Giáo án Giáo dục công dân Lớp 9 - Tiết 30, Bài 16: Quyền quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân (TT) - Năm học 2013-2014 - Mai Thị Luyến

. Nội dung bài học:

2/ Cách thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân:

 - Trực tiếp: tham gia vào các công việc của nhà nước, bàn bạc, đóng góp ý kiến và giám sát hoạt động của các cơ quan và cán bộ, công chức nhà nước.

- Gían tiếp: tham gia thông qua đại biểu của nhân dân để kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

3/ Ý nghĩa của quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân:

- Đảm bảo cho công dân quyền làm chủ, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công việc xây dựng và quản lí đất nước.

- Công dân có trách nhiệm tham gia các công việc của nhà nước, xã hội để đem lại lợi ích cho bản thân, xã hội.

4/ Điều kiện đảm bảo để thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội:

a/ Nhà nước:

- Bảo đảm và không ngừng tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ về mọi mặt.

- Quy định bằng pháp luật.

- Kiểm tra, giám sát.

 b/ Công dân:

- Hiểu rỏ nội dung, ý nghĩa và cách thực hiện.

- Nâng cao phẩm chất, năng lực và tích cực tham gia thực hiện tốt.

 c/ Bản thân:

- Học tập tốt, lao động tốt và rèn luyện ý thức kỉ luật tốt.

- Tham gia, góp ý xây dựng lớp, chi đoàn,.

- Tham gia các hoạt động ở địa phương ( xây dựng nhà tình nghĩa, tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình, bài trừ tệ nạn xã hội )

 

