Giáo án Mĩ thuật Lớp 2 Tuần 10-18

I. Mục tiêu bài học.

 - Tập quan sát, nhận xét hình dáng, đặc điểm của khuôn mặt người .

 - Biết cách vẽ chân dung đơn giản.

 - Vẽ được mộantranh chân dung theo ý thích.

 * Đối với HS khá giỏi: Vẽ được khuôn mặt đối tượng, sắp xếp hình vẽ cân đối, màu sắc phù hợp.

II. Chuẩn bị.

 1. Giáo viên:

 - Tranh, ảnh chân dung người.

 - Một vài khuôn mặt người.

 - Một số bài của HS năm trước vẽ.

 2. Học sinh:

 - Vở tập vẽ 2

 - Bỳt chỡ, tẩy, màu vẽ .

 

doc25 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 01/11/2014 | Lượt xem: 778 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mĩ thuật Lớp 2 Tuần 10-18, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n con vật (5’) * HĐ 3: Hướng dẫn HS thực hành (20’) * HĐ 4: Nhận xột, đỏnh giỏ: (2’) C. Tổng kết: (2’) - Cho HS hỏt để ổn định lớp - GV kiểm tra dụng cụ học tập cựa HS. - GV nhận xột chung. - GV đưa một số hỡnh ảnh con vật để giới thiệu dẫn dắt HS vào bài - GV cho HS xem tranh cỏc con vật để HS nhận biết về: + Tờn con vật.. + Cỏc bộ phận chớnh của con vật. + Hỡnh dỏng, đặc điểm của những con vật là gỡ? + Khi nằm, chạy, ăn.... hỡnh dỏng con vật cú những thay đổi gỡ khụng? + Con vật cú màu sắc gỡ? + GV nhấn mạnh: Để vẽ, hoặc dỏn, nặn được con vật, cỏc em cần quan sỏt, nhớ lại hỡnh dỏng, đặc điểm, màu sắc của con vật mỡnh chọn. > GV hướng dẫn HS cỏch nặn: Cú 2 cỏch. + Nặn cỏc bộ phận rồi ghộp dớnh lại. + Từ thỏi đất, vuốt nặn thành hỡnh dạng con vật cú đầu, mỡnh, chõn, đuụi. - Chỳ ý tạo dỏng đi con vật: đi, đứng, chạy... Lưu ý: HS cú thể nặn một màu hoặc nhiều màu. > Cỏch vẽ: - HS nhớ lại hỡnh dỏng, đặc điểm con vật + Ước lượng hỡnh vẽ vừa khổ tờ giấy + Vẽ hỡnh dỏng chung của con vật trước, sau đú vẽ chi tiết cỏc bộ phận và vẽ thờm chi tiết phụ. + Tạo dỏng hoạt động cho con vật + Tụ màu theo ý thớch. > Cỏch xộ - Chọn giấy phự hợp với con vật mỡnh chọn. - Xộ bộ phận chớnh trước, xộ chi tiết sauchus ý tạo dỏng con vật. - Sắp xếp cỏc phần hỡnh đó xộ vào giấy cho cõn đối rồi dỏn. - Chỳ ý: + cú thể vẽ hỡnh on vật lờn giấy nền trước rồi xộ giấy dỏn kớnh hỡnh đó vẽ. + Cú thể xộ dỏn hỡnh con vật bằng một màu hay nhiều màu theo ý thớch. + Cú thể thờm nhiều chi tiết phụ cho hỡnh thờm sinh động, phong phỳ. - Trong qua trỡnh HS làm bài GV xuống cỏc bàn để quan sỏt và hướng dẫn bổ sung. Động viờn khớch lệ cỏc emhoanf thành tốt bài bập - GV chọn số bài tốt và chưa tốt để cựng HS nhận xột - Tạo được hỡnh dỏng, đạc điểm con vật. - Tạo được hoạt động của con vật. - Sản phẩm cú màu sắc phự hợp. - Nhận xột và cho điểm. + Hoàn thành tốt: A+ + Hoàn thành: A - Dặn dũ: + Về nhà hoàn thành tiếp bài nếu chưa xong. + Về nhà sưu