Giáo án Kĩ thuật 5 kì 2 - Trường tiểu học Yên Tiến

 Kỹ thuật

NUÔI DƯỠNG GÀ

I- MỤC TIÊU:

 HS cần:

 - Nêu được mục đích, ý nghĩa của việc nuôi dường gà.

 - Biết cách cho gà ăn, uống.

 - Có ý thức nuôi dường, chăm sóc gà.

II-đồ dùng – thiết bị dạy học

 - Ảnh SGK, phiếu đánh giá kết quả học tập.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC chủ yếu :

 

doc27 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 22/03/2019 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Kĩ thuật 5 kì 2 - Trường tiểu học Yên Tiến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i lắp đúng vị trí. Bước lắp sàn ca bin và càng máy bay phải được lắp thật chặt. - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị tiết sau: Lắp máy bay trực thăng (tiết 3) - 2 HS nhắc lại quy trình lắp máy bay trực thăng. - HS thực hiện theo yêu cầu của GV. - 1 HS nêu: Lắp sàn ca bin, giá đỡ, lắp ca bin, lắp cánh quạt, lắp càng máy bay. - HS quan sát hình. - 1 HS nêu. - HS thực hành ghép. HS lắp máy bay trực thăng. KÜ thuËt LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG (Tiết 3) I- Môc tiªu HS cần phải: - Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp máy bay trực thăng. - Lắp từng bộ phận và ráp máy bay trực thăng đúng kĩ thuật, đúng quy trình. - Rèn luyện tính cẩn thận khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của máy bay trực thăng. II- ChuÈn bÞ - Mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn. - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III-C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung Hoạt động của giáo viên Hoạt/ đ của học sinh 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: *Giới thiệu bài: *Hoạt động 4: Đánh giá sản phẩm. 3. Củng cố, dặn dò: - Gọi HS nhắc lại quy trình lắp máy bay trực thăng. - GV nhận xét. - GV giíi thiÖu ,ghi ®Çubµi - Cho HS trình bày sản phẩm theo nhóm. - GV yêu cầu HS nêu tiêu chuẩn đánh giá theo mục III SGK. - GV cử HS tiêu biểu đi kiểm tra. - GV chấm sản phẩm và đưa ra kết luận của sản phẩm đó và đánh giá theo 3 tiêu chuẩn: hoàn thành tốt (A+), hoàn thành (A), chưa hoàn thành (B). - GV nhắc nhở các nhóm chưa hoàn thành phải thực hành ở tiết sau để đánh giá lại. - Cho HS tháo sản phẩm. - Gọi HS nêu lại quy trình lắp máy bay trực thăng. - GV nhận xét thái độ làm việc của HS. - Nhắc HS về nhà xem trước bài: “Lắp rô- bốt” - 2 HS nêu lại. - HS trình bày theo nhóm. - 2 HS nêu - 3, 4 HS đi kiểm tra và báo cáo. - HS nhận sản phẩm về và xếp vào hộp. - 2 HS nêu lại quy trình lắp máy bay trực thăng. KÜ thuËt: LẮP RÔ - BỐT (Tiết 1) I-Môc tiªu: HS cần phải: - Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp Rô-bốt. - Lắp từng bộ phận và ráp Rô-bốt đúng kĩ thuật, đúng quy trình. - Rèn luyện tính cẩn thận khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của Rô-bốt. II- §å dïng: - Mẫu Rô-bốt đã lắp sẵn. - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III-C¸c h/® d¹y häc: Néi dung Hoạt động gi¸o viªn Hoạt động học sinh 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: * Giới thiệu bài: *Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét mẫu. *Hoạt động 2: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật. a- Hướng dẫn chọn các chi tiết; b- Lắp từng bộ phận. *Lắp chân rô-bèt * Lắp thân Rô-bốt. c- Lắp Rô-bốt. d- Hướng dẫn HS tháo rời các chi tiết xếp vào hộp. 3 Củng cố, dặn dò: - Gọi HS nhắc lại quy tắc: Lắp máy bay trực thăng - GV nhận xét. - GV :Tiết học hôm nay các em sẽ lắp rô- bốt đây là sản phẩm gần gũi với tuổi thiếu nhi (đồ chơi) và đây cũng là sự tiến bộ của khoa học. Hôm nay các em sẽ học bài lắp rô-bốt. - GV trưng bày rô-bốt mẫu. - Gọi HS dựa