Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tiết 25: Ôn tập bài hát: Màu xanh quê hương - Tập đọc nhạc số 7

I/ MỤC TIU:

- HS thuộc lời ca, thể hiện sắc thi rộn rng, vui tươi của bi Mu xanh qu hương.

- HS tập ht kết hợp g đệm. Trình by bi ht theo hình thức đơn ca, tam ca, tốp ca.

- HS đọc đng giai điệu, ghp lời kết hợp g phch bi TĐN số 7.

II/ CHUẨN BỊ:

* Giáo viên :

- Nhạc cụ quen dng.

- Đọc nhạc v đn giai điệu bi TĐN số 7.

*Học sinh ;

 

doc24 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 10/04/2017 | Lượt xem: 377 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tiết 25: Ôn tập bài hát: Màu xanh quê hương - Tập đọc nhạc số 7, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đồng ca. - Hs xung phong sáng tạo động tác phụ họa theo từng nhóm - Từng nhĩm trình bày bài hát kết hợp vận động theo nhạc. - HS lắng nghe. - Nêu cảm nhận. - Hs lắng nghe. - HS trả lời. - Cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo phách cá nhân , đồng thanh 1 lần - HS lắng nghe. Ngày soạn: 27 /4 / 09 Ngày dạy: 30/ 4, 1 / 5 TIẾT 32. ÂM NHẠC. HỌC BÀI HÁT DO ĐỊA PHƯƠNG TỰ CHỌN: MÙA HOA PHƯỢNG NỞ. I/ MỤC TIÊU: - HS hát đúng giai điệu bài hát Mùa hoa phượng nở. - Trình bày bài hát theo nhĩm kết hợp gõ đệm hoặc vận động phụ họa. - Biết quý mến tình cảm bạn bè. II/ CHUẨN BỊ: - Nhạc cụ quen dùng. III/ HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TG Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trị. 1’ 4’ 20’ 10’ 4’ 1’ 1. Ổn định: Nhắc nhở HS tư thế ngồi ngay ngắn khi hát. 2. Bài cũ: Dàn đồng ca mùa hạ. - Mời HS lên thể hiện bài hát Dàn đồng ca mùa hạ kết hợp vận động theo nhạc. - GV nhận xét. 3. Bài mới: a. Hoạt động 1: Dạy hát. - Giới thiệu bài- Ghi tựa. - GV hát mẫu. - Mời HS nêu cảm nhận. - Hướng dẫn HS đọc lời bài hát thật thuộc. - Cho HS khởi động giọng. - Hướng dẫn HS hát từng câu theo lối mĩc xích lần lượt đến hết bài. - Cho HS hát lại bài nhiều lần cho thuộc. - GV nhận xét sửa sai cho HS. - Mời từng nhĩm thực hiện. b. Hoạt động 2: Gõ đệm. - GV làm mẫu hát kết hợp gõ đệm theo phách: Tu hú kêu tu hú kêu hoa gạo nở hoa * * * * * * * phượng đỏ đầy ước mơ hi vọng * * * ** - GV hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo phách. - Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo nhịp: Tu hú kêu tu hú kêu hoa gạo nở hoa * * * phượng đỏ đầy ước mơ hi vọng * * * - Mời từng nhĩm thực hiện hát kết hợp gõ đệm theo nhịp. - Cho HS hát cá nhân , nhĩm - GV nhận xét. 4. Củng cố: - Hỏi lại bài học hơm nay. - Cho HS hát kết hợp gõ đệm. - GV nhận xét tuyên dương. 