tầm một số tranh dõn gian Đụng Hồ + Chuẩn bị cho bài sau: Bài 17: TTMT – Xem tranh dõn gian Đụng Hồ ( Tranh Phỳ Quý, Gà mỏi). + Nhận xột chung tiết học - Cả lớp hỏt một bài. - HS mang dụng cụ học tập để Gv kiểm tra - Lắng nghe - Quan sỏt - Trả lời cõu hỏi - Nhận xột, bổ sung - Quan sỏt lắng nghe sự hướng dẫn của GV - Lắng nghe - Lắng nghe - Thực hành cỏ nhõn - HS cựng GV nhận xột bài bạn - Trỡnh bày sản phẩm - Nhận xột, đỏnh giỏ - Lắng nghe - Sưu tầm tranh dõn gian Tuần 17 Ngày soạn: .................................... Ngày dạy:....................................... Bài 17: Thường thức mỹ thuật XEM TRANH DÂN GIAN ĐễNG HỒ (Trang Phỳ Quý và Gà Mỏi) I. Mục tiờu bài học: - Hiểu một vài nột về đặc điểm của tranh dõn gian Việt Nam. - Giỏo dục ý thức cỏc em yờu quý những giỏ trị của dõn tộc * Đối với HS khỏ giỏi: Chỉ ra cỏc hỡnh ảnh và màu sắc trờn tranh mà em yờu thớch. II. Chuẩn bị: 1.Giỏo viờn: - Một số hỡnh ảnh tranh dan gian Đụng Hồ 2. Học sinh: - Sưu tầm hỡnh ảnh tranh dõn gian Đụng Hồ - Vở Tập vẽ, giấy vẽ - Dụng cụ học tập III. Cỏc hoạt động dạy - học ND - TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. Bài cũ: (2’) B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: (2’) 2. Cỏc hoạt động chớnh: (34’) * HĐ 1: Giới thiệu vài nột về tranh dõn gian Việt Nam: (5’) * HĐ 2: Hướng dẫn HS xem tranh (25’) > Tranh Phỳ quý > Tranh Gà mỏi * HĐ 3: Hướng dẫn HS cỏch vẽ, thực hành: (2’) * HĐ 4: Nhận xột, đỏnh giỏ: (2’) C. Tổng kết: (2’) - Kiểm tra việc sưu tầm của HS - Giới thiệu: Tranh dõn gian Việt Nam cú rất nhiều dũng tranh như: tranh Hàng Trống, Đụng Hồ, Làng Sỡnh.....Một trong số đú cú hai dũng tranh nổi tiếng đú là: Đụng Hồ. Hàng Trống. Hụm nay cụ trũ mỡnh đi tỡm hiểu Đụng Hồ một trong hai dũng tranh nổi tiếng của Việt Nam. - GV treo một số tranh dõn gian Đụng Hồ “ Đỏm cưới chuột” “ Vinh hoa” “ Gà Đại cỏt” - Tờn tranh là gỡ? - Nội dung bức tranh? - Cỏc hỡnh ảnh chớnh, hỡnh ảnh phụ? - Đường nột, màu sắc được vẽ trờn tranh? - Chất liệu? * GV nhấn mạnh: - Tranh dõn gian Đụng Hồ cú từ rất lõu đời, do cỏc nghệ nhõn ở làng Đụng Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh sỏng tỏc. - Nghệ nhõn khắc hỡnh vẽ trờn mặc gỗ rồi mới in màu bằng phương phỏp thủ cụng (in bằng tay). Cú rất nhiều tranh Đụng Hồ như: Lợn ăn cõy rỏy, Vinh hoa, trong dú cú tranh Phỳ quý và tranh Gà mỏi. - Đường nột to, chắc khỏe.Vẽ trờn chất liệu giấy dú quột điệp. Màu vẽ được lấy từ thiờn nhiờn. - Tranh dõn gian cú vẻ đẹp riờng bởi những hỡnh ảnh đơn giản và mạng tớnh cỏch điệu cao bởi chất liệu đọc đỏo truyền thống. - GV treo tranh “ Phỳ quý”, “ Gà mỏi ”cho HS quan sỏt và trả lời cõu hỏi. Chia lớp ra làm 4 nhúm: - Nhúm 