Giáo án Lớp 3 Tuần 6 Trường Tiểu học Võ thị Sáu

1.Bài cũ :

- Gọi hai em lờn bảng làm bài tập số 3, mỗi em làm cõu.

- Nhận xột chung. .

 2.Bài mới

 a) Giới thiệu bài:

 b) Luyện tập:

Bài 1: - Gọi học sinh nờu bài tập .

- GV làm mẫu cõu 1.

- Yờu cầu học sinh tự tớnh kết quả .

- Gọi 2 học sinh lờn tớnh mỗi em một phộp tớnh .

 

doc26 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 07/11/2014 | Lượt xem: 748 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 3 Tuần 6 Trường Tiểu học Võ thị Sáu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ GV GV Ngày soạn: 06/10/2008 Ngày giảng: Thứ sỏu, ngày 10 thỏng 10 năm 2008 Toỏn LUYỆN TẬP A/ Mục tiờu : - Xỏc định được phộp chia hết và phộp chia cú dư . - Vận dụng phộp chia hết trong giải toỏn. - Giỏo dục HS yờu thớch mụn học. B/ Đồ dựng dạy học: C/ Cỏc hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trũ 1.Bài cũ : -Gọi 3 em lờn bảng làm lại bài tập số 1, mỗi em thực hiện 1 phộp tớnh chia. -Chấm vở tổ 3 . -Nhận xột đỏnh giỏ. 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Luyện tập: -Bài 1: -Nờu bài tập trong sỏch giỏo khoa . -Yờu cầu tự đặt tớnh rồi tớnh vào vở nhỏp . - Giỏo viờn yờu cầu 4 học sinh lờn bảng thực hiện mỗi em một phộp tớnh. -Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ Bài 2 :-Yờu cầu học sinh nờu đề bài. - Yờu cầu 2HS lờn bảng, cả lớp giải vào bảng con. - GV nhận xột chữa bài. Bài 3 - Yờu cầu HS đọc thầm bài toỏn trả lời theo yờu cầu của gv rồi tự giải vào vở. - Cho từng cặp đổi chộo vở để KT bài nhau. - Gọi 1HS lờn bảng chữa bài. -GV cựng cả lớp nhận xột đỏnh giỏ. Bài 4 - Yờu cầu HS đọc yờu cầu bài toỏn, tự làm bài, sau đú trả lời miệng. d) Củng cố - Dặn dũ: *Nhận xột đỏnh giỏ tiết học –Dặn về nhà học và làm bài tập . - 3 học sinh lờn bảng làm bài . - Lớp theo dừi nhận xột. *Lớp theo dừi giỏo viờn giới thiệu bài -Một em đọc lại yờu cầu bài tập 1. -Cả lớp thực hiện làm vào vở nhỏp. - 4 học sinh lờn bảng đặt tớnh và tớnh 17 2 35 4 16 8 32 8 1 3 42 5 58 6 40 8 54 9 2 4 - Một em nờu đề bài (Đặt tớnh rồi tớnh). - Cả lớp thực hiện trờn bảng con. - Cả lớp đọc thầm bài toỏn, trả lời theo sự hướng dẫn của gv rồi tự làm bài vào vở. - Từng cặp đổi vở KT chộo bài nhau. - 1 em lờn bảng chữa bài. Giải: Số HS giỏi cú là: 27 : 3 = 9 (HS ) Đỏp số: 9 (HS ) - Lớp theo dừi nhận xột bài bạn. - Cả lớp tự làm bài. - 3 em nờu miờng kết quả, lớp nhận xột bổ sung. (Khoanh vào đỏp ỏn B) -Về nhà học bài và xem lại cỏc BT đó làm. Tập làm văn: KỂ LẠI BUỔI ĐẦU EM ĐI HỌC A/ Mục tiờu : - Rốn kỹ năng núi: HS biết kể lại hồn nhiờn, chõn thật buổi đầu đi học của mỡnh - Rốn kỹ năng viết: Viết lại được