câu hỏi nêu ra các bộ phận chính của Rô-bốt. Câu hỏi: + Để lắp được Rô-bốt, theo em cần mấy phải lắp mấy bộ phận? Kể tên các bộ phận đó. - GV gäi HS lên chọn các chi tiết và giới thiệu trước lớp. - GV nhận xét các chi tiết của HS đã chọn. - Yêu cầu HS quan sát hình 2a và cử 1 HS lên bảng lắp. - GV hỏi: Để lắp chân rô-bốt ta chọn các chi tiết nào? Vị trí lắp. - Cho cả lớp quan sát nhận xét bộ phận đã lắp xong. - GV hướng dẫn lắp hai mặt trước hai chân rô-bốt. - Lưu ý HS gắn vít phía trong trước. - Yêu cầu HS quan sát hình 3 (SGK) và trả lời câu hỏi. - GV cử 1 em lắp mẫu. - GV theo dõi và giúp đỡ HS lắp cho đúng. - Cho HS quan sát lại H1 và tiến hành lắp từng bộ phận để hoàn chỉnh Rô-bốt. - GV theo dõi nhắc nhở HS: + Khi lắp Rô-bốt và giá đỡ thân cần chú ý lắp cùng với tấm tam giác và giá đỡ. + Lắp ăng ten vào thân Rô-bốt phải dựa vào hình 1b. - Kiểm tra sản phẩm. - Hướng dẫn HS tháo rời các chi tiết và lắp vào hộp. - GV nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà xem lại cách lắp ráp. - Chuẩn bị tiết sau: Lắp Rô-bốt (tiết 2) - 2 HS nhắc lại quy trình lắp máy bay trực thăng. - HS lắng nghe. - HS q/s - HS nêu. - Lắp 6 bộ phận: chân, tay, đầu, thân, ăng ten và trục bánh xe. - 2 HS lên chọn. - HS cả lớp quan sát, 1 HS lên bảng lắp. - 2 HS nêu. - HS quan sát. - HS quan sát và trình bày. - 1 HS lắp mẫu: + Lắp đầu Rô-bốt. + Lắp tay Rô-bốt. + Lắp ăng ten. + Lắp trục bánh xe. - HS quan sát hình 1. - HS tháo rời chi tiết. KÜ thuËt: LẮP RÔ - BỐT (Tiết 2) I-Môc tiªu: HS cần phải: - Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp Rô-bốt. - Lắp từng bộ phận và ráp Rô-bốt đúng kĩ thuật, đúng quy trình. - Rèn luyện tính cẩn thận khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của Rô-bốt. II-§å dïng: - Mẫu Rô-bốt đã lắp sẵn. - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III-C¸c h/® d¹y häc Néi dung Hoạt động gi¸o viªn Hoạt động học sinh 1. Kiểm tra bài cũ: “Lắp rô- bốt (tiết 1) 2. Bài mới: *Giới thiệu bài: *Hoạt động 3: HS thực hành lắp Rô-bốt. a- Chọn chi tiết. b- Lắp từng bộ phận. c- Lắp rô- bốt. d-HS tháo rời các chi tiết xếp vào hộp. 3. Củng cố, dặn dò: - Gọi HS nêu lại quy trình lắp Rô-bốt. - GV nhận xét. - GV giíi thiÖu vµ ghi ®Çu bµi GV phát bộ lắp ghép. - Yêu cầu HS chọn các chi tiết ra nắp hộp. - GV cho HS tiến hành lắp. - GV hỏi: Để lắp Rô-bốt ta cần lắp mấy bộ phận đó là bộ phận nào? - GV theo dõi giúp đỡ HS lắp cho đúng. - Sau khi các nhóm hoàn thành các bộ phận cho HS tiến hành lắp Rô-bốt. - Cho HS th¸o rêi c¸c chi tiÕt vµ xÕp vµo hép - Gọi HS nêu lại quy trình lắp Rô-bốt. - GV nhận xét thái độ học tập của HS. - Chuẩn bị tiết sau: Lắp ghép mô hình tự chọn. - 2 HS nêu. - HS chọn chi tiết và tiến hành ghép Rô-bốt. - HS nêu: Gồm 6 bộ phận: chân, thân, đầu, tay, ăng ten, trục bánh xe. - HS các nhóm tiến hành ráp các bộ phận với nhau để thành Rô-bốt. - HS th¸o rêi c¸c chi tiÕt vµ xÕp vµo hép - HS nêu lại quy trình lắp Rô-bốt. Thø ba ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2010 KÜ thuËt: LẮP RÔ - BỐT (Tiết 3) I-Môc tiªu: HS cần phải: - Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp Rô-bốt. - Lắp từng bộ phận và ráp Rô-bốt đúng kĩ thuật, đúng quy trình. - Rèn luyện tính cẩn thận khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của Rô-bốt. II-§å dïng: - Mẫu Rô-bốt đã lắp sẵn. - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III-C¸c h/® d¹y häc Néi dung Hoạt động gi¸o viªn Hoạt động học sinh 1. Kiểm tra bài cũ: “Lắp rô- bốt (tiết 2) 2. Bài mới: *Giới thiệu bài: *Hoạt động 3: HS thực hành lắp Rô-bốt. a- Chọn chi tiết. b- Lắp từng bộ phận. c- Lắp rô- bốt. *Hoạt động 4: Đánh giá sản phẩm. Các nhóm trình