1: Tranh “ Phỳ quý”, “Gà mỏi” là tranh và màu sắc trong tranh là gỡ ? - Nhúm 2: Tranh “ Phỳ quý” vẽ những hỡnh ảnh gỡ ? - Nhúm 3: Tranh “ Gà mỏi” cú những hỡnh ảnh gỡ ? * Tranh “ Phỳ quý” - Tranh vẽ đề tài gỡ? - Tranh cú hỡnh ảnh gỡ? - Hỡnh ảnh nào là hỡnh ảnh chớnh? - Hỡnh ảnh phụ là hỡnh ảnh nào? - Em bộ được vẽ như thế nào? “Phỳ quý” => GV nhấn mạnh: Tranh “ Phỳ quý” núi lờn ước vọng của người nụng dõn về cuộc sống mong cho con cỏi khoẻ mạnh, gia đỡnh no đủ, giàu sang, phỳ quý. * Xem tranh Gà mỏi: - GV treo tranh cho HS quan sỏt và trả lời cõu hỏi “Gà mỏi” + Tờn tranh là gỡ? + Trong tranh cú hỡnh ảnh gỡ nổi bật nhất ? + Hỡnh ảnh đàn gà được vẽ như thế nào? + Trong tranh cú những màu nào ? => GV nhấn mạnh: Tranh Gà mỏi đang quõy quần quanh gà mẹ. hỡnh ảnh gà mẹ dược vẽ với những nột chắc khỏe, cựng với đàn gà con vời những dỏng vẽ ngộ nghĩnh được kết hợp với những gam màu trầm ấm núi lờn sự yờn vui của gia đỡnh nhà gà, cỳng núi lờn mong muốn cuộc sống ấm no, no đủ của người nụng dõn. ** Kết luận: Vẻ đẹp của tranh dõn gian chớnh là sự độc đỏo của đường nột, hỡnh vẽ, màu sắc, chất liệu và cỏch lựa chọn đề tài thể hiện. - GV hướng dẫn HS (Vẽ một bức tranh đố tài tự chọn) - GV cho HS về nhà thực hiện - Khen ngợi những nhúm thảo luận tốt - Những HS tớch cực phỏt biểu ý kiến , tỡm hiểu bài. - Dặn dũ: + Sưu tầm tranh ảnh về tranh “Gà mỏi” + Chuẩn bị cho bài sau: Bài 18 - VTT - Vẽ màu vào hỡnh vẽ ( Hỡnh vẽ nột Gà mỏi - Phỏng theo tranh dõn gian Đụng Hồ) + Nhận xột chung tiết học - HS đặt tranh ảnh lờn bàn - Lắng nghe - HS quan sát và trả lời cõu hỏi + Tờn tranh là: Đỏm cưới chuột, Vinh hoa, Gà đại cỏt. + Nội dung bức tranh: > “ Đỏm cưới chuột” Phờ phỏn thúi hư tật xấu của quan lại ngày xưa tỡm cỏch búc lột nhõn dõn lao động. > “Vinh hoa” >“Gà đại cỏt ” Chỳc tụng mọi người, mọi nhà đún xuõn vui vẻ nhiều tài lộc. + Đường nột, màu sắc: to khỏe, đơn giản lấy từ thiờn nhiờn + Cất liệu: Giấy do quột điệp - Thảo luận theo nhúm - Cử đại diện lờn trả lời - HS quan sát và trả lời. + Tờn tranh Phỳ quý + Tranh vẽ một em bộ đang ụm con vịt + Hỡnh ảnh chớnh: Em bộ được vẽ to trong tranh ở trước ngực mặt một chiếc yếm đẹp, tay đeo vũng, và đeo vũng cổ. + Hỡnh ảnh phụ: Con vịt to, bộo đang vươn cổ lờn.Hoa sen, chữ, ngoài ra cú những hỡnh ảnh khỏc như: vũng cổ, vũng tay, yếm + Màu sắc: Tranh cú ớt màu, Màu đỏ đậm ở bụng sen, ở cỏnh và ở mỏ vịt, màu xanh ở lỏ sen, lụng vịt, và mỡnh con vịt cú màu trắng. - HS lắng nghe - HS quan sát và trả lời. + Hỡnh ảnh nổi bật: Gà mẹ và đàn gà con nổi bật trong tranh. + Hỡnh ảnh đàn gà: Gà mẹ to, khoẻ và đang bắt mồi cho đàn con. Đàn gà con mỗi con một dỏng vẻ , con chạy, con đứng, con