Giáo án Kiểm tra môn số học (45 phút)

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong mỗi bài tập sau:

1,Cho tập hợp A = { 0 }

 A. A không phải là tập hợp B.A là tập rỗng

 C. A là tập hợp có một phần tử là số 0 D. A là tập hợp không có phần tử nào

2, Số phần tử của tập hợp Q = { 1975;1977;1979; .;3215 }

 A. 600 phần tử B.620 phần tử

 C. 621 phần tử D. 1240 phần tử

 

doc2 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 21/04/2017 | Lượt xem: 196 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Kiểm tra môn số học (45 phút), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên Lớp. Kiểm tra môn số học(45 phút) Điểm Lời phê Phần I: Trắc nghiệm (3đ) Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong mỗi bài tập sau: 1,Cho tập hợp A = { 0 } A. A không phải là tập hợp B.A là tập rỗng C. A là tập hợp có một phần tử là số 0 D. A là tập hợp không có phần tử nào 2, Số phần tử của tập hợp Q = { 1975;1977;1979;..;3215 } A. 600 phần tử B.620 phần tử C. 621 phần tử D. 1240 phần tử 3,Cho tập hợp M = { a N/ 10 < a < 19 } A. M là tập hợp các số tư nhiên a lớn hơn 10. B. M là tập hợp các số tư nhiên a nhỏ hơn 19. C.M là tập hợp các số tư nhiên a từ 10 đến 19 D. M là tập hợp các số tư nhiên a lớn hơn 10 và nhỏ hơn 19 (các số 11;12;13;14;15;16;17và18) 4, Cách tính đúng là: A. = B. = C.= D. = Bài 2:Viết các tập sau vào ô trống tương ứng: Tập hợp A các số tự nhiên a mà a –5 = 4 A = Tập hợp B các số tự nhiên a mà a.0 = 0 B = Tập hợp C các số tự nhiên a mà a.0 = 1 C = Tập hợp D các số tự nhiên a mà a +6 = 6 D = Phần II: Tự luận(7đ) Bài 1: Thực hiện phép tính: a, .14 – .4 b, 17.85 + 15.17 – 120 c, 2005 + [ (125 – 78).( 19 + ) – ] Bài 2: Tìm sô tự nhiên x biết: a, 10 + 2x = b,= 125 c, – 2.= . 3

File đính kèm:

  • docDe kiem tra toan 6tiet 18So hoc.doc
Giáo án liên quan