Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tuần 11 - Tiết 11: Tập đọc nhạc: Tập đọc nhạc số 3 nghe nhạc (tiếp theo)

Mục tiêu

1. Kiến thức: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của một số bài hát đã học. Biết đọc và ghép lời ca bài TĐN số 3. Nghe một bài dân ca hoặc trích đọan nhạc không lời.

2. Kỹ năng: Biết hát biểu diễn một số bài hát đã học.

3. Thái độ: Học sinh học tập nghiêm túc.

II. Đồ dùng dạy học

- GV: Đàn Ooc gan.

- HS: SGK, Thanh phách, vở.

III. Các hoạt động dạy học

1. Ổn định tổ chức: 2p Ổn định trật tự, hát tập thể.

2. Kiểm tra bài cũ: Đan xen khi học bài mới.

 

doc19 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 14/04/2017 | Lượt xem: 264 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tuần 11 - Tiết 11: Tập đọc nhạc: Tập đọc nhạc số 3 nghe nhạc (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n theo nhóm nhỏ. GV: Kiểm tra một vài cá nhân. HS: Xung phong trình bày bài hát trước lớp. Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay đệm theo. GV: Làm mẫu, bắt nhịp và đệm đàn. HS: Hát kết hợp vỗ tay đệm theo. GV: Kiểm tra một vài nhóm và Chú ý: Sửa sai ngay nếu có. HS: Trình bày bài hát trước lớp theo nhóm, hoặc cá nhân. 19p 10p 1. Dạy hát bài Nụ hoa cách mạng. “Trăm sông về biển Động..” “Quê em dòng kênh xanh...” - Ôn tập theo nhóm. 2. Hát kết hợp với vỗ tay đệm theo tiết tấu lời ca. Trăm sông về biển Động. x x x x x 4. Củng cố: 2p HS: Hát lại bài hát Nụ hoa cách mạng. 5. Dặn dò: 1p GV: Về nhà các em học thuộc bài và tập biểu diễn bài hát này ỏ nhà. * Tự rút kinh nghiệm sau tuần dạy: .. .. Ký duyệt của BGH .. .. .. Ký duyệt của tổ chuyên môn .. .. .. Tuần 17 Ngày dạy: Lớp: 5A+5B+5C 19/12/2011 Tiết : 17 ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA 2 BÀI HÁT Reo vang bình minh, Hãy gĩư cho em bầu trời xanh Ôn tập TĐN số 2 I. Mục tiêu 1. Kiến thức: HS hát thuộc lời ca, đúng giai điệu và sắc thái của 2 bài Reo vang bình minh, hãy giữ cho em bầu trời xanh. 2. Kỹ năng: HS đọc nhạc, hát lời và gõ phách bài TĐN số 2. 3. Thái độ: Nghiêm túc khi học. II. Đồ dùng dạy học - GV: Đàn Ooc gan. - HS: SGK, Thanh phách, vở. III. Các hoạt động dạy học 1. Ổn định tổ chức: 1p Ổn định trật tự, hát tập thể. 2. Kiểm tra bài cũ: Đan xen khi học bài mới 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò TG Nội dung GV: Giới thiệu bài và ghi bảng. Hoạt động1: Ôn tập bài hát Reo vang bình minh. GV: Đàn và hát mẫu bài hát Reo vang bình minh. HS: Chú ý và lắng nghe. GV: Bắt nhịp và đệm đàn. HS: Hát đồng thanh bài hát Reo vang bình minh, khi hát kết hợp vỗ tay đệm theo 3 cách (Theo nhịp, phách và tiết tấu lời ca). GV: Chia lớp làm 2 nhóm. (Nhóm 1 hát 1 câu, nhóm 2 hát câu tiêp theo. Lần lượt tới hết bài). HS: Hát kết hợp vỗ tay đệm theo. GV: Kiểm tra một vài cá nhân. HS: Xung phong lên bảng trình bày bài hát trước lớp (theo nhóm hoặc cá nhân). Hoạt động 2: Ôn tập bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh. GV: Đàn và hát mẫu bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh. HS: Chú ý và lắng nghe. GV: Bắt nhịp và đệm đàn. HS: Hát đồng thanh bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh, khi hát kết hợp vỗ tay đệm theo 3 cách (Theo nhịp, phách và tiết tấu lời ca). GV: Kiểm tra một vài cá nhân. HS: Xung phong lên bảng trình bày bài hát trước lớp (theo nhóm hoặc cá nhân). Hoạt động 3: Ôn tập TĐN số 2 GV: Thực hiện mẫu luyện tập cao độ theo thang âm (Đồ - Rê - Mi – Son - La - Đố). Rồi bắt nhịp. HS: Đọc đông thanh theo thầy 2->3 lần. Rồi đọc kết hợp vỗ tay theo. GV: Thực hiện mẫu tiết tấu rồi bắt nhịp. HS: Đọc đồng thanh tiết tấu. Khi đọc kết hợp vỗ tay đệm theo. GV: Kiểm tra. HS: Xung phong đọc tiết tấu. GV: Đọc mẫu. HS: Quan sát và lắng nghe. GV: Bắt nhịp. HS: Đọc đồng thanh. GV: Cho Hs ôn teo nhóm và kiểm tra một số nhóm hoặc cá nhân. HS: Tự ôn theo nhóm và xung phong trình bày bài TĐN trước lớp. 12p 12p 7p 1. Ôn tập bài hát Reo vang bình minh. 2. Ôn tập bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh. 3. Ôn tập TĐN số 2 Đồ Rê Mi Son La đố * Luyện tập tiết tấu. * Đọc bài TĐN số 2 4. Củng cố: 2p HS: Hát lại bài hát Reo vang bình minh. 5. Dặn dò: 1p GV: Về nhà các em tự ôn lai 2 bài hát và bài TĐN số 2 này ỏ nhà. * Tự rút kinh nghiệm sau giơ dạy: .. .. Tuần 18 Ngày dạy: Lớp: 5A+5B+5C 26/12/2011 Tiết : 18 ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA 2 BÀI HÁT Những bông hoa những bài ca, Ước mơ Ôn tập TĐN số 4 I. Mục tiêu 1. Kiến thức: HS hát thuộc lời ca, đúng giai điệu và sắc thái của 2 bài Những bông hoa những bài ca, Ước mơ. 2. Kỹ năng: HS đọc nhạc, hát lời và gõ phách bài TĐN số 4. 3. Thái độ: Nghiêm túc khi học. II. Đồ dùng dạy học 1. GV: Đàn Ooc gan. 2. HS: SGK, Thanh phách, vở. III. Các hoạt động dạy học 1. Ổn định tổ chức: 1p Ổn định trật tự, hát tập thể. 2. Kiểm tra bài cũ: Đan xen khi học bài mới 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò TG Nội dung GV: Giới thiệu bài và ghi bảng. Hoạt động1: Ôn tập bài hát Những bông hoa những bài ca GV: Đàn và hát mẫu bài hát Những bông hoa những bài ca. HS: Chú ý và lắng nghe. GV: Bắt nhịp và đệm đàn. HS: Hát đồng thanh bài hát Những bông hoa những bài ca, khi hát kết hợp vỗ tay đệm theo 3 cách (Theo nhịp, phách và tiết tấu lời ca). GV: Chia lớp làm 2 nhóm. (Nhóm 1 hát 1 câu, nhóm 2 hát câu tiêp theo. Lần lượt tới hết bài). HS: Hát kết hợp vỗ tay đệm theo. GV: Kiểm tra một vài cá nhân. HS: Xung phong lên bảng trình bày bài hát trước lớp (theo nhóm hoặc cá nhân). Hoạt động 2: Ôn tập bài hát Ước