Giáo án lớp 5 môn Đạo đức - Em yêu quê hương ( Tiết 19 )

 

 - Biết làm những việc phù hợp với khả năng để góp phần tham gia xây dựng quê hương.

- Yêu mến tự hào, về quê hương mình, mong muốn được góp phần xây dựng quê hương.

 B- Đố dùng dạy học :

 1- GV : Giấy ,bút màu ,Dây ,kẹp ,nẹp treo tranh – Thẻ màu – Các bài thơ,bài hát nói về quê hương

 2- HS : SGK Đạo đức 5 .

 

 

doc34 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 17/04/2017 | Lượt xem: 270 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Đạo đức - Em yêu quê hương ( Tiết 19 ), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nguyên thiên nhiên. * Cách tiến hành - Giáo viên yêu cầu HS xem ảnh và đọc thông tin. - Giáo viên kết luận. Hoạt động 2 : * Mục tiêu : HS nhận biết được một số tài nguyên thiên nhiên. * Cách tiến hành - Giáo viên nêu yêu cầu bài tập. - Giáo viên kết luận như SGV / 60. Hoạt động 3 : * Mục tiêu : HS biết đánh giá và bày tỏ thái độ đối với các ý kiến có liên quan đến tài nguyên thiên nhiên. * Cách tiến hành - Giáo viên chia nhóm giao nhiệm vụ thảo luận. - Giáo viên kết luận như SGV / 60. 3-Củng cố : - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ bài học - Nhận xét tiết học 4- Dặn dò : - Tiết sau : “ Thực hành ” - HS xem ảnh và đọc thông tin trong bài. - Các nhóm thảo luận câu hỏi SGK. - Đại diện nhóm trình bày kết quả. - Các nhóm khác bổ sung. - 1, 2 HS đọc Ghi nhớ. - HS làm việc cá nhân. - Một số HS trình bày và cả lớp bổ sung. - Từng nhóm thảo luận. -Đại diện nhóm trình bày kết quả đánh giá và thái độ của nhóm về một ý kiến. - Tìm hiểu về một tài nguyên thiên nhiên của nước ta hoặc địa phương. Ngày soạn: Ngày dạy: ĐẠO ĐỨC BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN (Tiết 2) ( Tiết 31 ) I Mục tiêu: - Kể được tài nguyên thiên nhiên ở nước ta và ở địa phương. - Biết vì sao cần phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. - Biết giữ gìn bảo vệ tài nguyên thiên nhiên phù hợp với khả năng. II. Chuẩn bị: GV: Ảnh về tài nguyên thiên nhiên ở địa phương, nước ta. HS: SGK Đạo đức 5 III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 5’ 33’ 11’ 11’ 11’ 2’ 1-Kiểm tra bài cũ : -Em cần làm gì góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. 2- Bài mới : -Giới thiệu bài : GV nêu MĐYC bài học v Hoạt động 1: Học sinh giới thiệu về tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam và của địa phương. -Nhận xét, bổ sung và có thể giới thiệu thêm một số tài nguyên thiên nhiên chính của Việt Nam như: Mỏ than Quảng Ninh-.Dầu khí Vũng Tàu. -Mỏ A-pa-tít Lào Cai. v Hoạt động 2: Thảo luận nhóm theo bài tập 5/ SGK. Chia nhóm và giao nhiệm vụ cho nhóm học sinh thảo luận bài tập 5. -Kết luận: Có nhiều cách sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. v Hoạt động 3: Thảo luận nhóm theo bài tập 6/ SGK. Chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm học sinh lập dự án bảo vệ tài nguyên thiên nhiên: rừng đầu nguồn, nước, các giống thú quý hiếm Kết luận: Có nhiều cách bảo vệ tài nguyên thiên nhiên phù hợp với khả năng của mình. 5. Tổng kết - dặn dò: Thực hành những điều đã học. Chuẩn bị: Ôn tập Nhận xét tiết học. -1 học sinh nêu ghi