doc5 trang | Chia sẻ: thuongdt2498 | Ngày: 09/12/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục công dân Lớp 9 - Tiết 30, Bài 16: Quyền quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân (TT) - Năm học 2013-2014 - Mai Thị Luyến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 30 Tiết: 30 Ngày dạy:BÀI 16 QUYỀN THAM GIA QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC, QUẢN LÍ Xà HỘI CỦA CÔNG DÂN ( TT ) / / 2014 1. Mục tiêu: 1.1:Kiến thức : à Hoạt động 2: - HS biết: Trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc đảm bảo tham gia quyền quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân. - HS hiểu: Cách thức tham gia quản lí lí nhà nước và quản lí xã hội của công dân. à Hoạt động 3: - HS biết: Làm các bài tập về quyền tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội của công dân. 1.2:Kĩ năng: - HS thực hiện được: Tích cực tự giác tham gia các công việc chung của trường lớp và ở địa phương. Tránh thái độ thờ ơ, trốn tránh công việc chung. - HS thực hiện thành thạo: Cách thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội. 1.3:Thái độ: - HS có thói quen: Tuyên truyền vận động mọi người cùng tham gia các hoạt động xã hội. - HS có tính cách: Giáo dục hs có lòng tin yêu và tình cảm đối với nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Tích hợp giáo dục kĩ năng sống: + Kỹ năng tư duy phê phán biết phê phán các hành vi việc làm vi phạm quyền tham gia quản lí nhà nước quản lí xã hội của cơng dân. + Kỹ năng thu thập và xử lý thơng tin về việc thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước quản lí xã hội của cơng dân ở địa phương. 2. Nội dung học tập: - Nội dung 1: Đặt vấn đề. - Nội dung 2: Nội dung bài học. - Nội dung 3: Bài tập. 3. Chuẩn bị: 3.1: Giáo viên: Chuyện kể, ca dao, tục ngữ, giấy khổ lớn, bảng phụ . 3.2: Học sinh: Đọc phần đặt vấn đề, tìm hiểu nội dung bài học và bài tập, sắm vai, tìm ca dao, tục ngữ 4. Tổ chức các hoạt động học tập: 4.1:Ổn định tổ chức và kiểm diện: ( 1 phút) 9A1: 9A2: 4.2:Kiểm tra miệng: ( 5 phút) à Câu hỏi kiểm tra bài cũ: à Câu hỏi kiểm tra nội dung tự học: Em đã chuẩn bị những gì cho bài học hôm nay? ( 2đ) l Đọc phần đặt vấn đề, tìm hiểu nội dung bài học và bài tập. 4.3:Tiến trình bài học: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học à Vào bài: ( 1 phút) Để giúp các em hiểu rõ hơn về cách thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân , tiết học này, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em tìm hiểu qua bài: “ Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân” (tt). à Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS tìm hiểu phần nội dung bài học. ( 25 phút) ( Nêu và giải quyết vấn đề, Giảng giải, thảo luận nhóm ) ? Công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội bằng cách nào ? Cho ví dụ ? 1Hs: Trực tiếp và gián tiếp * Trực tiếp: - Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội. - Tham gia ứng cử vào HĐND các cấp. * Gían tiếp: - Góp ý xây dựng, phát triển kinh tế địa phương. - Góp ý việc làm của cơ quan quản lí nhà nước trên báo đài 1Gv: kết luận và chốt ý chính. * Tổ chức thảo luận 4p: * Nhóm 1: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội có ý nghĩa như thế nào đối với công dân? 1Hs: Trình bày cá nhân, nhận xét, bổ sung. - Thể hiện quyền làm chủ của công dân trên mọi lĩnh vực ( tự nhiên, xã hội, và bản thân ). 1Gv: gợi ý: Thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước: “ Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh “. * Nhóm 2: Nhà nước có trách nhiệm như thế nào đối với quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân ? * Nhóm 3: Công dân có trách nhiệm như thế nào đối quyền này ? * Nhóm 4: Bản thân em có trách nhiệm như thế nào đối với quyền này ? 1Hs: Các nhóm trình bày, nhận xét, bổ sung. 1Gv: nhận xét và kết luận - Tích hợp giáo dục kĩ năng sống: + Kỹ năng thu thập và xử lý thơng tin về việc thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước quản lí xã hội của cơng dân ở địa phương. Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập. ( 5 phút) ( Nêu và giải quyết vấn đề ) 1Gv: cho các nhóm làm bài tập - Nhóm 1: bài tập 2. - Nhóm 2: bài tập 3. - Nhóm 3: bài tập 5. - Nhóm 4: bài tập 6. 1Hs: Trình bày cá nhân, nhận xét, bổ sung. 1Gv: Nhận xét và kết luận. I I. Nội dung bài học: 2/ Cách thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân: - Trực tiếp: tham gia vào các công việc của nhà nước, bàn bạc, đóng góp ý kiến và giám sát hoạt động của các cơ quan và cán bộ, công chức nhà nước. - Gían tiếp: tham gia thông qua đại biểu của nhân dân để kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 3/ Ý nghĩa của quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân: - Đảm bảo cho công dân quyền làm chủ, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công việc xây dựng và quản lí đất nước. - Công dân có trách nhiệm tham gia các công việc của nhà nước, xã hội để đem lại lợi ích cho bản thân, xã hội. 4/ Điều kiện đảm bảo để thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội: a/ Nhà nước: - Bảo đảm và không ngừng tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ về mọi mặt. - Quy định bằng pháp luật. - Kiểm tra, giám sát. b/ Công dân: - Hiểu rỏ nội dung, ý nghĩa và cách thực hiện. - Nâng cao phẩm chất, năng lực và tích cực tham gia thực hiện tốt. c/ Bản thân: - Học tập tốt, lao động tốt và rèn luyện ý thức kỉ luật tốt. - Tham gia, góp ý xây dựng lớp, chi đoàn,.. - Tham gia các hoạt động ở địa phương ( xây dựng nhà tình nghĩa, tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình, bài trừ tệ nạn xã hội ) III/ Bài tập. * Bài tập 2: Tán thàn câu b, c * Bài tập 3: + Trực tiếp: a, b, d, e. + Gián tiếp: c, đ * Bài tập 5: Vân được quyền tham gia góp ý kiến, vì Vân là công dân nước CHXHCNVN. - Vân có thể tham gia bằng cách gửi thư góp ý kiến - Việc làm đó của Vân thể hiện quyền tham gia quản lí nhà nước của công dân. * Bài tập 6: Vì đó là quyền chính trị của công dân. Để công dân thể hiện quyền làm chủ của mình và trách nhiệm đối với đất nước. 4.4:Tôûng kết: ( 5 phút) ( Nêu vấn đề )  Công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội bằng cách nào ? Cho ví dụ ? l Đáp án: Trực tiếp: tham gia vào các công việc của nhà nước, bàn bạc, đóng góp ý kiến và giám sát hoạt động của các cơ quan và cán bộ, công chức nhà nước. - Gían tiếp: tham gia thông qua đại biểu của nhân dân để kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.  Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội có ý nghĩa như thế nào đối với công dân? l Đáp án: - Đảm bảo cho công dân quyền làm chủ, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công việc xây dựng và quản lí đất nước. - Công dân có trách nhiệm tham gia các công việc của nhà nước, xã hội để đem lại lợi ích cho bản thân, xã hội. 1Hs: Trình bày cá nhân. 1Gv nhận xét và kết luận chốt lại vấn đề cần nắm. 4.5:Hướng dẫn học tập: ( 3phút) à Đối với bài học tiết này: Học thuộc bài, xem kĩ nội dung SGK. Hoàn thành các bài tập còn lại ở SGK, STH. à Đối với bài học tiết sau: Xem trước bài 17 “ Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc “/61. Xem và trả lời trước các câu hỏi phần đặt vấn đề. Sưu tầm tranh ảnh nói về Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. 5. Phụ lục: Tài liệu: Thông tin phản hồi: -Tài liệu: + SGK, SGV GDCD 9. + Bài tập GDCD 9.

File đính kèm:

  • docGiao an GDCD9 HKII tuan 30.doc
Giáo án liên quan