Giáo án GDCD Lớp 9 - Trường PT - DTNT Mèo Vạc - Năm học 2012-2013

1. Về kiến thức

- Nêu được thế nào là tự chủ

- Phân biệt được hành vi chí công vô tư và không chí công vô tư

- Phân biệt được hành vi kỷ luật

- Hiểu được hành vi bảo vệ hòa bình

-Nêu được thế nào là kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

2. Về kĩ năng

- Phân biệt được những hành vi, việc làm đúng với những hành vi vi phạm kỷ luật

- Biết thực hiện các quyền và nghĩa vụ của bản thân trong việc chấp hành kỷ luật

- Biết vận động bạn bè thực hiện tốt kỷ luật

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 19/12/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án GDCD Lớp 9 - Trường PT - DTNT Mèo Vạc - Năm học 2012-2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lớp 9A Tiết(tkb): Ngày giảngSĩ số:............Vắng........... Lớp 9B Tiết(tkb): Ngày giảng Sĩ số:............Vắng........... Tiết 9 Kiểm tra một tiết ****************** I. Mục tiêu kiểm tra 1. Về kiến thức - Nêu được thế nào là tự chủ - Phân biệt được hành vi chí công vô tư và không chí công vô tư - Phân biệt được hành vi kỷ luật - Hiểu được hành vi bảo vệ hòa bình -Nêu được thế nào là kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 2. Về kĩ năng - Phân biệt được những hành vi, việc làm đúng với những hành vi vi phạm kỷ luật - Biết thực hiện các quyền và nghĩa vụ của bản thân trong việc chấp hành kỷ luật - Biết vận động bạn bè thực hiện tốt kỷ luật 3. Về thái độ - Tôn trọng kỷ luật II. Chuẩn bị a, GV: - Đề bài, đáp án b, HS: Giấy, bút III.Tiến trình bài dạy 1 Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra chuẩn bị của học sinh. 2,Dạy nội dung bài mới : Kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Cấp độ Chủ đề ( nội dung, chương ) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng TN TL TN TL Cấp độ thấp Cấp độ cao 1. Chí công vô tư Phân biệt được hành vi chí công vô tư và không chí công vô tư Chuẩn 1 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 1/4 0.25 2.5% 1 0.25 2.5% 2. Tự chủ. Nêu được thế nào là tự chủ Chuẩn 1 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ : 1 0.5 5 % 1 0.5 5 % 3. Dân chủ và kỉ luật. Phân biệt được hành vi kỷ luật Chuẩn 1 Nhận xét hành vi vi phạm kỷ luật và nêu cách giải quyết Chuẩn 2 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ : ¼ 0.25 2.5% 1 2 20% 2 2.25 22.5% 4.Bảo vệ hòa bình Hiểu được hành vi bảo vệ hòa bình Chuẩn 1 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ : 1 0.5 5% 1 0.5 5% 6.Hợp tác cùng phát triển Nêu được thế nào là hợp tác Chuẩn 1 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ : 1 2 20 1 2 20 7.Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. . Nêu được thế nào là kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Chuẩn 1 Hiểu các truyền thống của dân tộc ta Chuẩn 1 Hiểu các truyền thống của dân tộc ta Chuẩn 1 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 1/2 1.5 15% ¼ 0.25 2.5% 1/2 2 20% 2 4.25 37.5% Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 1 0.5 5 % 1/25 3.5 35% 1/75 1.25 12.5% 1 2.75 27.5% 1 2 20% 6 10 100% ĐỀ I.Trắc nghiệm: 2 điểm. Câu 1: (0,5 điểm): Hãy trả lời câu hỏi bàng cách khoanh tròn chữ cái đứng đầu câu trả lời mà em cho là đúng nhất Em không tán thành với ý kiến nào sau đây? A,Mọi người đều có quyền sống trong hòa bình B.Chỉ có các nước lớn mới ngăn được chiến tranh C.Bảo vệ hòa bình ngăn chặn chiến tranh là trách nhiệm của toàn nhân loại Câu 2 ( 1 điểm ) Hãy nối mỗi câu ở cột A với cột B sao cho đúng: A Nối B 1.Không bao che khuyết điểm cho bạn thân. 1...... a. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 2. Cùng bạn học nhóm. 2..... b. Dân chủ và kỉ luật. 3. Phát biểu ý kiến trong giờ sinh hoạt. 3...... c. Hợp tác cung phát triển. 4. Học các bài hát dân tộc. 4...... d. Chí công vô tư. Câu 3: ( 0.5 điểm ): Điền các từ thích hợp trong ngoặc vào chỗ trống để tạo thành các câu có nghĩa :hành vi,suy nghĩ , tự tin, biết tự điều chỉnh hành vi của mình,tình cảm,bình tĩnh, Người biết tự chủ là người làm chủ được những(1).........................(2).......................... (3)................. ......trong mọi hoàn cảnh tình huống,luôn có thái độ (4)...........................(5).................................và (6)............................................................ II- Tự luận: ( 8 điểm ); Câu 4: ( 4 đ ): Bác Hồ đã từng nói: “ Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước.Đó là một truyền thống quý báu của ta......” Bằng hiểu biết và kiến thức đã học của mình, em hãy làm nổi bật truyền thống trên. Câu 5:(2 đ): Thế nào là hợp tác? HS cần rèn luyện tinh thần hợp tác như thế nào ? Câu 6:(2 đ)Ngày chủ nhật,nhiều bạn trốn đi chợ chơi bằng cách qua cổng sau hoặc nói dối chú bảo vệ Em hãy nhận xét hành vi của các bạn đó?Theo em làm thế nào để chấm dứt tình trạng trên? Đáp án Trắc nghiệm: 2 điểm. Câu điểm Đáp án 1 0.5 B 2 1 1-> d ; 2->c ; 3->b ; 4->a 3 0.5 1.Suy nghĩ ;2.tình cảm;3.hành vi 4.bình tĩnh;5.tự tin 6.biết tự điều chỉnh hành vi của mình. II- Tự luận: ( 8 điểm ); Câu 1: (4 điểm ) Yêu cầu trình bày được các nội dung sau : 4.0 - Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần được hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ thế hệ này qua các thế hệ khác. 0.5 - Khẳng định được dân tộc Việt Nam có nhiều truyền thống tốt đẹp đáng tự hào như : Hiếu học, đoàn kết,tôn sư trọng đao,yêu nước 0.5 - Khẳng định câu nói của Bác thể hiện truyền thống tiêu biểu của dân tộc Việt Nam đó là truyền thống yêu nước đã được thực tiễn lịch sử chứng minh 0.5 - Truyền thống đó thể hiện : + Trước đây: Truyền thống này đã được chứng minh qua các thời kì lịch sử; từ thời Bà Trưng, bà Triệu......đến thời đại Hồ Chí Minh nhiều người đã hy sinh, ngã xuống vì độc lập dân tộc. + Hiện nay: Truyền thống này đang được kế thừa nhân dân ta đã và đang cống hiến sức mình để xây dựng và bảo vệ tổ quốc như lao động sản xuất giỏi, phòng chống thiên tai.... ( HS lấy ví dụ khác để chứng minh nếu đúng vẫn cho điểm tối đa) 1.0 - Ý nghĩa : + Truyền thống tốt đẹp của dân tộc vô cùng quý giá ,góp phần tích cực vào quá trình phát triển của dân tộc và của mỗi cá nhân. +Góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc Viêt Nam. 0.5 - Phê phán một số biểu hiện làm mai một truyền thống : Chạy theo lợi ích cá nhân làm ảnh hưởng đến lợi ích của đất nước, lười nhác,thích hưởng thụ. 0.5 - Liên hệ bản thân : Thể hiện lòng tự hào,giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.Lên án và ngăn chặn những hành vi làm tổn hại đến truyền thống của dân tộc. 0.5 Câu 5:(2 đ): - Hợp tác là cùng chung sức làm việc , giúp đỡ , hỗ trợ lẫn nhau trong công việc ,lĩnh vực nào đóvì mục đích chung (1 đ) - Học sinh cần phải rèn luyện tinh thần hợp tác với bạn bè và mọi người xung quanh trong học tập, lao động và hoạt động tập thể và hoạt động xã hội.( 1 đ) Câu 6:(2 đ): +Nhận xét:cácbạn dó không chấp hành tốt nội quy,cố tình vi phạm nội quy (0.5 đ) +Cách giải quyết: (1,5 đ) (HS có thể đưa ra nhiều các giải quyết khác chứng minh vẫn cho điểm) -Phân tích cho các bạn hiểu làm như vậy là không đúng -lên án,phê phán trước cờ -Có hình phạt thích đáng 3. Củng cố- luyện tập. -GV đánh giá giờ làm bài 4 .Hướng dẫn HS tự học ở nhà. -Học bài, làm bài, chuẩn bị bài mới:Năng động ,sáng tạo

File đính kèm:

  • doct9hagiang.doc