Giáo án Kĩ thuật lớp 5 bài 1: Đính khuy hai lỗ (tiết 1)

Tuần:1 MÔN:KĨ THUẬT Tiết :3

Bài 1:

ĐÍNH KHUY HAI LỖ (tiết 1)

I. Mục tiêu:SGV

II. Đồ dùng dạy - học:

- Mẫu đính khuy hai lỗ.

- Một số sản phẩm may mặc được đính khuy hai lỗ.

- Vật liệu và dụng cụ cần thiết như ở SGK trang 4.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: GV ghi đề

b. Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét mẫu.

*MT: HS quan sát và nêu được nhận xét.

*Cách tiến hành:

- GV đặt câu hỏi và yêu cầu HS rút ra nhận xét về đặc điểm hình dạng, kích thước, màu sắc của khuy hai lỗ.

- GV giới thiệu mẫu đính khuy hai lỗ và hình 1b/SGK.

- GV đặt câu hỏi yêu cầu HS nêu nhận xét về đường chỉ đính khuy, khoảng cách giữa các khuy trên sản phẩm.

- GV tiến hành tương tự đối với sản phẩm may mặc như áo, vỏ gối.

- GV tóm tắt nội dung chính của HĐ1 (như SGV/14).

 

 

doc3 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 29/03/2019 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Kĩ thuật lớp 5 bài 1: Đính khuy hai lỗ (tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:1 MÔN:KĨ THUẬT Tiết :3 Ngày dạy: 29/8/2008 Bài 1: ĐÍNH KHUY HAI LỖ (tiết 1) I.. Mục tiêu:SGV II. Đồ dùng dạy - học: - Mẫu đính khuy hai lỗ. - Một số sản phẩm may mặc được đính khuy hai lỗ. - Vật liệu và dụng cụ cần thiết như ở SGK trang 4. III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1’ 12’ 20’ 3’ 1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS. 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: GV ghi đề b. Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét mẫu. *MT: HS quan sát và nêu được nhận xét. *Cách tiến hành: - GV đặt câu hỏi và yêu cầu HS rút ra nhận xét về đặc điểm hình dạng, kích thước, màu sắc của khuy hai lỗ. - GV giới thiệu mẫu đính khuy hai lỗ và hình 1b/SGK. - GV đặt câu hỏi yêu cầu HS nêu nhận xét về đường chỉ đính khuy, khoảng cách giữa các khuy trên sản phẩm. - GV tiến hành tương tự đối với sản phẩm may mặc như áo, vỏ gối. - GV tóm tắt nội dung chính của HĐ1 (như SGV/14). c. Hoạt động 2: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật. *MT: HS nắm được kĩ thuật đính khuy hai lỗ. *Cách tiến hành: Bước 1: - GV đặt câu hỏi: + Nêu tên các bước trong qui trình đính khuy hai lỗ? + Nêu cách vạch dấu các điểm đính khuy hai lỗ?- GV gọi HS lên thực hiện các thao tác trong bước 1. - GV quan sát, uốn nắn và hướng dẫn lại. - GV hỏi: Nêu cách chuẩn bị đính khuy ở mục 2a và H3. - GV hướng dẫn cách chuẩn bị đính khuy . Bước 2,3,4: - Đối với các trường hợp đính khuy, quấn chỉ và kết thúc đính khuy GV tiến hành tương tự như bước 1. - Gọi HS nhắc lại và thực hiện các thao tác đính khuy hai lỗ. 3. Củng cố- Dặn dò: - Gọi HS đọc ghi nhớ trong SGK. - Vì sao phải nút chỉ khi kết thúc đính khuy? - Học thuộc ghi nhớ. - Về nhà thực hành đính khuy hai lỗ trên giấy. - Chuẩn bị vật liệu và dụng cụ cho tiết sau. - HS nhắc lại đề. - HS quan sát một số mẫu khuy hai lỗ và hình 1a/SGK. - HS nêu nhận xét. - HS quan sát . - HS nêu nhận xét. - HS quan sát và nêu nhận xét. -HS nhắc lại - HS đọc lướt nội dung mục II (SGK). - HS quan sát hình 2 (SGK) và trả lời. - HS trả lời. - HS quan sát . - 2 HS nhắc lại . - 2 HS đọc ghi nhớ. - 1 HS trả lời Tuần: 4 MÔN: KĨ THUẬT Tiết :3 Ngày dạy:25/9/2008 Bài 2 : ĐÍNH KHUY BỐN LỖ (tiết 1) I. Mục tiêu: SGV II. Đồ dùng dạy - học: - Mẫu đính khuy bốn lỗ được đính theo 2 cách. - Một số sản phẩm may mặc có đính khuy bốn lỗ. - Vật liệu và dụng cụ cần thiết như ở SGK trang 7. III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1’ 12’ 19’ 4’ 1. Kiểm tra bài cũ: - Em hãy nêu cách đính khuy hai lỗ trên vải. - GV chấm một số bài HS hoàn thành chậm ở tiết trước. - GV nhận xét, ghi điểm. 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: GV ghi đề b. Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét mẫu. *MT: HS quan sát và nêu được nhận xét. *Cách tiến hành: - GV giới thiệu một số mẫu khuy bốn lỗ và hình 1a/SGK rồi nêu câu hỏi trong SGK để HS trả lời. - GV giới thiệu một số sản phẩm may mặc được đính khuy bốn lỗ và yêu cầu HS nêu tác dụng của việc đính khuy bốn lỗ. - GV tóm tắt nội dung chính của HĐ1 (như SGV/17). c. Hoạt động 2: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật. *MT: HS nắm được kĩ thuật đính khuy bốn lỗ. *Cách tiến hành: - GV hỏi: Cách đính khuy hai lỗ với cách đính khuy bốn lỗ có gì giống và khác nhau? - GV yêu cầu HS lên thực hiện các thao tác vạch dấu điểm đính khuy và đính khuy tương tự như đãhọc ở bài trước. - GV quan sát, uốn nắn . - GV hỏi:Nêu cách đính khuy bốn lỗ theo cách tạo 2 đường chỉ khâu song song trên mặt khuy. - GV yêu cầu HS lên bảng làm mẫu cách đính khuy thứ nhất bằng kim khâu và khuy loại to để lớp quan sát. - GV nhận xét, uốn nắn những HS còn lúng túng. - Đối với trường hợp đính khuy cách thứ hai GV tiến hành tương tự như cách 1. - Gọi HS nhắc lại và thực hiện các thao tác đính khuy bốn lỗ. 3. Củng cố- Dặn dò: - Gọi HS đọc ghi nhớ trong SGK. - Cách đính khuy hai lỗ với cách đính khuy bốn lỗ có gì giống và khác nhau? - Về nhà thực hành đính khuy bốn lỗ trên giấy. - Chuẩn bị vật liệu và dụng cụ cho tiết sau. -2HS trả lời -Lớp lắng nghe nhận xét - HS nhắc lại đề. - HS quan sát rồi trả lời câu hỏi. -Nhận xét - HS quan sát rồi nêu tác dụng. - HS đọc lướt các nội dung SGK rồi trả lời. -HS trả lời , nhận xét - 2 HS thao tác mẫu. - Cả lớp thực hành. - HS đọc nội dung và quan sát hình 2/SGK rồi trả lời. - HS quan sát, nhận xét . - 2 HS nhắc lại . -2HS nhắc lại - 2 HS đọc ghi nhớ. - 1 HS .

File đính kèm:

  • dockithuat2x.doc