Giáo án Giáo dục công dân Lớp 9 - Bài 7 đến 17 - Năm học 2006-2007 - Trần Thế Anh

GV cho HS quan sát tranh và số liệu (bảng phụ), tổ chức HS thảo luận

HS quan sát, thảo luận nhóm

? Em có nhận xét gì về mqh hữu nghị giữa VN với các nước qua thông tin và hình ảnh trên?

? Nêu 1 số việc làm nhằm xây dựng mqh hữu nghị giữa VN và các dân tộc khác?

HS trình bày kết quả thảo luận

GV nhận xét, bổ sung

- Tổ chức thành công Seagame 22

- ủng hộ, chia sẽ nổi đau với các nước bị sóng thần

- Lên án cuộc chiến tranh của Mĩ tại Irăc

? Tình hữu nghị giữa các dân tộc là gì? 1. Khái niệm:

Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là quan hệ bạn bè, thân thiện giữa nước này với nước khác

 

GV cho HS quan sát tranh và số liệu (bảng phụ), tổ chức HS thảo luận

HS quan sát, thảo luận nhóm

? Em có nhận xét gì về mqh hữu nghị giữa VN với các nước qua thông tin và hình ảnh trên?

? Nêu 1 số việc làm nhằm xây dựng mqh hữu nghị giữa VN và các dân tộc khác?

HS trình bày kết quả thảo luận

GV nhận xét, bổ sung

- Tổ chức thành công Seagame 22

- ủng hộ, chia sẽ nổi đau với các nước bị sóng thần

- Lên án cuộc chiến tranh của Mĩ tại Irăc

? Tình hữu nghị giữa các dân tộc là gì? 1. Khái niệm:

Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là quan hệ bạn bè, thân thiện giữa nước này với nước khác

 