5. Dặn dị: - Về ơn lại các bài hát. - Nhận xét tiết học. - Hát. - HS nêu bài cũ. - HS lên trình bày bài hát theo yêu cầu của GV. - HS nhận xét. - HS lắng nghe- nhắc lại. - HS ngồi ngay ngắn lắng nghe. - HS xung phong nêu cảm nhận. - HS đọc cá nhân- cả lớp đồng thanh. - HS khởi động giọng. - HS hát theo sự hướng dẫn của GV. - HS hát đồng thanh. - Hát đối đáp theo dãy. - Hát nối tiếp theo nhĩm. - Hát cá nhân. - Từng nhĩm đứng tại chỗ hát. - HS nhận xét. - HS theo dõi. - Thực hiện hát kết hợp gõ đệm theo phách. - HS hát kết hợp gõ đệm theo nhịp. - Từng nhĩm hát kết hợp gõ đệm. - Từng nhĩm hs xung phong lên thực hiện xong rối đến cá nhân thực hiện - HS khác nhận xét. - HS trả lời. - Hát đồng thanh kết hợp gõ đệm theo nhịp. - HS lắng nghe. Ngày soạn: 4 / 5 / 09 Ngày dạy: 7,8 / 5 TIẾT 33. ÂM NHẠC. ƠN TẬP VÀ KIỂM TRA 2 BÀI HÁT: TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC MÀU XANH QUÊ HƯƠNG ƠN TẬP TĐN SỐ 6. I/ MỤC TIÊU: - HS học thuộc và hát đúng bài hát Tre ngà bên Lăng Bác, Màu xanh quê hương kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. - HS đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách bài TĐN số 6, trình bày theo nhĩm hoặc cá nhân. II/ CHUẨN BỊ: * Giáo viên : - Nhạc cụ quen dùng. - Tranh ảnh minh họa. - Đàn giai điệu bài TĐN số 6. * Học sinh : - Thanh phách III/ HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TG Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trị. 1’ 4’ 10’ 10’ 5’ 4’ 1. Ổn định: 2. Bài cũ: Mùa hoa phượng nở. - Kiểm tra 2-3 HS hát kết hợp gõ đệm. - GV nhận xét. 3. Bài mới: a. Họat động 1:Ơn tập bài hát Tre ngà bên Lăng Bác. - Giới thiệu bài- Ghi tựa. - GV hướng dẫn HS hát bài Tre ngà bên Lăng Bác kết hợp gõ đệm theo phách - Hướng dẫn HS trình bày bài hát bằng cách hát cĩ lĩnh xướng, đồng ca kết hợp gõ đệm. Bên Lăng Bác Hồ thêu hoa. Rất trong ngân nga. Một khoảng trời tre ngà. - Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động theo nhạc. - Mời HS trình bày bài hát theo nhĩm, hát kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. - GV nhận xét. b. Hoạt động 2: Ơn tập bài hát Màu xanh quê hương. - Hướng dẫn HS hát bài Màu xanh quê hương kết hợp gõ đệm ( lời 1 gõ đệm theo phách, lời 2 gõ đệm theo nhịp). - Hướng dẫn HS hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm. Xanh xanh hàng cây. Đang lớn dần nơi đây. Lung linh Mặt Trời lên. Cho cánh đồng tươi thêm. Rung rinhtới trườmg. + Lời 2 tươmg tự. - Mời HS trình bày bài hát theo nhĩm hát kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. - GV nhận xét khen ngợi . c. Hoạt động 3: Ơn bài TĐN số 6. - Hướng dẫn HS luyện tập cao độ. - GV đàn cao độ các nốt Đơ-Rê-Mi-Son và ngược lại. - Chỉ định HS gõ lại âm hình tiết tấu chính của bài TĐN số 6. - Hướng dẫn HS đọc nhạc và hát lời, nửa lớp gõ tiết tấu. Đổi lại phần trình bày. - Mời nhĩm, cá nhân trình bày. - Cho HS đọc nhạc theo dãy, dãy A đọc nhạc dãy B ghép lời ca kết hợp gõ đệm theo phách. Đổi lại phần