tây Sơn. Năm 1802, triều Tây Sơn bị lật đổ, Nguyễn Ánh lên ngơi Hồng Đế, lấy niên hiệu là Gia Long, định đơ ở Phú Xuân (Huế). - Nêu một vài chính sách cụ thể của các vua nhà Nguyễn để củng cố sự thống trị: + Các vua nhà Nguyễn khơng đặt ngơi hồng hậu, bỏ chức tể tướng, tự mình điều hành mọi việc hệ trọng trong nước. + Tăng cường lực lượng quân đội (với nhiều thứ quân, các nơi đều cĩ thành trì vững chắc..) + Ban hành Bộ luật Gia Long nhằm bảo vệ quyền hành tuyệt đối của nhà vua, trừng trị tàn bạo kẻ chống đối. II.CHUẨN BỊ: Tranh ảnh về kinh thành Huế Một số điều luật của Bộ luật Gia Long (nói về sự tập trung quyền hành & những hình phạt đối với mọi hành động phản kháng nhà Nguyễn) III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Khởi động: Bài cũ: Những chính sách về kinh tế & văn hóa của vua Quang Trung Em hãy kể lại những chính sách về kinh tế & văn hóa của vua Quang Trung? GV nhận xét Bài mới: Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cá nhân Nhà Nguyễn ra đời vào hoàn cảnh nào? Năm 1792, Quang Trung qua đời, triều đại Tây Sơn như thế nào? Nguyễn Ánh lật đổ triều Tây Sơn vào năm nào? Lấy hiệu là gì? Kinh đô ở đâu? Hoạt động 2: Hoạt động cả lớp + thi đua tổ GV treo tranh kinh thành Huế & giới thiệu nhà Nguyễn đã chọn Phú Xuân làm kinh đô, các đời vua nhà Nguyễn? Hoạt động 3: Hoạt động nhóm GV cung cấp thêm một số điểm trong bộ luật Gia Long: Gia Long đặt lệ “tứ bất” (nhưng không ghi thành văn) tức là: không đặt tể tướng, không lập hoàng hậu, không lấy trạng nguyên trong thi cử, không phong tước vương cho người ngoài họ vua Các vua nhà Nguyễn bảo vệ quyền lợi của mình bằng bộ luật hà khắc nào? Vì sao các vua nhà Nguyễn không muốn chia sẻ quyền lợi của mình cho ai? Từ việc đặt luật pháp, thay đổi các cơ quan, đến việc tổ chức các kì thi Hội do ai làm? Để bảo vệ uy quyền tuyệt đối của nhà vua, các vua triều Nguyễn đã đặt ra các hình phạt như thế nào? GV kết luận: Các vua nhà Nguyễn đã dùng mọi biện pháp thâu tóm quyền hành vào tay mình. Nhà Nguyễn ra đời đã xây dựng ngai vàng của mình trên biển máu của cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn. Vì vậy nhà Nguyễn đã thực hiện chính sách quản lí xã hội rất chặt chẽ & tàn bạo. Củng cố - GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong SGK Dặn dò: Tìm đọc: Các vua đời nhà Nguyễn Chuẩn bị bài: Kinh thành Huế HS trả lời HS nhận xét Sau khi vua Quang Trung mất, lợi dụng triều đình đang suy yếu, Nguyễn Aùnh đã đem quân tấn công, lật đổ nhà Tây Sơn. HS trả lời Nguyễn Aùnh lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Gia Long, chọn Huế làm kinh đô. Từ năm 1802 đến năm 1848, nhà Nguyễn trải qua các đời vua: Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. HS xem tranh Các tổ lên thi đua chọn đúng thứ tự các đời vua đầu nhà Nguyễn (Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức) HS hoạt động theo nhóm sau đó cử đại diện lên báo cáo Lịch sử KINH THÀNH HUẾ (Tích hợp: GD BVMT) I.MỤC TIÊU: Mơ tả được đơi nét về kinh thành Huế: + Với cơng sức của hàng chục vạn dân và lính sau hàng chục năm xây dựng và tu bổ, kinh thành huế được xây dựng bên bờ sơng Hương, đây là tồ thành đồ sộ và đẹp nhất nước ta thời đĩ. + Sơ lược về cấu trúc của kinh thành: thành cĩ 10 cửa chính ra, vào, nằm giữa kinh thành là Hồng thành; các lăng tẩm của các vua nhà Nguyễn. Năm 1993, Huế được cơng nhận là Di sản văn hố thế giới. *GD BVMT: Giáo dục HS ý thức giữ gìn, bảo vệ di sản, có ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường