Giáo án lớp 5 môn Đạo đức - Tuần 22: Ủy ban nhân dân xã (phường) em (tiết 2)

- HS bước đầu biết vai trò quan trọng của Uỷ ban nhân dân xã (phường) đối với cộng đồng.

- Kể được một số công việc của Uỷ ban nhân dân xã (phường) đối với trẻ em ở địa phương.

- Biết được trách nhiệm của mọi người dân là phải tôn trọng Uỷ ban nhân dân xã (phường).

- Có ý thức tôn trọng Uỷ ban nhân dân xã (phường).

II. §å dïng d¹y häc:

1- GV: Phấn màu, bảng phụ SGK, Hệ thống bài tập.

2- HS: Vở, SGK, ôn lại kiến thức cũ.

 

doc1 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 17/04/2017 | Lượt xem: 263 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Đạo đức - Tuần 22: Ủy ban nhân dân xã (phường) em (tiết 2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC TUẦN 22 ĐẠO ĐỨC ỦY BAN NHÂN DÂN Xà (PHƯỜNG) EM (tiết 2) NGÀY: Lớp: Năm / *************************** I. Môc tiªu: - HS bước đầu biết vai trò quan trọng của Uỷ ban nhân dân xã (phường) đối với cộng đồng. - Kể được một số công việc của Uỷ ban nhân dân xã (phường) đối với trẻ em ở địa phương. - Biết được trách nhiệm của mọi người dân là phải tôn trọng Uỷ ban nhân dân xã (phường). - Có ý thức tôn trọng Uỷ ban nhân dân xã (phường). II. §å dïng d¹y häc: 1- GV: Phấn màu, bảng phụ SGK, Hệ thống bài tập. 2- HS: Vở, SGK, ôn lại kiến thức cũ. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1- Kiểm tra bài cũ: - Yêu cầu HS nêu phần ghi nhớ của bài tiết trước. 2- Bài mới: 2.1- Giới thiệu bài: 2.2- Hoạt động 1: Xử lí tình huống (BT 2, SGK) *Mục tiêu: HS biết lựa chọn các hành vi phù hợp và tham gia các công tác xã hội do UBND xã (thị trấn) tổ chức. *Cách tiến hành: - GV chia lớp thành 3 nhóm mỗi nhóm xử lí một tình huống. + Nhóm 1: Tình huống a + Nhóm 2: Tình huống b + Nhóm 3: Tình huống c - Mời đại diện các nhóm trình bày. - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - GV kết luận: + Tình huống a: Nên vận động các bạn tham gia kí tên ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam. + Tình huống b: Nên đăng kí sinh hoạt hè tại nhà văn hoá của phường. + Tình huống c: Nên bàn với gia đình chuẩn bị sách, vở, đồ dùng học tập, ủng hộ trẻ em vùng bị lũ lụt. 2.3- Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT2(SGK) - Những hành vi và việc làm phù hợp: b,c 3- Củng cố, dặn dò: - Cho HS đọc lại phần ghi nhớ. - GV nhận xét giờ học nhắc HS chuẩn bị bài sau. - 2 Hs thực hiện yêu cầu. - HS thảo luận theo hướng dẫn của GV. - Đại diện nhóm trình bày. - Nhận xét. Hiệu trưởng Khối trưởng Giáo viên

File đính kèm:

  • docĐạo đức - Lớp 5 - Tuần 22.doc