những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn từ (5 - 7 cõu) diễn đạt rừ ràng . Rốn tớnh cẩn thận, sạch sẽ. B/ Đồ dựng dạy học:: VBT C/ Hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trũ 1. Kiểm tra bài cũ - Để tổ chức tốt 1 cuộc họp, cần phải chỳ ý điều gỡ? - Người điều khiển cuộc họp cần phải làm gỡ? - GV nhận xột - ghi điểm 2/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài : - Nờu yờu cầu tiết học và ghi tựa bài b) Hướng dẫn HS làm bài tập : *Bài 1 - Gọi 2 học sinh đọc bài tập (nờu yờu cầu và đọc cõu hỏi gợi ý), cả lớp đọc thầm theo - Giỏo viờn gợi ý cho học sinh : + Buổi đầu em đến lớp là buổi sỏng hay buổi chiều? Thời tiết ra sao ? Ai dẫn em tới? Lỳc đầu em bỡ ngỡ ra sao? Buổi học kết thỳc như thế nào? Cảm xỳc của em về buổi học đú? - Yờu cầu một học sinh khỏ kể mẫu. - Yờu cầu từng cặp học sinh kể cho nhau nghe. - Ba – bốn học sinh kể trước lớp . - Giỏo viờn nhận xột bỡnh chọn em kể hay nhất. * Bài 2: - Gọi 1HS đọc yờu cầu bài (Viết lại những điều em vừa kể). - Cho cả lớp viết bài vào vở, GV theo dừi nhắc nhở. - Mời 5 - 7 em đọc bài trước lớp. - GV cựng cả lớp nhận xột, biểu dương những em viết tốt nhất. c) Củng cố - Dặn dũ: - Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ tiết học - Dặn học sinh về nhà chuẩn bị tốt cho tiết sau - 2 em lờn bảng trả lời nội dung cõu hỏi của giỏo viờn. - Hai học sinh nhắc lại đầu bài . -Hai học sinh đọc lại đề bài tập làm văn . - Đọc thầm cõu hỏi gợi ý . - Phải xỏc định nội dung , thời gian ngày đầu được đến trường để kể lại theo trỡnh tự . - 1HS khỏ kể mẫu, cả lớp chỳ ý nhận xột. - HS ngồi theo từng cặp kể cho nhau nghe về ngày đầu tiờn đến trường của mỡnh . - ba - bốn học sinh kể trước lớp. - Lớp theo dừi bỡnh chọn bạn kể hay nhất . - 1HS đọc yờu cầu bài. - Cả lớp viết bài. - Đọc bài trước lớp (5 - 7 em), cả lớp theo dừi nhận xột bài bạn. - Về nhà học bài và chuẩn bị cho tiết sau. Tự nhiờn xó hội: CƠ QUAN THẦN KINH A/ Mục tiờu: Sau bài học, HS biết: - Nờu được tờn, chỉ trờn sơ đồ và trờn cơ thể đỳng vị trớ cỏc bộ phận của cơ quan thần kinh. - Nờu vai trũ của nóo, tuỷ sống, cỏc dõy thần kinh và cỏc giỏc quan. - GDHS Biết giữ gỡn và bảo cỏc cơ quan thần kinh. B/ Đồ dựng dạy học: - Cỏc hỡnh trong SGK trang 26 và 27. - Hỡnh cơ quan thần kinh phúng to. C/ Hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trũ 1. Kiểm tra bài cũ: - Nờu cỏc nguyờn nhõn bị cỏc bệnh về cơ quan bài tiết? - Cần làm gỡ để giữ VS cơ quan bài tiết nước tiểu? - Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ. 