sạch đẹp. II.CHUẨN BỊ: Một số hình ảnh về kinh thành & lăng tẩm ở Huế. SGK III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Khởi động: Bài cũ: Nhà Nguyễn thành lập Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào? Nêu tên một số ông vua đầu triều Nguyễn? GV nhận xét Bài mới: Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cả lớp - Mô tả sơ lược quá trình xây dựng kinh thành Huế? Hoạt động 2: Hoạt động nhóm GV cho HS xem ảnh sưu tầm được về kinh thành Huế GV hệ thống lại để HS nhận thức được sự đồ sộ & vẻ đẹp của hệ thống cung điện, lăng tẩm ở kinh thành Huế. GV kết luận: Kinh thành Huế là một công trình sáng tạo của nhân dân ta. Ngày 11 – 12 – 1993, thế giới đã công nhận Huế là một Di sản Văn hóa thế giới. Củng cố -GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong SGK -Giáo dục HS ý thức giữ gìn, bảo vệ di sản, có ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường sạch đẹp. Dặn dò: - Chuẩn bị bài ôn tập HS trả lời HS nhận xét HS đọc SGK rồi mô tả sơ lược Các nhóm thảo luận để đi đến thống nhất về những nét đẹp của các công trình đó Lịch sử TỔNG KẾT I.MỤC TIÊU: - Hệ thống những sự kiện tiêu biểu của mỗi thời kì trong lịch sử nước ta từ buổi đầu dựng nước đến giữa thế kỉ XIX (từ thời Văn Lang - Âu Lạc đến thời Nguyễn ): Thời Văn Lang - Âu Lạc; Hơn một nghìn năm chống Bắc thuộc; buổi đầu độc lập; Nước Đại Việt thời Lý, thời Trần, thời Hậu Lê, thời Nguyễn. - Lập bảng nêu tên và những cống hiến của các nhân vật lịch sử tiêu biểu: Hùng Vương, An Dương Vương, Hai Bà Trưng, Ngơ Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hồn, Lý Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, quang Trung. II.CHUẨN BỊ: SGK, sơ đồ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Khởi động: Bài cũ: Kinh thành Huế Mô tả sơ lược về quá trình xây dựng kinh thành Huế? GV nhận xét. Bài mới: Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cả lớp GV đưa sơ đồ, giải thích sơ đồ Hoạt động 2: Hoạt động cá nhân - GV đưa ra danh sách các nhân vật lịch sử như : Hùng Vương, An Dương Vương, Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn, Lý Thái Tổ Hoạt động 3: Thi đua tổ - GV đưa ra một số địa danh, di tích lịch sử, văn hoá như : đền Hùng, thành Cổ Loa, Thăng Long Củng cố - GV nhắc lại những kiến thức đã học. Dặn dò: - Chuẩn bị kiểm tra định kì HS trả lời HS nhận xét HS điền nội dung các thời kì, triều đại vào ô trống HS ghi tóm tắt về công lao của các nhân vật lịch sử HS thi đua tìm thời gian, thời kì ra đời của các địa danh, di tích lịch sử, văn hoá Lịch sử ÔN TẬP HKII I.MỤC TIÊU: Hệ thống những sự kiện lịch sử tiêu biểu từ thời Hậu Lê - thời Nguyễn II.CHUẨN BỊ: SGK, câu hỏi III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Khởi động: Bài mới: Giới thiệu: Hoạt động1: Những sự kiện lịch sử tiêu biểu thời Hậu Lê: GV hỏi: + Nêu diễn biến của trận Chi Lăng. + Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập? + Nhà Hậu Lê đã làm gì để quản lí đất nước? Hoạt động 2: Những sự kiện lịch sử tiêu biểu thời Nguyễn: + Nguyễn Huệ tiến quân ra Thăng Long (năm 1786) nhằm mục đích gì? + Kể tên các trận đánh lớn của quân Tây Sơn trong cuộc đại phá quân Thanh. + Huế được UNETCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào ngày, tháng, năm, nào? Củng cố - GV nhắc lại những kiến thức đã học. Dặn dò: - Chuẩn bị kiểm tra định kì HS trả lời HS nhận xét HS trả lời HS nhận xét

File đính kèm:

  • docLICH SU LOP 4 HKII.doc
Giáo án liên quan