nhớ. 1 học sinh trả lời. Hoạt động cá nhân, lớp. -Học sinh giới thiệu, có kèm theo tranh ảnh minh hoạ. Cả lớp nhận xét, bổ sung. Hoạt động lớp, nhóm 4. Các nhóm thảo luận. Đại diện nhóm lên trình bày. Các nhóm khác bổ sung ý kiến và thảo luận. Từng nhóm thảo luận. Từng nhóm lên trình bày. Các nhóm khác bổ sung ý kiến và thảo luận. Ngày soạn: Ngày dạy ĐẠO ĐỨC Dành cho địa phương Ôn tập C HK II : Nhiệm vụ của học sinh lớp 5 A –Mục tiêu : ( Tiết 32 ) - HS biết vị trí của HS lớp 5 so với các lớp khác . - Có kĩ năng tự nhận thức ,kĩ năng đặt mục tiêu . - Vui và tự hào khi là HS lớp 5,có ý thức học tập,rèn luyện tốt . B-Đồ dùng dạy học : 1- GV : Các bài hát chủ đề “ Trường em “ ,Mi-Crô,giấy trắng,bút màu . 2 –HS : Các mẫu truyện nói về tấm gương HS lớp 5 gương mẫu . C- Hoạt động dạy học : TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 2 ‘ 3 ‘ 30’ 3’ 1’ 1- Ổn định lớp : 2-Kiểm tra bài cũ : KT Dụng cụ HT của HS . 3-Bài mới : -Giới thiệu bài . -Khởi động : Hát “ Em yêu trường em “ *Hoạt động 1: Quan sát tranh và thảo luận . +MT: Thấy được vị thế mới của HS lớp 5 ,thấy vui và tự hào vì đã là HS lớp 5 . –Yêu cầu HS quan sát từng tranh SGK Tr 3,4 và thảo luận các câu hỏi . - Tranh vẽ gì ?Xem các tranh trên em nghĩ gì ? - So với HS các lơp14 HS lớp 5 có gì khác ? - Ta cần làm gì để xứng đáng là HS lớp 5 ? +GV kết luận : Lớp 5 lớn nhất trường,cần gương mẫu về moọi mặt,đê cacHS khối khác học tập . * Hoạt động 2 : Làm bài tập 1 SGK . + MT : Giúp HS xác định những N vụ của HS lớp 5 - GV nêu yêu cầu BT 1 . + GV kết luận : Các điểm (a), (b),(c),(d),(e) là những nhiệm vụcủa HS lớp 5 cần thực hiện * Hoạt động 3-4 : Trò chơi “ Phóng viên “ - GV H dẫn cách chơi . +GV nhận xét kết luận . - Cho HS tự liên hệ ( BT 2 SGK ) tự đối chiếu việc làm với N vụ của HS lớp 5 . * Hoạt động nối tiếp : Về nhà lập kế hoạch phấn đáu của bản thân 4- Dặn dò : Nhận xét tiết học . - Tiết sau : “ Ôn tập C HK II “ -Hát –Báo cáo -HS hát tập thể . HS quan sát tranh và thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi của GV . Vài HS nhắc lại kết luận của GV . -HS thảo luận nhóm đôi . –vài nhóm trình bày trước lớp . - HS thực hanh chơi trò chơi như H dẫn . -HS tự liên hệ bản thân . -HS đọc ghi nhớ SGK . Ngày soạn: Ngày dạy ĐẠO ĐỨC Ôn tập C HK II : Nhiệm vụ của học sinh lớp 5 A –Mục tiêu : ( Tiết 33 ) - HS biết vị trí của HS lớp 5 so với các lớp khác . - Có kĩ năng tự nhận thức ,kĩ năng đặt mục tiêu . - Vui và tự hào khi là HS lớp 5,có ý thức học tập,rèn luyện tốt . B-Đồ dùng dạy học : 1- GV : Các bài hát chủ đề “ Trường em “ ,Mi-Crô,giấy trắng,bút màu . 2 –HS : Các mẫu truyện nói về tấm gương HS lớp 5 gương mẫu . C- Hoạt động dạy học : TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 2 ‘ 3 ‘ 30’ 3’ 1’ 1- Ổn định lớp : 2-Kiểm tra bài cũ : KT Dụng cụ HT của HS . 