Giáo án Kĩ thuật cả năm lớp 5

 KĨ THUẬT

 BÀI 1: ĐÍNH KHUY HAI LỖ (Tiết 1)

I/ Mục tiêu:

H cần phải:

-Biết cách đính khuy hai lỗ.

-Đính được khuy hai lỗ đúng quy trình, đúng kĩ thuật.

-Rèn luyện tính cẩn thận.

II/. Đồ dùng dạy - học

 _G :Mẫu đính khuy hai lỗ.

 -Một số sản phẩm may mặc được đính khuy hai lỗ.

 -Vật liệu và dụng cụ cần thiết:

 -Một số khuy hai lỗ được làm bằng các vật liệu khác nhau (như vỏ con trai, nhựa gỗ,. ) với nhiều màu sắc,kích cỡ,hình dạng khác nhau

_G +H:+ 2-3 chiếc khuy hai lỗ có kích thước lớn (có trong bộ dụng cụ khâu thêu lớp 5 của G)

 + Một mảnh vải có kích thước 20cm x 30cm, chỉ khâu len hoặc sợi, kim khâu len ,kim khâu thường, phấn vạch , thước ,kéo.

 

doc70 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 22/03/2019 | Lượt xem: 112 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Kĩ thuật cả năm lớp 5, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ạch điện nối tiếp , cần phải có mấy tấm ghép sơ đồ . -G n/x ghi lại danh mục các tấm ghép ở góc bảng . -G cho H q/s mạch điện nối tiếp , sau đó đóng , ngắt mạch điện để H quan sát hiện tượng xảy ra. -?Em có n/x gì về cách lắp mạch điện nối tiếp . -H quan sat sơ đồ mạch điện nối tiếp, nêu thứ tự : lắp pin - cầu chì- công tắc -bóng đèn điện. -H đọc Sgk-tr 100 , thảo luận nhóm. . Hoạt động2 Hướng dẫn thao tác kĩ thuật. a/ Chọn các chi tiết và các thiết bị điện. - Y/c HS đọc tên các chi tiết và thiết bị điện theo bảng trong Sgk và một H lên chọn các chi tiết và thiết bị điện .Một H lên bảng chọn các tấm ghép sơ đồ. - G n/x bổ sung . -H thực hành . b/ Lắp ghép sơ đồ mạch điện nối tiếp. - Gọi HS lên bảng ghép sơ đồ mạch điện nối tiếp. - HS q/s H1 sgk để thực hành, HS khác n/x. c/ Lắp mạch điện. -? Để lắp mạch điện nối tiếp theo em phải tiến hành những công việc gì . -Yêu cầu một H lắp thiết bị điện vào tấm đế. Một H lên dùng dây dẫn nối các thiết bị điện .G đóng công tắc. -?Tại sao khi đóng công tắc cả 2 bóng đèn đều sáng. -?Tháo1 trong 2 bóng đèn thì bóng đèn còn lại có sáng không. - HS đọc ND mục 2 sgk để trả lời. -H q/s hiện tượng xảy ra và thảo luận nhóm. d/Hướng dẫn thao tác các chi tiết và thiết bị điện, xếp gọn vào hộp. - ? Nêu thứ tự các bước tháo. IV/Nhận xét-dặn dò: - G nhận xét sự chuẩn bị, ý thức học tập của HS - Nhắc nhở H chuẩn bị cho tiết sau tiếp tục thực hành.. Kĩ Thuật Bài 34. Lắp mạch điện nối tiếp.(Tiết 2) I. Mục tiêu Như tiết 1 II. Đồ dùng dạy - học - G sơ đồ mạch điện đã lắp sẵn - Mạch điện đơn giản đã lắp sẵn. - Bộ lắp ghép mô hình điện. III.Các hoạt động dạy - học. Hoạt động 3. Học sinh thực hành lắp mach điện nối tiếp. a/ HS chọn chi tiết và thiết bị điện - G kiểm tra H chọn các chi tiết. -H chọn đúng và đủ các chi tiết và thiết bị điện theo SGK . b/ Lắp ghép sơ đồ mạch điện - G nhắc HS q/s kĩ H1 sgk trước khi HS thực hành lắp sơ đồ mạch điện . - G kiểm tra , theo dõi, uốn nắn những HS còn lúng túng. -H q/s kĩ H1 sgk để thực hành. c/ Lắp mạch điện. - HS đọc ghi nhớ trước khi tiến hành lắp mạch điện. - G yêu cầu h/s q/s kĩ H2 trước khi lắp mạch điện. - G theo dõi , giúp HS còn lúng túng. Hoạt động 4. Đánh giá sản phẩm - G tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm - G nhắc lại tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm theo mục III sgk - G n/x, đánh giá sản phẩm của h/s theo 2 mức hoàn thành và chưa hoàn thành, sản phẩm đạt y/c kĩ thuật được đánh giá ở mức hoàn thành tốt. - HS trưng bày sản phẩm. IV/Nhận xét-dặn dò: - G nhận xét tinh thần thái độ học tập và kĩ năng lắp ghép mạch điện đơn giảncủa HS. - H/d HS về nhà đọc trước bài mới " Lắp mạch điện song song ". Kĩ Thuật Bài 35. Lắp mạch điện song song (Tiết 1). I Mục tiêu: HS cần phải: - Ghép được sơ đồ và lắp được mạch điện song song. -Nắm được hoạt động của mạch điện song song. -Rèn luyện tính cẩn thận, khéo léo khi ghép sơ đồ và lắp mạch điện song song. -Có ý thức về an toàn điện. II. Đồ dùng dạy - học - G: Sơ đồ mạch điện song song đã ghép sẵn. - Mạch điện song song đã lắp sẵn. Bộ lắp ghép mô hình điện. -Phiếu học tập. III.Các hoạt động dạy - học. Hoạt động 1: Quan sát nhận xét mẫu. - G cho H biét ứng dụng của mạch điện song song . - G cho HS q/s sơ đồ , thứ tự các thiết bị điện trong sơ đồ mạch điện song song . -? Để lắp được sơ đồ mạch điện song song, cần phải có mấy tâm ghép sơ đồ.G ghi danh mục 16 tấm ghép vào góc bảng. -G cho H q/s mạch điện song song , sau đó đóng , ngắt mạch để H q/s hiện tượng xảy ra và TLCH : +?Để lắp được mạch điện song song cần có các chi tiết và thiết bị điện nào. +?Em có n/x gì về cách lắp mạch điện song song . -H q/s sơ đồ mạch điện song song và TLCH - Hđọc sgk tr 102 TLCH. NX . Hoạt động2 Hướng dẫn thao tác kĩ thuật. a/ Chọn các chi tiết và các thiết bị điện. - Y/c HS đọc tên các chi tiết và thiết bị điện cần chọn .1 H lên bảng chọn các chi tiết và thiết bị điện, 1 H lên chọn các tấm ghép sơ đồ . - G n/x bổ sung cho hoàn thiện bước chọn chi tiết và thiết bị điện. -HS đọc ND mục I sgk. -H dựa vào danh mục G ghi để chọn tấm ghép sơ đồ. b/ Lắp ghép sơ đồ mạch điện song song . - Gọi HS lên bảng ghép sơ đồ mạch điện song song . - HS q/s H1 sgk để thực hành, HS khác n/x. c/ Lắp mạch điện. -?Để lắp mạch điện song song theo em cần phải tiến hành những công việc nào. -Yêu cầu 1 H lên lắp các thiết bị điện vào tấm đế . G dùng dây dẫn điện nối các thiết bị điện .G kiểm tra kĩ mạch điện. -G yêu cầu H lên đóng , mở 3 công tắc, H khác q/s hiện tượng xảy ra và TLCH trong Sgk-tr 104 -H đọc ND bước 1 mục 2 sgk để trả lời. -H thực hành, H khác n/x d/Hướng dẫn thao tác các chi tiết và thiết bị điện, xếp gọn vào hộp. - ? Nêu thứ tự các bước tháo. IV/Nhận xét-dặn dò: - G nhận xét sự chuẩn bị, ý thức học tập của HS - Nhắc nhở H chuẩn bị cho tiết sau tiếp tục thực hành.. Kĩ Thuật Bài 35. Lắp mạch điện song song .