Giáo án Giáo dục công dân Lớp 9 - Tiết 19: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (2T) - Năm học 2013-2014 - Mai Thị Luyến

? Mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là gì ?

Hs: Trình by theo cch hiểu của mình.

Gv: Nhận xét kết luận và chốt ý từng nội dung cho hs nắm.

? Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là gì ?

Hs: Là quá trình chuyển từ nền văn minh nông nghiệp sang nền văn minh hậu công nghiệp, xây dựng phát triển nền kinh tế tri thức, ứng dụng nền công nghiệp mới hiện đại vào các lĩnh vực cuộc sống và sản xuất, nâng cao năng suất lao động và tinh thần cho toàn dân.

Gv: Nhận xét kết luận và chốt ý từng nội dung cho hs nắm.

? Ý nghĩa của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước ?

Hs: Là nhiệm vụ trọng tâm của thời kì quá độ lên XHCN.

- Tạo tiền đề về mọi mặc để thực hiện lí tưởng “ dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh “.

? Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là gì ?

Hs: Ra sức học tập, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, phấn đấu vì sự nghiệp chung của đất nước.

Gv: Chốt ý và kết luận hết tiết 1.

 Tích hợp giáo dục kĩ năng sống:

- Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm trong việc tham gia vào các phong trào thanh niên tình nguyện vì sự nghiệp cơng nghiệp hĩa, hiện đại hĩa đất nước.

 

