Giáo án Lớp 4 - Môn Sinh hoạt lớp - Trường tiểu học số 2 thị trấn Ninh Hòa

MỤC TIÊU:

- HS tự nhận xét tuần 1.

- Rèn kĩ năng tự quản.

- Tổ chức sinh hoạt Đội.

- Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể.

 II.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:

 

 

doc35 trang | Chia sẻ: vjt.coi9x | Ngày: 22/04/2016 | Lượt xem: 305 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 4 - Môn Sinh hoạt lớp - Trường tiểu học số 2 thị trấn Ninh Hòa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n chế tuần qua. -Thực hiện thi đua giữa các tổ. -Tiếp tục ôân tập môn Tiếng Việt . *Hoạt động 2: Sinh hoạt Đội: -Oân lại nghi thức đội viên -Học dấu hiệu đi đường - Ôn 2 bài múa tập thể -Các tổ trưởng báo cáo. -Đội cờ đỏ sơ kết thi đua. -Lắng nghe giáo viên nhận xét chung. -Thực hiện. Thứ 6 ngày 21 tháng 3 năm 2008 SINH HOẠT TẬP THỂ: SƠ KẾT LỚP TUẦN 27- SINH HOẠT ĐỘI I. MỤC TIÊU: HS tự nhận xét tuần 27. Rèn kĩ năng tự quản. Tổ chức sinh hoạt Đội. Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể. II.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ *Hoạt động 1: Sơ kết lớp tuần 27: 1.Các tổ trưởng tổng kết tình hình tổ 2.Lớp tổng kết : -Học tập: Có nhiều cố gắng trong học tập -Nề nếp: +Thực hiện giờ giấc ra vào lớp tốt +Truy bài đầu giờ nghiêm túc -Vệ sinh: +Vệ sinh cá nhân tốt +Lớp sạch sẽ, gọn gàng. -Tuyên dương: Trí Đạt học tập có tiến bộ 3.Công tác tuần tới: -Khắc phục hạn chế tuần qua. -Thực hiện thi đua giữa các tổ. -Oân tập môn Tiếng Việt . *Hoạt động 2: Sinh hoạt Đội: -Oân lại nghi thức đội viên -Học dấu hiệu đi đường - Ôn bài múa tập thể -Các tổ trưởng báo cáo. -Đội cờ đỏ sơ kết thi đua. -Lắng nghe giáo viên nhận xét chung. -Thực hiện. Thứ 6 ngày 28 tháng 3 năm 2008 SINH HOẠT TẬP THỂ: SƠ KẾT LỚP TUẦN 28- SINH HOẠT ĐỘI I. MỤC TIÊU: HS tự nhận xét tuần 28. Rèn kĩ năng tự quản. Tổ chức sinh hoạt Đội. Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể. II.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ *Hoạt động 1: Sơ kết lớp tuần 28: 1.Các tổ trưởng tổng kết tình hình tổ 2.Lớp tổng kết : -Học tập: Tham gia thi định kì môn Tiếng Việt tốt nhưng kết quả chưa cao -Nề nếp: +Thực hiện giờ giấc ra vào lớp tốt +Thực hiện múa tập thể tương đối nghiêm túc. -Vệ sinh: +Vệ sinh cá nhân tốt +Lớp sạch sẽ, gọn gàng. -Tuyên dương: Nhân học tập có tiến bộ trong viết chữ và đọc bài 3.Công tác tuần tới: -Khắc phục hạn chế tuần qua. -Thực hiện thi đua giữa các tổ. -Chuẩn bị tốt các môn học. *Hoạt động 2: Sinh hoạt Đội: -Oân lại nghi thức đội viên -Học dấu hiệu đi đường - Ôn bài múa tập thể -Các tổ trưởng báo cáo. -Đội cờ đỏ sơ kết thi đua. -Lắng nghe giáo viên nhận xét chung. -Thực hiện. Thứ 6 ngày 4 tháng 4 năm 2008 SINH HOẠT TẬP THỂ: SƠ KẾT LỚP TUẦN 29- SINH HOẠT ĐỘI I. MỤC TIÊU: HS tự nhận xét tuần 29. Rèn kĩ năng tự quản. Tổ chức sinh hoạt Đội. Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể. II.