Giáo án môn Khoa học khối 5 - Tuần 19 đến tuần 35

I.Mục tiêu:

Sau bài học, HS biết:

- Cách tạo ra một dung dịch.

- Kể tên một số dung dịch.

- Nêu một số cách tách các chất trong dung dịch.

II.Đồ dùng dạy học:

- Hình trang 76, 77 SGK.

- Một ít đường (hoặc muối), nước sôi để nguội, một cốc thuỷ tinh, thìa nhỏ có cán dài.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:

1.Kiểm tra bài cũ:

2.Bài mới:

 

doc55 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 22/03/2019 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Khoa học khối 5 - Tuần 19 đến tuần 35, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
y càng bị thu hẹp. Tiến hành: -GV yêu cầu HS xem tranh và đọc các thông tin trong SGK/136. Trả lời các câu hỏi trong SGK. -GV đi đến các nhóm hướng dẫn và giúp đỡ. -Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc. -GV và HS nhận xét, chốt lại kết quả đúng. KL: GV kết luận như SGV/209. Hoạt động 2: Thảo luận. Mục tiêu: HS biết phân tích những nguyên nhân dẫn đến môi trường đất trồng ngày càng suy thoái. Tiến hành: -GV yêu cầu nhóm trưởng điều khiển nhóm mình thảo luận các câu hỏi: +Nêu tác hại của việc sử dụng phân bón hoá học, thuốc trừ sâu, . . . đến môi trường đất. +Nêu tác hại của rác thải đối với môi trường đất. -Gọi đại diện nhóm trình bày. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. KL: GV kết luận như SGV/210. Hoạt động cuối :Củng cố, dặn dò -Nêu nguyên nhân dẫn đến việc đất trồng ngày càng bị thu hẹp. -GV nhận xét tiết học. -HS nhắc lại đề. -Xem tranh và đọc các thông tin. Làm việc theo nhóm 4. -Đại diện các nhóm trình bày. -HS làm việc nhóm đôi. -HS trình bày kết quả làm việc. -1 HS. *Rút kinh nghiệm tiết dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuần 34 Môn: Khoa học Tiết:67 Ngày dạy: Bài dạy: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐẾN MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ NƯỚC I.Mục tiêu: Sau bài học, HS biết: Nêu một số nguyên nhân dẫn đến việc môi trường không khí và nước bị ô nhiễm. Liên hệ thực tế về những nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường nước và không khí ở địa phương. Nêu tác hại của việc ô nhiễm môi trường nước và không khí. II.Đồ dùng dạy học: Hình trang 138, 139 SGK. III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1.Kiểm tra bài cũ: (3’) Nêu nguyên nhân dẫn đến việc đất trồng ngày càng bị thu hẹp. -GV nhận xét bài cũ. 2.Bài mới: TG Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1’ 16’ 14’ 3’ a.Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu của tiết học. b.Nội dung: Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận. Mục tiêu: HS biết: Nêu một số nguyên nhân dẫn đến việc môi trường không khí và nước bị ô nhiễm. Tiến hành: -GV yêu cầu HS đọc các thông tin và xem tranh trong SGK trang 138, thảo luận các câu hỏi trong SGV/211. -Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. KL: Có nhiều nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường không khí và nước, trong đó phải kể đến sự phát triển của các ngành công nghiệp khai thác tài nguyên và sản xuất ra của cải vật chất. Hoạt động 2: Thảo luận. Mục tiêu: Liên hệ thực tế về những nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường nước và không khí ở địa phương. Nêu tác hại của việc ô nhiễm môi trường nước và không khí. Tiến hành: -GV nêu câu hỏi, yêu cầu cả lớp thảo luận: +Nêu những việc làm của người dân địa phương dẫn đến việc gây ô nhiễm môi trường không khí và nước. +Nêu tác hại của việc ô nhiễm không khí và nước. -Gọi HS trình bày kết quả làm việc. KL: GV nhận xét, kết luận. Hoạt động cuối :Củng cố, dặn dò -Nêu nguyên nhân dẫn đến làm ô nhiễm môi trường không khí và nước. -Nêu tác hại của việc của việc ô nhiễm không khí và nước. -GV nhận xét tiết học. -HS nhắc lại đề. -HS đọc các thông tin và làm việc theo nhóm 4. -Đại diện các nhóm trình bày. -HS làm việc cá nhân. -Nêu ý kiến bản thân. -1 HS. *Rút kinh nghiệm tiết dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuần 34 Môn: Khoa học Tiết:68 Ngày dạy: Bài dạy: MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I.Mục tiêu: Sau bài học, HS có khả năng: Xác định một số biện pháp nhằm bảo vệ môi trường ở mức độ quốc gia, cộng đồng và gia đình. Gương mẫu thực hiện nếp sống vệ sinh, văn minh, góp phần giữ vệ sinh môi trường. Trình bày các biện pháp bảo vệ môi trường. II.