doc5 trang | Chia sẻ: thuongdt2498 | Ngày: 09/12/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục công dân Lớp 9 - Tiết 19: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (2T) - Năm học 2013-2014 - Mai Thị Luyến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 19 Tiết:19 Ngày dạy:23/12/2013 TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC (2T) 1. Mục tiêu: 1.1:Kiến thức : à Hoạt động 1: - HS biết: Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. à Hoạt động 2: - HS biết: Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Xác định được trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. - HS hiểu: Thế nào là công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Vì sao thanh niên là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. à Hoạt động 3: - HS biết: Làm các bài tập về vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 1.2:Kĩ năng: - HS thực hiện được: Thể hiện được vài trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. - HS thực hiện thành thạo: Biết lập kế hoạch học tập, tu dưỡng của bản thân để có đủ khả năng góp phần tham gia sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong tương lai. 1.3:Thái độ: - HS có thói quen: thể hiện vài trò của thanh niên trong thời đại mới. - HS có tính cách: Giáo dục HS tích cực học tập, tu dưỡng đạo đức để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. - Tích hợp giáo dục kĩ năng sống: + Kỹ năng tìm kiếm và xử lí thơng tin về các đĩng gĩp của thanh niên trong sự nghiệp cơng nghiệp hĩa, hiện đại hĩa đất nước. - Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm trong việc tham gia vào các phong trào thanh niên tình nguyện vì sự nghiệp cơng nghiệp hĩa, hiện đại hĩa đất nước. - Kỹ năng đặt mục tiêu lập kế hoạch học tập, rèn luyện để sau này cĩ thể gĩp phần thực hiện cơng nghiệp hĩa, hiện đại hĩa đất nước. 2. Nội dung học tập: - Nội dung 1: Đặt vấn đề. - Nội dung 2: Nội dung bài học. - Nội dung 3: Bài tập. 3. Chuẩn bị: 3.1: Giáo viên: Tranh ảnh những gương thanh niên tiêu biểu trng thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 3.2: Học sinh: Sưu tầm tranh ảnh những gương thanh niên tiêu biểu trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 4. Tổ chức các hoạt động học tập: 4.1:Ổn định tổ chức và kiểm diện: ( 1 phút) 9A1: 9A2: 4.2:Kiểm tra miệng: ( 5 phút) à Câu hỏi kiểm tra bài cũ: Không kiểm. à Câu hỏi kiểm tra nội dung tự học: Em đã chuẩn bị những gì cho bài học hôm nay? l Đọc phần đặt vấn đề, tìm hiểu nội dung bài học và bài tập. ĩ Nhận xét. 4.3:Tiến trình bài học: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học à Vào bài: ( 3 phút) 1 Gv: đặt vấn đề: Bác Hồ nói với thanh niên : “ Thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách, dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn do các thanh niên” ? Câu của nói Bác nhắn nhủ thanh niên chúng ta điều gì? 1Hs : trình bày theo ý cá nhân 1Gv: Để thấy rõ vai trò, trách nhiệm của thanh niên chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài học hôm nay. à Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS tìm hiểu phần đặt vấn đề. ( 8 phút) ( Nêu và giải quyết vấn đề, Giảng giải kết hợp phương pháp trực quan hình ảnh, thảo luận nhóm ) 1Hs đọc phần đặt vấn đề SGK 1Tổ chức cho HS thảo luận nhóm 5p: * Nhóm 1: Trong thư đồng chí Tổng bí thư có nhắc đến nhiệm vụ cách mạng mà đảng đề ra như thế nào ? 1Hs: - Phát huy sức mạnh dân tộc, tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công nghiệp hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam vì mục tiêu “ dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh “ - Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm ( 2001 – 2010 )theo định hướng hiện đại. * Nhóm 2: Hãy nêu vai trò, vị trí của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá qua bài phát biểu của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh ? 1Hs: Thanh niên đảm đương trách nhiệm của lịch sử, mỗi người vươn lên tự rèn luyện. - Là lực lượng nòng cốt khơi dậy hào khí Việt Nam và lòng tự hào dân tộc. - Quyết tâm xóa tình trạng nước nghèo và kém phát triển. - Thực hiện thắng lợi của CNH, HĐH đất nước. ĩ Tích hợp giáo dục kĩ năng sống: Kỹ năng tìm kiếm và xử lí thơng tin về các đĩng gĩp của thanh niên trong sự nghiệp cơng nghiệp hĩa, hiện đại hĩa đất nước. * Nhóm 3: Tại sao Tổng bí thư cho rằng thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá là trách nhiệm vẻ vang và là thời cơ to lớn của thanh niên ? 1Hs:..Ý nghĩa cuộc đời của mỗi người là * Nhóm 4: Để thực hiện tốt trách nhiệm của thế hệ trẻ trong giai đoạn cách mạng hiện nay, đồng chí Tổng Bí thư đòi hỏi thanh niên phải học tập, rèn luyện những gì và rèn luyện như thế nào ? 1Hs: Hiểu được nhiệm vụ.nói riêng. 1Hs: cùng nhau thảo luận, đại diện nhóm báo cáo, các nhóm khác nhận xét bổ sung. 1Gv: nhận xét , chốt ý. à Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS tìm hiểu phần nội dung bài học. ( 15 phút) ( Nêu và giải quyết vấn đề, Giảng giải kết hợp phương pháp trực quan hình ảnh, thảo luận nhóm ) ? Mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là gì ? 1Hs: Trình bày theo cách hiểu của mình. 1Gv: Nhận xét kết luận và chốt ý từng nội dung cho hs nắm. ? Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là gì ? 1Hs: Là quá trình chuyển từ nền văn minh nông nghiệp sang nền văn minh hậu công nghiệp, xây dựng phát triển nền kinh tế tri thức, ứng dụng nền công nghiệp mới hiện đại vào các lĩnh vực cuộc sống và sản xuất, nâng cao năng suất lao động và tinh thần cho toàn dân. 1Gv: Nhận xét kết luận và chốt ý từng nội dung cho hs nắm. ? Ý nghĩa của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước ? 1Hs: Là nhiệm vụ trọng tâm của thời kì quá độ lên XHCN. - Tạo tiền đề về mọi mặc để thực hiện lí tưởng “ dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh “. ? Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là gì ? 1Hs: Ra sức học tập, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, phấn đấu vì sự nghiệp chung của đất nước. 1Gv: Chốt ý và kết luận hết tiết 1. ĩ Tích hợp giáo dục kĩ năng sống: - Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm trong việc tham gia vào các phong trào thanh niên tình nguyện vì sự nghiệp cơng nghiệp hĩa, hiện đại hĩa đất nước. I/ Đặt vấn đề. II/ Nội dung bài học. 1/ Khái niệm: - Công nghiệp hoá, hiện đại hoá: là quá trình chuyển từ nền văn minh nông nghiệp sang nền văn minh công nghiệp, xây dựng phát triển nền kinh tế tri thức. Ứng dụng công nghệ mới vào đời sống, sản xuất. Nâng cao năng suất lao động, nâng cao đời sống. * Trách nhiệm của thanh niên: - Ra sức học tập văn hóa, khoa học kĩ thuật, tu dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị, có lối sống lành mạnh, rèn luyện các kĩ năng, phát triển năng lực, có ý thức rèn luyện sức khỏe. - Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, lao động sản xuất để góp phần thực hiiện mục tiêu CNH, HĐH đất nước 4.4:Tôûng kết: ( 5 phút)  Nêu trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước ? l Ra sức học tập văn hóa, khoa học kĩ thuật, tu dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị, có lối sống lành mạnh, rèn luyện các kĩ năng, phát triển năng lực, có ý thức rèn luyện sức khỏe. l Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, lao động sản xuất để góp phần thực hiện mục tiêu CNH, HĐH đất nước 1Hs: lần lượt trình bày ý kiến cá nhân. 1Gv nhận xét và kết luận chốt lại vấn đề cần nắm. 4.5:Hướng dẫn học tập: ( 3 phút) à Đối với bài học tiết này: Học thuộc bài, xem kĩ nội dung SGK. Hoàn thành các bài tập còn lại ở SGK, STH. à Đối với bài học tiết sau: Chuẩn bị bài: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.(tt) Xem trước phần nội dung bài học. Tìm hiểu về nhiệm vụ của thanh niên, tìm hiểu phần Bài tập. 5. Phụ lục: Tài liệu: Thông tin phản hồi: -Tài liệu: + SGK, SGV GDCD 9. + Bài tập GDCD 9.

File đính kèm:

  • docGiao an GDCD9 HKII tuan 19.doc
Giáo án liên quan