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ *Hoạt động 1: Sơ kết lớp tuần 29: 1.Các tổ trưởng tổng kết tình hình tổ 2.Lớp tổng kết : -Học tập: Tham gia học tập tốt -Nề nếp: +Thực hiện giờ giấc ra vào lớp tốt +Truy bài đầu giờ nghiêm túc -Vệ sinh: +Vệ sinh cá nhân tốt +Lớp sạch sẽ, gọn gàng. -Tuyên dương: Cả lớp học tập có tiến bộ 3.Công tác tuần tới: -Khắc phục hạn chế tuần qua. -Thực hiện thi đua giữa các tổ. -Oân tập môn Tiếng Việt ,Toán . *Hoạt động 2: Sinh hoạt Đội: -Oân lại nghi thức đội viên -Kiểm tra chuyên hiệu đội - Ôn bài múa tập thể -Các tổ trưởng báo cáo. -Đội cờ đỏ sơ kết thi đua. -Lắng nghe giáo viên nhận xét chung. -Thực hiện. Thứ 6 ngày 11 tháng 4 năm 2008 SINH HOẠT TẬP THỂ: SƠ KẾT LỚP TUẦN 30- SINH HOẠT ĐỘI I. MỤC TIÊU: HS tự nhận xét tuần 30. Rèn kĩ năng tự quản. Tổ chức sinh hoạt Đội. Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể. II.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ *Hoạt động 1: Sơ kết lớp tuần 30: 1.Các tổ trưởng tổng kết tình hình tổ 2.Lớp tổng kết : -Học tập: Tham gia học tập tốt -Nề nếp: +Thực hiện giờ giấc ra vào lớp tốt +Truy bài đầu giờ chưa nghiêm túc -Vệ sinh: +Vệ sinh cá nhân tốt +Lớp sạch sẽ, gọn gàng. -Phê bình: Cả lớp sinh hoạt chưa nghiêm túc 3.Công tác tuần tới: -Khắc phục hạn chế tuần qua. -Thực hiện thi đua giữa các tổ. -Oân tập môn Tiếng Việt ,Toán chuản bị thi CHKII -Thứ 3 nghỉ học (giỗ tổ Hùng Vương) *Hoạt động 2: Sinh hoạt Đội: -Học gút dây - Ôn bài múa tập thể -Các tổ trưởng báo cáo. -Đội cờ đỏ sơ kết thi đua. -Lắng nghe giáo viên nhận xét chung. -Thực hiện. Thứ 6 ngày 18 tháng 4 năm 2008 SINH HOẠT TẬP THỂ: SƠ KẾT LỚP TUẦN 31- SINH HOẠT ĐỘI I. MỤC TIÊU: HS tự nhận xét tuần 31. Rèn kĩ năng tự quản. Tổ chức sinh hoạt Đội. Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể. II.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ *Hoạt động 1: Sơ kết lớp tuần 31: 1.Các tổ trưởng tổng kết tình hình tổ 2.Lớp tổng kết : -Học tập: Tham gia học tập tốt -Nề nếp: +Thực hiện giờ giấc ra vào lớp tốt +Truy bài đầu giờ tương đối nghiêm túc -Vệ sinh: +Vệ sinh cá nhân tốt +Lớp sạch sẽ, gọn gàng. -Tuyên dương: Cả lớp học tập có tiến bộ 3.Công tác tuần tới: -Khắc phục hạn chế tuần qua. -Thực hiện thi đua giữa các tổ. -Oân tập môn Tiếng Việt ,Toán và các môn học khác. *Hoạt động 2: Sinh hoạt Đội: -Oân lại nghi thức đội viên và gút dây - Ôn bài múa tập thể -Các tổ trưởng báo cáo. -Đội cờ đỏ sơ kết thi đua. -Lắng nghe giáo viên nhận xét chung. -Thực hiện. Thứ 6 ngày 25 tháng 4 năm 2008 SINH HOẠT TẬP THỂ: SƠ KẾT LỚP TUẦN 32- SINH HOẠT ĐỘI I. MỤC TIÊU: HS tự nhận xét tuần 32. Rèn kĩ năng tự quản. Tổ chức sinh hoạt Đội. Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể. II.