Giáo án lớp 4 tuần 21 đến 24

TOÁN

Rút gọn phân số

I.Mục tiêu:

 Giúp HS :

- Bước đầu biết về rút gọn phân số và tối giản phân số.

- Biết cách rút gọn phân số( trong một số trường hợp đơn giản).

II.Chuẩn bị:

- Chuẩn bị một số bài mẫu.

III.Các hoạt động dạy - học :

 

doc179 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 27/10/2014 | Lượt xem: 547 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 tuần 21 đến 24, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ật kiếm ăn ban ngày có khả năng nhìn và phân biệt được hình dạng, kích thước và màu sắc của các vật. Vì vậy, chúng cần ánh sáng để tìm kiếm thức ăn và phát hiện ra những nguy hiểm cần tránh. +Mắt của các dộng vật kiếm ăn ban đêm không phân biệt được màu sắc mà chỉ phân biệt được sáng, tối trắng đen để phát hiện con mồi trong đêm tối. - 1- 2 HS nhắc lại kết luận. Tập làm văn Tóm tắt tin tức I.Mục tiêu: 1 Hiểu thế nào là tóm tắt tin tức, cách tóm tắt tin tức. 2 Bước đầu biết cách tóm tắt tin tức. II- Đồ dùng dạy – học: - Một số tờ giấy viết lời giải BT1 (Phần nhận xét). - Bút dạ và 4-5 tờ giấy khổ to để HS làm BT1, 2 phần luyện tập. III- Các hoạt động dạy - học : Các hoạt động Giáo viên Học sinh 1 Kiểm tra bài cũ 2 Bài mới HĐ1: Giới thiệu bài HĐ2: Tìm hiểu ví dụ HĐ3: Ghi nhớ HĐ4: Luyện tập. 3 .Củng cố dặn dò: -Gọi HS lên bảng kiểm tra bài tập 2 tiết tập làm văn trước. -Nhận xét, cho điểm từng HS -Giới thiệu: Trong cuộc sống, mọi người thường bận rộn bởi nhiều công việc nên không có đủ thời gian để nghe hoặc đọc chi tiết một tin tức…….. Bài 1: -Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập 1. -Yêu cầu HS hoạt động theo cặp. -Gọi HS trả lời câu hỏi. +Bản tin này gồm mấy đoạn? +Xác định sự việc chính ở mỗi đoạn. Tóm tắt mỗi đoạn bằng 1 hoặc 2 câu GV ghi nhanh vào cột trên bảng (Bảng GV tham khảo sách thiết kế) -Hãy tóm tắt toàn bộ bản tin. Bài 2: -GV hỏi +Khi nào là tóm tắt tin tức? +Khi muốn tóm tắt tin tức ta phải làm gì? -Giảng bài: Tóm tắt tin tức là tạo một tin ngắn hơn nhưng vẫn chứa đựng các nội dung của bản tin…… +Chia bản tin thành các đoạn. +Xác định sự việc chính ở mỗi đoạn +Tuỳ mục đích tóm tắt, có thể trình bày mỗi sự việc chính bằng một, hai câu hoặc bằng những số liệu, từ ngữ nổi bật. -Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ. Bài 1: -Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập. -Yêu cầu HS tự làm bài. *Chữa bài -Gọi HS dán phiếu lên bảng. Cả lớp cùng nhận xét chữa bài. -Cho điểm những HS làm bài tốt. Bài 2: -Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. -Hướng dẫn: Khi tóm tắt bản tin cần trình bày bằng số liệu những từ ngữ nổi bật, ấn tượng…… -Yêu cầu HS tự làm bài. *Chữa bài -Gọi HS đọc các câu tóm tắt cho bài báo. -Nhận xét, kết luận những bản tin tóm tắt hay, đúng. -Nhận xét tiết học -Dặn HS về nhà học thuộc phần ghi nhơ, viết lại vào với BT1 phần luyện tập và chuẩn bị bài sau - HS lên bảng đọc bài viết của mình. -Nghe giáo viên giới thiệu bài. -1 HS đọc thành tiếng trước lớp. HS cả lớp đọc thầm trong SGK. -2 HS ngồi cùng bạn đọc thầm bản tin Vẽ về cuộc sống an toàn, trao đổi và trả lời câu hỏi. -Tiếp nối nhau trả lời câu hỏi. -Gồm 4 đoạn. Mỗi lần xuống dòng là một đoạn, +Trả lời. +Tóm tắt: UNICEF và báo thiếu niên Tiền phong vừa tổng kết cuộc thi về với chủ đề. Em muốn sống an toàn. … -HS suy nghĩ và trả lời +Tóm tắt tin tức là tạo ra tin tức ngắn hơn nhưng vẫn đầy đủ về nội dung. -Cần phải đọc kĩ để nắm vững nội dung bản tin; chia bản tin thành các đoạn; xác định sự việc chính ở mỗi đoạn…… -Nghe -2 HS tiếp nối nhau đọc thành tiếng trước lớp. -1 HS đọc thành tiếng. -2 HS viết vào giấy khổ to. HS cả lớp làm bài vào vở. -2 HS đọc bài của mình -1 HS đọc thành tiếng trước lớp. -Nghe. -Tiếp nối nhau đọc bản tin tóm tắt của mình trước lớp. +17/11/1994, được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. +29/11/200O. là di sản văn hoá về địa chất, địa mạo……. Baứi tuaàn23*** Thứ naờm ngày tháng năm 2009 Toán Luyeọn taọp chung. I. Mục tiêu. Giúp HS: -Cuỷng coỏ veà daỏu hieọu chia heỏt cho 5;khaựi nieọm ban ủaàu veà phaõn soỏ;so saựnh phaõn soỏ . -OÂõn taọp veà thửùc hieọn caực pheựp tớnh coọng, trử,ứ nhaõn ,chia vụựi caực soỏ tửù nhieõn. -Cuỷng coỏ veà moọt soỏ ủaởc ủieồm cuỷa hỡnh chửừ nhaọt,hỡnh bỡnh haứnh vaứ tớnh dieọn tớch cuỷa hỡnh chửừ nhaọt,hỡnh bỡnh haứnh. II. Chuẩn bị. -Phoõ toõ cho moói hs moọt phieỏu baứi taọp nhử SGK. III. Các hoạt động dạy - học : ND Giáo viên Học sinh 1, Kiểm tra bài cũ 2.Bài mới. GTB. Hẹ1:Toồ chửực cho hoùc sinh tửù laứm baứi. Hẹ 2Hửụựng daón tửù ủaựnh giaự keỏt quaỷ hoùc. -Gọi HS lên bảng làm bài tập tiết trước. -Nhận xét chung ghi điểm. -Dẫn dắt ghi tên bài. -GV phaựt phieỏu baứi taọp cho hoùc sinh vaứ yeõu caàu caực em tửù laứm baứi nhử trong giụứ kieồm tra. -Moói yự trong baứi ủửụùc tớnh moọt ủieồm…..laứm sai khoõng ủửụùc tớnh ủieồm.Toồng ủieồm ủuựng caỷ baứi laứ:10 ủieồm. -GV yeõu caỏu HS thoõng baựo keỏt quaỷ ủuựng cuỷa tửứng yự trong baứi. -2HS lên bảng làm bài tập. -HS 1 làm bài: -HS 2: làm bài: -Nhắc lại tên bài học -Nghe. -10 HS laàn lửụùt baựo caựo keỏt quaỷ. ẹaựp aựn: 1. a) khoanh vaứo C. c) khoanh vaứo C. b) khoanh vaứo D. d) khoanh vaứo D. 2. a)103075 b)147974 c)772906 d)86 3.a)Caực ủoaùn thaỳng ANvaứ MC laứ hai caùnh ủoỏi