trình bày. - Cho HS lên trình bày theo nhĩm đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách. - GV nhận xét. 4. Củng cố- Dặn dị: - Cho hs hát lại 2 bài hát - GV nhận xét , khen ngợi . - Nhận xét tiết học. - Dặn dị về ơn các bài hát đã học. - Hát. - HS nêu bài cũ. - HS lên trình bày theo yêu cầu của GV. - HS nhận xét. - HS lắng nghe, nhắc lại. - HS thực hiện theo dãy, nhĩm - HS trình bày bài hát bằng cách hát cĩ lĩnh xướng, đồng ca. + Đồng ca. + Lĩnh xướng. + Đồng ca. - HS hát kết hợp vận động theo nhạc. - HS xung phong lên trình bày. - Cả lớp nhận xét . - HS hát đồng thanh. - HS hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm. + Nhĩm 1. + Nhĩm 2. + Nhĩm 1. + Nhĩm 2. + Đồng ca. - HS trình bày theo nhĩm. - HS luyện tập cao độ. - HS lắng nghe và đọc cao độ từ thấp đến cao và ngược lại. - HS cá nhân gõ âm hình tiết tấu chính của bài TĐN số 6. - HS thực hiện. - HS trình bày theo nhĩm, cá nhân. - HS thực hiện. - HS trình bày. - HS nhận xét. - HS xung phong trình bày lại 2bài hát - HS ngồi ngay ngắn lắng nghe. Ngày soạn: 11 / 5 09 Ngày dạy: 14,15 / 5 TIẾT 34. ÂM NHẠC. ƠN TẬP VÀ KIỂM TRA 2 BÀI HÁT: EM VẪN NHỚ TRƯỜNG XƯA DÀN ĐỒNG CA MÙA HẠ ƠN TẬP TĐN SỐ 8. I/ MỤC TIÊU: - HS hát đúng 2 bài hát Em vẫn nhớ trưịng xưa, Dàn đồng ca mùa hạ kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. - Trình bày 2 bài hát theo nhĩm, cá nhân. - HS đọc nhạc, hát lời bài TĐN số 8 kết hợp gõ phách và đánh nhịp 3/4. II/ CHUẨN BỊ: * Giáo viên - Nhạc cụ quen dùng. - Đàn giai điệu bài TĐN số 8. *Học sinh -Vài động tác phụ hoạ III/ HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TG Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trị 1’ 4’ 10’ 10’ 5’ 4’ 1. Ổn định: 2. Bài cũ: Ơn tập 2 bài hát: Tre ngà bên lăng Bác, Màu xanh quê hương. - Kiểm tra 3-4 HS hát kết hợp vận động theo nhạc. - GV nhận xét. 3. Bài mới: a. Hoạt động 1: Ơn tập bài hát Em vẫn nhớ trường xưa. - Giới thiệu bài- Ghi tựa. - Cho HS ơn lại bài hát thật thuộc kết hợp gõ đệm theo phách. - Hướng dẫn HS hát nối tiếp, đồng ca. + Trường làng em yên lành. + Nhịp cầu tre êm đềm. + Tình quê hương đến trường. + Thầy cơyêu gia đình. + Tre xanh kia.. nhớ trường xưa. - Kiểm tra từng nhĩm, tổ hát kết hợp vận động theo nhạc hoặc gõ đệm theo phách. - Kiểm tra cá nhân. - GV nhận xét. b. Hoạt động 2: Ơn tập bài hát Dàn đồng ca mùa hạ. - Cho HS ơn lại bài hát thật thuộc kết hợp gõ đệm. - Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động theo nhạc. - Kiểm tra từng nhĩm, tổ, cá nhân hát kết hợp gõ đệm hoặc vận động theo nhạc. - GV nhận xét. c. Hoạt động 3: Ơn tập bài TĐN số 8. - Cho HS luyện tập cao độ: + GV đàn cao độ các nốt Đơ-Rê-Mi-Pha-Son-La-Si-Đố từ thấp đến cao và ngược lại. - Hướng dẫn HS đọc nhạc, hát lời kết hợp luyện tiết tấu. - Hướng dẫn HS cách đánh nhịp 3/4. - Cho HS đọc nhạc, hát lời kết hợp đánh nhịp 3/4. 