Giáo án lớp 5 môn Toán - Tuần 16: Tiết 5: Luyện tập

I.MỤC TIÊU

• Thực hiện được phép chia cho số có hai chữ số

• Giải các bài toán có lời văn

II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC

• Bảng con, phấn, giẻ lau, bút chì, thước kẻ .

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU

 

doc6 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 19/04/2017 | Lượt xem: 171 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Toán - Tuần 16: Tiết 5: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 5 MÔN: TOÁN BÀI:. LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU Thực hiện được phép chia cho số có hai chữ số Giải các bài toán có lời văn II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC Bảng con, phấn, giẻ lau, bút chì, thước kẻ. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1/ổn định lớp 2/Kiểm tra bài cũ 3/Bài mới a. Giới thiệu bài: * HĐ1: Luyện tập thực hành : * Bài 1. -Cho HS nêu yêu cầu, sau đó cho HS tự làm bài -GV chữa bài và cho 3 HS vừa lên bảng lần lượt nêu rõ cách tính của mình -GV nhận xét và cho điểm * Bài 2 : -GV yêu cầu HS nêu đề bài -GV yêu cầu HS tự làm bài -Cho HS dưới lớp nhận xét bài trên bảng -GV nhận xét và cho điểm * Bài 3: (HS khá giỏi) -GV yêu cầu HS đọc đề bài +GV muốn biết trong cả 3 tháng trung bình mỗi người làm được bao nhiêu sản phẩm chúng ta phải biết được gì ? +Sau đó ta thựchiện phép tính gì ? -GV yêu cầu HS làm bài -GV nhận xét và cho điểm * Bài 4: (HS khá giỏi) -Cho HS đọc đề bài và hỏi : Muốn biết tính sai ở đâu chúng ta phải làm gì ? - GV yêu cầu HS tự làm bài -Vậy phép tính nào đúng , phép tính nào sai ? -GV giảng lại các bước làm sai trong bài -GV nhận xét và cho điểm HS . 4.Củng cố – dặn dò -Nhận xét tiết học -Chuẩn bị bài: Thương có chữ số 0 -Đặt tính và tính -3 HS lên bảng, lớp làm vào VBT -Thực hiện yêu -1 HS lên bảng, HS lớp làm vào VBT -HS thực hiện yêu cầu -Thựchiện yêu cầu -Phải biết tổng sản phẩm độiđó làm trong cả 3 tháng . -Tính chia tổng số sản phẩm cho tổng số người -1 HS lên bảng, lớp làm bài vào VBT -Chúng ta phải thực hiện .. để tìm các bước tính sai . -HS thực hiện phép chia . -Phép tính b thựchiện đúng , . tăng lên thành 1714 Nhận xét: Tiết: 3 MÔN: TOÁN BÀI: THƯƠNG CÓ CHỮ SỐ 0 I.MỤC TIÊU Thực hiện được các phép chia cho số có hai chữ số trong trường hợp có chữ số 0 ở thương HS khá giỏi thực hiện một cách thành thạo II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC Bảng con, phấn, giẻ lau, bút chì, thước kẻ. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1/ổn định lớp 2/Kiểm tra bài cũ 3/Bài mới Giới thiệu bài: * HĐ1: Hướng dẫn thực hiện phép chia @Phép chia 9450 : 35 - Viết phép tính 9450: 35, cho HS đặt tính và tính. -GV hướng dẫn HS cách đặt tính và tính . + Phép chia 9450 : 35 là phép chia hết hay không hết hay phép chia có dư , vì sao ? -GV chú ý nhấn mạnh lần chia cuối cùng 0 chia 35 bằng 0 , viết 0 vào thương ở bên phải của 7 -GV yêu cầu HS thực hiện lại phép chia trên . *Phép chia 2448 : 24 (trường hợp có chữ số 0 ở hàng chục của thương ) -GV viết lên bảng phép chia 2448 : 24 -GV nhấn mạnh lần chia cuối cùng 0 chia 35 bằng 0 , viết 0 vào thương ở bên phải của 