Giáo án Địa Lý Lớp 8 - Tiết 42, Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam

A/.Mục tiêu bài học:Sau bài học

 *HS hiểu được sự đa dạng, phức tạp của đất ; đặc điểm và sự phân bố các nhóm đất chính ở nước ta; việc sử dụng tài nguyên đất hiện nay chưa hợp lý dẫn đến diện tích đất trống, đồi trọc tăng lên.

 *Rèn kỹ năng đọc bản đồ đất VN; biết phân tích, rút ra kết luận về sự phân bố các loại đất ở nước ta; xác lập mối quan hệ giữa đất với các thành phần tự nhiên khác. * Giáo dục HS có ý thức trong việc sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất ở địa phương.

 B/Chuẩn bị:

 -HS: ôn lại bài “ đất, các thành phần của đất” (Địa lý 6)

 - GV:+Bđ.Đất VN

 +H.36.1 SGK

 +một số hình ảnh về cảnh quan tự nhiên của các loại đất( trên BĐ Đất VN)

C/.Tiến trình lên lớp:

1.ổn định

2.Kiểm tra bài cũ:(2)

Kiểm ta việc hoàn tất nội dung thực hành ở tiết trước của HS

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 18/01/2021 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Địa Lý Lớp 8 - Tiết 42, Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 30 Ngày soạn:11/04/2007 Tiết 42 Ngày dạy:14/04/2007 Bài 36. đặc điểm đất việt nam A/.Mục tiêu bài học:Sau bài học *HS hiểu được sự đa dạng, phức tạp của đất ; đặc điểm và sự phân bố các nhóm đất chính ở nước ta; việc sử dụng tài nguyên đất hiện nay chưa hợp lý dẫn đến diện tích đất trống, đồi trọc tăng lên. *Rèn kỹ năng đọc bản đồ đất VN; biết phân tích, rút ra kết luận về sự phân bố các loại đất ở nước ta; xác lập mối quan hệ giữa đất với các thành phần tự nhiên khác. * Giáo dục HS có ý thức trong việc sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất ở địa phương. B/Chuẩn bị: -HS: ôn lại bài “ đất, các thành phần của đất” (Địa lý 6) - GV:+Bđ.Đất VN +H.36.1 SGK +một số hình ảnh về cảnh quan tự nhiên của các loại đất( trên BĐ Đất VN) C/.Tiến trình lên lớp: 1.ổn định 2.Kiểm tra bài cũ:(2’) Kiểm ta việc hoàn tất nội dung thực hành ở tiết trước của HS 3.Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung ghi bảng HĐ1(3’)HS làm việc cá nhân -Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 6+ hiểu biết của bản thân, trả lời: (h) Nêu các thành phần chính của đất?(T/phần khoáng và hữu cơ) (h)Kể tên các nhân tố quan trọng hình thành đất?(đá mẹ, khí hậu, SV,..sự tác động của con người) ----->HS trả lời(HS khác nhận xét), GV k/luận HĐ2( 10’) * HS làm việc cá nhân:Dựa vào kênh chữ+H36.1+H.28.1/103 để: (h) Xác định tuyến cắt? (h) Đọc tên các loại đất mà tuyến cắt đi qua ? nhận xét ? -->HS trả lời(HS khác nhận xét), GV k/luận *HS trao đổi cặp(2’) (h) Nhận xét về đất ở nước ta?(giải thích?) (h)(g/mở) Vì sao đất ở nước ta đa dạng và phức tạp? --->HS trả lời(HS khác nhận xét), GV k/luận HĐ3( 15’) (h)Vậy đất ở nước ta được chia làm mấy nhóm đất chính ? - Xác định nơi phân bố từng loại đất trên Bđ? -Nhóm đất nào chiếm diện tích lớn nhất? phát triển trên địa hình nào? --->HS trả lời(HS khác nhận xét), GV k/luận *Dựa vào thông tin SGK và Bđ.