4. Củng cố- Dặn dị: -GV gọi hs hát lại - Gv nhận xét , khen ngợi . - Nhận xét tiết học. - Tuyên dương HS thực hiện tốt, nhằc nhở HS chưa hồn thành cần cố gắng hơn. * Dặn dị : Ơn và tập biễu diễn các bài hát . - Hát. - HS nêu bài cũ. - HS lên thực hiện theo yêu cầu. - HS nhận xét. - HS lắng nghe, nhắc lại. - HS ơn bài hát thật thuộc. - HS thực hiện theo hướng dẫn của GV. + Nhĩm 1. + Nhĩm 2. + Nhĩm 3. + Nhĩm 4. + Đồng ca. - Từng nhĩm lên trình bày bài hát kết hợp gõ đệm hoặc vận động theo nhạc. - Cá nhân thực hiện. - HS nhận xét. - HS ơn tập bài hát thật thuộc. - Hát kết hợp vận động theo nhạc. - Từng nhĩm trình bày bài hát kết hợp gõ đệm hoặc vận động theo nhạc. - HS nhận xét. - HS lắng nghe giai điệu và đọc cao độ từ thấp đến cao và ngược lại. - Cả lớp đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ tiết tấu. - HS thực hiện theo hướng dẫn. - HS đọc nhạc, hát lời kết hợp đánh nhịp 3/4. - HS hát lại các nhân 2 bài hát - HS lắng nghe. Ngày soạn:18 / 5 / 09 Ngày dạy: 21,22 / 5 TIẾT 35. ÂM NHẠC. TẬP BIỂU DIỄN CÁC BÀI HÁT. I/ MỤC TIÊU: - HS rình bày những bài hát đã học theo hình thức tốp ca, song ca, đơn ca. - Hát kết hợp vận động theo nhạc. II/ CHUẨN BỊ: - Nhạc cụ quen dùng. III/ HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TG Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trị. 1’ 4’ 30’ 1. Ổn định: 2. Bài cũ: Khơng kiểm tra . 3. Bài mới: - Giới thiệu bài. - Tập biểu diễn bài hát. - GV chia thành 4 nhĩm, mỗi nhĩm trình bày 2 bài hát kết hợp gõ đệm hoặc vận động theo nhạc. -GV Nhắc nhở, động viên HS tự tin khi trình bày bài hát. 4. Nhận xét- Dặn dị: - GV tổng kết, nhận xét tuyên dương những nhĩm , cá nhân hát và biễu diễn hay . - Hát. - HS lắng nghe. - Từng nhĩm trình bày bài hát theo sự hướng dẫn của GV. * Nhĩm 1: - Trình bày bài hát Reo vang bình minh( tồn bộ thành viên trong nhĩm): hát kết hợp gõ đệm. - Trình bày bài hát Ước mơ ( 4-5 HS): hát kết hợp vận động theo nhạc. * Nhĩm 2: - Trình bày bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh ( tồn bộ thành viên): hát kết hợp gõ đệm. - Trình bày bài Tre ngà bên Lăng Bác ( 4-5 HS): hát kết hợp vận động. * Nhĩm 3: - Trình bày bài Con chim hay hĩt ( tồn bộ thành viên): hát kết hợp gõ đệm. - Trình bày bài hát Em vẫn nhớ trường xưa ( 4-5 HS): hát kết hợp vận động theo nhạc. * Nhĩm 4: - Trình bày bài hát Những bơng hoa những bài ca: hát kết hợp gõ đệm. - Trình bày bài hát Dàn đồng ca mùa hạ ( 4-5 HS): hát kết hợp vận động theo nhạc. - Các nhĩm khác lắng nghe, quan sát để nhận xét. Tổ trưởng kí duyệt : Tuần : 29 đến tuần 35. Ngày : 25 tháng 4 năm 2009 Nơng Thị Hồng Lan

File đính kèm:

  • docGA AN Lop 5 T25 T35.doc
Giáo án liên quan