Giáo án Lớp 4 Tuần 8 Tiết 37

I. MỤC TIÊU:

 - Biết cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

 - Bước đầu biết giải bài toán liên quan đến tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - Bảng phụ vẽ sẵn sơ đồ bài toán.

III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:

1. Ổn định

2. Kiểm tra bài cũ:

 - Chấm vở bài tập một số em

 GV nhận xét cho điểm từng HS.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 14/11/2014 | Lượt xem: 1367 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 4 Tuần 8 Tiết 37, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2005 Tiết 37 Môn : Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ I. MỤC TIÊU: - Biết cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. - Bước đầu biết giải bài toán liên quan đến tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ vẽ sẵn sơ đồ bài toán. III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: 1. Ổn định 2. Kiểm tra bài cũ: - Chấm vở bài tập một số em GV nhận xét cho điểm từng HS. 2. Bài mới:Giới thiệu bài: HĐ Giáo viên Học sinh 1 Tìm hiểu bài 2 Luyện tập Hướng dẫn tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó a) Giới thiệu bài toán. - GV gọi HS đọc đề bài toán ví dụ trong Sgai2 - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? - GV nêu : bài toán cho biết tổng và cho biết hiệu của hai số, yêu cầu chúng ta tìm hai số nên dạng toán này được gọi là bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số. b) Hướng dẫn vẽ sơ đồ bài toán. - GV yêu cầu HS vẽ sơ đồ bài toán, nếu HS vẽ không được thì GV hướng dẫn HS vẽ sơ đồ như sau : + GV vẽ đoạn thẳng biểu diễn số lớn lên bảng. + GV yêu cầu HS suy nghĩ xem đoạn thẳng biểu diễn số bé như thế nào so với đoạn thẳng biểu diễn số lớn? + Thống nhất hoàn thành sơ đồ. c)Hướng dẫngiải bài toán(cách 1). - GV yêu cầu HS quan sát kĩ sơ đồ bài toán và suy nghĩ cách tìm hai lần số bé. - Nếu bớt đi phần hơn của số lớn so với số bé thì số lớn như thế nào so với số bé? - GV : lúc đó trên sơ đồ ta còn lại hai đoạn thẳng biểu diễn hai số bằng nhau và mỗi đoạn thẳng là một lần của số bé, vậy ta còn lại hai lần của số bé. + Phần hơn của số lớn so với số bé chính là gì của hai số? + Khi bớt đi phần hơn của số lớn so với số bé thì tổng của chúng thay đổi như thế nào? + Tổng mới là bao nhiêu? + Tổng mới lại chính là hai lần của số bé, vậy ta có hai lần số bé là bao nhiêu? + Hãy tìm số bé. + Hãy tìm số lớn. - GV yêu cầu HS trình bày bài giải của bài toán. - Yêu cầu HS đọc lại lời giải đúng, sau đó nêu cách tìm số bé. - GV viết cách tìm số bé lên bảng và yêu cầu HS ghi nhớ. d) Hướng dẫn giải bài toán (cách 2) : GV hướng dẫn tương tự như cách 1. Lưu ý:Bài toán này có hai cách giải, khi giải bài toán có thể giải bằngmột trong hai cách như SGK. Bài 1: - Gọi HS đọc đề bài. - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? - Bài toán thuộc dạng toán gì? - Yêu cầu HS làm bài. - GV nhận xét và cho điểm HS. Bài 2, 3: Cho HS làm bài vào vở, GV chấm chữa bài - Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số đó là 10. Tìm hai số đó. - Bài toán cho biết tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số đó là 10. - Bài toán yêu cầu tìm hai số đó. - Theo dõi. - Vẽ sơ đồ bài toán ra nháp. + Theo dõi. + Đoạn thẳng biểu diễn số bé ngắn hơn so với đoạn thẳng biểu diễn số lớn. + HS lên bảng thực hiện yêu cầu. + Tóm tắt:Số lớn Số bé - HS suy nghĩ - Nếu bớt đi phần hơn của số lớn so với số bé thì số lớn sẽ bằng số bé. - HS nghe giảng. + Là hiệu của hai số. + Tổng của chúng giảm đi đúng bằng phần hơn của số lớn so với số bé. + Tổng mới là 70 – 10 = 60 + Hai lần số bé là 70 – 10 = 60 + Số bé là 60 : 2 = 30 + Số lớn là : 30 + 10 = 40 (hoặc 70 – 30 = 40) - 1 em lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào giấy nháp. - HS đọc thầm lời giải và nêu: Số bé = (Tổng – Hiệu ) : 2 - HS thực hiện theo hướng dẫn của GV. - 1 HS đọc đề bài, cả lớp đọc thầm. - Tuổi bố cộng với tuổi con là 58 tuổi. Tuổi bố hơn tuổi con 38 tuổi. - Bài toán hỏi tuổi của mỗi người. - Bài toán thuộc dạng toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. - 2 em lên bảng làm bài mỗi em làm một cách, cả lớp làm bài vào vở. - HS thực hiện theo hướng dẫn của GV. - HS làm bài vào vở 4 Củng cố, dặn dò: - Có mấy cách giải bài toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, nêu rõ từng cách. - Về nhà làm bài tập 4/47 - Chuẩn bị bài: Luyện tập - Nhận xét tiết học.

File đính kèm:

  • docTiet 37T_N.doc