Giáo án lớp 4 Tuần 09 môn : Toán - Tiết 42: Hai đường thẳng song song

Mục tiêu :

 Sau khi học xong bài , giúp hs :

- Có biểu tượng về hai đường thẳng song song.

II- Đồ dùng dạy học :

 Ê ke và thước thẳng .

III- Các hoạt động dạy - học :

 A - Kiểm tra bài cũ : 5 phút

 2 hs lên bảng làm BT1, BT2 /50 sgk .

 Nhận xét bài cũ .

 B - Dạy bài mới :

 1. Giới thiệu bài : 1 phút

 - Tiết học hôm nay, các em sẽ được học về hai đường thẳng song song .

2. Hoạt động 1 : Giới thiệu hai đường thẳng song song : 10 phút

. Mục tiêu : Hs có biểu tượng về hai đường thẳng song song.

 . Cách tiến hành :

 

doc10 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 03/04/2017 | Lượt xem: 269 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 Tuần 09 môn : Toán - Tiết 42: Hai đường thẳng song song, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gv nhận xét . - Hs quan sát 2 hình trong sgk. - Lần lượt vài hs phát biểu ý kiến. - Hs quan sát hình trong sgk. - Vài hs phát biểu . - Hs thực hành theo nhóm. - Lần lượt từng hs phát biểu ý kiến của mình ở trong nhóm. - Đại diện các nhóm báo cáo kết quả trước lớp . C- Củng cố – dặn dò : 5 phút Hs nhắc lại nội dung bài học . Về nhà xem lại bài tập Bài sau : Vẽ hai đường thẳng vuông góc. Nhận xét tiết học . Rút kinh nghiệm TUẦN : 09 Môn : TOÁN Tiết 43: VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC Ngày dạy : 31 - 11 - 2006 I – Mục tiêu : Sau khi học xong bài , giúp hs : Vẽ được 1 đường thẳng đi qua 1 điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước . Vẽ được đường cao của hình tam giác. II- Đồ dùng dạy học : Ê ke, thước thẳng . III- Các hoạt động dạy - học : A - Kiểm tra bài cũ : 5 phút 2 hs lên bảng làm BT1, BT2 /51 sgk . Nhận xét bài cũ . B - Dạy bài mới : 1. Giới thiệu bài : 1 phút - Tiết học hôm nay, các em sẽ được thực hành vẽ hai đường thẳng vuông góc . 2. Hoạt động 1 : Giới thiệu cách vẽ đường thẳng vuông góc : 10 phút . Mục tiêu : Hs vẽ được đường thẳng CD đi qua 1 điểm E và vuông góc với đường thẳng AB cho trước. . Cách tiến hành : - Trường hợp 1 : Điểm E nằm trên đường thẳng AB . Gv hd và làm mẫu cách vẽ trên bảng theo các bước vẽ như sgk . - Trường hợp 2 : Điểm E nằm ngoài đường thẳng AB . Tương tự trường hợp1 . - Hs theo dõi . Thực hành vẽ vào vở . 3. Hoạt động 2 : Giới thiệu đường cao hình tam giác : 5 phút . Mục tiêu : Hs vẽ được đường cao của hình tam giác . . Cách tiến hành : - Gv vẽ hình tam giác ABC lên bảng, nêu bài toán “Vẽ qua A một đường thẳng vuông góc với cạnh BC”. Đường thẳng đó cắt cạnh BC tại H. - Cho 1 hs lên bảng vẽ AH . - Gv giới thiệu đường cao AH của tam giác ABC và chiều cao của tam giác chính là độ dài của đường cao AH . - Hs theo dõi . Thực hành vẽ vào vở . 