3-Bài mới : -Giới thiệu bài . -Khởi động : Hát “ Em yêu trường em “ *Hoạt động 1: Quan sát tranh và thảo luận . +MT: Thấy được vị thế mới của HS lớp 5 ,thấy vui và tự hào vì đã là HS lớp 5 . –Yêu cầu HS quan sát từng tranh SGK Tr 3,4 và thảo luận các câu hỏi . - Tranh vẽ gì ?Xem các tranh trên em nghĩ gì ? - So với HS các lơp14 HS lớp 5 có gì khác ? - Ta cần làm gì để xứng đáng là HS lớp 5 ? +GV kết luận : Lớp 5 lớn nhất trường,cần gương mẫu về moọi mặt,đê cacHS khối khác học tập . * Hoạt động 2 : Làm bài tập 1 SGK . + MT : Giúp HS xác định những N vụ của HS lớp 5 - GV nêu yêu cầu BT 1 . + GV kết luận : Các điểm (a), (b),(c),(d),(e) là những nhiệm vụcủa HS lớp 5 cần thực hiện * Hoạt động 3-4 : Trò chơi “ Phóng viên “ - GV H dẫn cách chơi . +GV nhận xét kết luận . - Cho HS tự liên hệ ( BT 2 SGK ) tự đối chiếu việc làm với N vụ của HS lớp 5 . * Hoạt động nối tiếp : Về nhà lập kế hoạch phấn đáu của bản thân 4- Dặn dò : Nhận xét tiết học . - Tiết sau : “ Ôn tập C HK II “ -Hát –Báo cáo -HS hát tập thể . HS quan sát tranh và thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi của GV . Vài HS nhắc lại kết luận của GV . -HS thảo luận nhóm đôi . –vài nhóm trình bày trước lớp . - HS thực hanh chơi trò chơi như H dẫn . -HS tự liên hệ bản thân . -HS đọc ghi nhớ SGK . Ngày soạn: Ngày dạy ĐẠO ĐỨC ( dành cho địa phương ) BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ĐỊA PHƯƠNG ( Tiết 34 ) I . Mục tiêu : Tài nguyên thiên nhiên rất cần thiết cho cuộc sống con người. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên nhằm phát triển môi trường bền vững. Bảo vệ và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. II. Tài liệu và phương tiện : Tranh ảnh, băng hình về tài nguyên thiên nhiên hoặc cảnh tượng phá hoại tài nguyên thiên nhiên ở địa phương em . III . Các hoạt động trên lớp : TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 5’ 30’ 4’ 1’ 1- Kiểm tra bài cũ : - GV kiểm tra chuẩn bị sưu tầm tranh ảnh ,hiện vật về tài nguyên ở địa phương mình -GV nhận xét sau kiểm tra . 2- Bài mới : - Giới thiệu bài : Nêu MĐYC bài học Hoạt động 1 : Giới thiệu về tài nguyên thiên nhiên. * Mục tiêu : HS hiểu biết thêm về tài nguyên thiên nhiên của địa phương mình * Cách tiến hành - Giáo viên kết luận ,nêu một số tài nguyên thiên nhiên ở địa phương ( cá ,tôm ,các nhuồn lợi thủy sản ,các sông , bãi bồi ) Hoạt động 2 : * Mục tiêu : HS nhận biết được những việc làm đúng để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. * Cách tiến hành - Giáo viên chia nhóm giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận. - Giáo viên kết luận , nêu một số việc làm đúng nhằm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên . Hoạt động 3 : Làm bài tập 5 * Mục tiêu : HS biết đưa ra giải pháp, ý kiến để tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. * Cách tiến hành - GV chia nhóm giao nhiệm vụ thảo luận. - Giáo viên kết luận ,nêu những biện pháp cần thiết để tiết kiệm TNTN . 3- Củng cố.: - GV tóm tắt nội dung bài học -GV nhận xét tiết học 4-Dặn dò: - Tiết sau : “ Dành cho địa phương ” - HS giới thiệu một vài tài nguyên thiên nhiên mình biết (kèm tranh ảnh minh hoạ) - Cả lớp nhận xét, bổ sung. - Từng nhóm thảo luận. - Đại diện nhóm trình bày kết quả. - Các nhóm khác bổ sung ý kiến. - Từng nhóm thảo luận. - Đại diện nhóm trình bày kết quả. - Các nhóm khác bổ sung ý kiến. Ngày soạn: Ngày dạy: ĐẠO ĐỨC TIẾT 35: THỰC HÀNH CUỐI HỌC KỲ II VÀ CUỐI NĂM

File đính kèm:

  • docDao duc lop 5 CKT HK2 3 cot.doc
Giáo án liên quan