Giáo án lớp 5 môn Địa lí - Tuần 1 - Tiết 1: Việt Nam – đất nước chúng ta (Tiếp theo)

Học xong bài này, HS biết:

- Chỉ được vị trí địa lý và giới hạn của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩaViệt Nam trên bản đồ, lược đồ và trên quả địa cầu.

- Mô tả được vị trí địa lý, hình dạng nước ta.

- Nhớ diện tích lãnh thổ của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩaViệt Nam.

- Biết được những thuận lợi và một số khó khăn do vị trí địa lý của nước ta đem lại.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Bản đồ Địa lý tự nhiên Việt Nam.

 

doc33 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 21/04/2017 | Lượt xem: 253 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Địa lí - Tuần 1 - Tiết 1: Việt Nam – đất nước chúng ta (Tiếp theo), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
rình bày, chỉ trên bản đồ các trung tâm công nghiệp lớn ở nước ta. KL: GV nhận xét, rút ra ghi nhớ SGK/95. - Gọi 2 HS nhắc lại phần ghi nhớ. - HS nhắc lại đề. - HS làm việc theo nhóm đôi. - Đại diện trình bày câu trả lời. - HS làm việc với bản đồ. - HS làm việc cá nhân. - HS phát biểu ý kiến. - HS làm việc theo nhóm 4. - Đại diện nhóm trình bày. - 2 HS đọc lại phần ghi nhớ. . HS khá,giỏi 4. Củng cố:- Vì sao các ngành công nghiệp dệt may, thực phẩm tập trung nhiều ở vùng đồng bằng và vùng ven biển? 5. Dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS về nhà học thuộc ghi nhớ. Điều chỉnh –bổ sung: . Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần 14 Mơn: Địa lí Tiết 14 Bài: GIAO THÔNG VẬN TẢI I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Học xong bài này, HS biết: - Biết nước ta có nhiều loại hình và phương tiện giao thông. Loại hình vận tải đường ô tô có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hoá và hành khách. - Nêu được một vài đặc điểm phân bố mạng lưới giao thông ở nước ta. - Xác định được trên Bản đồ Giao thông Việt Nam một số tuyến đường giao thông, các sân bay quốc tế và cảng biển lớn. - Có ý thức bảo vệ các đường giao thông và chấp hành luật giao thông khi đi đường. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Bản đồ Giao thông Việt Nam. - Một số tranh, ảnh về loại hình và phương tiện giao thông. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: 1.Ổn định: Hát 2. Kiểm tra bài cũ:- Vì sao các ngành công nghiệp dệt may, thực phẩm tập trung nhiều ở vùng đồng bằng và vùng ven biển? - Kể tên các nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện lớn ở nước ta. * GV nhận xét, ghi điểm. 3. Bài mới: Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. Ghi chú a. Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu của tiết học. b. Nội dung: Hoạt động 1: Các loại hình giao thông vận tải. Mục tiêu: HS biết: Biết nước ta có nhiều loại hình và phương tiện giao thông. Loại hình vận tải đường ô tô có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hoá và hành khách. Tiến hành: - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi mục 1 SGK trang 96. - Gọi HS trình bày câu trả lời. - GV nhận xét, giúp HS hoàn thiện câu trả lời. KL: GV kết luận như SGV/109. Hoạt động 2: Phân bố một số loại hình giao thông. Mục tiêu: Nêu được một vài đặc điểm phân bố mạng lưới giao thông ở nước ta. Xác định được trên Bản đồ Giao thông Việt Nam một số tuyến đường giao thông, các sân bay quốc tế và cảng biển lớn. Có ý thức bảo vệ các đường giao thông và chấp hành luật giao thông khi đi đường. Tiến hành: - Gọi HS đọc các thông tin và trả lời các câu hỏi trong mục 2 SGK/96. - Gọi HS trình bày câu trả lời. - Gọi HS chỉ trên bản đồ vị trí đường sắt Việt Nam, các tuyến đường sắt chính chạy theo chiều Bắc – Nam hay theo chiều Đông – Tây. KL: GV rút ra ghi nhớ SGK/98. - Gọi 2 HS đọc lại phần ghi nhớ. - HS nhắc lại đề. - HS đọc các thông tin và làm việc theo nhóm đôi. - HS trình bày. - HS làm việc cá nhân. - HS làm việc với bản đồ. - 2 HS đọc lại phần ghi nhớ. HS khá,giỏi 4. Củng cố:- Nước ta có những loại hình giao thông vận tải nào? - Hãy kể các loại hình giao thông vận tải ở nơi em ở. 5. Dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS về nhà học thuộc ghi nhớ. Điều chỉnh –bổ sung: . Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần 15 Mơn: Địa lí Tiết 15 Bài: THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Học xong bài này, HS biết: - Sơ lược về các khái niệm: thương mại, nội thương, ngoại thương; thấy được vai trò của ngành thương mại trong đời sống và sản xuất. - Nêu được tên các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu chủ yếu ở nước ta. - Nêu được các điều kiện thuận lợi để phát triển ngành du lịch ở nước ta. -Xác định trên bản đồ các trung tâm thương mại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các trung tâm du lịch lớn ở nước ta. - Cĩ ý thức tơn trọng các di sản . II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Bản đồ Hành chính Việt Nam. - Tranh ảnh về các chự lớn, trung tâm thương mại và về ngành du lịch (phong cảnh, lễ hội, di tích lịch sử, di sản văn hoá và di sản thiên nhiên thế giới, hoạt động du lịch). III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: 1.