mơ. GV: Đàn và hát mẫu bài hát Ước mơ. HS: Chú ý và lắng nghe. GV: Bắt nhịp và đệm đàn. HS: Hát đồng thanh bài hát Ước mơ, khi hát kết hợp vỗ tay đệm theo 3 cách (Theo nhịp, phách và tiết tấu lời ca). GV: Kiểm tra một vài cá nhân. HS: Xung phong lên bảng trình bày bài hát trước lớp (theo nhóm hoặc cá nhân). Hoạt động 3: Ôn tập TĐN số 4 GV: Thực hiện mẫu luyện tập cao độ theo thang âm (Đồ - Rê - Mi – Son - La - Đố). Rồi bắt nhịp. HS: Đọc đông thanh theo thầy 2->3 lần. Rồi đọc kết hợp vỗ tay theo. GV: Đọc mẫu. HS: Quan sát và lắng nghe. GV: Bắt nhịp. HS: Đọc đồng thanh. GV: Cho Hs ôn teo nhóm và kiểm tra một số nhóm hoặc cá nhân. HS: Tự ôn theo nhóm và xung phong trình bày bài TĐN trước lớp. 12p 12p 7p 1. Ôn tập bài hát Những bông hoa những bài ca. 2. Ôn tập bài hát Ước mơ. 3. Ôn tập TĐN số 4 Đồ Rê Mi Son La đố * Đọc bài TĐN số 4 4. Củng cố: 2p HS: Hát lại bài hát Ước mơ 5. Dặn dò: 1p GV: Về nhà các em tự ôn lai 4 bài hát và bài TĐN số 4 này ỏ nhà. * Tự rút kinh nghiệm sau tuần dạy: .. .. Ký duyệt của BGH .. .. .. .. .. .. Ký duyệt của tổ chuyên môn .. .. .. .. .. .. Tuần 19 Ngày dạy: Lớp: 5A+5B+5C 9/01/2012 Tiết : 19 HỌC HÁT: HÁT MỪNG Dân ca Hrê (Tây Nguyên) Đặt lời: Lê Toàn Hùng I. Mục tiêu 1. Kiến thức: HS biết hát một bài dân ca của đồng bào Hrê (Tây Nguyên). 2. Kỹ năng: Hát đúng giai điệu, biết thể hiện tình cảm của bài hát. Giáo dục các em biết yêu dân ca, yêu cuộc sống hoà bình, ấm no hạnh phúc. 3. Thái độ: Học sinh học tập nghiêm túc. II. Đồ dùng dạy học - GV: Đàn Ooc gan. - HS: SGK, Thanh phách, vở. III. Các hoạt động dạy học 1. Ổn định tổ chức: 1p Ổn định trật tự, hát tập thể. 2. Kiểm tra bài cũ: 2p HS hát lại bài TĐN số 4. 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò TG Nội dung GV: Giới thiệu bài và ghi bảng. Hoạt động1: Dạy hát. GV: Đàn và hát mẫu bài hát Hát mừng. HS: Chú ý và lắng nghe. GV: Chia lời bài hát làm 8 câu hát ngắn. HS: Ghi nhớ và đọc đồng thanh lời ca. GV: Dạy hát lần lượt từng câu theo lối móc xích. GV: Đàn giai điệu câu 1 hai lần rồi bắt nhịp. HS: Hát đồng thanh câu 1. GV: Đàn giai điệu câu 2 hai lần rồi bắt nhịp. HS: Hát đồng thanh câu 2. GV: Bắt nhịp và đệm đàn câu 1 và 2. HS: Hát đồng thanh câu 1 và 2. GV: Dạy các câu còn lại tương tự câu 1 và 2. HS: Học hát lần lượt tới hết bài. GV: Cho Hs tự ôn theo nhóm. HS: Tự ôn theo nhóm nhỏ. GV: Kiểm tra một vài cá nhân. HS: Xung phong trình bày bài hát trước lớp. Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay đệm theo. GV: Làm mẫu, bắt nhịp và đệm đàn. HS: Hát kết hợp vỗ tay đệm theo. GV: Kiểm tra một vài nhóm và Chú ý: Sửa sai ngay nếu có. HS: Trình bày bài hát trước lớp theo nhóm, hoặc cá nhân. 19p 10p 1. Dạy hát bài Hát mừng. “Cùng múa hát nào..” “Mừng đất nước ta...” - Ôn tập theo nhóm. 2. Hát kết hợp với vỗ tay đệm theo tiết tấu lời ca. Cùng múa hát nào, cùng cất tiếng ca Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï 4. Củng cố: 2p HS: Hát lại bài hát Hát mừng 5. Dặn dò: 1p GV: Về nhà các em học thuộc bài và tập biểu diễn bài hát này ỏ nhà. * Tự rút kinh nghiệm sau giơ dạy: .. .. Tuần 20 Ngày dạy: Lớp: 5A+5B+5C 16/01/2012 Tiết : 20 ÔN TẬP BÀI HÁT: HÁT MỪNG TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 5 I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. Biết đọc và ghép lời ca bài TĐN số 5. 2. Kỹ năng: Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ. 3. Thái độ: Học sinh học tập nghiêm túc. II. Đồ dùng dạy học - GV: Đàn Ooc gan, bảng phụ. - HS: SGK, Thanh phách, vở. III. Các hoạt động dạy học 1. Ổn định tổ chức: 2p Ổn định trật tự, hát tập thể. 2. Kiểm tra bài cũ: Đan xen khi học bài mới. 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò TG Nội dung GV: Giới thiệu bài và ghi bảng. Hoạt động1: Ôn tập bài hát Hát mừng. GV: Đàn và hát mẫu bài hát Hát mừng HS: Chú ý và lắng nghe. GV: Bắt nhịp và đệm đàn. HS: Hát đồng thanh bài hát Hát mừng. khi hát kết hợp vỗ tay đệm theo 3 cách (Theo nhịp, phách và tiết tấu lời ca). GV: Chia lớp làm 2 nhóm. (Nhóm 1 hát câu 1, nhóm hát câu 2 lần lượt tới hết bài). Theo kiểu đối đạp. HS: Hát kết hợp vỗ tay đệm theo. GV: Hướng dẫn một số động tác phụ hoạ đơn giản. (như đã chuẩn bị) HS: Đứng tại chỗ hát kết hợp nhún chân vỗ, tay đệm theo nhịp. GV: Kiểm tra một vài cá nhân. HS: Xung phong lên bảng trình bày bài hát trước lớp (theo nhóm hoặc cá nhân). Hoạt động 2: TĐN số 5. Năm cánh sao vui. * Luyện tập cao độ. GV: Thực hiện mẫu Luyện tập cao độ theo thang âm (Đồ - Rê - Mi - Son – La - Đố). Rồi bắt nhịp. HS: Đọc đông thanh theo thầy 2->3 lần. Rồi đọc kết hợp vỗ tay đệm theo. * Luyện tập tiết tấu. GV: Thực hiện mẫu tiết tấu rồi bắt nhịp. HS: Đọc đồng thanh tiết tấu. Khi đọc kết hợp vỗ tay đệm theo. GV: Kiểm tra. HS: Xung phong đọc tiết tấu, * Đọc bài TĐN số 5. Năm cánh sao vui. GV: Đọc mẫu, rồi bắt nhịp cho học sinh đọc từng nét nhạc. HS: Quan sát và lắng nghe; đọc đồng thanh cao độ. Rồi ghép cao độ, trường độ với tốc độ chậm - Đọc với tốc độ vừa phải, rồi ghép lời ca. GV: Cho Hs ôn theo nhóm và kiểm tra một số nhóm hoặc cá nhân. HS: Tự ôn theo nhóm và xung phong trình bày bài TĐN trước lớp. 15p 15p 1. Ôn tập bài hát Hát mừng. - Hát đối đáp. 2. TĐN số 5. Năm cánh sao vui. Đồ Rê Mi Son La Đố 4. Củng cố: 2p HS: Hát lại bài hát Hát mừng. 5. Dặn dò: 1p GV: Về nhà các em học thuộc bài hát và bài TĐN số 5 này ỏ nhà. * Tự rút kinh nghiệm sau tuần dạy: .. .. Ký duyệt của BGH .. .. .. .. .. .. .. .. .. Ký duyệt của tổ chuyên môn .. .. .. .. .. .. .. .. ..

File đính kèm:

  • docTuan 11 - 20.doc
Giáo án liên quan