4. Hoạt động 3: Thực hành : 10 phút. . Mục tiêu : Hs thực hành vẽ hai đường thẳng vuông góc nhau. . Cách tiến hành : Hd hs giải BT 1, 2, 3 trang 52-53 sgk . ² Bài tập 1 / 52 : Làm vào vở . - Yêu cầu hs dùng ê ke để vẽ đường thẳng AB đi qua điểm E và vuông góc với CD . - Gv nhận xét . ² Bài tập 2 / 53 : Làm vào vở. - Yêu cầu hs dùng ê ke để vẽ đường cao AH của tam giác ABC trong mỗi trường hợp . - Gv nhận xét . ² Bài tập 3 / 53 : Thực hành theo nhóm . - Chia lớp làm 4 nhóm . - Nhóm trưởng điều khiển các bạn trong nhóm dùng ê ke để vẽ EG, rồi nêu tên các hình chữ nhật vừa tạo thành . - Gv nhận xét . - Hs thực hành dùng ê kê để vẽ vào vở. - 3 hs vẽ lên bảng. - Hs thực hành dùng ê kê để vẽ vào vở. - 3 hs vẽ lên bảng. - Hs thực hành theo nhóm. - Lần lượt từng hs phát biểu ý kiến của mình ở trong nhóm. - Đại diện các nhóm báo cáo kết quả trước lớp . C- Củng cố – dặn dò : 5 phút Hs nhắc lại nội dung bài học . Về nhà xem lại bài tập Bài sau : Vẽ hai đường thẳng song song . Nhận xét tiết học . Rút kinh nghiệm TUẦN : 09 Môn : TOÁN Tiết 44: VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG Ngày dạy : 01 - 11 - 2006 I – Mục tiêu : Sau khi học xong bài , giúp hs : Vẽ được 1 đường thẳng đi qua 1 điểm và song song với một đường thẳng cho trước . II- Đồ dùng dạy học : Ê ke, thước thẳng . III- Các hoạt động dạy - học : A - Kiểm tra bài cũ : 5 phút 2 hs lên bảng làm BT1, BT2 /51 sgk . Nhận xét bài cũ . B - Dạy bài mới : 1. Giới thiệu bài : 1 phút - Tiết học hôm nay, các em sẽ được thực hành vẽ hai đường thẳng song song . 2. Hoạt động 1 : Giới thiệu cách vẽ đường thẳng song song : 10 phút . Mục tiêu : Hs vẽ được đường thẳng CD đi qua 1 điểm E và song song với đường thẳng AB cho trước. . Cách tiến hành : - Gv nêu bài toán hd và làm mẫu cách vẽ trên bảng theo các bước vẽ như sgk . - Hs theo dõi . Thực hành vẽ vào vở . 3. Hoạt động 2: Thực hành : 15 phút. . Mục tiêu : Hs thực hành vẽ hai đường thẳng song song . . Cách tiến hành : Hd hs giải BT 1, 2, 3 trang 53-54 sgk . ² Bài tập 1 / 53 : Làm vào vở . - Yêu cầu hs dùng ê ke để vẽ đường thẳng AB đi qua điểm M và song song với CD . - Gv nhận xét . ² Bài tập 2 / 53 : Làm vào vở. - Yêu cầu hs dùng ê ke để vẽ đường thẳng AX song song với BC, vẽ CY song song AB của tam giác ABC đánh dấu điểm D, rồi nêu tên các cặp cạnh song song. - Gv nhận xét . ² Bài tập 3 / 54 : Thực hành theo nhóm . - Chia lớp làm 4 nhóm . - Nhóm trưởng điều khiển các bạn trong nhóm dùng ê ke để vẽ BE, dùng ê ke kiểm tra góc đỉnh E xem có vuông hay không rồi phát biểu ý kiến . - Gv cho hs tìm hiểu xem BEDA có phải là hình chữ nhật không ? - Gv nhận xét . - Hs thực hành dùng ê kê để vẽ vào vở. - 1 hs vẽ lên bảng. - Hs thực hành dùng ê kê để vẽ vào vở. - 1 hs vẽ lên bảng. Vài hs nêu tên các cặp cạnh song song . - Hs thực hành theo nhóm. - Lần lượt từng hs phát biểu ý kiến của mình ở trong nhóm. - Đại diện các nhóm báo cáo kết quả trước lớp . C- Củng cố – dặn dò : 5 phút Hs nhắc lại nội dung bài học . Về nhà xem lại bài tập Bài sau : Thực hành vẽ hình chữ nhật . Nhận xét tiết học . Rút kinh nghiệm TUẦN : 09 Môn : TOÁN Tiết 45: THỰC HÀNH VẼ HÌNH CHỮ NHẬT Ngày dạy : 02 - 11 - 2006 I – Mục tiêu : Sau khi học xong bài , giúp hs : Biết sử dụng ê ke và thước thẳng để vẽ được hình chữ nhật biết độ dài 2 cạnh cho trước . II- Đồ dùng dạy học : Ê ke, thước thẳng . III- Các hoạt động dạy - học : A - Kiểm tra bài cũ : 5 phút 2 hs lên bảng làm BT1, BT2 /53 sgk . Nhận xét bài cũ . B - Dạy bài mới : 1. Giới thiệu bài : 1 phút - Tiết học hôm nay, các em sẽ được thực hành vẽ hình chữ nhật . 