7 -GV hướng dẫn thêm cho HS cách ước lượng thương trong các lần chia. + Phép chia 2448 : 24 là phép chia hêùt hay phép chia có dư -Với phép chia có dư chúng ta cần chú ý điều gì -GV chú ý nhấn mạnh lần chia thứ 2 4 chia 24 bằng 0 viết 0 vào thương bên phải của 1 * HĐ2: Hướng dẫn luyện tập : * Bài 1 : - Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? -GV yêu cầu HS tự làm bài -Yêu cầu HS cả lớp nhận xét bài làm trên bảng -GV nhận xét và cho điểm * Bài 2 :(dành cho HS khá,giỏi ) -GV yêu cầu HS đọc đề bài -GV yêu cầu HS tự tóm tắt bài toán và làm bài -GV nhận xét và cho điểm 4/Củng cố - Dặn dò -Chuẩn bị bài : Chia cho số có 3 chữ số -1 HS làm bảng. lớp làm giấy nháp . -Là phép chia hết vì có số dư bằng 0 -1 HS làm bảng, lớp làm bài vào nháp. -Là phép chia hết vì có số dư bằng 0 -Số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia -Đặt tính rồi tính -3 HS lên bảng, mỗi HS làm 1 phép tính .HS cả lớp làm bài vào VBT -HS nhận xét -Thực hiện yêu cầu -1 HS lên bảng , lớp làm bài vào VBT Nhận xét, đánh giá: Tiết: 4 MÔN: TOÁN BÀI:. CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ I.MỤC TIÊU -Biết thực hiện phép chia số có bốn chữ số cho số có ba chữ số (chia hết, chia có dư) II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC Bảng con, phấn, giẻ lau, bút chì, thước kẻ. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1/ổn định lớp 2/Kiểm tra bài cũ Gọi HS lên bảng làm BT Nhận xét ghi điểm 3/Bài mới Giới thiệu bài: * HĐ1 :Hướng dẫn thực hiện phép chia cho số có ba chữ số : @Phép chia 1944 : 162 -GV viết phép tính 1944 : 162 và cho HS đặt tính và thực hiện tính. -GV hướng dẫn HS cách đặt tính và tính + Phép chia 1944: 162 là phép chia hết hay không hết hay phép chia có dư , vì sao ? -GV chú ý HS cách ước lượng thương. *Phép chia 8469: 241 ( trường hợp chia có dư ) -GV viết lên bảng phép chia 8469 : 241 -Cho HS đặt tính và tính -GV hướng dẫn HS thực hiện đặt tính và tính. + Phép chia 8469 : 241 là phép chia hêùt hay phép chia có dư -Với phép chia có dư chúng ta cần chú ý điều gì * HĐ2: Hướng dẫn luyện tập : *Bài 1a : -GV yêu cầu HS đọc đề bài -GV yêu cầu HS tự làm bài -Cho HS cả lớp nhận xét bài làm trên bảng -GV nhận xét và cho điểm *Bài 2b: -GV yêu cầu HS đọc đề bài -GV yêu cầu HS tự làm bài -GV nhận xét và cho điểm * Bài 3 : HS khá giỏi -GV yêu cầu HS đọc đề bài -GV yêu cầu HS làm bài -GV chữa bài và nhận xét cho điểm HS 4/Củng cố - Dặn dò -Chuẩn bị bài : Luyện tập 2 HS lên bảng làm BT 4500:500=......... 72000:9000=............ HS nhận xét -1 HS làm bảng lớp .HS cả lớp làm giấy nháp . -Là phép chia hết vì có số dư bằng 0 -1 HS lên bảng, lớp làm bài vào nháp. -HS nêu cách tính của mình -Phép chia có dư -Số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia -Đặt tính và tính -4 HS lên bảng,. lớp làm vào VBT -HS nhận xét -Tính giá trị biểu thức -1 HS lên bảng , lớp làm bài vào VBT -Thực hiện yêu cầu -1 HS lên bảng, lớp làm bài vào VBT -HS đổi chéo vở để kiểm tra bài Nhận xét, đánh giá: Tiết: 5 MÔN: TOÁN BÀI: LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU Biết chia cho số có ba chữ số II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC Bảng con, phấn, giẻ lau, bút chì, thước kẻ. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1/ổn định lớp 2/Kiểm tra bài cũ Gọi HS lên bảng làm BT Nhận xét ghi điểm 3/Bài mới Giới thiệu bài: + HĐ1: Luyện tập thực hành : *Bài 1a. -Cho HS nêu yêu cầu b/tập và cho HS tự làm -GV chữa bài , khi chữa bài yêu cầu 3 HS vừa lên bảng lần lượt nêu rõ cách tính của mình -GV nhận xét và cho điểm *Bài 2 : -Cho HS nêu đề bài và cho HS tự làm bài -Cho HS nhận xét bài của bạn trên bảng -GV nhận xét và cho điểm *Bài 3: HS khá giỏi -GV Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? + biểu thức có dạng như thế nào ? -Khi thực hiện phép chia một số cho một tích ta làm như thế nào ? -GV yêu cầu HS làm bài -GV nhận xét và cho điểm HS . 4.Củng cố – dặn dò -GV nhận xét tiết học. -Chuẩn bị bài : Chia cho số có 3 chữ số (tt ) 2 HS lên bảng làm BT 23985:56=...... 4569;32=...... HS nhận xét -Đặt tính và tính -3 HS lên bảng, lớp làm vào VBT -3 HS lần lượt nêu,cả lớp nhận xét -Thực hiện yêu cầu -1 HS lên bảng, lớp làm vào VBT -HS thực hiện yêu cầu -Tính giá trị của biểu thức theo 2 cách -Một số cho một tích -Chúng ta có thể lấy số đó chia lầnlượt cho các thừa số -2 HS lên bảng,lớp làm bài vào VBT Nhận xét, đánh giá: Tiết: 5 MÔN: TOÁN BÀI: CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (tt) I.MỤC TIÊU + Biết thực hiện phép chia số có 5 chữ số cho số có ba chữ số (chia hết, chia có dư) một cách thành thạo + Biết thực hiện phép chia số có 5 chữ số cho số có ba chữ số (chia hết, chia có dư) một cách thành thạo II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC Bảng con, phấn, giẻ lau, bút chì, thước kẻ. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1/ổn định lớp 2/Kiểm tra bài cũ 3/Bài mới a. Giới thiệu bài: * HĐ1: Hướng dẫn thực hiện phép chia @Phép chia 41535: 195 -GV viết phép tính 41535: 195 và cho HS đặt tính và thực hiện tính. -GV hướng dẫn HS cách đặt tính và tính +Phép chia 41535: 195 là phép chia hết hay không hết hay phép chia có dư , vì sao ? -GV chú ý HS cách ước lượng thương. *Phép chia 80120 : 245( trường hợp chia có dư ) -GV viết phép chia 80120: 245 và cho HS đặt tính và tính -GV hướng dẫn lại thực hiện đặt tính và tính + Phép chia 80120: 245 là phép chia hêùt hay phép chia có dư -Với phép chia có dư ta cần chú ý điều gì * HĐ2: Hướng dẫn luyện tập : + Bài 1 : -Cho 1 HS đọc đề bài và tự làm bài -Cho HS cả lớp nhận xét bài làm trên bảng -GV nhận xét và cho điểm + Bài 2b : -Cho HS đọc đề bài -Cho HS tự làm bài -Cho HS giải thích cách tìm x của mình -GV nhận xét và cho điểm + Bài 3 :HS khá giỏi -Cho HS đọc đề bài -GV yêu cầu HS làm bài -GV chữa bài và nhận xét cho điểm HS 4/Củng cố - Dặn dò -GV nhận xét tiết học. -Chuẩn bị bài : Luyện tập -1 HS làm trên bảng lớp .HS cả lớp làm giấy nháp . -Là phép chia hết vì có số dư bằng 0 -1 HS lên bảng, lớp làm bài vào nháp . -Phép chia có dư -Số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia -2 HS lên bảng,lớp làm vào VBT -HS nhận xét -Tìm x -2 HS lên bảng, lớp làm vào VBT -Thực hiện yêu cầu -Thực hiện yêu cầu -1 HS lên bảng, lớp làm vào VBT -HS đổi chéo vở để kiểm tra bài. Nhận xét, đánh giá:

File đính kèm:

  • docTOAN tuan 16.doc