Giáo án GDCD Lớp 9 - Khung ma trận đề kiểm tra học kì I năm học 2012-2013

Câu 1: Em tán thành quan điểm nào dưới đây?

 A- Chí công vô tư là phẩm chất tốt đẹp của mọi người. B- Chỉ có người lớn mới có phẩm chất chí công vô tư.

 C- Người sống chí công vô tư chỉ thiệt hại cho mình. D-Sống chí công vô tư sẽ đem lại quyền lợi cho bản thân.

Câu 2: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là quan hệ bạn bè thân thiện giữa:

 A- Nước ta với nước khác. B- Nước này với một nước khác.

 C- Nước ta với các nước Xã hội chủ nghĩa. D- Nước này với nước khác.

 Câu 3: Người biết tự chủ là người làm chủ được những gì?

 A- Làm chủ được gia đình và xã hội. B- Làm chủ được bản thân khi gặp khó khăn.

 C- Làm chủ trong quan với hệ bạn bè. D- Làm chủ được suy nghĩ và hành động của mình.

Câu 4: Kỉ luật là tuân theo những quy định chung của ai?

 A- Của cộng đồng hoặc của một tổ chức xã hội. B- Của truyền thống dân tộc ta đề ra.

 C- Của cơ quan có thẩm quyền cao nhất. D- Của Hội đồng nhân dân địa phương.

Câu 5: Hoà bình là tình trạng đất nước như thế nào?

 A- Không có tệ nạn xã hội. B- Không có chiến tranh thương mại, kinh tế,

 C- Không có chiến tranh hay xung đột vũ trang. D- Không có lực lượng quân đội vũ trang.

Câu 6: Em tán thành với ý kiến nào sau đây?

 A- Chỉ có nước nhỏ mới lo bảo vệ hoà bình. B- Chỉ có dân tộc Biệt Nam là yêu hoà bình.

 C- Chỉ có nước lớn mới ngăn chặn được chiến tranh. D- Bảo vệ hoà bình là trách nhiệm của toàn nhân loại.