(Tiết 2) I. Mục tiêu Như tiết 1 II. Đồ dùng dạy - học - G sơ đồ mạch điện đã lắp sẵn - Mạch điện đơn giản đã lắp sẵn. - Bộ lắp ghép mô hình điện. III.Các hoạt động dạy - học. Hoạt động 3. Học sinh thực hành lắp mach điện song song a/ HS chọn chi tiết và thiết bị điện - G kiểm tra H chọn các chi tiết. -H chọn đúng và đủ các chi tiết và thiết bị điện theo SGK b/ Ghép sơ đồ mạch điện - G nhắc HS q/s kĩ H1 sgk trước khi HS thực hành lắp sơ đồ mạch điện - G kiểm tra , theo dõi, uốn nắn những HS còn lúng túng. -H q/s kĩ H1 sgk để thực hành. c/ Lắp mạch điện. - HS đọc ghi nhớ trước khi tiến hành lắp mạch điện. - G yêu cầu h/s q/s kĩ H2 trước khi lắp mạch điện. - G theo dõi , giúp HS còn lúng túng. - G kiểm tra kĩ mạch điện của H trước khi cho H đóng công tắc. Hoạt động 4. Đánh giá sản phẩm - G tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm - G nhắc lại tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm theo mục III sgk - G n/x, đánh giá sản phẩm của h/s theo 2 mức hoàn thành và chưa hoàn thành, sản phẩm đạt y/c kĩ thuật được đánh giá ở mức hoàn thành tốt. - HS trưng bày sản phẩm. IV/Nhận xét-dặn dò: - G nhận xét tinh thần thái độ học tập và kĩ năng lắp ghép mạch điện đơn giảncủa HS. - H/d HS về nhà đọc trước bài mới" Lắp mạch có thiết bị dùng điện ". Kĩ Thuật Bài 36. Lắp mạch có thiết bị dùng điện (Tiết 1). I Mục tiêu: HS cần phải: - Ghép được sơ đồ và lắp được mạch có nam châm điện và mạch có động cơ điện. - Biết được những ứng dụng của nam châm điện và động cơ điện trong thực tế. - Rèn luyện tính cẩn thận, khéo léo khi ghép sơ đồ và lắp mạch điện có thiết bị dùng điện -Có ý thức về an toàn điện. II. Đồ dùng dạy - học - G: Sơ đồ mạch điện có nam châm điện được lắp sẵn. - Mạch điện có nam châm điện đã lắp sẵn. Bộ lắp ghép mô hình điện. III.Các hoạt động dạy - học. Hoạt động 1: Quan sát nhận xét mẫu. - G nêu tác dụng của mạch có nam châm điện trong thực tế . - G h/d H q/s vị trí, thứ tự của các thiết bị điện trong sơ đồ mạch điện và hỏi Sgv-tr 114. - G cho H quan sát mạch có nam châm điện , sau đó đóng mạch ,đặt con bướm lên lõi thép,H q/s hiện tượng xảy ra. - G thực hiện tiếp động tác ngắt mạch , H quan sát hiện tượng -? Để lắp được mạch có nam châm điện , cần có các chi tiết và thiết bị nào .? Em n/x gì về cách lắp mạch có nam châm điện -H q/s sơ đồ mạch có nam châm điện. - H q/s hiện tượng xảy ra và TLCH. . Hoạt động2 Hướng dẫn thao tác kĩ thuật. *Mạch