Đất VN hãy thảo luận nội dung sau(3’): - nơi phân bố? diện tích? - đặc tính? phân loại đất tốt? - giá trị sử dụng? nhóm tổ 1) tìm hiểu về nhóm đất Feralit ? (h) Muốn hạn chế hiện tượng đất bị xói mòn và đá ong hoá, chúng ta cần phải làm gì ? (h) Đất badan và đất đá vôi phân bố chủ yếu ở những vùng nào?(núi đá vôi phía B, ĐNB và T.Nguyên) ở địa phương em có loại đất này không ? nhóm tổ 2) tìm hiểu về nhóm đất mùn núi cao ? nhóm tổ 3+4) tìm hiểu về nhóm đất phù sa? --->đại diện nhóm trình bày(nhóm khác nhận xét),GV k/luận chuẩn xác theo bảng sau: 1.Đặc điểm chung của đất Việt Nam: a) Đất ở nước ta đa dạng, phức tạp thể hiện tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của thiên nhiên VN b) Các nhóm đất chính ở nước ta:3 nhóm Nhóm đất Phân bố-Diện tích Đặc tính Phân loại đất tốt Giá trị sử dụng Feralit -Miền đồi núi thấp - chiếm 65%S -Chua, nghèo mùn nhiều sét -màu đỏ vàng, dễ bị đá ong -Đất bazan - Đất đá vôi -Trồng cây công nghiệp - Rừng Mùn -Vùng núi cao -chiếm 11%S -Giàu mùn - -Lâm nghiệp(rừng) Phù sa -Đồng bằng , vùng thấp trũng -chiếm 24% S -Tơi xốp, phì nhiêu, giàu mùn. -Đất phù sa ở Đb.Sông hồng và S.Cửu Long -Trồng lúa, cây hoa màu. - Cây CN ngắn ngày HĐ4(7’) Quan sát các tranh(dưới Bđ Đất VN), HS trao đổi cặp nội dung sau: (h) Đất được sử dụng để làm gì? (h) Đất có từ bao giờ? --->HS trả lời(HS khác nhận xét), GV k/luận (ngoài mục đích để sx còn để xây dựng nhà cửa...--.d/số tăng...) (h) Nhận xét về việc sử dụng đất ở nước ta hiện nay? nguyên nhân? hậu quả biện pháp khắc phục? (h)Hiện trạng đất ở địa phương em như thế nào? là HS chúng ta có thể làm gì....? --->HS trả lời(HS khác nhận xét), GV k/luận (bổ sung thêm Luật Đất đai) 2.Vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở VN -Đất được sử dụng để sản xuất nông, lâm nghiệp... từ lâu đời -Sử dụng đất chưa hợp lý-->diện tích đất trống, đồi trọc, bạc màu...tăng =>cải tạo đát và sử dụng đất hợp lý. 4.Củng cố(3’) GV treo bảng có nội dung sau: (h) Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống cho phù hợp với kiến thức đã học trong đoạn văn sau: Đất ở nước ta rất đa dạng có 3 nhóm đất chính.Nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất là đất feralit (65%).Đất badan và đất đá vôi thích hợp trồng cây CN dài ngày và trồng rừng.Nhóm đất phù sa phân bố ở đồng bằng, vùng thấp, trũng.Tốt nhất là đất phù sa ở đồng bắng sông Hồng(40.000km 2 ) và Sông Cửu Long (15000km 2 ) thích hợp trồng lúa, hoa màu và cây CN ngắn ngày. 5.Hướng dẫn về nhà:(3’) - Học bài. - GV hướng dẫn HS vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu S của 3 nhóm đất - HS chuẩn bị bài 37: +Xem lại nội dung bài “ lớp vỏ...”/L6 + sưu tầm tranh ảnh về rừng, đông vật,.. RKN, bổ sung:

File đính kèm:

  • docbai 36.doc
Giáo án liên quan