Giáo án lớp 5 Tuần thứ 15 môn Toán: Luyện tập

. Mục tiêu:

- Biết : Chia một số thập phân cho một số thập phân .

- Vận dụng để tìm x và giải toán có lời văn .

II. Đồ dùng dạy học:

+ GV: Phấn màu, bảng phụ.

+ HS: Vở bài tập, SGK, bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

 

doc2 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 29/04/2017 | Lượt xem: 216 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 Tuần thứ 15 môn Toán: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết : TOÁN LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: - Biết : Chia một số thập phân cho một số thập phân . - Vận dụng để tìm x và giải toán có lời văn . II. Đồ dùng dạy học: + GV: Phấn màu, bảng phụ. + HS: Vở bài tập, SGK, bảng con. III. Các hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định: 2. Bài cũ: Học sinh sửa bài nhà . Giáo viên nhận xét và cho điểm. 3. Giới thiệu bài mới: Luyện tập. 4. Bài mới: v Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh củng cố và thực hành thành thạo phép chia một số thập phân cho một số thập phân. * Bài 1 Học sinh nhắc lại phương pháp chia. Giáo viên theo dõi từng bài – sửa chữa cho học sinh. * Bài 2: Học sinh nhắc lại quy tắc tìm thành phần chưa biết. Giáo viên chốt lại dạng bài tìm thành phần chưa biết của phép tính. * Bài 3: Giáo viên có thể chia nhóm đôi. Giáo viên yêu cầu học sinh. Đọc đề. Tóm tắt đề. Phân tích đề. Tìm cách giải. Bài 4: -Gọi HS nêu y/c bài tập hdhs giải toán.Cho HS làm việc cá nhân. v Hoạt động 2: Củng cố. Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại phương pháp chia một số thập phân cho một số thập phân. 5. Nhận xét - dặn dò: Chuẩn bị: “Luyện tập chung”. Nhận xét tiết học Hát Lớp nhận xét. Hoạt động cá nhân, lớp. 17.55 : 3.9 = 4.5 0.603 : 0.09 = 6.7 0.3068 : 0.26 = 1.18 98.156 : 1.45 = 21.2 a. X x 1.8 = 72 b. X x 0.34 = 1.19 x 1.02 X =72 : 1.8 X x 0.34 = 1.2138 X = 40 X = 3.57 c. X = 14.28 Học sinh đọc đề 3 – Phân tích đề – Tóm tắt 5,2 lít : 3,952 kg ? lít : 5,32 kg Học sinh làm bài – Học sinh lên bảng làm bài. 1 lít dầu hỏa cân năng là : 3.952 : 5.2 = 0.76 ( kg) 5.32 kg dầu hỏa có số lít là: 5.32 : 0.76 = 7 ( l ) Đáp số : 7 l 2180 : 3.7 = 58.91 dư 33 Thương bằng 58.91 thì số dư là 0.033 - Tìm x biết : (x + 3,86) × 6 = 24,36.

File đính kèm:

  • docTOAN 1.doc
Giáo án liên quan