doc80 trang | Chia sẻ: thuongdt2498 | Ngày: 09/12/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Giáo dục công dân Lớp 9 - Bài 7 đến 17 - Năm học 2006-2007 - Trần Thế Anh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n, do nhân dân xây dung nên để phục vụ nhân dân - Nhân dân có quyền, có trách nhiệm giám sát hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nước; có nghĩa vụ thực hiện tốt chính sách và pháp luật của nhà nước, giúp đỡ, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức nhà nước thực thi công vụ. Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. GV chia lớp thành 3 nhóm và yêu cầu: HS đọc mục 1 phần nội dung bài học ? Quyền tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội là gì? Nội dung của quyền này thể hiện ntn? ? Liên hệ việc thực hiện quyền này ở trường lớp và địa phương em? HS các nhóm lấy ví dụ cụ thể cho từng nội dung của quyền: - Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân - Tham gia góp ý kiến xây dựng hiến pháp, pháp luật. - Tố cáo, khiếu nại những việc làm sai trái của cơ quan quản lý nhà nước. GV nêu thêm các ví dụ khác liên quan đến HS 1. Quyền tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội là gì ? * Là quyền của công dân: - Tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và tổ chức xã hội, - Tham gia bàn bạc công việc chung, - Tham gia thực hiện, giám sát và đánh giá hoạt động, công việc chung của đất nước và xã hội. Hoạt động 3: Tìm hiểu cách thức thực hiện quyền: HS đọc mục 2 phần nội dung bài học, sau đó làm BT3 (SGK) ? Cách thức thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ntn? Cho ví dụ? 2. Phương thức thực hiện - Trực tiếp: Tự mình tham gia các công việc thuộc về quản lí nhà nước và xã hội - Gián tiếp: Là thông qua đại biểu của nhân dân để họ kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 4. Củng cố: GV: Chốt lại ý chính của quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội Hướng dẫn HS làm bài tập 1 ( SGK). Đáp án đúng: a , c, d, h 5. Dặn dò: Học sinh nắm nội dung bài, làm BT 2, 6 (SGK : 59 - 60 ) Xem phần còn lại của bài 16 " Quyền tham gia quản lý Nhà nước quản lý xã hội” - ý nghĩa của việc thực hiện quyền này là gì? - Trách nhiệm của nhà nước và công dân? Ngày 27/03/07 Ký duyệt: ************************* Tuần 30 Ngày soạn 03/4/07 Ngày dạy 04/4/07 Tiết 30 - Bài 16: quyền tham gia quản lý nhà nước và quản lý xã hội của công dân (T2) A. Mục tiêu 1. Kiến thức: Giúp h/s hiểu ý nghĩa, trách nhiệm của nhà nước và công dân khi thạuc hiện quyền tham gia quản lý nhà nước, xã hội. 2. Kỷ năng: Rèn luyện cho h/s có kỷ năng nắm vững quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của mình. 3. Thái độ: Giáo dục cho h/s thấy được trách nhiệm , niềm tin và ý thức tự giác tích cực khi góp phần mình vào công việc chung. B. Phương pháp: Thuyết trình, thảo luận nhóm, nêu và giải quyết vấn đề... C. Chuẩn bị: GV: Soạn giáo án, sưu tầm tranh ảnh tài liệu có liên quan đến bài dạy HS: chuẩn bị bài trớc khi đến lớp D. Tiến trình lên lớp 1. ổn định tổ chức lớp. 2. Kiểm tra bài cũ. ? Những quyền nào sau đây là tham gia quản lý nhà nước, xã hội . - Quyền bầu cử. - Quyền được học tập - Quyền kinh doanh - Quyền khiếu nại, tố cáo ? Công dân và học sinh có thể tham gia quyền này như thế nào? 3. Bài mới : GV chuyển từ bài cũ sang bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: ý nghĩa của quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội: ? Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội có ý nghĩa ntn? Cho ví dụ? HS tìm hiểu và trả lời GV bổ sung, chốt ý: VD: - Tham gia góp ý, bàn biện pháp để khu phố nơi mình sinh sống ngày càng văn minh, lịch sự. - Góp ý về cách tổ chức của cán bộ lớp để giúp hoạt động của lớp có hiệu quả hơn. - Em gia nhập hội chữ thập đỏ, đoàn thanh niên... đưa ý kiến để làm cho tổ chức của mình vững mạnh hơn. => Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của công dân 3. ý nghĩa: * Là quyền chính trị quan trọng nhất của CD: - Đảm bảo CD thực hiện quyền làm chủ - Để CD thực hiện trách nhiệm của mình với nhà nước và xã hội Hoạt động 2: Trách nhiệm của nhà nước và của công dân: ? Để thực hiện tốt quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội nhà nước và CD có trách nhiệm gì? HS thảo luận và trả lời GV kết luận ? HS có thể làm gì để góp phần thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ này? - Học tập tốt, lao động tốt và rèn luyện đạo đức - Tích cực trong hoạt động phong trào của lớp, trường - Tham gia các hoạt động ở địa phương (tuyên truyền phòng chống TNXH, xây dung nếp sống văn hoá) 4. Trách nhiệm: a. Trách nhiệm của nhà nước. - Quy định bằng pháp luật - Thanh tra, giám sát việc thực hiện. b. Trách nhiệm của CD - Nhận thức đúng, hiểu rõ nội dung, ý nghĩa, cách thực hiện. - Nâng cao hiểu biết, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, năng lực 4. Củng cố: GV: Chốt lại nội dung bài học bằng sơ đồ củng cố HS làm bài tập 2 ( SGK). Đáp án đúng: c GV hướng dẫn HS làm BT 6,7,8 sách tình huống HS trình bày, nhận xét. 5. Dặn dò: Học sinh nắm nội dung bài học, làm BT 4, 5 (SGK : 59 - 60 ) Làm BT9, 10, 11(Sách BTTH 9) Xem phần trước bài 17 "Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc” Tìm hiểu tình hình