2.Bài mới a) Giới thiệu bài: b) Khai thỏc: *Hoạt động 1: Quan sỏt - Thảo luận Bước 1: làm việc theo nhúm : - Yờu cầu cỏc nhúm quan sỏt hỡnh 1,2 SGK trang 26 và trả lời cỏc cõu hỏi sau: + Chỉ và nờu tờn cỏc bộ phận của cơ quan thần kinh trờn sơ đồ ? + Trong cỏc cơ quan đú cơ quan nào được bảo vệ bởi hộp sọ ? Cơ quan nào được bảo vệ bởi cột sống ? + Hóy chỉ vị trớ bộ nóo , tủy sống trờn cơ thể em hoặc của bạn ? Bước 2 : Làm việc cả lớp - Treo hỡnh phúng to về cơ quan thần kinh . - Gọi đại diện từng nhúm lờn trỡnh bày kết quả thảo luận kết hợp chỉ vào sơ đồ trước lớp. - Cả lớp nhận xột bổ sung . * Giỏo viờn kết luận: sỏch giỏo viờn . Hoạt động 2: Thảo luận Bước 1 :- Cho HS chơi TC “Con thỏ, ăn cỏ, uống nước, vào hang”. Kết thỳc TC, HS trả lời cõu hỏi: + Trong trũ chơi em đó dựng những giỏc quan nào để chơi? Bước 2: Làm việc theo nhúm - Yờu cầu cỏc nhúm quan sỏt hỡnh 2 sỏch giỏo khoa trang 27 và trả lời cỏc cõu hỏi sau: + Nóo và tủy sống cú vai trũ gỡ ? + Theo bạn cỏc dõy thần kinh và cỏc giỏc quan cú vai trũ gỡ ? + Điều gỡ sẽ xảy ra nếu một trong những bộ phận này bị hỏng ? Bước 3: Làm việc cả lớp - Mời đại diện từng nhúm lờn trỡnh bày kết quả thảo luận trước lớp (mỗi nhúm trỡnh bày phần trả lời 1 cõu hỏi. - Cả lớp nhận xột bổ sung . * Giỏo viờn kết luận: sỏch giỏo viờn . * Liờn hệ thực tế. GDHS khụng chơi cỏc trũ chơi nguy hiểm. - Nhắc nhở mọi người trong gia đỡnh khi ngồi trờn xe mụ tụ phải đội mũ bảo hiểm d) Củng cố - Dặn dũ: - Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ tiết học - Dặn học sinh về nhà học và xem trước bài mới - Hai học sinh lờn bảng trả lời bài cũ. - Cả lớp lắng nghe giới thiệu bài - Lớp tiến hành quan sỏt hỡnh và trả lời cỏc cõu hỏi theo hướng dẫn của giỏo viờn . - Hai học sinh lờn chỉ vị trớ nóo và tủy sống trờn cơ thể của bạn. - 2HS lần lượt lờn bảng chỉ trờn sơ đồ cỏc bộ phận của cơ quan TK, núi rừ đõu là nóo,tuỷ sống, cỏc dõy TK... - Lớp theo dừi nhận xột bạn . - Lớp tham gia chơi trũ chơi. + Học sinh trả lời theo ý của mỡnh . - Lớp tiến hành làm việc theo nhúm quan sỏt hỡnh vẽ trang 27 thảo luận trả lời cõu hỏi theo yờu cầu của giỏo viờn . + Nóo cú vai trũ chỉ huy mọi hoạt động của cơ thể. + Cỏc dõy thần kinh dẫn cỏc thụng tin từ cỏc cơ quan trờn cơ thể về nóo và tủy sống - Lần lượt đại diện từng nhúm lờn trỡnh bày kết quả thảo luận . - Lớp theo dừi nhận xột bổ sung - Hai học sinh nhắc lại KL. - HS trả lời theo ý của mỡnh. - 2 học sinh nờu nội dung bài học . - Về nhà học bài và xem trước bài mới. --------------------------------------------- Thủ cụng: GẤP, CẮT NGễI SAO 5 CÁNH ... (tiết 2) A/ Mục tiờu Gấp, cắt, dỏn được ngụi sao 5 cỏnh và lỏ cờ đỏ sao vàng. Cỏc cỏnh của ngụi sao đều nhau. Hỡnh dỏn phẳng, cõn đối theo quy trỡnh kĩ thuật. GDHS tớnh khộo tay. B/ Đồ dựng dạy học: - Tranh quy trỡnh gấp, cắt, dỏn lỏ cờ đỏ sao vàng . - Giấy thủ cụng, bỳt màu, kộo thủ cụng. C/ Hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trũ 1. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh - Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ . 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Khai thỏc: * Hoạt động 3 :Học sinh thực hành gấp cắt dỏn ngụi sao 5 cỏnh . - Yờu cầu thực hiện lại thao tỏc gấp cắt ngụi sao 5 cỏnh đó học ở tiết 1 và nhận xột . - Treo tranh về quy trỡnh gấp cắt ngụi sao 5 cỏnh để cả lớp quan sỏt và nắm vững hơn về cỏc bước gấp cắt ngụi sao 5 cỏnh. - Giỏo viờn tổ chức cho học sinh thực hành gấp cắt ngụi sao 5 cỏnh theo nhúm. - Theo dừi giỳp đỡ học sinh cũn lỳng tỳng. - Yờu cầu cỏc nhúm thi đua xem ngụi sao nhúm nào cắt cỏc cỏnh đề , đẹp hơn. - Chấm một số sản phẩm của học sinh - Chọn một số sản phẩm đẹp cho lớp quan sỏt và giỏo viờn tuyờn dương học sinh . d) Củng cố - Dặn dũ: -Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ tiết học -Dặn học sinh về học và xem trước bài mới . - Cỏc tổ trưởng bỏo cỏo về sự chuẩn bị của cỏc tổ viờn trong tổ mỡnh . - Lớp theo dừi giới thiệu bài . - 2 em nhắc lại cỏc thao tỏc về gấp cắt ngụi sao 5 cỏnh. - Lớp quan sỏt cỏc bước qui trỡnh gấp cắt dỏn ngụi sao 5 cỏnh để ỏp dụng vào thực hành. - Lớp chia thành cỏc nhúm tiến hành gấp cắt dỏn ngụi sao 5 cỏnh - Đại diện cỏc nhúm lờn trỡnh diễn sản phẩm để chọn ra ngụi sao cõn đối và đẹp nhất . - Một số em nộp sản phẩm lờn giỏo viờn kiểm tra. - Lớp quan sỏt và bỡnh chọn chọn sản phẩm tốt nhất . -Hai em nhắc lại cỏc bước gấp cắt và dỏn ngụi sao 5 cỏnh để cú lỏ cờ đỏ sao vàng. Tiết 5: SINH HOẠT SAO A/ Mục tiờu: - HS ụn cỏc bài hỏt, bài mỳa của Sao nhi đồng. Nắm được những ưu khuyết điểm của tuần trước. - Chơi TC "Tỡm người chỉ huy". B/ Hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trũ * Tổ chức cho HS hỏt mỳa. - Yờu cầu lớp trưởng điều khiển lớp tập hợp thành một vũng trũn và ụn cỏc bài : Tiếng chào theo em ; Em yờu trường em; Lời chào theo em, ... - Tập bài hỏt mới: Hành khỳc Đội TNTPHCM. * Tổ chức cho HS chơi TC “ Tỡm người chỉ huy” - GV nờu tờn TC, phổ biến cỏch chơi và luật chơi. - Cho HS chơi thử 1-2 lần rồi cho chơi chớnh thức. - Sao trưởng đỏnh giỏ tỡnh hỡnh hoạt động của tuần qua. - Nờu phương tuần tới. * Dặn dũ: Nhận xột giờ học, tuyờn dương những em tham gia tớch cực. - Lớp trưởng điều khiển cho cả lớp hỏt mỳa. - Hỏt bài bài Hành khỳc Đội TNTPHCM theo hướng dẫn của GV. - Tham gia chơi TC “ tỡm người chỉ huy. - Về nhà hỏt lại nhiều lần bàlaij hỏt vừa tập.

File đính kèm:

  • docGa L3T6.doc
Giáo án liên quan