Ổn định: Hát 2. Kiểm tra bài cũ:Kiểm tra 2 HS. - Nước ta có những loại hình giao thông vận tải nào? - Kể tên một số thành phố mà đường sắt Bắc – Nam và quốc lộ 1A đi qua. * GV nhận xét, ghi điểm. 3. Bài mới: Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. Ghi chú a. Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu của tiết học. b. Nội dung: Hoạt động 1: Hoạt động thương mại. Mục tiêu: HS biết. Sơ lược về các khái niệm: thương mại, nội thương, ngoại thương; thấy được vai trò của ngành thương mại trong đời sống và sản xuất. Nêu được tên các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu chủ yếu ở nước ta. Tiến hành: - GV yêu cầu HS đọc các thông tin SGK/98, trả lời các câu hỏi sau: + Thương mại gồm những hoạt động nào? + Những địa phương nào có hoạt động thương mại phát triển nhất cả nước? + Nêu vai trò của ngành thương mại? + Kể tên các mặt hàng xuất, nhập khẩu chủ yếu ở nước ta? - Gọi HS trình bày kết quả. - Yêu cầu HS chỉ trên bản đồ về các trung tâm thương mại lớn nhất cả nước. KL: GV kết luận như SGV/112. Hoạt động 2: Ngành du lịch. Mục tiêu: Nêu được các điều kiện thuận lợi để phát triển ngành du lịch ở nước ta. Xác định trên bản đồ các trung tâm thương mại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các trung tâm du lịch lớn ở nước ta. Tiến hành: - GV yêu cầu HS dựa vào tranh, ảnh SGK/99 để trả lơì câu hỏi mục 2 SGK. + Cho biết vì sao những năm gần đây, lượng khách du lịch đến nước ta đã tăng nhanh? + Kể tên các trung tâm du lịch ở nước ta? - Gọi HS trình bày câu trả lời. - Yêu cầu HS chỉ trên bản đồ vị trí các trung tâm du lịch lớn. KL: GV rút ra ghi nhớ SG/100. - Gọi 2 HS nhắc lại phần ghi nhớ. - HS nhắc lại đề. - HS làm việc cá nhân. - HS trình bày câu trả lời. - HS làm việc với bản đồ. - HS làm việc theo nhóm 4. - Đại diện nhóm trình bày. - 2 HS nhắc lại phần ghi nhớ. - HS trả lời. HS khá,giỏi HS khá,giỏi 4. Củng cố:- Nước ta xuất khẩu và nhập khẩu những mặt hàng nào là chủ yếu? - Kể tên một số địa điểm du lịch ở tỉnh em? 5. Dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS về nhà học thuộc ghi nhớ. Điều chỉnh –bổ sung: . Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần 16 Mơn: Địa lí Tiết 16 Bài: ÔN TẬP I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Học xong bài này, HS biết: - Hệ thống hoá các kiến thức đã học về dân cư, các ngành kinh tế của nước ta ở mức độ đơn giản. - Xác định được trên bản đồ một số thành phố, trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn của đất nước. - Say mê tìm tịi kiến thức. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Bản đồ Phân bố dân cư, kinh tế Việt Nam. - Bản đồ trống Việt Nam. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: 1.Ổn định: Hát 2. Kiểm tra bài cũ:: - Nước ta xuất khẩu và nhập khẩu những mặt hàng nào là chủ yếu? - Nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch ở nước ta? * GV nhận xét, ghi điểm. 3. Bài mới: Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. Ghi chú a. Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu của tiết học. b. Nội dung: Hoạt động 1: GV hướng dẫn ôn tập. Mục tiêu: HS biết:Hệ thống hoá các kiến thức đã học về dân cư, các ngành kinh tế của nước ta ở mức độ đơn giản. Tiến hành: - GV yêu cầu HS làm việc theo các nhóm. - Hướng dẫn HS chuẩn bị các câu hỏi SGK/101. - GV nhận xét, kết luận. Hoạt động 2: Làm việc với bản đồ. Mục tiêu: Xác định được trên bản đồ một số thành phố, trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn của đất nước. Tiến hành: - GV dựa vào bản đồ công nghiệp, giao thông vận tải , bản đồ trống Việt Nam để chơi các trò chơi nhằm giúp các em củng cố lại các kiến thức đã học. - GV theo dõi, hướng dẫn. -HS nhắc lại đề. - Đại diện các nhóm, mỗi nhóm trình bày một câu hỏi. - Các nhóm khá lắng nghe và bổ sung để hoàn thiện câu trả lời. - Hs dựa vào bản đồ công nghiệp, giao thông vận tải , bản đồ trống Việt Nam để chơi các trò chơi nhằm củng cố lại các kiến thức đã học. 4. Củng cố,dặn dị:: - GV nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS về nhà học thuộc ghi nhớ. Điều chỉnh –bổ sung: . Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần 17 Mơn: Địa lí Tiết 17 Bài: ÔN TẬP HỌC KỲ I I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: -Kĩ năng:HS củng cố khắc sâu các kiến thức đã học để kiểm tra cuối học kỳ I. - Nghiêm túc ơn bài. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Bản đồ Địa lý tự nhiên Việt Nam. - Quả Địa cầu. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: 1.Ổn định: Hát 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. Ghi chú a. Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu của tiết học. b. Nội dung: - GV có thể tổ chức cho HS chơi giải đáp ô chữ để HS khắc sâu về các kiến thức đã học ở HKI. - GV nhận xét. - HS nhắc lại đề. - HS tham gia chơi trò chơi theo sự hướng dẫn của GV. 4. Củng cố: 5. Dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS về nhà học thuộc ghi nhớ. Điều chỉnh –bổ sung: .

File đính kèm:

  • docDia li 5 HKI 20112012.doc
Giáo án liên quan