Giáo án lớp 5 môn Đạo đức - Em là học sinh lớp 5 (tiết 03)

/ Mục tiêu: Biết:

 -HS lớp 5 HS của lớp lớn nhất trường.cần phải gương mẫu cho HS lớp dưới học tập

 -Có ý t hức học tập ,rn luyện

- Vui và tự hào khi là HS lớp 5.

II/ Đồ dùng dạy học:

- Các bài hát về chủ đề Trường em.

- Mi-crô không dây để chơi trò chơi Phóng viên.

- Giấy trắng, bút màu.

- Các truyện nói về tấm gương HS lớp 5 gương mẫu.

 

doc36 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 19/04/2017 | Lượt xem: 339 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Đạo đức - Em là học sinh lớp 5 (tiết 03), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
än 4 phút . -Lớp nhận xét, bổ sung 8’ 4’ d.Hoạt động 3: Ca ngợi người phụ nữ Việt Nam (BT 5). MT:HS củng cố bài học. Cách tiến hành: -GV tổ chức cho HS hát, múa, đọc thơ hoặc kể chuyện về một người phụ nữ mà em yêu mến, kính trọng dưới hình thức thi giữa các nhóm hoặc đóng vai phóng viên phỏng vấn các bạn. 3.Củng cố - dặn dò: - Gọi HS đọc ghi nhớ trong SGK. - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài học sau. -HS hát, múa... theo sự chuẩn bị ở nhà. - 2 HS * Rút kinh nghiệm tiết dạy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Bổ sung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuần 16 Môn : Đạo đức Ngày dạy: Bài 8 : HỢP TÁC VỚI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH (tiết 1) I/ Mục tiêu: Nêu được một số biểu hiện về hợp tác với bạn bè trong học tập,làm việc và vui chơi. Biết được hợp tác với mọi người trong cơng việc chung sẽ nâng cao hiệu quả cơng việc tăng niềm vui ,tình cảm gắn bĩ giữa người vơí người Biết thế nào là hợp tác với mọi người xung quanh II/ Đồ dùng dạy học: Thẻ màu dùng cho hoạt động 3, tiết 1. III/ Hoạt động dạy – học: 1.Kiểm tra bài cũ: (4’) -Nêu ghi nhớ của bài Tôn trọng phụ nữ. -HS làm lại bài tập 4. -GV nhận xét. 2.Bài mới: TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1’ 15’ a.Giới thiệu bài: GV ghi đề b.Hoạt động 1: Tìm hiểu tranh tình huống (SGK/25). MT: HS biết được một biểu hiện cụ thể của việc hợp tác với những người xung quanh . Cách tiến hành: - GV yêu cầu các nhóm quan sát 2 tranh ở trang 25 và thảo luận các câu hỏi được nêu dưới tranh. -GV mời đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận. -GV kết luận. - HS nhắc lại đề. -Các nhóm làm việc độc lập . -Các nhóm khác bổ sung hoặc nêu ý kiến khác. 8’ c.Hoạt động 2: Làm bài tập 1, SGK. MT:HS nhận biết được một số việc làm thể hiện sự hợp tác. Cách tiến hành: -GV chia nhóm và yêu cầu các nhóm thảo luận BT1. -GV mời đại diện một số nhóm lên trình bày . -GV rút ra kết luận. -Từng nhóm thảo luận. -Các nhóm khác bổ sung hoặc nêu ý kiến khác. 8’ d.Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ ( bài tập 2, SGK). MT:HS biết phân biệt những ý kiến đúng hoặc sai liên quan đến việc hợp tác với những người xung quanh . Cách tiến hành: 4’ -GV lần lượt nêu từng ý kiến trong bài tập 2. -GV mời một vài HS giải thích lí do. -GV rút ra kết luận từng nội dung. 3.Củng cố - dặn dò: - Gọi HS đọc ghi nhớ trong SGK. - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài học sau. -HS dùng thẻ màu để bày tỏ thái độ. -HS giải thích . - 2 HS * Rút kinh nghiệm tiết dạy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Bổ sung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuần 17 Môn : Đạo đức Ngày dạy: Bài 8 : HỢP