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 19/12/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án GDCD Lớp 9 - Khung ma trận đề kiểm tra học kì I năm học 2012-2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
10: Một người làm việc tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm gọi là: A- Năng động. B- Năng động, sáng tạo. C- Sáng tạo. D- Táo bạo, năng động. II/ PHẦNTỰ LUẬN( 7,5điểm): Câu 1( 3 điểm): Qua bài học “ Bảo vệ hòa bình ”, em hãy trình bày tình hình chiến tranh, xung đột vũ trang ở nhiều khu vực trên thế giới và vấn đề trách nhiệm ngăn chặn chiến tranh hiện nay ? Nêu vài dẫn chứng về số người chết trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất và lần thứ hai để thấy được chiến tranh là thảm họa. Câu 2( 3 điểm): Đảng và Nhà nước ta coi trọng việc hợp tác với các nước như thế nào ? Dựa trên những nguyên tắc nào? Nêu dẫn chứng tên 4 tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Câu 3 ( 1,5 điểm ): Nếu sau này nếu em trở thành một cán bộ nhà nước, có chức vụ quyền hạn; em có “ chí công vô tư ” hay không; vì sao? Em có nghĩ đến là em sẽ mất những gì, được những gì không? Bài làm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013 Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8 Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Ghi chú Cấp độ thấp Cấp độ cao TN TL TN TL TN TL TN TL Sống cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư 1 câu 0,25 đ 1 câu 0,25 đ Sống tự trọng và tôn trọng người khác 2 câu 0,5 đ 1 câu 0,25 đ Sống có kỉ luật 1 câu 0,25 đ 1 câu 3 đ Sống nhân ái vị tha 1 câu 0,25 đ Sống hội nhập 1 câu 0,25 đ Sống có văn hóa 1 câu 0,25 đ 1 câu 2,5 đ Sống chủ động, sáng tạo 1 câu 0,25 đ 1 câu 2 đ Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 6 câu 1,5,đ 15 % 2 câu 0,5 đ 5 % 1 câu 3 điểm 30 % 2 câu 0,5 đ 5 % 1 câu 2,5 đ 25 % 1 câu 2 đ 20 % 13 câu 10 điểm 100 % Họ và tên: ............................................. . . . . . . Lớp: . . . . KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013 Môn GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8 ( Thời gian 45 phút – Không tính thời gian giao đề ) Điểm: I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM( 2,5 điểm): Trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn chữ cái ở đầu câu đúng nhất: Câu 1: Lẽ phải là những điều được coi là đúng đắn và phù hợp với những gì? A- Quyền lợi của mỗi cá nhân. B- Phong tục tập quán mỗi địa phương. C- Đạo lí và lợi ích chung của xã hội. D- Pháp luật và kỉ luật quy định. Câu 2: Lối sống trong sạch, không hám danh, lợi, không toan tính nhỏ nhen, ích kỉ, gọi là phẩm chất đạo đức gì? A- Liêm khiết. B- Trung thực. C- Cao thượng. D- Tự lập. Câu 3: Muốn người khác tôn trọng mình thì mình phải làm gì? A- Giúp đỡ họ thật nhiều. B- Biết làm giàu và có địa vị. C- Thể hiện tài năng của mình. D- Biết tôn trọng người khác. Câu 4: Hành vi nào sau đây thể hiện tôn trọng người khác? A- Đã khuya thì ta cứ mở nhạc to để nghe. B- Biết lắng nghe ý kiến của mọi người. C- Chỉ chế giễu người bất tài nghèo khổ. D- Chỉ nghe những người giỏi, nói hay. Câu 5: Coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình, biết trọng lời hứa và tin tưởng nhau, gọi là gì? A- Giữ tình đoàn kết. B- Giữ chữ tín. C- Chí công vô tư. D- Người liêm khiết. Câu 6: Qua bài "pháp luật và kỉ luật", ý kiến nào sau đây là đúng? A- Kỉ luật phải tuân theo quy định của pháp luật. B- Pháp luật chính là kỉ luật. C- Pháp luật phải tuân theo quy định của kỉ luật. D- Pháp luật và kỉ luật không liên quan với nhau. Câu 7: Để xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh cần có những gì? A- Sự cố gắng của hai người cùng giới tính. B- Thiện chí và sự cố gắng từ hai gia đình. C- Thiện chí và sự cố gắng từ hai phía. D- Ý chí quyết tâm và nhiều người giúp đỡ. Câu 8: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là trách nhiệm của ai ? A- Cán bộ thôn. B- Mỗi công dân. C- Mỗi thanh thiếu niên. D- Mỗi hoc sinh. Câu 9: Học sinh chúng ta cần phải rèn luyện tính tự lập ngay từ khi nào? A- Khi rời ghế nhà trường. B- Khi còn ngồi trên ghế nhà trường. C- Khi đã học nghề xong. D- Khi ra đời có việc làm. Câu 10: Chủ động làm việc không đợi ai nhắc nhở, không phải do áp lựctừ bên ngoài, gọi là gì? A- Cần cù lao động. B- Lao động tốt. C- Lao động sáng tạo. D- Lao động tự giác. II/ PHẦN TRẮC NGHIỆM( 7,5 điểm): Câu 1 ( 2,5 điểm ): Thế nào là xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư ? Hãy nêu 2 công việc mà em đã tham gia bảo vệ môi trường khu dân cư em ở ? Câu 2 ( 3 điểm ): Những quy định của pháp luật và kỉ luật giúp cho mọi người những gì? Cho một ví dụ về quy định của pháp luật và một ví dụ về quy định của kỉ luật mà em biết. Câu 3 ( 2 điểm ): Hãy tìm một câu ca dao hoặc tục ngữ, hay danh ngôn nói về một trong những chủ đề ( bài học) mà em đã học trong chương trình Giáo dục Công dân 8 Học kì I và giải thích tóm tắt ý nghĩa của nó. Bài làm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

File đính kèm:

  • docTHAI VU De KT GDCD 89 HK I.doc
Giáo án liên quan