Giáo án GDCD lớp 9 - Các dạng câu hỏi kiểm tra - Năm học 2012-2013

- Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện ở sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.

- Nêu một ví dụ, có thể là: Một người cán bộ lãnh đạo biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến phê bình của cán bộ cấp dưới để cải tiến công tác lãnh đạo được tốt hơn; một học sinh không vì cảm tình riêng mà bỏ qua hoặc che dấu khuyết điểm cho bạn; một người dân hiến đất của gia đình để xây trường học cho trẻ em; .

 

docx39 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 19/12/2020 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án GDCD lớp 9 - Các dạng câu hỏi kiểm tra - Năm học 2012-2013, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ự và phải chịu trách nhiệm hình sự. KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI : Câu 9. Vũ (15 tuổi), lấy xe gắn máy của bố đi trên đường phố, bị chú cảnh sát giao thông giữ lại để xử lí. Theo em, Vũ có vi phạm pháp luật không ? Vi phạm pháp luật gì ? Cụ thể là vi phạm quy định nào của Luật Giao thông đường bộ ? GỢI Ý TRẢ LỜI HOẶC ĐÁP ÁN: Câu 9. Vũ đã vi phạm pháp luật hành chính. Cụ thể là vi phạm quy định của Luật Giao thông đường bộ về tuổi của người điều khiển xe gắn máy. Theo quy định của Luật này thì người điều khiển xe gắn máy phải đủ 16 tuổi trở lên (Vũ mới 15 tuổi). * Bài 16 : Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân. KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI : Câu 1. Em hãy cho biết thế nào là quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân ? GỢI Ý TRẢ LỜI HOẶC ĐÁP ÁN: Câu 1. Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân là quyền tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và các tổ chức xã hội ; tham gia bàn bạc, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động của Nhà nước và xã hội. KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI : Câu 2. Có những hình thức tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội nào ? GỢI Ý TRẢ LỜI HOẶC ĐÁP ÁN: Câu 2. Có hai hình thức tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân, đó là : - Trực tiếp tham gia vào các công việc của Nhà nước; bàn bạc, đóng góp ý kiến và giám sát hoạt động của các cơ quan và cán bộ, công chức nhà nước. - Gián tiếp tham gia thông qua các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp để họ kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI : Câu 3. Nhà nước và công dân có trách nhiệm gì trong việc đảm bảo và thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân ? GỢI Ý TRẢ LỜI HOẶC ĐÁP ÁN: Câu 3. - Trách nhiệm của Nhà nước là đảm bảo và tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. - Trách nhiệm của công dân là tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội thông qua các hoạt động cụ thể : tham gia thảo luận các vấn đề chung của địa phương, của cả nước, kiến nghị với cơ quan nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân ; thực hiện quyền bầu cử và ứng cử; ... KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI : Câu 4. Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân có ý nghĩa như thế nào ? GỢI Ý TRẢ LỜI HOẶC ĐÁP ÁN: Câu 4. Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân là quyền chính trị quan trọng nhất của công dân, đảm bảo cho công dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện trách nhiệm công dân đối với Nhà nước và xã hội. KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI : Câu 5. Những việc làm nào dưới đây là tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội ? A. Tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng khu dân cư văn hoá. B. Tham gia làm vệ sinh đường phố, thôn xóm. C. Đi bỏ phiếu bầu cử Hội đồng nhân dân. D. Tích cực làm kinh tế gia đình. E. Góp ý kiến với chính quyền địa phương về việc xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em. G. Góp ý kiến vào dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. H. Tham gia trồng cây gây rừng. GỢI Ý TRẢ LỜI HOẶC ĐÁP ÁN: Câu 5. A, C, E, G KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI : Câu 6. Ý kiến nào dưới đây về quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là đúng? A. Chỉ những người lãnh đạo nhà nước mới có quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội. B. Chỉ những cán bộ, công chức nhà nước mới có quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội. C. Chỉ những công dân đủ 18 tuổi trở lên mới có quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội. D. Mọi công dân đều có quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội. GỢI Ý TRẢ LỜI HOẶC ĐÁP ÁN: Câu 6. D KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI : Câu 7. Học sinh Trung học cơ sở có thể tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội thông qua những việc làm cụ thể nào ? GỢI Ý TRẢ LỜI HOẶC ĐÁP ÁN: Câu 7. Học sinh Trung học cơ sở có thể tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội thông qua những việc làm cụ thể như: Tham gia góp ý về việc xây dựng các khu vui chơi cho trẻ em ở địa phương, việc xây dựng trường học, về môi trường sống, về an toàn giao thông, về những hiện tượng bạo hành với trẻ em, lạm dụng sức lao động, ngược đãi, xâm hại tình dục trẻ em KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI : Câu 1. Thế nào là bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc ? GỢI Ý TRẢ LỜI HOẶC ĐÁP ÁN: Câu 1. - Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc bao gồm : xây dựng quốc phòng toàn dân ; thực hiện nghĩa vụ quân sự ; bảo vệ trật tự an ninh xã hội ; thực hiện chính sách hậu phương quân đội. KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI : Câu 2. Hãy nêu quy định của pháp luật về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. GỢI Ý TRẢ LỜI HOẶC ĐÁP ÁN: Câu 2. Một số quy định của pháp luật : - Mọi âm mưu và hành động chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đều bị nghiêm trị theo pháp luật. - Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh quốc gia là sự nghiệp của toàn dân. Cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và công dân phải làm đầy đủ nhiệm vụ quốc phòng và an ninh do pháp luật quy định. - Công dân nam đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình từ đủ mười tám tuổi đến hết hai mươi lăm tuổi. KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI : Câu 3. Có bạn cho rằng bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ của các chú bộ đội, học sinh còn nhỏ, chưa có nhiệm vụ đó. Em có tán thành ý kiến của bạn đó không? Vì sao? GỢI Ý TRẢ LỜI HOẶC ĐÁP ÁN: Câu 3. Không tán thành ý kiến của bạn đó, vì: - Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ của tất cả mọi công dân, trong đó có học sinh. - Bảo vệ Tổ quốc không chỉ là trực tiếp cầm súng đánh giặc (thực hiện nghĩa vụ quân sự), mà còn những nhiệm vụ khác như xây dựng quốc phòng toàn dân; bảo vệ trật tự an ninh xã hội; thực hiện chính sách hậu phương quân đội. - HS chưa đến tuổi làm nghĩa vụ quân sự, nhưng vẫn có trách nhiệm và có thể làm những việc vừa sức để đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI : Câu 4. Theo em, bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ của ai ? A. Của quân đội nhân dân. B. Của các lực lượng vũ trang nhân dân. C. Của toàn dân. D. Của nam thanh niên. GỢI Ý TRẢ LỜI HOẶC ĐÁP ÁN: Câu 4. C KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI : Câu 5. Bảo vệ Tổ quốc gồm những nội dung nào dưới đây ? A. Tham gia phát triển kinh tế ở địa phương. B. Thực hiện nghĩa vụ quân sự. C. Tham gia hoạt động bảo vệ môi trường. D. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội. E. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân. G. Bảo vệ trật tự an ninh xã hội. H. Thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ đóng thuế. GỢI Ý TRẢ LỜI HOẶC ĐÁP ÁN: Câu 5. B, D, E, G KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI : Câu 6. Việc làm nào dưới đây thể hiện ý thức thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc ? A. Tích cực học tập các bộ môn văn hoá. B. Tự giác đăng kí nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi quy định. C. Tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. D. Giúp đỡ bạn cùng tiến bộ. GỢI Ý TRẢ LỜI HOẶC ĐÁP ÁN: Câu 6. B KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI : Câu 7. Những việc làm dưới đây là đúng hay sai trong việc thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc ? (đánh dấu X vào ô trống tương ứng) Việc làm Đúng Sai A. Tích cực học tập bộ môn quốc phòng trong nhà trường. B. Giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách. C. Trốn tránh lệnh khám tuyển nghĩa vụ quân sự. D. Tích cực luyện tập quân sự theo yêu cầu của nhà trường. E. Gây mất trật tự an ninh ở địa phương. G. Tích cực tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khoẻ. H. Tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện nghĩa vụ quân sự. GỢI Ý TRẢ LỜI HOẶC ĐÁP ÁN: Câu 7. - Đúng : A, B, D, G, H - Sai : C, E KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI : Câu 8. Hoàng Văn P năm nay 18 tuổi và có tên trong danh sách khám tuyển nghĩa vụ quân sự ở địa phương, nhưng mỗi khi được gọi đi khám tuyển là P lại lấy lí do ốm hoặc đi làm ăn xa để không đi khám tuyển. Em có tán thành việc làm của P không ? Vì sao ? GỢI Ý TRẢ LỜI HOẶC ĐÁP ÁN: Câu 8. Không tán thành việc làm của Hoàng văn P vì đó là hành vi cố ý trốn tránh, không thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý của mỗi công dân. KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI : Câu 1. Em hiểu thế nào là sống có đạo đức, thế nào là tuân theo pháp luật ? GỢI Ý TRẢ LỜI HOẶC ĐÁP ÁN: Câu 1. - Sống có đạo đức là suy nghĩ, hành động theo những chuẩn mực đạo đức xã hội - Tuân theo pháp luật là sống và hành động theo các quy định của pháp luật. KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI : Câu 2. Theo em,giữa sống có đạo đức và sống tuân theo pháp luật có mối quan hệ như thế nào ? GỢI Ý TRẢ LỜI HOẶC ĐÁP ÁN: Câu 2. Sống có đạo đức là phải tuân theo pháp luật và ngược lại việc sống tuân theo pháp luật cũng là thực hiện theo một số giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội. KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI : Câu 3. Vì sao chúng ta phải sống có đạo đức và tuân theo pháp luật ? GỢI Ý TRẢ LỜI HOẶC ĐÁP ÁN: Câu 3. Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật là điều kiện để con người phát triển, tiến bộ, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội, được mọi người kính trọng ; là điều kiện để xây dựng gia đình hành phúc, thúc đẩy xã hội phát triển. KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI : Câu 4. Thanh niên học sinh phải rèn luyện như thế nào để trở thành người sống có đạo đức và tuân theo pháp luật ? GỢI Ý TRẢ LỜI HOẶC ĐÁP ÁN: Câu 4. Cần phải rèn luyện ý thức tự giác, thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá hành vi của bản thân để trở thành người biết sống có đạo đức và tuân theo pháp luật KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI : Câu 5. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện sống có đạo đức ? A. Thờ ơ trước khó khăn của người khác. B. Chế giễu người khuyết tật. C. Tham gia các hoạt động từ thiện. D. Nhận tiền hối lộ của người khác. GỢI Ý TRẢ LỜI HOẶC ĐÁP ÁN: Câu 5. C KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI : Câu 6. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện tuân theo pháp luật ? A. Lạm dụng sức lao động trẻ em. B. Xử lí chất thải trước khi đổ vào nguồn nước. C. Lấy của công làm của riêng. D. Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. GỢI Ý TRẢ LỜI HOẶC ĐÁP ÁN: Câu 6. B

File đính kèm:

  • docxĐỦ CÁC DẠNG CÂU HỎI KIỂM TRA GDCD LOP 9-2012-2013.docx
Giáo án liên quan