2. Hoạt động 1 : Giới thiệu cách vẽ hình chữ nhật : 10 phút . Mục tiêu : Hs vẽ được hình chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 2cm. . Cách tiến hành : - Gv nêu bài toán hd và làm mẫu cách vẽ trên bảng theo các bước vẽ như sgk . ( Lấy chiều dài 4dm, rộng 2dm ) - Hs theo dõi . Thực hành vẽ vào vở . 3. Hoạt động 2: Thực hành : 15 phút. . Mục tiêu : Hs thực hành vẽ hình chữ nhật . . Cách tiến hành : Hd hs giải BT 1, 2, 3 trang 53-54 sgk . ² Bài tập 1 / 54 : Làm vào vở . - Cho hs nhắc lại quy tắc tính chu vi hình chữ nhật . - Yêu cầu hs dùng ê ke và thước để vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm, rộng 3cm vào vở . - Tính chu vi hình chữ nhật . - Gv nhận xét . ² Bài tập 2 / 54 : Làm vào vở. - Yêu cầu hs dùng ê ke và thước để vẽ hình chữ nhật theo kích thước đã cho, rồi dùng thước kiểm tra hai đường chéo AC và BD có bằng nhau không . - Gv nhận xét . - Hs thực hành dùng ê kê và thước để vẽ vào vở. Rồi tính chu vi hình chữ nhật vừa vẽ . - 1 hs vẽ và giải trên bảng (dài 5dm, rộng 3dm). - Hs thực hành dùng ê kê và thước để vẽ vào vở. - 1 hs vẽ lên bảng. Vài hs nêu nhận xét về độ dài của hai đường chéo. C- Củng cố – dặn dò : 5 phút Hs nhắc lại nội dung bài học . Về nhà xem lại bài tập Bài sau : Thực hành vẽ hình vuông . Nhận xét tiết học . Rút kinh nghiệm TUẦN : 09 Môn : TOÁN Tiết 46: THỰC HÀNH VẼ HÌNH VUÔNG Ngày dạy : 03 - 11 - 2006 I – Mục tiêu : Sau khi học xong bài , giúp hs : Biết sử dụng ê ke và thước thẳng để vẽ được hình vuông biết độ dài 1 cạnh cho trước . II- Đồ dùng dạy học : Ê ke, thước thẳng . III- Các hoạt động dạy - học : A - Kiểm tra bài cũ : 5 phút 2 hs lên bảng làm BT1, BT2 /54 sgk . Nhận xét bài cũ . B - Dạy bài mới : 1. Giới thiệu bài : 1 phút - Tiết học hôm nay, các em sẽ được thực hành vẽ hình vuông . 2. Hoạt động 1 : Giới thiệu cách vẽ hình vuông : 10 phút . Mục tiêu : Hs vẽ được hình vuông có cạnh 3cm. . Cách tiến hành : - Gv nêu bài toán hd và làm mẫu cách vẽ trên bảng theo các bước vẽ như sgk . ( Lấy cạnh là 3dm ) - Hs theo dõi . Thực hành vẽ vào vở . 3. Hoạt động 2: Thực hành : 15 phút. . Mục tiêu : Hs thực hành vẽ hình vuông . . Cách tiến hành : Hd hs giải BT 1, 2, 3 trang 55 sgk . ² Bài tập 1 / 55 : Làm vào vở . - Cho hs nhắc lại quy tắc tính chu vi hình vuông . - Yêu cầu hs dùng ê ke và thước để vẽ hình vuông có cạnh 4cm vào vở . - Tính chu vi hình vuông . - Gv nhận xét . ² Bài tập 2 / 55 : Làm vào vở. - Yêu cầu hs dùng ê ke, com pa và thước để vẽ 2 hình trong sgk vào vở . ² Bài tập 3 / 55 : Làm vào vở. - Yêu cầu hs dùng ê ke và thước để vẽ hình vuông theo kích thước đã cho, rồi dùng thước kiểm tra hai đường chéo AC và BD có bằng nhau và vuông góc với nhau không . - Gv nhận xét . - Hs thực hành dùng ê kê và thước để vẽ vào vở. Rồi tính chu vi hình vuông vừa vẽ . - 1 hs vẽ và giải trên bảng (cạnh 4dm). - Hs thực hành dùng ê kê, com pa và thước để vẽ vào vở. - Hs thực hành dùng ê kê và thước để vẽ vào vở. - 1 hs vẽ lên bảng. Vài hs nêu nhận xét về hai đường chéo của hình vuông . C- Củng cố – dặn dò : 5 phút Hs nhắc lại nội dung bài học . Về nhà xem lại bài tập Bài sau : Luyện tập . Nhận xét tiết học . Rút kinh nghiệm

File đính kèm:

  • docT4 09.doc
Giáo án liên quan