Đồ dùng dạy học: Hình và thông tin trang 140, 141 SGK. Sưu tầm một số hình ảnh và thông tin về các biện pháp bảo vệ môi trường. Giấy khổ to, băng dính hoặc hồ dán. III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1.Kiểm tra bài cũ: (3’) -Kiểm tra 2 HS. HS1: Nêu nguyên nhân dẫn đến làm ô nhiễm môi trường không khí và nước. HS2: Nêu tác hại của việc của việc ô nhiễm không khí và nước. -GV nhận xét bài cũ. 2.Bài mới: TG Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1’ 16’ 14’ 3’ a.Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu của tiết học. b.Nội dung: Hoạt động 1: Quan sát. Mục tiêu: Xác định một số biện pháp nhằm bảo vệ môi trường ở mức độ quốc gia, cộng đồng và gia đình. Gương mẫu thực hiện nếp sống vệ sinh, văn minh, góp phần giữ vệ sinh môi trường. Tiến hành: -GV yêu cầu HS quan sát hình và đọc các ghi chú, tìm xem mỗi ghi chú ứng với hình nào. -GV gọi HS trình bày ứng với mỗi hình. Các HS nhận xét, bổ sung. -GV yêu cầu HS thảo luận câu hỏi: bạn có thể làm gì để góp phần bảo vệ môi trường? KL: Bảo vệ môi trường không phải là việc riêng của một quốc gia nào, một tổ chức nào. Đó là nhiệm vụ chung của mọi người trên thế giới. Mỗi chúng ta, tuỳ lứa tuổi, công việc và nơi sống đều có thể góp phần bảo vệ môi trường. Hoạt động 2: Triển lãm. Mục tiêu: Rèn luyện cho HS kĩ năng trình bày các biện pháp bảo vệ môi trường. Tiến hành: -GV yêu cầu nhóm trưởng điều khiển nhóm mình sắp xếp các hình ảnh và các thông tin về các biện pháp bảo vệ môi trường trên giấy khổ to. -Từng cá nhân trong nhóm tập thuyết trình các vấn đề nhóm trình bày. -GV yêu cầu các nhóm trình bày sản phẩm,và cử người lên thuyết trình trước lớp. -GV đánh giá kết quả làm việc của mỗi nhóm. Hoạt động cuối :Củng cố, dặn dò -Nêu một số biện pháp nhằm bảo vệ môi trường. -GV nhận xét tiết học. -HS nhắc lại đề. -GV đọc các thông tin SGK, HS làm việc cá nhân. -HS trình bày. -HS thảo luận. -HS làm việc theo nhóm. -HS trình bày sản phẩm, đại diện HS trình bày trước lớp. -1 HS. *Rút kinh nghiệm tiết dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuần 35 Môn: Khoa học Tiết:69 Ngày dạy: Bài dạy: ÔN TẬP: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN I.Mục tiêu: Sau bài học, HS được củng cố, khắc sâu các hiểu biết về: Một số từ ngữ liên quan đến môi trường. Một số nguyên nhân gây ô nhiễm và một số biện pháp bảo vệ môi trường. II.Đồ dùng dạy học: 3 chiếc chuông nhỏ (hoặc vật thay thế có thể phát ra âm thanh). Phiếu học tập. III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1.Kiểm tra bài cũ: (3’) Nêu một số biện pháp nhằm bảo vệ môi trường. -GV nhận xét bài cũ. 2.Bài mới: TG Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1’ 34’ 2’ a.Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu của tiết học. b.Nội dung: Trò chơi “ai nhanh, ai đúng?” Mục tiêu: Giúp HS hiểu khái niệm môi trường. Tiến hành: -GV chia lớp thành 3 đội. Mỗi đội cử ba bạn tham gia chơi. Những người còn lại cổ động cho đội của mình. -GV đọc từng câu trong trò chơi đoán chữ và câu hỏi trắc nghiệm trong SGK. Nhóm nào lắc chuông trước thì được trả lời. -Cuối cuộc chơi, nhóm nào trả lời được nhiều và đúng và thắng cuộc. Hoạt động cuối :Củng cố, dặn dò -GV nhận xét tiết học. -Dặn HS về nhà chuẩn bị kiểm tra. -HS nhắc lại đề. -HS chơi theo sự hướng dẫn của GV. *Rút kinh nghiệm tiết dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

File đính kèm:

  • docGiao an khoa hoc HK2 L5.doc