trờn lưng mẹ… + Màu sắc: Đàn gà cú nhiều màu như: màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu da cam… - HS chỳ ý lắng nghe - Lắng nghe GV hướng dẫn - HS về nhà thực hiện bài vẽ của mỡnh - HS lắng nghe để vố nhà thực hiện Tuần 18 Ngày soạn: .................................... Ngày dạy:....................................... Bài 18: Vẽ trang trớ VẼ MÀU VÀO HèNH Cể SẴN I. Mục tiờu bài học: - Hiểu thờm về nội dung và đặc điểm của tranh dõn gian Việt Nam. - Biết cỏch vẽ màu vào hỡnh cú sẵn. - Giỏo dục ý thức cỏc em yờu quý những giỏ trị của dõn tộc * Đối với HS khỏ giỏi: Tụ màu đều, gọn trong hỡnh, màu sắc phự hợp, làm rừ hỡnh ảnh. II. Chuẩn bị: 1.Giỏo viờn: - Một số hỡnh ảnh tranh dan gian Đụng Hồ 2. Học sinh: - Sưu tầm hỡnh ảnh tranh dõn gian Đụng Hồ - Vở Tập vẽ, giấy vẽ - Dụng cụ học tập III. Cỏc hoạt động dạy - học ND - TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. Bài cũ: (2’) B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: (2’) 2. Cỏc hoạt động chớnh: (34’) * HĐ 1: Quan sỏt, nhận xột: (5’) * HĐ 2: Hướng dẫn HS cỏch vẽ màu (25’) * HĐ 3: Hướng dẫn thực hành: (2’) * HĐ 4: Nhận xột, đỏnh giỏ: (2’) C. Tổng kết: (2’) - Kiểm tra dụng cụ học tập của HS - Dựng hỡnh ảnh để dẫn dắt HS vào bài. - GV treo tranh dõn gian Đụng Hồ “Gà mỏi” “Gà mỏi” - GV gợi ý cho cỏc em nhận xột. - Hỡnh ảnh gà mẹ to ở giữa tranh đang tha con mồi. - Hỡnh ảnh đàn gà con với nhiều hỡnh dỏng khỏc nhau quõy quần bờn mẹ. - Toàn bộ bức tranh chỉ mới vẽ nột, chưa cú màu. - GV cho HS xem tranh cú màu để HS quan sỏt để học tập cỏch vẽ và cảm nhận vẻ đẹp của bức tranh. - GV yờu cầu HS thực hành màu theo ý thớch chứ khụng nờn bắt chước màu vẽ trong bức tranh. - GV gợi ý HS cỏch vẽ màu ở gà mẹ, gà con như màu nõu, vàng, trắng, hoa mơ, đen. - Yờu cầu HS chọn màu theo ý thớch. - Lưu ý: + Vẽ màu theo ý thớch + Vẽ màu gà mẹ trước, đàn gà con sau. + Cú thể vẽ màu nền + Vẽ màu từ nhạt đến đậm + Vẽ đều, kớnh màu trong hỡnh. + Khụng nờn vẽ một màu - GV cú thể phúng to thực hành theo nhúm - Trong quỏ trỡnh HS làm bài GV hướng dẫn giỳp đỡ HS - GV chọn 1 số bài vẽ đẹp và chưa đẹp - GV nhận xột ý kiến của HS. GV đỏnh giỏ lại bài và xếp loại bài + Hoàn thành tốt: A+ + Hoàn thành tốt: A - Khen ngợi và khích lệ những em có bài vẽ tốt. - Động viên những em vẽ chưa tốt để bài sau cố gắn hơn - Dặn dũ: + Sưu tầm tranh ảnh về đề tài sõn trường em trong giờ ra chơi. + Chuẩn bị cho bài sau: Bài 19 - VTM - Vẽ cỏi tớu xỏch ( giỏ xỏch) + Nhận xột chung tiết học - HS bỏ dụng cụ lờn bàn - Lắng nghe - HS quan sát và trả lời cõu hỏi - HS lắng nghe - HS chỳ ý lắng nghe - HS về nhà thực hiện

File đính kèm:

  • docbai 1018.doc
Giáo án liên quan