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ *Hoạt động 1: Sơ kết lớp tuần 32: 1.Các tổ trưởng tổng kết tình hình tổ 2.Lớp tổng kết : -Học tập: Tham gia học tập tốt -Nề nếp: +Thực hiện giờ giấc ra vào lớp tốt +Truy bài đầu giờ tương đối nghiêm túc -Vệ sinh: +Vệ sinh cá nhân tốt +Lớp sạch sẽ, gọn gàng. -Tuyên dương: Cả lớp học tập có tiến bộ 3.Công tác tuần tới: -Khắc phục hạn chế tuần qua. -Thực hiện thi đua giữa các tổ. -Oân tập môn Tiếng Việt ,Toán và các môn học khác. -Nghỉ lễ 30/4; 1/5. *Hoạt động 2: Sinh hoạt Đội: -Oân lại nghi thức đội viên và gút dây - Ôn bài múa tập thể -Các tổ trưởng báo cáo. -Đội cờ đỏ sơ kết thi đua. -Lắng nghe giáo viên nhận xét chung. -Thực hiện. Thứ 6 ngày 2 tháng 5 năm 2008 SINH HOẠT TẬP THỂ: SƠ KẾT LỚP TUẦN 33- SINH HOẠT ĐỘI I. MỤC TIÊU: HS tự nhận xét tuần 33. Rèn kĩ năng tự quản. Tổ chức sinh hoạt Đội. Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể. II.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ *Hoạt động 1: Sơ kết lớp tuần 33: 1.Các tổ trưởng tổng kết tình hình tổ 2.Lớp tổng kết : -Học tập: Tham gia học tập tốt -Nề nếp: +Thực hiện giờ giấc ra vào lớp tốt +Truy bài đầu giờ tương đối nghiêm túc -Vệ sinh: +Vệ sinh cá nhân tốt +Lớp sạch sẽ, gọn gàng. -Tuyên dương: Cả lớp học tập có tiến bộ 3.Công tác tuần tới: -Thực hiện thi đua giữa các tổ. -Oân tập môn Tiếng Việt ,Toán và các môn học khác. -Học bù các môn học còn thiếu do nghĩ lễ. -Nắm lịch thi cuối học kỳ 2. *Hoạt động 2: Sinh hoạt Đội: -Oân lại nghi thức đội viên và gút dây - Ôn bài múa tập thể -Các tổ trưởng báo cáo. -Đội cờ đỏ sơ kết thi đua. -Lắng nghe giáo viên nhận xét chung. -Thực hiện. Thứ 6 ngày 9 tháng 5 năm 2008 SINH HOẠT TẬP THỂ: SƠ KẾT LỚP TUẦN 34- SINH HOẠT ĐỘI I. MỤC TIÊU: HS tự nhận xét tuần 34. Rèn kĩ năng tự quản. Tổ chức sinh hoạt Đội. Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể. II.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ *Hoạt động 1: Sơ kết lớp tuần 34: 1.Các tổ trưởng tổng kết tình hình tổ 2.Lớp tổng kết : -Học tập: Tham gia học tập tốt -Nề nếp: +Thực hiện giờ giấc ra vào lớp tốt +Truy bài đầu giờ tương đối nghiêm túc -Vệ sinh: +Vệ sinh cá nhân tốt +Lớp sạch sẽ, gọn gàng. -Tuyên dương: Cả lớp có cố gắng học tập . 3.Công tác tuần tới: -Khắc phục hạn chế tuần qua. -Chuẩn bị tốt tinh thần tham gia thi cuối học kỳ 2. -Oân tập môn Tiếng Việt ,Toán và các môn học khác. *Hoạt động 2: Sinh hoạt Đội: -Kiểm tra chuyên hiệu Đội “ Kỹ năng trại” -Các tổ trưởng báo cáo. -Đội cờ đỏ sơ kết thi đua. -Lắng nghe giáo viên nhận xét chung. -Thực hiện. Thứ 6 ngày 9 tháng 5 năm 2008 SINH HOẠT TẬP THỂ: SƠ KẾT LỚP TUẦN 35- SINH HOẠT ĐỘI I. MỤC TIÊU: HS tự nhận xét tuần 35. Rèn kĩ năng tự quản. Tổ chức sinh hoạt Đội. Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể. II.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ *Hoạt động 1: Sơ kết lớp tuần 35: 1.Các tổ trưởng tổng kết tình hình tổ 2.Lớp tổng kết : -Học tập: Tham gia thi cuối học kỳ 2 tốt -Nề nếp: +Thực hiện giờ giấc ra vào lớp tốt -Vệ sinh: +Vệ sinh cá nhân tốt +Lớp sạch sẽ, gọn gàng. -Tuyên dương: Cả lớp có cố gắng nghiêm túc trong thi cử. 3.Công tác tuần tới: -Tổng kết kết và dự tổng kết cuối năm học *Hoạt động 2: Sinh hoạt Đội: -Vui múa hát tập thể . -Liên hoan. -Các tổ trưởng báo cáo. -Đội cờ đỏ sơ kết thi đua. -Lắng nghe giáo viên nhận xét chung. -Thực hiện.

File đính kèm:

  • docSINH HOAT LOP.doc
Giáo án liên quan