Giáo án lớp 5 Tuần học thứ 22 môn Toán: Luyện tập chung

. Mục tiêu:

Biết:

-Tính diện tích xung quanh, diện tích tồn phần của hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

-Vận dụng để giải một số bài tập cĩ yêu cầu tổng hợp liên quan đến các hình lập phương và hình hộp chữ nhật.

Ghi chú:Bài tập cần làm: Bài 1, bài 3.

II. Đồ dùng:

+ GV: Phấn màu.

+ HS: SGK.

 

doc1 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 29/04/2017 | Lượt xem: 184 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 Tuần học thứ 22 môn Toán: Luyện tập chung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG. I. Mục tiêu: Biết: -Tính diện tích xung quanh, diện tích tồn phần của hình hộp chữ nhật và hình lập phương. -Vận dụng để giải một số bài tập cĩ yêu cầu tổng hợp liên quan đến các hình lập phương và hình hộp chữ nhật. Ghi chú:Bài tập cần làm: Bài 1, bài 3. II. Đồ dùng: + GV: Phấn màu. + HS: SGK. III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định: 2. Bài cũ: Học sinh sửa bài, GV ghi lên bảng Hình lập phương có cạnh 3 cm, tính Sxq và Stp. Giáo viên nhận xét và cho điểm. 3. Giới thiệu bài mới: Luyện tập chung. 4. Bài mới: v Hoạt động 1: Hệ thống và củng cố lại các quy tắc về tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật và hình lập phương. Giáo viên yêu cầu học sinh lần lượt nhắc lại các quy tắc, công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật và hình lập phương (theo nhóm). Bài 1: Giáo viên chốt lại: củng cố cách tính số thập phân, phân số. Bài 2: Giáo viên chốt: Lưu ý học sinh tên đơn vị. Tính phân số. Công thức mở rộng: R = P : 2 – D a = P : 2 – b v Hoạt động 2: Phân biệt hình thang với một số hình đã học. Bài 3: Giáo viên lưu ý học sinh khi cạnh tăng 4 lần. Giáo viên chốt lại cách tìm: (tìm diện tích xung quanh lúc chưa tăng a. So sánh số lần). v Hoạt động 3: Củng cố. Nêu lại công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật và hình lập phương. 5. Nhận xét - dặn dò: Làm bài tập trong VBT Chuẩn bị: “Thể tích một hình”.Nhận xét tiết học Hát - HS tính Lớp nhận xét. Học sinh lần lượt nhắc lại. Học sinh đọc đề. Nêu tóm tắt. Học sinh giải. Học sinh sửa bài. Học sinh đọc từng cột. Học sinh làm bài. Học sinh sửa bài, nêu công thức áp dụng cho từng cột. Hoạt động cá nhân, lớp. Học sinh đọc đề. Học sinh tóm tắt. Giải – 1 học sinh lên bảng. Học sinh sửa bài – Đại diện từng nhóm nêu kết quả và giải thích.

File đính kèm:

  • docTOAN 4.doc