có nam châm điện a/ Chọn các chi tiết và các thiết bị điện. - Y/c HS đọc tên các chi tiết và thiết bị điện cần chọn.1 H lên bảng chọn các tấm ghép sơ đồ . - G n/x bổ sung cho hoàn thiện bước chọn chi tiết và thiết bị điện. -HS đọc ND mục I sgk -tr 105 và thực hành . b/ Ghép sơ đồ mạch điện. - Gọi HS lên bảng ghép các tấm ghép sơ đồ . - H q/s H1, thực hành . c/ Lắp mạch điện. - 1 H lên lắp các thiết bị điện vào tấm đế.1 H khác dùng dây dẫn điện nối các thiết bị điện . - G kiểm tra kĩ cách lắp mạch điện và đóng công tắc , đặt con bướm lên lõi thép -?Tại sao con bướm bị hút vào lõi thép . -G mở công tắc, H q/s hiện tượng để trả lời 2 câu hỏi cuối tr107-Sgk - HS đọc ND bước 1 mục 2 ,q/s H2-sgk để trả lời. *Mạch có động cơ điện:H q/s H3 Sgk -tr 107 để TLCH tr 107. 1 H lên lắp sơ đồ mạch có động cơ điện và lắp mạch có động cơ điện ( dựa vào sơ đồ mạch có nam châm điện ) e/Hướng dẫn thao tác các chi tiết và thiết bị điện, xếp gọn vào hộp. - ? Nêu thứ tự các bước tháo. IV/Nhận xét-dặn dò: - G nhận xét sự chuẩn bị, ý thức học tập của HS - Nhắc nhở H chuẩn bị cho tiết sau tiếp tục thực hành.. Kĩ Thuật Bài 36. Lắp mạch có thiết bị dùng điện .(Tiết 2) I. Mục tiêu Như tiết 1 II. Đồ dùng dạy - học - G: Sơ đồ mạch điện có nam châm điện được lắp sẵn. - Mạch điện có nam châm điện đã lắp sẵn. Bộ lắp ghép mô hình điện. III.Các hoạt động dạy - học. Hoạt động 3. Học sinh thực hành lắp mach có nam châm điện a/ HS chọn chi tiết và thiết bị điện - G kiểm tra H chọn các chi tiết. -H chọn đúng và đủ các chi tiết và thiết bị điện theo SGK b/ Lắp, ghép sơ đồ mạch điện - G nhắc HS q/s kĩ các hình sơ đồ mạch điện trong sgk trước khi HS thực hành lắp sơ đồ mạch điện - G kiểm tra , theo dõi, uốn nắn những HS còn lúng túng. -H q/s kĩ các hình sơ đồ mạch điện trong sgk để thực hành. c/ Lắp mạch điện. - HS đọc ghi nhớ , q/s kĩ các hình mạch điện trước khi tiến hành lắp mạch điện . - Trong khi H thực hành G uốn nắn kiểm tra kĩ cách nối dây dẫn điện của H. -G q/s và kiểm tra toàn lớp , nếu đã lắp xong mạch có nam châm điện thì yêu cầu các em lắp tiếp mạch có động cơ điện hoặc ngược lại. Hoạt động 4. Đánh giá sản phẩm - G tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm - G nhắc lại tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm theo mục III sgk - G n/x, đánh giá sản phẩm của h/s theo 2 mức hoàn thành và chưa hoàn thành, sản phẩm đạt y/c kĩ thuật được đánh giá ở mức hoàn thành tốt. - HS trưng bày sản phẩm. IV/Nhận xét-dặn dò: - G nhận xét tinh thần thái độ học tập và kĩ năng lắp ghép mạch điện đơn giảncủa HS. -G có thể hướng dẫn các em tự lắp các mô hình điện khác dựa trên những kiến thức đã học để tạo sự hứng thú yêu thích môn học .

File đính kèm:

  • docGiao an ky thuat ca nam.doc