Giáo án lớp 5 Tuần học thứ 22 môn Khoa học: Sử dụng năng lượng của chất đốt

Mục tiêu:

- Nêu được một số biện pháp phịng chống chy, bỏng, ơ nhiễm khi sử dụng năng lượng chất đốt.

- Thực hiện tiết kiệm năng lượng chất đốt.

-Kĩ năng biết cách tìm tịi,xử lí,trình by thơng tin về việc sử dụng chất đốt

-Kĩ năng bình luận,đánh giá về việc khai thác,sử dụng chất đốt

II. Đồ dùng dạy học

- Giáo viên: - SGK. bảng thi đua.

 - Học sinh : - Sưu tầm tranh ảnh về việc sử dụng các loại chất đốt.

 

doc2 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 29/04/2017 | Lượt xem: 172 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 Tuần học thứ 22 môn Khoa học: Sử dụng năng lượng của chất đốt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: KHOA HỌC: SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CỦA CHẤT ĐỐT. (t2) I. Mục tiêu: - Nêu được một số biện pháp phịng chống cháy, bỏng, ơ nhiễm khi sử dụng năng lượng chất đốt. - Thực hiện tiết kiệm năng lượng chất đốt. -Kĩ năng biết cách tìm tịi,xử lí,trình bày thơng tin về việc sử dụng chất đốt -Kĩ năng bình luận,đánh giá về việc khai thác,sử dụng chất đốt II. Đồ dùng dạy học - Giáo viên: - SGK. bảng thi đua. - Học sinh : - Sưu tầm tranh ảnh về việc sử dụng các loại chất đốt. III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định: 2. Bài cũ: Sử dụng năng lượng của mặt trời. ® Giáo viên nhận xét. 3. Giới thiệu bài mới: Sử dụng năng lượng của chất đốt. 4. Bài mới: v Hoạt động 1: Kể tên một số loại chất đốt. Nêu tên các loại chất đốt trong hình 1, 2, 3 trang 78 SGK, trong đó loại chất đốt nào ở thể rắn, chất đốt nào ở thể khí hay thể lỏng? Hãy kể tên một số chất đốt thường dùng. Những loại nào ở rắn, lỏng, khí? v Hoạt động 2: Quan sát và thảo luận. Mục tiêu:kĩ năng tìm tịi,xử lí thơng tin trình bày thơng tin về việc sử dụng chất đốt Kể tên các chất đốt rắn thường được dùng ở các vùng nông thôn và miền núi. Than đá được sử dụng trong những công việc gì? Ở nước ta, than đá được khai thác chủ yếu ở đâu? Ngoài than đá, bạn còn biết tên loại than nào khác? Kể tên các loại chất đốt lỏng mà em biết, chúng thường được dùng để làm gì? Ở nước ta, dầu mỏ được khai thác ở đâu? Dầu mỏ được lấy ra từ đâu? Từ dầu mỏ thể tách ra những chất đốt nào? v Hoạt động 3: Củng cố. GV chốt: Để sử dụng được khí tự nhiên, khí được nén vào các bình chứa bằng thép để dùng cho các bếp ga. Người ta làm thế nào để tạo ra khí sinh học? 5. Nhận xét- Dặn dò: Xem lại bài + học ghi nhớ. Chuẩn bị: “Sử dụng năng kượng của chất đốt (tiết 2)”. Nhận xét tiết học. Hát Học sinh tự đặt câu hỏi + mời bạn khác trả lời. . Học sinh trả lời. Mỗi nhóm chủan bị một loại chất đốt. 1. Sử dụng chất đốt rắn. (củi, tre, rơm, rạ ). Sử dụng để chạy máy, nhiệt điện, dùng trong sinh hoạt. Khai thác chủ yếu ở các mỏ than ở Quảng Ninh. Than bùn, than củi. 2. Sử dụng các chất đốt lỏng. Học sinh trả lời. Dầu mỏ ở nước ta được khai thác ở Vũng Tàu. Xăng, dầu hoả, dầu-đi-ê-den. 3. Sử dụng các chất đốt khí. Khí tự nhiên , khí sinh học. Ủ chất thải, mùn, rác, phân gia súc theo đường ống dẫn vào bếp. Các nhóm trình bày, sử dụng tranh ảnh đã chuẩn bị để minh hoạ.

File đính kèm:

  • docKHOA HOC.doc
Giáo án liên quan