dieọn cuỷa hỡnh bỡnh haứnh AMCN neõn chuựng // vaứ baống nhau. b)Dieọn tớch hỡnh chửừ nhaọt ABCD laứ: 12 x 5 =60 (cm) Dieọn tớch hỡnh bỡnh haứnh AMCN laứ: 5 x 6 =30 (cm) Ta coự:60:30=2(laàn) Vaọy dieọn tớch hỡnh chửừ nhaọt ABCD gaỏp 2 laàn dieọn tớch hỡnh bỡnh haứnh AMCN. 3 .Củng cố dặn dò. -Nhận xét tiết học -Dặn HS về nhà học tập và chuẩn bị bài sau Kỹ thuật Điều kiện ngoại cảnh của cây rau, hoa I. Muùc tieõu: -HS bieỏt ủửụùc caực ủieàu kieọn ngoaùi caỷnh vaứ aỷnh hửụỷng cuỷa chuựng ủoỏi vụựi caõy rau, hoa. -Coự yự thửực chaờm soực caõy rau,hoa ủuựng kyừ thuaọt. II. ẹoà duứng daùy- hoùc: -Tranh ẹDDH (hoaởc photo hỡnh trong SGK treõn khoồ giaỏy lụựn) ủieàu kieọn ngoaùi caỷnh ủoỏi vụựi caõy rau, hoa. III. Hoaùt ủoọng daùy- hoùc: Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh 1.OÅn ủũnh: Haựt. 2.Kieồm tra baứi cuừ: Kieồm tra duùng cuù hoùc taọp. 3.Daùy baứi mụựi: a)Giụựi thieọu baứi: Yeõu caàu ủieàu kieọn ngoaùi caỷnh cuỷa caõy rau, hoa. b)Hửụựng daón caựch laứm: * Hoaùt ủoọng 1: GV hửụựng daón tỡm hieồu caực ủieàu kieọn ngoaùi caỷnh aỷnh hửụỷng ủeỏn sửù sinh trửụỷng phaựt trieồn cuỷa caõy rau, hoa. -GV treo tranh hửụựng daón HS quan saựt H.2 SGK. Hoỷi: + Caõy rau, hoa caàn nhửừng ủieàu kieọn ngoaùi caỷnh naứo ủeồ sinh trửụỷng vaứ phaựt trieồn ? -GV nhaọn xeựt vaứ keỏt luaọn: Caực ủieàu kieọn ngoaùi caỷnh caàn thieỏt cho caõy rau, hoa bao goàm nhieọt ủoọ, nửụực, aựnh saựng, chaỏt dinh dửụừng, ủaỏt, khoõng khớ. * Hoaùt ủoọng 2: GV hửụựng daón HS tỡm hieồu aỷnh hửụỷng cuỷa caực ủieàu kieọn ngoaùi caỷnh ủoỏi vụựi sửù sinh trửụỷng phaựt trieồn cuỷa caõy rau, hoa. -GV hửụựng daón HS ủoùc noọi dung SGK .Gụùi yự cho HS neõu aỷnh hửụỷng cuỷa tửứng ủieàu kieọn ngoaùi caỷnhủoỏi vụựi caõy rau, hoa. * Nhieọt ủoọ: +Nhieọt ủoọ khoõng khớ coự nguoàn goỏc tửứ ủaõu? +Nhieọt ủoọ cuỷa caực muứa trong naờm coự gioỏng nhau khoõng? +Keồ teõn moọt soỏ loaùi rau, hoa troàng ụỷ caực muứa khaực nhau. -GV keỏt luaọn :moói moọt loaùi caõy rau, hoa ủeàu pht1 trieồn toỏt ụỷ moọt khoaỷng nhieọt ủoọ thớch hụùp.Vỡ vaọy, phaỷi choùn thụứi ủieồm thớch hụùp trong naờm ủoỏi vụựi moói loaùi caõy ủeồ gieo troàng thỡ mụựi ủaùt keỏt quaỷ cao. * Nửụực. + Caõy, rau, hoa laỏy nửụực ụỷ ủaõu? +Nửụực coự taực duùng nhử theỏ naứo ủoỏi vụựi caõy? +Caõy coự hieọn tửụùng gỡ khi thieỏu hoaởc thửứa nửụực? -GV nhaọn xeựt, keỏt luaọn. * AÙnh saựng: + Caõy nhaọn aựnh saựng tửứ ủaõu? +AÙnh saựng coự taực duùng gỡ ủoỏi vụựi caõy ra hoa? +Nhửừng caõy troàng trong boựng raõm, em thaỏy coự hieọn tửụùng gỡ? +Muoỏn coự ủuỷ aựnh saựng cho caõy ta phaỷi laứm theỏ naứo? -GV nhaọn xeựt vaứ toựm taột noọi dung. -GV