TÁC VỚI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH (tiết 2) I/ Mục tiêu: - Củng cố kĩ năng hợp tác với bạn bè trong các hoạt động của lớp, của trường. Cĩ thái độ mong muốn,sẵn sàng hợp tác với bạn bè thầy giao ,cơ gạo và mọi người trong cơng việc của lớp,của trường,của gia đình,của cộng đồng Khơng đồng tình với thái độ ,hành vi thiếu hợp tác với bạn bè trong cơng việc chung của lớp,của trường. II/ Đồ dùng dạy học: Phiếu học tập cá nhân cho hoạt động 3, tiết 2. III/ Hoạt động dạy – học: 1.Kiểm tra bài cũ: (4’) -HS làm lại bài tập 1. -Nêu ghi nhớ của bài 8. -GV nhận xét. 2.Bài mới: TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1’ 9’ a.Giới thiệu bài: GV ghi đề b.Hoạt động 1: Làm bài tập 3, SGK. MT:HS biết nhận xét một số hành vi, việc làm có liên quan đến việc hợp tác với những người xung quanh. Cách tiến hành: -GV yêu cầu từng cặp HS ngồi cạnh nhau cùng thảo luận bài tập 3. -GV nêu từng nội dung để HS trình bày kết quả trước lớp. -GV kết luận . - HS nhắc lại đề. -HS thảo luận 4 phút . -Một số HS trình bày ;những HS khác có thể nêu ý kiến bổ sung. 9’ c.Hoạt động 2: Xử lí tình huống (bài tập 4,SGK) MT:HS biết xử lí một số tình huống liên quan đến việc hợp tác với những người xung quanh. Cách tiến hành: -GV giao nhiệm vụ cho 4 nhóm HS thảo luận làm BT4. -GV mời đại diện từng nhóm lên trình bày . -GV rút ra kết luận. -4 nhóm HS làm việc. -Cả lớp nhận xét, bổ sung . 12’ d.Hoạt động 3: Làm bài tập 5, SGK. MT:HS biết xây dựng kế hoạch hợp tác với những người xung quanh trong các công việc hằng ngày. Cách tiến hành: -GV yêu cầu HS tự làm BT 5; sau đó trao đổi với bạn ngồi bên cạnh. -GV mời một số em trình bày dự kiến của mình. -GV nhận xét về những dự kiến của HS. -HS làm bài tập và trao đổi với bạn. -Các bạn khác có thể góp ý cho bạn. 4’ 3.Củng cố - dặn dò: - Gọi HS đọc ghi nhớ trong SGK. - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài học sau. - 2 HS * Rút kinh nghiệm tiết dạy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Bổ sung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuần 18 Môn : Đạo đức Ngày dạy: Bài 8 : THỰC HÀNH CUỐI HỌC KÌ I I/ Mục tiêu: Học xong các bài trước, HS biết thể hiện: Đối xử tốt với mọi người xung quanh trong cuộc sống hàng ngày. Tình yêu quê hương đất nước. II/ Đồ dùng dạy học: III/ Hoạt động dạy – học: 1.Kiểm tra bài cũ: 2.Bài mới: TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1’ 9’ a.Giới thiệu bài: GV ghi đề b.Hoạt động 1: Thực hành. MT:Phân công các tổ thực hiện nhiệm vụ của giáo viên. Cách tiến hành: -GV giao nhiệm vụ cho các tổ: +Tổ 1: Kính già, yêu trẻ. +Tổ 2: Tôn trọng phụ nữ. +Tổ 3: Hợp tác với mọi người xung quanh. +Tổ 4: chọn một trong ba bài trên. - HS nhắc lại đề. -Mỗi HS thực hiện một nhiệm vụ của bài. 9’ c.Hoạt động 2: Đánh giá các việc làm của HS. MT:Giúp HS biết cách phê và tự phê. Cách tiến hành: -GV yêu cầu HS nêu kết quả thực hành theo tổ, trình bày trước lớp. -GV xác minh thực tế việc làm của HS thông qua các bậc phụ huynh. -GV rút ra kết luận: Nhận xét kết quả làm việc của HS, tuyên dương các HS tích cực, phê bình những HS chưa thực hiện tốt các yêu cầu được giao. -Các tổ trình bày kết quả làm việc. 4’ 3.Củng cố - dặn dò: - Gọi HS đọc ghi nhớ trong SGK. - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài học sau. Rèn luyện đạo đức. - 2 HS

File đính kèm:

  • docGiao dao duc.doc