thực tế ở địa phương về bảo vệ ANTT, tham gia NVQS Ngày 04/04/07 Ký duyệt: Tuần 31 Ngày soạn 10/4/07 Ngày dạy 11/4/07 Tiết 31- Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc A. Mục tiêu 1. Kiến thức: Giúp h/s hiểu bảo vệ tổ quốc là gì? Những việc phải làm và trách nhiệm của chúng ta trong thời bình. 2. Kỹ năng: Giáo dục cho học sinh có kỷ năng biết phân tích, nhìn nhận và đánh giá công việc bảo vệ Tổ quốc là thiêng liêng và cao quý. 3. Thái độ: Giáo dục cho h/s có lòng yêu quê hương đất nước, đồng thời đóng góp công sức của mình vào công việc bảo vệ Tổ quốc . B. Phương pháp: Thuyết trình, thảo luận nhóm, đóng vai, nêu và giải quyết vấn đề... C. Chuẩn bị: GV: Soạn giáo án, sưu tầm tranh ảnh tài liệu có liên quan đến bài dạy HS: chuẩn bị bài trớc khi đến lớp D. Tiến trình lên lớp 1. ổn định tổ chức lớp. 2. Kiểm tra bài cũ. ? Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội là gì? Công dân chúng ta có trách nhiệm như thế nào trong quyền này? 3. Bài mới: Giới thiệu bài "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi" ? Câu nói trên là của ai và có ý nghĩa như thế nào? Để có độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thỗ ấy chúng ta phải làm gì? => chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm nay Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Quan sát ảnh, thảo luận tìm hiểu nội dung ĐVĐ: HS xem hình ảnh trong SGK ? Em hãy nêu nội dung của từng bức ảnh trên? Bức ảnh 1: Chiến sĩ Hải quân đang bảo vệ vùng biển của Tổ quốc. Bức ảnh 2: Dân quân nữ cũng là một trong những lực lượng bảo vệ Tổ quốc. Bức ảnh3: Tình cảm của thế hệ trẻ đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng =>Những người đã đóng góp công sức của mình trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. ? Em có suy nghĩ gì khi xem các bức ảnh trên? Thấy được trách nhiệm BVTQ của mọi người dân Việt Nam trong chiến tranh cũng như trong thời bình . Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học: GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm về các vấn đề: ? Bảo vệ Tổ quốc là gì? Thế nào là nghĩa vụ BVTQ? ? Vì sao chúng ta phải bảo vệ Tổ quốc ? Bảo vệ Tổ quốc bằng cách nào? ? Công dân có trách nhiệm gì trong việc thực hiện nghĩa vụ BVTQ? HS chia làm 4 nhóm, trao đổi và trả lời, lấy ví dụ GV gợi ý các câu trả lời, bổ sung các ví dụ VD: Tên Hoàng Minh Chính nhà nước ta nuôi ăn học có bằng tiến sĩ triết học nó bêu rếu bôi nhọ chế độ của ta. VD: Sự kiện nổi loạn ở Tây Nguyên năm 2001: Lợi dụng dân trí còn thấp của đồng bào miền núi, chúng gây nên các vụ bạo loạn gây chia rẽ tình cảm giữa người kinh và người dân tộc. - Bọn Phôn - Rô đã rũ rê lôi kéo đồng bào miền núi sang Campuchia và hứa hẹn một cuộc sống sung sướng nhưng thực chất là sống trong các trại tị nạn . => Đó là lý do để chúng ta bảo vệ Tổ quốc => Là nghĩa vụ thiêng liêng cao cả, của toàn Đảng, toàn dân và của mỗi cá nhân chúng ta. ? Thanh niên bao nhiêu tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự? ? Em có nhận xét gì về việc tham gia nghĩa vụ quân sự hiện nay ở địa phương em? ? Vậy để cho công dân làm tròn nghĩa vụ đó nhà nước ta phải làm gì? ? Đối với học sinh cần phải làm gì để bảo vệ Tổ quốc? ? Bên cạnh việc BVTQ, CD có trách nhiệm như thế nào đối với việc bảo vệ hoà bình thế giới? ĐA; Lên án, phê phán các vụ bạo động khủng bố gây chia rẽ sắc tộc, chủng tộc.... chống lại chiến tranh ở các nước đang có chiến tranh. GV chốt lại nội dung bài học => BVTQ là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý và của mỗi công dân. 1. Khái niệm : a. BVTQ là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Bảo vệ chế độ XHCN và Nhà nước CHXHCN Việt Nam. b. Nghĩa vụ BVTQ: là những việc mà CD phải làm để góp phần vào sự nghiệp BVTQ. 2. Vì sao phải bảo vệ Tổ quốc - Đó là thành quả của hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước - Các thế lực thù địch vẫn đang âm mưu thôn tính, phá hoại công cuộc xây dung và đổi mới đất nước của ta. 3. Nội dung Bảo vệ Tổ quốc: - Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân, - Thực hiện nghĩa vụ quân sự - Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, - Giữ gìn trật tự an ninh xã hội 4. Trách nhiệm: - Học tập tốt, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe, luyện tập quân sự. - Bảo vệ an ninh trật tự ở trường học và nơi cư trú - Sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự - Vận động mọi người thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự. Hoạt động 3: Tìm hiểu các quy định pháp luật về BVTQ: GV chia lớp thành 2 nhóm và giao cho các nhóm tìm hiểu các quy định pháp luật về BVTQ (SGK HS đọc phần tư liệu tham khảo SGK. Sau đó đại diện HS đóng vai luật sư trả lời công dân về các nội dung liên quan. GV nhắc lại những ý cơ bản. 4. Củng cố: HS trình bày các hoạt động BVTQ, giữ gìn ANTT ở địa phương mình GV giới thiệu thêm một vài hoạt động khác bằng hình ảnh. HS làm BT 2, 3 SGK GV Chốt lại ý chính. Kết luận toàn bài. 5.Dặn dò: Dặn học sinh làm BT 1, 4 (SGK- tr 65) Xem trước bài 18 "Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật” Liên hệ thực tế, tìm hiểu những tấm gương sống có đạo đức và thực hiện tốt pháp luật. Ngày 12/04/07 Ký duyệt:

File đính kèm:

  • docgiao an GDCD lop 9(5).doc