lửu yự :Trong thửùc teỏ, aựnh saựng cuỷa caõy rau, hoa raỏt khaực nhau. Coự caõy caàn nhieàu aựnh saựng, coự caõy caàn ớt aựnh saựng nhử hoa ủũa lan, phong lan, lan YÙ…vụựi nhửừng caõy naứy phaỷi troứng ụỷ nụi boựng raõm. * Chaỏt dinh dửụừng: -Hoỷi: Caực chaỏt dinh dửụừng naứo caàn thieỏt cho caõy? +Nguoàn cung caỏp caực chaỏt dinh dửụừng cho caõy laứ gỡ ? +Reó caõy huựt chaỏt dinh dửụừng tửứ ủaõu? +Neỏu thieỏu, hoaởc thửứa chaỏt dinh dửụừng thỡ caõy seừ nhử theỏ naứo ? -GV toựm taột noọi dung theo SGK vaứ lieõn heọ:Khi troàng rau, hoa phaỷi thửụứng xuyeõn cung caỏp chaỏt dinh dửụừng cho caõy baống caựch boựn phaõn. Tuyứ loaùi caõy maứ sửỷ duùng phaõn boựn cho phuứ hụùp. * Khoõng khớ: -GV yeõu caàu HS quan saựt tranh vaứ ủaởt caõu hoỷi: + Caõy laỏy khoõng khớ tửứ ủaõu ? +Khoõng khớ coự taực duùng gỡ ủoỏi vụựi caõy ? +Laứm theỏ naứo ủeồ baỷo ủaỷm coự ủuỷ khoõng khớ cho caõy? -Toựm taột: Con ngửụứi sửỷ duùng caực bieọn phaựp kyừ thuaọt canh taực gieo troàng ủuựng thụứi gian, khoaỷng caựch tửụựi nửụực, boựn phaõn, laứm ủaỏtn … ủeồ baỷo ủaỷm caực ngoaùi caỷnh phuứ hụùp vụựi moói loaùi caõy . -GV cho HS ủoùc ghi nhụự. 3.Nhaọn xeựt- daởn doứ: -Nhaọn xeựt tinh thaàn, thaựi ủoọ hoùc taọp cuỷa HS. -Hửụựng daón HS ủoùc baứi mụựi. -HS chuaồn bũ caực vaọt lieọu, duùng cuù cho baứi “Laứm ủaỏt vaứ leõn luoỏng ủeồ gieo troàng rau, hoa". -Chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp. -HS quan saựt tranh SGK. -Nhieọt ủoọ, nửụực, aựnh saựng, chaỏt dinh dửụừng, ủaỏt, khoõng khớ. -HS laộng nghe. -Maởt trụứi. -Khoõng. -Muứa ủoõng troàng baộp caỷi, su haứo… Muứa heứ troàng mửụựp, rau deàn… -Tửứ ủaỏt, nửụực mửa, khoõng khớ. -Hoaứ tan chaỏt dinh dửụừng… -Thieỏu nửụực caõy chaọm lụựn, khoõ heựo. Thửứa nửụực bũ uựng, deó bũ saõu beọnh phaự hoaùi… -Maởt trụứi -Giuựp cho caõy quang hụùp, taùo thửực aờn nuoõi caõy. -Caõy yeỏu ụựt, vửụn daứi, deó ủoồ, laự xanh nhụùt nhaùt. -Troàng, rau, hoa ụỷ nụi nhieàu aựnh saựng … -HS laộng nghe. -ẹaùm, laõn, kali, canxi,….. -Laứ phaõn boựn. -Tửứ ủaỏt. -Thieỏu chaỏt dinh dửụừng caõy seừ chaọm lụựn, coứi coùc, deó bũ saõu beọnh phaự hoaùi. Thửứa chaỏt khoaựng, caõy moùc nhieàu thaõn, laự, chaọm ra hoa, quaỷ, naờng suaỏt thaỏp. -HS laộng nghe. -Tửứ baàu khớ quyeồn vaứ khoõng khớ coự trong ủaỏt. -Caõy caàn khoõng khớ ủeồ hoõ haỏp, quang hụùp. Thieỏu khoõng khớ caõy hoõ haỏp, quang hụùp keựm, daón ủeỏn sinh trửụỷng phaựt trieồn chaọm, naờng suaỏt thaỏp. Thieỏu nhieàu caõy seừ bũ cheỏt. -Troàng caõy nụi thoaựng, thửụứng xuyeõn xụựi cho ủaỏt tụi xoỏp. -HS ủoùc ghi nhụự SGK. -HS caỷ lụựp.

File đính kèm:

  • doctuan21-24.doc
Giáo án liên quan