Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tuần 27 - Tiết 27: Ôn bài hát : Em vẫn nhớ trường xưa - Tập đọc nhạc : Tập đọc nhạc số 8

· Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca, biết thể hiện tình cảm của bài hát.

· Biết vỗ đệm theo nhịp, phách, tập biểu diễn bài hát.

· Đọc đúng cao độ, tiết tấu và ghép được lời ca bài TĐN số 8.

II. CHUẨN BỊ:

· Giáo viên: Nhạc cụ – băng nhạc, tranh ảnh

· Học sinh: SGK + vở ghi chép

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY

1. Ổn định tổ chức: ( 1 phút ) Điểm danh + kiểm tra tác phong.

2. Kiểm tra bài cũ: ( 4 phút ) :

 - Gọi vài học sinh lên hát bài : Em vẫn nhớ trường xưa -> đánh giá.

 3. Bài mới ( 25 phút) : Giáo viên giới thiệu bài và ghi đề lên bảng HS nhắc lại.

* Các hoạt động chính :

 

doc2 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 07/04/2017 | Lượt xem: 333 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tuần 27 - Tiết 27: Ôn bài hát : Em vẫn nhớ trường xưa - Tập đọc nhạc : Tập đọc nhạc số 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 27.Tiết 27 Ngày soạn : 13/3/2009 Ngày dạy : 16/3/2009 Tên bài : - Ôn bài hát : Em vẫn nhớ trường xưa. - Tập đọc nhạc : TĐN số 8. I. MỤC TIÊU: Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca, biết thể hiện tình cảm của bài hát. Biết vỗ đệm theo nhịp, phách, tập biểu diễn bài hát. Đọc đúng cao độ, tiết tấu và ghép được lời ca bài TĐN số 8. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Nhạc cụ – băng nhạc, tranh ảnh Học sinh: SGK + vở ghi chép III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY Ổn định tổ chức: ( 1 phút ) Điểm danh + kiểm tra tác phong. 2. Kiểm tra bài cũ: ( 4 phút ) : - Gọi vài học sinh lên hát bài : Em vẫn nhớ trường xưa -> đánh giá. 3. Bài mới ( 25 phút) : Giáo viên giới thiệu bài và ghi đề lên bảng HS nhắc lại. * Các hoạt động chính : A) Hoạt động 1 : (15 phút) Nội dung : Ôn bài hát : Em vẫn nhớ trường xưa ( Thanh Sơn) Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh - Nhắc lại sơ lược nội dung, tác giả của bài hát. - Đệm đàn + hát mẫu bài hát 2 lần. - Hướng dẫn học sinh luyện thanh. - Bắt giọng cho học sinh hát và vỗ đệm. - Nhận xét và sửa sai ( nếu có). - Chia dãy, tổ, nhóm và lần lượt bắt giọng cho học sinh hát và vỗ tay theo nhịp, phách, tiết tấu lời ca - Nhận xét và sửa sai ( nếu có). - Gọi vài học sinh lên hát và vỗ tay theo nhịp. - Cho học sinh đứng tại chỗ hướng dẫn cho học sinh hát và vận động phụ họa đơn giản. - Nhận xét và sửa sai ( nếu có). - Chia dãy, tổ, nhóm và lần lượt bắt giọng cho học sinh hát và vận động tại chỗ. - Nhận xét và sửa sai ( nếu có). - Gọi vài học sinh lên hát và vận động tại chỗ. - Nhận xét và sửa sai ( nếu có). - Theo hướng dẫn. - Lắng nghe. - Theo hướng dẫn. - Hát theo hướng dẫn. - Lắng nghe. - Theo hướng dẫn. - Lắng nghe. - Hát và vỗ nhịp. - Theo hướng dẫn. - Lắng nghe. - Theo hướng dẫn. - Lắng nghe. - Hát theo hướng dẫn. - Lắng nghe. B) Hoạt động 2 ( 10’) : Nội dung : Tập đọc nhạc : TĐN số 8 ( Mây chiều). Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh - Treo bảng phụ có bài TĐN số 8. Tiếng sáo diều vọng về qua lũy tre Trong mây chiều đàn chim én bay về - Hỏi học sinh về số chỉ nhịp, nốt cao nhất, nốt thấp nhất - Nhận xét và sửa sai ( nếu có). - Đàn giai điệu của bài TĐN số 8. - Chia bài TĐN ra thành 2 câu. * Hướng dẫn học sinh tập đọc nhạc và ghép lời ca. - Chia dãy, tổ, nhóm và lần lượt bắt giọng cho học sinh đọc. - Nhận xét và sửa sai ( nếu có). - Gọi vài học sinh lên đọc bài TĐN số 8. - Nhận xét và sửa sai ( nếu có ). - Theo dõi. - Trả lời. - Lắng nghe. - Lắng nghe. - Theo hướng dẫn. - Theo hướng dẫn. - Theo hướng dẫn. - Lắng nghe. - Đọc nhạc theo hướng dẫn. - Lắng nghe. 4) Củng cố – dặn dò (4’) : - Nhắc lại nội dung của bài TĐN số 8, hát lại bài : Em vẫn nhớ trường xưa . - Dặn dò học sinh về nhà học bài cũ, xem bài mới. 5) Nhận xét – đánh giá ( 1’) - Nhận xét, đánh giá cụ thể tiết học.

File đính kèm:

  • docTuan 27 ( On bai hat EM VAN NHO TRUONG XUA+ TDN SO 8 )(1).doc