bày sản phẩm. 3.Củng cố, dặn dò: - Gọi HS nêu lại quy trình lắp Rô-bốt. - GV nhận xét. - GV giíi thiÖu vµ ghi ®Çu bµi GV phát bộ lắp ghép. - Yêu cầu HS chọn các chi tiết ra nắp hộp. - GV cho HS tiến hành lắp. - GV hỏi: Để lắp Rô-bốt ta cần lắp mấy bộ phận đó là bộ phận nào? - GV theo dõi giúp đỡ HS lắp cho đúng. - Sau khi các nhóm hoàn thành các bộ phận cho HS tiến hành lắp Rô-bốt. -Cho HS tr­ng bµy s¶n phÈm -Cho HS n/x ®¸nh gi¸ -Cho HS tháo rời các chi tiết xếp vào hộp. - Gọi HS nêu lại quy trình lắp Rô-bốt. - GV n/x thái độ học tập của HS - Chuẩn bị tiết sau: Lắp ghép mô hình tự chọn. - 2 HS nêu. - HS chọn chi tiết và tiến hành ghép Rô-bốt. - HS nêu: Gồm 6 bộ phận: chân, thân, đầu, tay, ăng ten, trục bánh xe. - HS các nhóm tiến hành ráp các bộ phận với nhau để thành Rô-bốt. - HS tr­ng bµy s¶n phÈm - HS n/x ®¸nh gi¸ - HS tháo rời các chi tiết xếp vào hộp. - HS nêu lại Thø ba ngµy 27 th¸ng 3 n¨m 2010 KÜ thuËt: LẮP GHÉP MÔ HÌNH TỰ CHỌN I-Môc tiªu: HS cần phải: - Lắp được mô hình đã chọn. - Tự hào về mô hình mình đã lắp được. II-§å dïng: - Lắp sẵn 2 mô hình gợi ý trong SGK. - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III- C¸c h/® d¹y häc Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Kiểm tra bài cũ: Lắp Rô-bốt 2.Bài mới: *Giới thiệu bài:. * Hoạt động 1: HS chän l¾p ghÐp m« h×nh *Hoạt động 2: HS thùc hµnh l¾p ghÐp *Hoạt động 3: HS th¸o rêi 3 .Củng cố, dặn dò: - Gọi HS nêu lại quy trình lắp Rô-bốt. - GV nhận xét. - GV giíi thiÖu vµ ghi ®Çu bµi - GV cho HS xem 2 mô hình đã được lắp sẵn: Máy bay trực thăng và băng chuyền, - GV gợi ý HS chọn 1 trong 2 mô hình hoặc sản phẩm tự sưu tầm. - GV ghi nhận nhóm chọn mô hình. - Gọi nhóm chọn mô hình 1 nêu các chi tiết. - Gọi nhóm chọn mô hình 2 và nêu chi tiết. - GV hỏi: + Ở mô hình 1 cần lắp bộ phận nào trước, bộ phận nào sau? + Ở mô hình 2 cần lắp bộ phận nào trước, bộ phận nào sau? - GV cử 2 nhóm thực hành 2 mô hình lên trên bàn GV trình bày. - GV theo dõi hướng dẫn thêm. - Nhóm nào làm xong GV kiểm tra sản phẩm. - GV nhận xét từng sản phẩm: lắp đúng các chi tiết, lắp chắc chắn không xiêu quẹo. - Cho HS tháo rời chi tiết. - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị tiết sau: Lắp ghép mô hình tự chọn (tiết 2, 3). - 2 HS lần lượt nêu. - HS quan sát. - HS chọn và nêu ý kiến. - HS nêu. - HS nêu. - HS nêu. - HS nêu. - HS 2 nhóm lên thực hành (mỗi nhóm 2 em). -HS tháo rời chi tiết KÜ thuËt: LẮP GHÉP MÔ HÌNH TỰ CHỌN(tiÕp theo) I-Môc tiªu: HS cần phải: - Lắp được mô hình đã chọn. - Tự hào về mô hình mình đã lắp được. II-§å dïng: - Lắp sẵn 2 mô hình gợi ý trong SGK. - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III- C¸c h/® d¹y häc: Néi dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Kiểm tra bài cũ: “Lắp mô hình tự chọn 2.Bài mới: *Giới thiệu bài: *Hoạt động 3: HS thực hành lắp máy bay và băng chuyền. a- Chọn chi tiết. b- Lắp từng bộ phận Hoạt động 4: Đánh giá sản phẩm. Các nhóm trình bày sản phẩm. 3. Củng cố, dặn dò: - Gọi HS nêu lại quy trình lắp: Lắp máy bay và băng chuyền” - GV nhận xét. - GV giíi thiÖu vµ ghi ®Çu bµi GV phát bộ lắp ghép. - Yêu cầu HS chọn các chi tiết ra nắp hộp. - GV cho HS tiến hành lắp. - GV theo dõi giúp đỡ HS lắp cho đúng. - Sau khi các nhóm hoàn thành các bộ phận cho HS tiến hành 2 mô hình. - Cho HS tr­ng bµy s¶n phÈm - Gäi c¸c nhãm n/x ®¸nh gi¸ - Gọi HS nêu lại quy trình lắp. - Nhận xét thái độ học tập của HS. - 2 HS nêu. - HS chọn chi tiết và tiến hành lắp ghép máy bay và băng chuyền. - HS các nhóm tiến hành ráp các bộ phận với nhau để hoàn thành sản phẩm. - HS tr­ng bµy s¶n phÈm , n/x ®¸nh gi¸ - HS nêu lại

File đính kèm:

  • docGAkythuat5ky2.doc