Giáo án Lớp 2B Tuần 7 Năm học 2012 - 2013

HĐ1: Củng cố khái niệm về ít hơn, nhiều hơn

* MT:Giúp HS củng cố khái niệm về ít hơn, nhiều hơn

* CTH:

Bài 1: Nêu câu hỏi

Nhận xét

 

HĐ2: Củng cố quan hệ giữa “nhiều hơn” và “ít hơn”

* MT: Giúp HS củng cố quan hệ giữa “nhiều hơn” và “ít hơn”

* CTH:

Bài 2: Phát phiếu học tập

Chấm điểm, nhận xét

Bài 3: Gọi HS lên bảng làm

Nhận xét

 

Bài 4: Tóm tắt trên bảng . Nêu câu hỏi hướng dẫn HS làm bài

Chấm tập, nhận xét

 

doc10 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 20/12/2014 | Lượt xem: 490 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 2B Tuần 7 Năm học 2012 - 2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hà đọc lại bài. Nhận xét tiết học. Ngày soạn: 29.09.2012 Ngày dạy, thứ ba: 02.10.2012 Chính tả (Tập chép) NGƯỜI THẦY CŨ I. MỤC TIÊU - Chép lại chính xác bài CT, trình bày đúng đoạn văn xuôi - Làm được BT2, BT3a - Ý thức rèn chữ viết, giữ vở sạch sẽ. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15phút 10phút ² Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chép. Mục tiêu: Chép chính xác, trình bày đúng đoạn chép. - Treo bảng phụ, đọc đoạn chép. - Nêu câu hỏi giúp HS hiểu nội dung. - Nhận xét kết luận. - Hướng dẫn HS viết từ khó. - Theo dõi, nhắc nhở - Chấm vài vở - Nhận xét. ²Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập. Mục tiêu: Làm đúng các bài tập trong SGK. Bài 2 - Yêu cầu HS thực hiện bảng con. Bài 3a - Phát phiếu giao việc. - Nhận xét - kết luận. - 2 HS đọc lại. - Trả lời câu hỏi. - Viết từ khó vào bảng con. - Nhìn bảng chép bài vào vở. - Thao tác trên bảng con (cả lớp). - Hoạt động nhóm. - Đại diện nhóm trình bày. - Nhận xét. 4. Củng cố: (4phút) - Hỏi lại qui tắc chính tả. - Tổ chức cho HS thực hiện trò chơi. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1phút) - Chuẩn bị: Cô giáo lớp em. - Nhận xét tiết học. Tập viết CHỮ HOA E, Ê I. MỤC TIÊU - Viết đúng 2 chữ hoa E, Ê(1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng dụng: Em(1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Em yêu trường em(3 lần) - Rèn viết đúng, đẹp, chân phương. - Ý thức rèn chữ, giữ vở. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10phút 8phút 7phút ²Hoạt động 1: Viết chữ cái hoa. Mục tiêu: Biết viết chữ cái E, Ê hoa theo cỡ chữ vừa và nhỏ. - Cho HS quan sát và nhận xét chữ E, Ê hoa. - Hướng dẫn viết bảng con. ²Hoạt động 2: Viết câu ứng dụng. Mục tiêu: Biết viết câu ứng dụng đúng mẫu. - Giới thiệu câu ứng dụng. - Giúp HS hiểu nghĩa câu ứng dụng kết hợp giáo dục. - Nêu câu hỏi giúp HS nắm được chiều cao, cách viết cụm từ Em yêu trường em. - Nhận xét - chốt lại. - Quan sát giúp đỡ. ²Hoạt động 3: Viết vở. Mục tiêu: HS viết chữ hoa E, Ê và câu ứng dụng theo yêu cầu. - Nêu yêu cầu viết. - Quan sát nhắc nhở. - Quan sát trả lời. - Viết bảng con 2, 3 lần. - Đọc: Em yêu trường em. - Quan sát trả lời câu hỏi. - Nhận xét. - Viết bảng con chữ Em. - Lắng nghe - Viết vào vở. 4. Củng cố: (4phút) - Chấm nhanh vài bài. - Nhận xét. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1phút) - Chọn những vở viết tốt cho cả lớp xem. - Chuẩn bị: Chữ hoa G. - Nhận xét tiết học. Ngày soạn: 29.09.2012 Ngày dạy, thứ tư: 03.10.2012 Tập đọc THỜI KHÓA BIỂU I. MỤC TIÊU - Đọc rõ ràng, dứt khoát thời khóa biểu; biết nghỉ hơi sau từng cột, từng dòng - Hiểu được tác dụng của TKB. Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 4 - Xem thời khóa biểu chuẩn bị cho bài vở khi đi học. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10phút 15phút ²Hoạt động 1: Luyện đọc. Mục tiêu: Đọc đúng thời khóa biểu. Biết ngắt hơi sau nội dung từng cột, nghỉ hơi sau từng dòng. - Đọc mẫu (theo thứ tự thứ, buổi, tiết). - Luyện đọc theo trình tự (thứ, buổi, tiết). - Giúp HS nắm yêu cầu bài tập. - Treo bảng phụ. ²Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. Mục tiêu: Nắm được số tiết học chính, số tiết học bổ sung trong thời khóa biểu. - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. - Hướng dẫn HS nhận xét, đánh giá. - Theo dõi SGK. - Luyện đọc theo yêu cầu. - Quan sát. - Nhiều HS lần lượt đọc thời khóa biểu. - Luyện đọc theo nhóm. - Các nhóm thi đọc tìm môn học (cá nhân). - Nhận xét bạn tìm đúng, nhanh thời khóa biểu của ngày, những tiết học của buổi đó là thắng. - Đọc yêu cầu. - Đọc thầm thời khóa biểu, đếm số tiết học chính, số tiết học bổ sung, số tiết học tự chọn ghi vào vở. - Đọc bài làm của mình trước lớp. 4. Củng cố: (4phút) Nêu tác dụng của thời khóa biểu? Gọi HS đọc lại bài. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1phút) Nhắc HS rèn luyện thói quen sử dụng TKB. Nhận xét tiết học. Toán LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: - Biết dụng cụ đo khối lượng: cân đĩa, cân đồng hồ (cân bàn) - Biết làm tính cộng, trừ và giải toán với các số kèm đơn vị kg. - Biết xem cân và cân chính xác III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 7 phút 4 phút 18 phút HĐ1:Giới thiệu cân đồng hồ, cách cân * MT: Giúp HS biết cách cân đồng hồ * Giới thiệu cho HS cân đồng hồ và cách cân bằng cân đồng hồ Cho HS lên bảng tự cân các đồ vật Cho HS đứng lên cân bàn HĐ2: Củng cố về nặng hơn, nhẹ hơn * MT: Giúp HS củng cố biểu tựơng về nặng hơn, nhẹ hơn * Yêu cầu HS quan sát tranh vẽ,trả lời HĐ3: Tính * MT: Giúp HS rèn kĩ năng làm tính và giải toán với các số kèm theo đơn vị kilôgam * Bài 3: Yêu cầu HS làm tập Chấm tập, nhận xét Bài 4: Gọi HS đọc đề. Nêu câu hỏi hướng dẫn HS giải bài toán Nhận xét Bài 5: Gọi HS làm bài Nhận xét Theo dõi lên bảng cân và đọc số Đọc số Quan sát, trả lời Làm tập Đọc đề, 1 HS lên bảng làm, HS còn lại làm phép tính vào bảng con 1 HS lên bảng làm, HS còn lại làm phiếu học tập 4) Củng cố(2 phút): HS làm bảng lớp+bảng con: 39 kg – 18 kg = IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP(1 phút) Dặn HS về xem lại bài. Tuyên dương HS học tốt. Ngày soạn: 29.09.2012 Ngày dạy, thứ năm: 04.10.2012 Tập viết CHỮ HOA E, Ê I. MỤC TIÊU - Viết đúng 2 chữ hoa E, Ê(1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng dụng: Em(1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Em yêu trường em(3 lần) - Rèn viết đúng, đẹp, chân phương. - Ý thức rèn chữ, giữ vở. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10phút 8phút 7phút ²Hoạt động 1: Viết chữ cái hoa. Mục tiêu: Biết viết chữ cái E, Ê hoa theo cỡ chữ vừa và nhỏ. - Cho HS quan sát và nhận xét chữ E, Ê hoa. - Hướng dẫn viết bảng con. ²Hoạt động 2: Viết câu ứng dụng. Mục tiêu: Biết viết câu ứng dụng đúng mẫu. - Giới thiệu câu ứng dụng. - Giúp HS hiểu nghĩa câu ứng dụng kết hợp giáo dục. - Nêu câu hỏi giúp HS nắm được chiều cao, cách viết cụm từ Em yêu trường em. - Nhận xét - chốt lại. - Quan sát giúp đỡ. ²Hoạt động 3: Viết vở. Mục tiêu: HS viết chữ hoa E, Ê và câu ứng dụng theo yêu cầu. - Nêu yêu cầu viết. - Quan sát nhắc nhở. - Quan sát trả lời. - Viết bảng con 2, 3 lần. - Đọc: Em yêu trường em. - Quan sát trả lời câu hỏi. - Nhận xét. - Viết bảng con chữ Em. - Lắng nghe - Viết vào vở. 4. Củng cố: (4phút) - Chấm nhanh vài bài. - Nhận xét. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1phút) - Chọn những vở viết tốt cho cả lớp xem. - Chuẩn bị: Chữ hoa G. - Nhận xét tiết học. Toán 6 CỘNG VỚI MỘT SỐ: 6 + 5 I. MỤC TIÊU - Biết cách thực hiện phép cộng dạng 6+5, lập được bảng 6 cộng với một số - Nhận biết trực giác về tính chất giao hoán của phép cộng -Dựa vào bảng cộng 6 cộng với một số để tìm được số thích hợp điền vào ô trống III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 8 phút 5 phút 16 phút HĐ1: Giới thiệu phép cộng 6+5 * MT: Thực hiện đúng phép cộng dạng 6+5 * CTH: GV nêu bài toán Yêu cầu HS sử dụng que tính để tìm kết quả Gọi HS nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính HĐ2: Lập bảng cộng * MT: Giúp HS lập được bảng cộng 6 cộng với một số 6+5 * CTH:Yêu cầu HS sử dụng que tính để tìm kết quả các phép tính còn lại trong SGK, GV ghi bảng Cho HS học thụôc bảng cộng HĐ3: Thực hành * MT: Làm đúng các bài tập dạng 6 cộng với một số Bài 1: Gọi HS đọc kết quả Bài 2: Gọi HS lên bảng làm Nhận xét Bài 3: Cho HS thảo luận Nhận xét Bài 4: Gọi HS trả lời Bài 5: Yêu cầu HS làm tập. Chấm điểm Nghe và phân tích đề toán Thao tác trên que tính để tìm kết quả và trả lời Lên bảng thực hiện Thao tác trên que tính, đọc kết quả Học thuộc Đọc kết quả Làm bảng lớp+bảng con Thảo luận đôi bạn sau đó trả lời Trả lời Làm tập Củng cố (2 phút): Làm bảng lớp+bảng con: 7 + 9 – 5 ... 8 IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP (1 phút) Dặn HS về học thuộc lại bảng cộng. Tuyên dương HS học tốt, hăng hái phát biểu. Ngày soạn: 29.09.2012 Ngày dạy, thứ sáu: 05.10.2012 Toán 26 + 5 I. MỤC TIÊU - Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 26 + 5 - Biết giải bài toán về nhiều hơn - Biết thực hành đo độ dài đoạn thẳng III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 10 phút 18 phút HĐ1: Giới thiệu phép cộng 26+5 * MT:Biết tìm được kết quả 26+5 trên que tính, biết đặt tính và tính * CTH:Nêu bài toán Yêu cầu HS sử dụng que tính tìm kết quả Gọi 1 HS lên bảng đặt tính và tính HĐ2: Thực hành * MT: Làm đúng các bài toán về nhiều hơn và cách đo đoạn thẳng * Bài 1: Yêu cầu HS làm tập Chấm tập, nhận xét Bài 2: Thảo luận nhóm đôi Bài 3: Gọi HS đọc đề Bài toán thuộc dạng toán nào ? Gọi 1 HS lên trình bày bài giải Nhận xét, ghi điểm Bài 4: Vẽ hình lên bảng Yêu cầu HS dùng thước để đo Nhận xét Nghe, phân tích đề toán Thao tác trên que tính và báo cáo kết quả HS còn lại làm tập nháp Làm tập Thảo luận, trả lời 1 HS Bài toán về nhiều hơn 1 HS lên làm,HS còn lại làm phép tính ra bảng con Theo dõi Đo và báo cáo kết quả 4) Củng cố (2 phút): - Yêu cầu HS nêu lại cách đặt tính và thực hiện phép tính 26 + 5 IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP (1 phút) Dặn HS về nhà luyện thêm về phép tính 26 + 5 Biểu dương HS học tốt. Chính tả (Nghe viết) CÔ GIÁO LỚP EM I. MỤC TIÊU - Nghe viết chính xác bài CT, trình bày đúng 2 khổ thơ đầu bài Cô giáo lớp em. - Làm được BT2, BT3b - Thể hiện tình cảm yêu thương đối với cô (thầy). III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15phút 10phút ²Hoạt động 1: Hướng dẫn nghe viết. Mục tiêu: Nghe viết đúng khổ thơ 2, 3 của bài Cô giáo lớp em. - Đọc đầu bài và 2 khổ thơ cuối. - Giúp HS nắm nội dung bài. - Cho HS viết tiếng, từ khó. - Đọc bài viết, nhắc nhở. - Chấm, chữa bài - Nhận xét. ²Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập. Mục tiêu: Làm đúng các bài tập các tiếng có vần ui/uy, âm đầu ch/tr. - Cho HS làm vào vở bài tập 2, 3b - Nhận xét. - 2 HS đọc lại. - Trả lời câu hỏi. - Viết bảng con. - Viết vào vở. - Làm bài. 4. Củng cố: (4phút) - Nêu nội dung bài viết. - Giáo dục. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1phút) - Dặn HS về nhà chuẩn bị bài. - Nhận xét tiết học. KT DUYỆT BGH DUYỆT GVCN Nguyễn Văn Phương

File đính kèm:

  • docGA L2B T7.12-13.doc
Giáo án liên quan