Giáo án lớp 5 Tuần thứ 23 môn Lịch sử: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta

 -Biết hồn cảnh ra đời của nh my cơ khí H Nội: thng 12-1955 với sự gip đỡ của Lin Xơ nh my được khởi cơng xy dựng v thng 4-1958 thì hồn thnh.

-Biết những đĩng gĩp của nh my cơ khí H Nội trong cơng cuộc xy dựng v bảo vệ đất nước: gĩp phần trang bị my mĩc cho sản xuất ở miền Bắc , vũ khí cho bộ đội.

II. Đồ dùng dạy học:

+ GV: Một số ảnh tư liệu về nhà máy cơ khí Hà Nội. Phiếu học tập.

+ HS: SGK, ảnh tư liệu.

 

doc2 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 27/04/2017 | Lượt xem: 300 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 Tuần thứ 23 môn Lịch sử: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thứ ngày tháng năm tuần 23 tiết Mơn:LỊCH SỬ: NHÀ MÁY HIỆN ĐẠI ĐẦU TIÊN CỦA NƯỚC TA I. Mục tiêu: -Biết hồn cảnh ra đời của nhà máy cơ khí Hà Nội: tháng 12-1955 với sự giúp đỡ của Liên Xơ nhà máy được khởi cơng xây dựng và tháng 4-1958 thì hồn thành. -Biết những đĩng gĩp của nhà máy cơ khí Hà Nội trong cơng cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước: gĩp phần trang bị máy mĩc cho sản xuất ở miền Bắc , vũ khí cho bộ đội.. II. Đồ dùng dạy học: + GV: Một số ảnh tư liệu về nhà máy cơ khí Hà Nội. Phiếu học tập. + HS: SGK, ảnh tư liệu. III. Các hoạt động Dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định: 2. Bài cũ: Bến Tre Đồng Khởi. Phong trào “Đồng Khởi” đã diễn ra ở Bến Tre như thế nào? Ý nghĩa lịch sử của phong trào? ® GV nhận xét. 3. Giới thiệu bài mới: Nhà máy cơ khí Hà Nội – Con chim đầu đàn của ngành cơ khí VN. 4. Bài mới: v Hoạt động 1: Tìm hiểu về nhà máy cơ khí HN. Giáo viên cho học sinh đọc đoạn “Sau chiến thắng lúc bấy giờ”. Hãy nêu bối cảnh nước ta sau hoà bình lập lại? Muốn xây dựng miền Bắc, muốn thắng lợi trong đấu tranh thông nhất nước nhà thì ta phải làm gì? Nhà máy cơ khí HN ra đời sẽ tác động ra sao đến sự nghiệp cách mạng của nước ta? Giáo viên nhận xét. * Chia theo nhóm bàn. Nêu thời gian khởi công, địa điểm xây dựng và thời gian khánh thành nhà máy cơ khí HN. Giáo viên nhận xét. Hãy nêu thành tích tiêu biểu của nhà máy cơ khí HN? Những sản phẩm ra đời từ nhà máy cơ khí HN có tác dụng như thế nào đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ TQ? Nhà máy cơ khí HN đã nhận được phần thưởng cao quý gì? v Hoạt động 2: Bài tập. Vì sao Bác Hồ nhiều lần đến thăm nhà máy cơ khí HN? Tại sao người nhiều lần giới thiệu nhà máy cơ khí HN với các nguyên thủ quốc gia khác? Giáo viên nhận xét – rút ra ghi nhớ. v Hoạt động 3: Củng cố. Viết đoạn văn ngắn kể về nhà máy cơ khí HN? Giáo viên nhận xét + Tuyên dương. 5. Nhận xét - dặn dò: Học bài. Chuẩn bị: “Đường Trường Sơn”. Nhận xét tiết học Hát Hoạt cá nhân. 2 học sinh nêu. 1 học sinh đọc. Học sinh nêu. Học sinh nêu. Học sinh nêu. Học sinh họp nhóm bàn thảo luận nội dung câu hỏi. ® 1 số nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung. Ngày khởi công tháng 12 năm 1955. Tả lại khung cảnh lễ khánh thành nhà máy. Học sinh nêu. Học sinh nêu. Học sinh nêu. Hoạt động cá nhân. Học sinh nêu. Học sinh nêu. Học sinh đọc lại. Hoạt động lớp. - HS viết Rút kinh nghiệm :

File đính kèm:

  • docLICH SU.doc
Giáo án liên quan