Giáo án Lớp 5 Tuần 4 - Trường Tiểu học Yên Phú I

Tập đọc

Những con sếu bằng giấy (Trang 36)

I. Mục tiêu:

 - Đọc đúng tên ngươời, tên địa lí nước ngoài; bước đầu đọc diễn cảm được bài văn.

 - Hiểu nội dung: Tố cáo tôị ác chiến tranh hạt nhân, nói lên khát vọng sống, khát vọng hoà bình của trẻ em toàn thế giới. (Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3)

II. chuẩn bị:

 - Hình minh hoạ trong SGK.

 - Hình thức: cá nhân, nhóm, cả lớp.

III. các Hoạt đông dạy học:

 HĐ1. Giới thiệu chủ điểm Cánh chim hoà bình và nội dung bài học

 

doc24 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 25/03/2019 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 5 Tuần 4 - Trường Tiểu học Yên Phú I, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng hai cách “Rút về đơn vị” hoặc “Tìm tỉ số - Làm và chữa bài tập trắc nghiệm và tự luận Toỏn 5 tr 17 II. Đồ dựng dạy học: GV+HS: Vở nhỏp,VBT trắc nghiệm và tự luận Toỏn 5 tập 1. Dự kiến hoạt động: Cỏ nhõn, cả lớp. III.Hoạt động dạy học: 1- Hoạt động 1: HD H/s làm và chữa bài: Bài 1 tr 17 Cú 4 người dự định làm cụng việc trong 6 ngày. Nếu muốn thời gian làm việc giảm đi 2 lần thỡ cần cú bao nhiờu người để làm xong cụng việc đú?( Mức làm của mọi người là như nhau) Bài giải *GV gợi ý cho Hs: thời gian giảm đi 2 lần tức là 6 : 2 = 3 ngày Bài 2 tr 17 Cú 10 người dự định làm xong một cụng việc trong 6 ngày. Nếu muốn thời gian là việc bớt đi 2ngày thỡ cần bao nhiờu người để làm xong cụng việc?( Mức làm việc của mọi người là như nhau) * Tương tự bài trờn Nếu bớt đi 2 ngày thỡ số ngày cũn là: 6-2=4 ngày 1 ngày cần số người là 10x 6=60 người 4 ngày cần số người là: 60: 4=15 người. Bài 3 tr 18 Khoanh vào chữ đặt trước cõu trả lời đỳng: Cú 12 người dự định làm xong một cụng việc trong 4 ngày.Vỡ cú một số người chuyển đi làm cụng việc khỏc nờn số người cũn lại phải làm trong 6 ngày mới xong.Hỏiđó chuyển đi mấy người đi làm cụng việc khỏc( Mức làm của mọi người là như nhau) A. 2người B. 3 người C. 8 người D. 4 người 2- Hoạt động 2 : Củng cố kiến thức. 3- Dặn dũ: - Làm bài tập ( nếu cũn) - Chuẩn bị bài sau Luyện tập chung. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tiếng Việt (LT) Luyện thờm I.Mục tiờu: - Củng cố một số kiến thức về từ trái nghĩa. - Làm và chữa bài tập trắc nghiệm và tự luận T.Việt 5 tr 21 II. Đồ dựng dạy học: GV+HS: Vở nhỏp,VBT trắc nghiệm và tự luận T.Việt 5 tập 1. Dự kiến hoạt động: Cỏ nhõn, cả lớp. III.Hoạt động dạy học: 1- Hoạt động 1: HD H/s làm và chữa bài: Câu 1: Gạch chân cặp từ trái nghĩa trong các thành ngữ, tục ngữ sau: Tuổi nhỏ chí lớn. Yêu trẻ kính già. Mắt nhắm mắt mở. Câu 2: Xếp những từ sau thành những cặp từ trái nghĩa: ngoan, khỏe, khen, yếu, hư, cho, chê, đòi. - Đặt câu với một cặp từ trái nghĩa ở trên. Câu 3: Điền vào chỗ chấm từ trái nghĩa với từ đã cho: xinh- .. ; khóc - ; sớm - ; mở - . H: làm vào vở và chữa trên bảng lớp. T: Hd nhận xét, chốt ý đúng, cho điểm. Cõu 4: Đặt 2cõu, mỗi cõu cú từ trong cặp từ trỏi nghĩa ở bài tập 3: .. .. 2- Hoạt động 2 : Củng cố kiến thức. 3- Dặn dũ: - Làm bài tập ( nếu cũn) - Chuẩn bị bài sau : Tả cảnh. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Thứ sỏu ngày 21 thỏng 9 năm 2012 Toỏn Tiết 20: Luyện tập chung (Trang 22) I. Mục tiêu: - Biết giải bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ bằng một trong hai cách “Rút về đơn vị” hoặc “Tìm tỉ số”. II. Chuẩn bị: - Hình thức: cá nhân, cả lớp. III. Các Hoạt động dạy và học: 1. Hướng dẫn luyện tập Bài 1: Gọi H đọc đề toán, phân tích đề. - Tổ chức cho H làm bài cá nhân. - Chữa bài chung kết hợp hỏi cách làm. - G chốt đáp án: 8 em, 20 em. Bài 2: Để tính được chu vi hình chữ nhật ta cần biết gì? - G chốt kết quả đúng: 90 m. - Gọi H đặt câu hỏi để hỏi nhau về dạng toán và cách làm. - G chốt, khắc sâu dạng toán. Bài 3: Gọi H đọc đề toán. - G tổ chức cho hs làm bài. - Bài toán thuộc dạng toán gì? - Giải theo cách nào? - Kết quả đúng: 6 lít Bài 4: (BS) Yêu cầu H tự làm bài. Đáp số: 20 ngày. - G khắc sâu cách làm bài. 3. Củng cố, dặn dò. - Bài hôm nay củng cố kiến thức gì? - Nhận xét tiết học, nhắc H chuẩn bị bài sau. - 1 H đọc đề toán, 2 H phân tích đề. - H làm bài vào vở, 1 H chữa bài. - Lớp nhận xét. Nêu cách làm dạng toán" Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó". - 1 H đọc đề toán. - H cả lớp làm bài vào vở. - 1 H chữa bài, lớp nhận xét. - Nêu cách giải dạng toán" Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ số của 2 số đó" -HS đọc đề. -HS làm bài. Đổi vở kiểm tra chéo. -HS trả lời. - 1 H đọc đề toán. - 1 H làm bài vào vở. - H nêu. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tập làm văn Tập làm văn Tả cảnh (Kiểm tra viết) I. Mục tiêu : - Viết được bài văn miêu tả hoàn chỉnh có đủ 3 phần, thể hiện rõ sự quan sát và chọn lọc chi tiết miêu tả. Diễn đạt thành câu; bước đầu biết dùng từ ngữ, hình ảnh miêu tả trong bài văn. II. Chuẩn bị. - Giấy kiểm tra. - Hình thức: cá nhân, cả lớp. III. Các Hoạt động dạy học: 1. Đề bài. - Dựa vào những đề gợi ý ở trang 44- SGK. Yêu cầu H lựa chọn 1 trong 3 đề (H chọn đề nào thì viết đề đó vào giấy kiểm tra). - T nhấn mạnh yêu cầu của đề. 2. H làm bài. 3. G thu bài về chấm. Nhắc H chuẩn bị bài tuần 5. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Kĩ thuật Thêu dấu nhân (Tiết 2) I. Mục tiờu: - Biết cỏch thờu dấu nhõn. - Thờu được cỏc mũi thờu dấu nhõn đỳng kỹ thuật, đỳng quy trỡnh. II. Chuẩn bị: - Dụng cụ cần thiết như liệt kờ trong SGK. - Hỡnh thức: cỏ nhõn, nhúm, cả lớp. III. Cỏc hoạt động dạy học: Hoạt động 3: Học sinh thực hành. - Gọi học sinh nhắc lại cách thêu dấu nhân. - Giáo viên nhận xét và hệ thống lại cách thêu dấu nhân. - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. Cho học sinh nêu các yêu cầu đánh giá sản phẩm ở mục III - SGK. - Cho học sinh thực hành thêu. Hoạt động 4: Đánh giá sản phẩm - Giáo viên tổ chức cho các nhóm hoặc chỉ định học sinh trưng bày sản phẩm. - Cử 2 - 3 em lên đánh giá sản phẩm của bạn theo yêu cầu ở mục III - SGK. - Học sinh nhắc lại cách thêu. - Học sinh đọc phần đánh giá trong SGK mục III. - Thực hành thêu theo nhóm để dễ dàng trao đổi, giúp đỡ lẫn nhau. - Học sinh trưng bày sản phẩm. - Học sinh đánh giá sản phẩm; bình phẩm. - Giáo viên đánh giá sản phẩm của học sinh theo hai mức : hoàn thành (A) và chưa hoàn thành (B) ; những em hoàn thành sớm, chắc chắn và đúng yêu cầu kĩ thuật được đánh giá ở mức hoàn thành tốt (A+) IV. Nhận xét - dặn dò. - Nhận xét sự chuẩn bị của học sinh, tinh thần, thái độ học tập của học sinh. - Dặn dò học sinh chuẩn bị bài sau. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Địa lớ Bài 4: Sông ngòi (Trang 74) I. Mục tiêu: - Nêu được một số đặc điểm và vai trò của sông ngòi Việt Nam. - Xác lập được mối quan hệ địa lí đơn giản giữa khí hậu và sông ngòi. - Chỉ được trên bản đồ (lược đồ) một số sông chính của Việt Nam. II. Chuẩn bị: - Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam. - Hình thức: cá nhân, nhóm, cả lớp. III. Các Hoạt đông dạy học: 1.Kiểm tra. - Nêu đặc điểm của khí hậu Việt Nam? - G nhận xét cho điểm. 2. Bài mới. a. Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc. Hd làm việc theo cặp. - Nước ta có nhiều sông hay ít sông? - Kể và chỉ một số sông ở Việt Nam. - Miền Bắc và miền Nam có những sông lớn nào? - Nhận xét về sông ngòi ở miền Trung? - G kết luận. b. Sông ngòi nước ta có lượng nước thay đổi theo mùa. Sông có nhiều phù sa. - Hd làm việc theo nhóm 4. (5 phút). - G giao nhiệm vụ. - Gọi đại diện các nhóm trình bày. - G nhận xét, giúp H hoàn thiện câu trả lời. Nhận xét nước sông về mùa mưa, mùa khô. - G kết luận. c. Hd làm việc cả lớp. - Nêu vai trò của sông ngòi? - Yêu cầu H thực hiện 2 yêu cầu mục 3. - G kết luận. 3. Củng cố, dặn dò. - H dựa vào hình 1-Tr 75 và quan sát bản đồ để thảo luận câu hỏi. -1 số nhóm trả lời. -1 số H chỉ trên bản đồ các sông chính: sông Hồng, sông Đà, sông Thái Bình. - Nhỏ, ngắn và dốc. - H làm việc theo nhóm, quan sát hình 2, 3, đọc SGK hoàn thành bảng: Thời gian Đặc điểm ảnh hưởng tới đời sống và sx. - H trả lời. - H trả lời. -1 số H chỉ vị trí của nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, Y- a- ly, Trị An. - H đọc phần tóm tắt cuối bài. - G nhận xét tiết học. - Dặn H chuẩn bị bài sau. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tiếng Anh GV chuyờn soạn giảng ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Toỏn (LT) Luyện thờm I.Mục tiờu: - Biết giải bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ bằng một trong hai cách “Rút về đơn vị” hoặc “Tìm tỉ số. - Làm và chữa bài tập trắc nghiệm và tự luận Toỏn 5 tr18. II. Đồ dựng dạy học: GV+HS: Vở nhỏp,VBT trắc nghiệm và tự luận Toỏn 5 tập 1. Dự kiến hoạt động: Cỏ nhõn, cả lớp. III.Hoạt động dạy học: 1- Hoạt động 1: HD H/s làm và chữa bài: Bài 1 tr 18 Một thửa ruộng hỡnh chữ nhật cú chu vi 128m chiều rộng bằng 3/5chiều dài,Tớnh diện tớch thửa ruộng đú. * Lưu ý HS tỡm nửa chu vi( là tổng độ dài 2 cạnh hcn) Bài 2 tr 18 Một tổ gồm 8 người trong 6 ngày làm được 144 sản phẩm. Hỏi tổ đú cú 12 người muốn làm được 180 sản phẩm thỡ phải làm trong mấy ngày? * Gợi ý HS tỡm 1 người trong 1 ngày làm được bao nhiờu sản phẩm. Bài 3 tr 18 Khoanh vào chữ đặt trước cõu trả lời đỳng: Năm nay bố hơn con 30 tuổi, tuổi con bằng 1/6 tuổi bố. Hỏi sau đõy 4 năm tuổi bố sẽ gấp mấy lần tuổi con? A. 2 lần B. 3 lần C. 4 lần D. 5 lần * HS tỡm tuổi bố tuổi con sau 4 năm- tỡm tỉ số của tuổi bố và tuổi con. 2- Hoạt động 2 : Củng cố kiến thức. 3- Dặn dũ: - Làm bài tập ( nếu cũn) - Chuẩn bị bài sau: ễn tập bảng đơn vị đo độ dài. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sinh hoạt Sinh hoạt lớp I/ yờu cầu - HS nắm được ưu nhược điểm trong tuần của bản thõn - HS cú ý thức phấn đấu vươn lờn trong học tập - Giỏo dục HS cú ý thức phấn đấu liờn tục vươn lờn II/ lờn lớp 1. Tổ chức : Hỏt 2. Bài mới a. Nhận định tỡnh hỡnh chung của lớp - Nề nếp: Tuần qua lớp đó thực hiện tốt nề nếp đi học đỳng giờ, thực hiện tốt cỏc nề nếp do trường lớp đề ra. Đờm Hội trăng rằm diễn ra tốt đẹp, lớp cú 35 bạn đi- về an toàn, 1 bạn nghỉ cú phộp. - Học tập: Cỏc em chăm học, cú ý thức tốt trong học tập, trong lớp chưa tớch cực hăng hỏi phỏt biểu ý kiến xõy dựng bài. Học và làm bài tương đối đầy đủ trước khi đến lớp, nhưng chưa hiệu quả cao. - Lao động vệ sinh: Đầu giờ cỏc em đến lớp sớm để lao động, vệ sinh lớp học, sõn trường sạch sẽ, gọn gàng - Thể dục: Cỏc em ra xếp hàng tương đối nhanh nhẹn, tập đỳng động tỏc - Đạo đức: Cỏc em ngoan, lễ phộp hoà nhó, đoàn kết với bạn bố, cú ý thức đạo đức tốt b/. Kết quả đạt được - Tuyờn dương: ..đạt nhiều điểm tốt trong tuần. - Phờ bỡnh : ... c. Phương hướng : - Thi đua học tập tốt, rốn luyện tốt. Lấy thành tớch chào mừng ngày 15-10; 20-10 - Tham gia mọi hoạt động của trường lớp đề ra. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

File đính kèm:

  • docTuần 4(12-13).doc