Giáo án môn Khoa học lớp 5 - Bài 1 đến bài 34

I. Mục tiêu, nhiệm vụ:

Sau bài học, HS có khả năng:

- Nhận ra mỗi trẻ em đều do bố, mẹ sinh ra và có những đặc điểm giống với bố, mẹ của mình.

- Nêu ý nghĩa của sự sinh sản.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bộ phiếu dùng cho trò chơi “Bé là con ai?” (đủ dùng theo nhóm).

- Hình trang 5, 6 SGK.

III. Các hoạt động dạy học:

 

doc57 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 21/03/2019 | Lượt xem: 150 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Khoa học lớp 5 - Bài 1 đến bài 34, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
và tranh ảnh sưu tầm được. Mục tiêu: HS kể được tên một số vùng núi đá vôi cùng hang động của chúng và nêu được ích lợi của đá vôi. Cách tiến hành: - Cho HS làm việc theo nhóm. - Cho HS trình bày kết quả. - GV nhận xét. - HS viết tên hoặc dán tranh ảnh những vùng đá vôi cùng hang động của chúng và ích lợi của đá vôi sưu tầm được và giấy khổ to. Kết luận: (SGV) Hoạt động 3: Làm việc với mẫu hoặc quan sát hình. Mục tiêu: HS biết làm thí nghiệm hoặc quan sát hình để phát hiện ra tính chất của đá vôi. Cách tiến hành: - Cho HS làm việc theo nhóm. - Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình làm thực hành theo hướng dẫn (SGK). - Cho đại diện từng nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm và giải thích kết quả thí nghiệm của nhóm mình. Kết luận: (SGV) 3. Củng cố, dặn dò: (2') - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài tiếp. Rút kinh nghiệm : Bài 27: GỒM XÂY DỰNG: GẠCH, NGÓI I. Mục tiêu, nhiệm vụ: Sau bài học, HS biết: - Kể tên một số đồ gốm. - Phân biệt gạch, ngói với các loại đồ sành, sứ. - Kể tên một số loại gạch, ngói và công dụng của chúng. - Làm thí nghiệm để phát hiện ra một số tính chất của gạch, ngói. II. Đồ dùng dạy học: - Hình trang 56, 57 SGK. - Sưu tầm thông tin và tranh ảnh về đồ gốm nói chung và gốm xây dựng nói riêng. - Một vài viên gạch, ngói khô; chậu nước. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Kiểm tra: 2. Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài. (1') Hoạt động 2: Thảo luận. Mục tiêu: Giúp HS: - Kể được tên một số đồ gốm. - Phân biệt được gạch, ngói với các loại đồ sành, sứ. Cách tiến hành: - Cho HS làm việc theo nhóm. - HS sắp xếp các thông tin và tranh ảnh sưu tầm được về các loại đồ gốm vào giấy. - Cho HS trình bày sản phẩm. - Các nhóm treo sản phẩm lên bảng và cử người thuyết minh. - Cho HS thảo luận câu hỏi (SGV). Kết luận: (SGV) Hoạt động 3: Quan sát. Mục tiêu: HS nêu được công dụng của gạch, ngói. Cách tiến hành: - Cho HS làm các bài tập ở mục Quan sát trang 56, 57 SGK. - Nhóm trưởng điều khiển nhóm làm việc. - Cho HS trình bày kết quả làm việc của nhóm mình. - Đại diện từng nhóm trình bày. Kết luận: (SGV) Hoạt động 4: Thực hành. Mục tiêu: HS làm thí nghiệm để phát hiện ra một số tính chất của gạch, ngói. Cách tiến hành: - Cho HS làm việc. - Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình : Quan sát kĩ một viên gạch hoặc ngói rồi nhận xét. Làm thực hành. - Cho HS trình bày kết quả làm việc. - Đại diện từng nhóm báo cáo kết quả thực hành và giải thích hiện tượng. Kết luận: (SGV) 3. Củng cố, dặn dò: (2') - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài tiếp. Rút kinh nghiệm : Bài 28: XI MĂNG I. Mục tiêu, nhiệm vụ: Sau bài học, HS biết: - Kể tên các vật liệu được dùng để sản xuất ra xi măng. - Nêu tính chất và công dụng của xi măng. II. Đồ dùng dạy học: - Hình và thông tin trang 58, 59 SGK. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Kiểm tra: 2. Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài. (1') Hoạt động 2: Thảo luận. Mục tiêu: HS kể được tên một số nhà máy xi măng ở nước ta. Cách tiến hành: - GV cho HS thảo luận các câu hỏi (SGV). Hoạt động 3: Thực hành xử lí thông tin. Mục tiêu: Giúp HS: - Kể được tên các vật liệu được dùng để sản xuất ra xi măng. - Nêu được tính chất, công dụng của xi măng. Cách tiến hành: - Cho HS làm việc theo nhóm. - HS đọc thông tin và thảo luận các câu hỏi trang 59 SGK. - Cho HS trình bày kết quả làm việc. - Đại diện mỗi nhóm trình bày. Kết luận: (SGV) 3. Củng cố, dặn dò: (2') - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài tiếp. Rút kinh nghiệm : Bài 29: THỦY TINH I. Mục tiêu, nhiệm vụ: Sau bài học, HS biết: - Phát hiện một số tính chất và công dụng của thủy tinh thông thường. - Kể tên các vật liệu được dùng để sản xuất ra thủy tinh. - Nêu tính chất và công dụng của thủy tinh chất lượng cao. II. Đồ dùng dạy học: - Hình và thông tin trang 60, 61 SGK. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Kiểm tra: 2. Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài. (1') Hoạt động 2: Quan sát và thảo luận. Mục tiêu: HS phát hiện ra được một số tính chất và công dụng của thủy tinh thông thường. Cách tiến hành: - Cho HS làm việc theo cặp. - HS quan sát các hình trang 60, 61 SGK và trả lời các câu hỏi. - Cho HS trình bày kết quả. - Một số HS trình bày trước lớp kết quả làm việc theo cặp. Kết luận: (SGK) Hoạt động 3: Thực hành xử lí thông tin. Mục tiêu: Giúp HS: - Kể được tên các vật liệu được dùng để sản xuất ra thủy tinh. - Nêu được tính chất và công dụng của thủy tinh thông thường và thủy tinh chất lượng cao. Cách tiến hành: - Cho HS làm việc theo nhóm. - HS thảo luận các câu hỏi trang 61 SGK. - Cho đại diện mỗi nhóm trình bày câu hỏi. Kết luận: (SGK) 3. Củng cố, dặn dò: (2') - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài tiếp. Rút kinh nghiệm : Bài 30: CAO SU I. Mục tiêu, nhiệm vụ: Sau bài học, HS biết: - Làm thực hành để tìm ra tính chất đặc trưng của cao su. - Kể tên các vật liệu dùng để chế tạo ra cao su. - Nêu tính chất, công dụng và cách bảo quản các đồ dùng bằng cao su. II. Đồ dùng dạy học: - Hình trang 62, 63 SGK. - Sưu tầm một số đồ dùng bằng cao su như quả bóng, dây chun, mảnh săm, lốp III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Kiểm tra: 2. Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài. (1') Hoạt động 2: Thực hành. Mục tiêu: HS làm thực hành để tìm ra tính chất đặc trưng của cao su. Cách tiến hành: - Cho HS làm việc theo nhóm. - HS làm thực hành theo chỉ dẫn trang 63 SGK. - Cho HS báo cáo kết quả làm thực hành của nhóm mình. - Đại diện mỗi nhóm trình bày. Kết luận: (SGK) Hoạt động 3: Thảo luận. Mục tiêu: Giúp HS: - Kể được tên các vật liệu dùng để chế tạo ra cao su. - Nêu được tính chất, công dụng và cách bảo quản các đồ dùng bằng cao su. Cách tiến hành: - Cho HS làm việc cá nhân. - HS đọc nội dung mục Bạn cần biết trang 63 SGK để trả lời các câu hỏi. - Cho HS lần lượt trả lời từng câu hỏi. Kết luận: (SGV) 3. Củng cố, dặn dò: (2') - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài tiếp. Rút kinh nghiệm : Bài 31: CHẤT DẺO I. Mục tiêu, nhiệm vụ: Sau bài học, HS có khả năng: Nêu tính chất, công dụng và cách bảo quản các đồ dùng bằng chất dẻo. II. Đồ dùng dạy học: - Hình trang 64, 65 SGK. - Một vài đồ dùng thông thường bằng nhựa (thìa, bát, đĩa, áo mưa, ống nhựa) III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Kiểm tra: 2. Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài. (1') Hoạt động 2: Quan sát. Mục tiêu: Giúp HS nói được về hình dạng, độ cứng của một số sản phẩm được làm ra từ chất dẻo. Cách tiến hành: - Cho HS làm việc theo nhóm . - Cho đại diện từng nhóm trình bày. - HS quan sát các đồ dùng bằng nhựa kết hợp các hình trang 64 SGK để tìm hiểu về tính chất của các đồ dùng làm bằng chất dẻo. Hoạt động 3: Thực hành xử lí thông tin và liên hệ thực tế. Mục tiêu: HS nêu được tính chất, công dụng và cách bảo quản các đồ dùng bằng chất dẻo. Cách tiến hành: - Cho HS làm việc cá nhân. - HS đọc thông tin để trả lời các câu hỏi trang 65 SGK. - Cho HS trả lời câu hỏi. Kết luận: (SGK) 3. Củng cố, dặn dò: (2') - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài tiếp. Bài 32: TƠ SỢI I. Mục tiêu, nhiệm vụ: Sau bài học, HS biết: - Kể tên một số loại tơ sợi. - Làm thực hành phân biệt tơ sợi tự nhiên và tơ sợi nhân tạo. - Nêu đặc điểm nổi bật của sản phẩm làm ra từ một số loại tơ sợi. II. Đồ dùng dạy học: - Hình và thông tin trang 66 SGK. - Một số loại tơ sợi tự nhiên và tơ sợi nhân tạo hoặc sản phẩm được dệt ra từ các loại tơ sợi đó; bật lửa hoặc bao diêm. - Phiếu học tập. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Kiểm tra: 2. Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài. (1') Hoạt động 2: Quan sát và thảo luận. Mục tiêu: HS kể được tên một số loại tơ sợi. Cách tiến hành: - Cho HS làm việc theo nhóm. - HS quan sát và trả lời các câu hỏi trang 66 SGK. - Cho đại diện mỗi nhóm trình bày. - Cả lớp nhận xét. Hoạt động 3: Thực hành. Mục tiêu: HS làm thực hành để phân biệt tơ sợi tự nhiên và tơ sợi nhân tạo. Cách tiến hành: - Cho HS làm việc theo nhóm. - HS làm theo chỉ dẫn ở mục Thực hành trang 67 SGK. - Cho đại diện mỗi nhóm trình bày kết quả thực hành. Kết luận: (SGK) Hoạt động 4: Làm việc với phiếu học tập. Mục tiêu: HS nêu được đặc điểm nổi bật của sản phẩm làm ra từ một số loại tơ sợi. Cách tiến hành: - Cho HS làm việc cá nhân. - HS đọc kĩ các thông tin trang 67 SGK và làm bài trên phiếu. - Gọi một số HS chữa bài tập. 3. Củng cố, dặn dò: (2') - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài tiếp. Rút kinh nghiệm : Bài 33- 34: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I I. Mục tiêu, nhiệm vụ: Giúp HS củng cố và hệ thống các kiển thức về: - Đặc điểm giới tính. - Một số biện pháp phòng bệnh có liên quan đến việc giữ vệ sinh cá nhân. - Tính chất và công dụng của một số vật liệu đã học. II. Đồ dùng dạy học: - Hình trang 68 SGK. - Phiếu học tập. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Kiểm tra: 2. Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài. (1') Hoạt động 2: Làm việc với phiếu học tập. Mục tiêu: Giúp HS củng cố và hệ thống các kiến thức về: - Đặc điểm giới tính. - Một số biện pháp phòng bệnh có liên quan đến việc giữ vệ sinh cá nhân. Cách tiến hành: - Cho HS làm việc cá nhân. - HS làm các bài tập trang 68 SGK và ghi lại kết quả và phiếu học tập. - Chữa bài tập. Hoạt động 3: Thực hành. Mục tiêu: Giúp HS củng cố và hệ thống các kiến thức về tính chất và công dụng của một số vật liệu đã học. Cách tiến hành: - Tổ chức và hướng dẫn. - HS lắng nghe. - Cho HS làm việc theo nhóm. - HS làm việc theo yêu cầu ở mục Thực hành trang 69 SGK. - Cho HS trình bày kết quả. - Cả lớp nhận xét. Hoạt động 4: Trò chơi “Đoán chữ”. Mục tiêu: Giúp HS củng cố lại một số kiến thức trong chủ đề “Con người và sức khoẻ”. Cách tiến hành: - Tổ chức và hướng dẫn. - Cho HS chơi theo hướng dẫn. - GV tuyên dương nhóm thắng cuộc. 3. Củng cố, dặn dò: (2') - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài tiếp. Rút kinh nghiệm :

File đính kèm:

  • docCON NGUOI VA SUC KHOE.doc
Giáo án liên quan