Giáo án Đạo đức Lớp 2 Tuần 12 Trường tiểu học Số 1 Triệu Phước

Hoạt động 1 : 12

 Giải quyết tỡnh huống

Mục tiờu : Sự cần thiết phải giúp đỡ ,quan tâm bạn bè xung quanh.Quyền không được phân biệt đối xử của trẻ em . Đồng tình ,noi gương với những biểu hiện quan tâm, giúp đỡ bạn bè.

 

Phương pháp : Hỏi đáp ,

Đồ dùng dạy học : Mặt cười- Mặt mếu

doc4 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 15/11/2014 | Lượt xem: 860 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đạo đức Lớp 2 Tuần 12 Trường tiểu học Số 1 Triệu Phước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đạo đức: Quan tâm ,giúp đỡ bạn (Tiết 2) Cỏc hoạt động dạy học Hoạt động dạy học cụ thể 1. Bài cũ : 3’ hỏt 2. Bài mới : Hoạt động 1 : 12’ Giải quyết tỡnh huống Mục tiờu : Sự cần thiết phải giúp đỡ ,quan tâm bạn bè xung quanh.Quyền không được phân biệt đối xử của trẻ em . Đồng tình ,noi gương với những biểu hiện quan tâm, giúp đỡ bạn bè. Phương phỏp : Hỏi đỏp , Đồ dựng dạy học : Mặt cười- Mặt mếu Giới thiệu bài ghi bảng - HS làm việc nhúm 4 em 1 Nam cho bạn chép bài trong giờkt. 2.Góp tiền mua tặng bạn sách vở. 3.Tham gia tích cực vào phong trào ủng hộ các bạn hs vùng lũ. 4.Rủ bạn đi chơi. 5.Nặng lời phê bình bạn trước lớp vì bạn ấy luôn đi học muộn. 6.Cho bạn mượn truyện đọc trong lớp. -Cỏc nhúm trỡnh bày - HS, GV nhận xột bổ sung Nhận xét công bố đội thắng cuộc. - Sử dụng trờn phiếu bài tập - chọn được ý kiến đỳng + í kiến đỳng là 2,3,6 Hoạt động 2: 15’ Liên hệ thực tế Mục tiờu : - Có hành vị quan tâm ,giúp đỡ bạn bè trong cuộc sống hàng ngày. Phương phỏp : Hỏi đỏp , đúng vai Đồ dựng dạy học: VBT Hoạt động nhúm 2em - Liên hệ thực tế cần phải quan tâm giúp đỡ bạn đúng lúc ,đúng chỗ . - Như thế mới mau tiến bộ hơn Các nhóm thảo luận đưa ra ý kiến, -Tỏn thành , - Không tán thành cách cư xử của bạn nào? GV nhận xột Tiểu phẩm Một vài học sinh trong lớp đóng tiêu phẩm . Giờ ra chơi cả lớp ùa ra sânvui vẻ. NhómTuấn đang chơi bi thì bạn Việt xin vào chơi cùng.Tuấn không đồng ý cho Việt chơi vì nhà Việt nghèo,bố mẹ Việt làm nghề quét rác.Nam ở trong nhóm chơi nghe Tuần nói vậy liền phản đối,Vân kéo Việt vào chơi cùng Yêu cầu hs thảo luận nhóm 1.Em tán thành cách cư xử của bạn nào? Các nhóm thảo luận đưa ra ý kiến Không tán thành cách cư xử của bạn nào? Em tán thành cách cư xử của bạn Nam. Vì sao? quyền được chơi với nhau,không phân biệt đối xử.Tiểu phẩm trên muốn nói lên điều gì? KL:Ai cũng cần được quan tâm, giúp đỡ. Nhận xét câu trả lời của các nhóm.... 3.Củng cố ,dặn dò.5’ Nhận xột tiết học Bài sau Giữ gỡn trường lớp sạch đẹp ĐẠO ĐỨC: QUAN TÂM GIÚP ĐỠ BẠN (T1) Cỏc hoạt động dạy học Hoạt động dạy học cụ thể 1. Bài cũ : 3’ Kiểm tra VBT của HS 2. Bài mới : Hoạt động 1 : 12’ Xử lý tỡnh huống Mục tiờu : Giỳp học sinh hiểu được: - Biểu hiện được quan tõm giỳp đỡ bạn là luụn vui vẻ, thõn ỏi với cỏc bạn, sẵn sàng giỳp đỡ bạn khi gặp khú khăn. Phương phỏp : Hỏi đỏp đúngvai Đồ dựng dạy họcTranh SGK Giới thiệu bài ghi bảng Nờu tỡnh huống: Hụm nay Hà bị ốm khụng đi học được. Nếu là bạn của Hà em sẽ làm gỡ ? - Yờu cầu học sinh xử lý và gọi học sinh khỏc nhận xột. * Kết luận: Khi trong lớp cú bạn bị ốm cỏc em nay đến thăm hoặc cử đại diện đến thăm và giỳp bạn hoàn thành bài học của ngày nghỉ đú. Như vậy là biết quan tõm giỳp bạn. - Mỗi ngày chỳng ta cần phải quan tõm, giỳp đỡ bạn bố xung quanh. Như vậy thế mới là bạn tốt và được cỏc bạn yờu mến. Hoạt động : 12’ Mục tiờu: - Sự cần thiết phải quan tõm, giỳp đỡ bạn bố xung quanh. - Quyền khụng bị đối xử với trẻ em. Phương phỏp : Hỏi đỏp , đúng vai Đồ dựng dạy học Nhận xột cỏc biểu hiện của quan tõm giỳp đỡ bạn. - Yờu cầu cỏc nhúm thảo luận và đưa ra cỏch giải quyết cho tỡnh huống sau: + Hạnh học rất kộm toỏn. Tổng kết điểm cuối kỡ lần nào tổ của Hạnh cũng đứng cuối lớp về học tập. Cỏc bạn trong tổ phờ bỡnh bạn. Theo em: -. Cỏc bạn trong tổ làm thế đỳng hay sai ? Vỡ sao ? Để giỳp Hạnh tổ của bạn và lớp bạn phải làm gỡ ? * Giỏo viờn kết luận: Quan tõm giỳp đỡ bạn cú nghĩa là trong lỳc bạn gặp khú khăn ta cần phải quan tõm giỳp Hoạt động 3: Sự cần thiết của việc quan tõm, giỳp đỡ bạn bố Mục tiờu : - Yờu mến quan tõm giỳp đỡ bạn bố xung quanh - Đồng tỡnh, noi gương với những biểu hiện quan tõm giỳp đỡ bạn bố. - Cú hành vi quan tõm, giỳp đỡ bạn bố trong cuộc sống hằng ngày. Phương phỏp : Hỏi đỏp , đúng vai -Khi quan tõm giỳp đỡ bạn em cảm thấy như thế nào - Học sinh trả lời theo vốn hiểu biết và suy nghĩ của từng cỏ nhõn. VD: Khi quan tõm giỳp đỡ bạn em cảm thấy rất vui sướng hạnh phỳc. + Khi quan tõm giỳp đỡ bạn em cảm thấy mỡnh lớn lờn nhiều. + Khi quan tõm giỳp đỡ bạn em cảm thấy rất tự hào. Học sinh trao đổi nhận xột bổ sung Kết luận: Quan tõm giỳp đỡ bạn là điều cần thiết và nờn làm đối với cỏc em. Khi cỏc em quan tõm đến bạn thỡ cỏc bạn sẽ yờu quý, quan tõm và giỳp đỡ lại khi em khú khăn đau ốm 3.Củng cố ,dặn dò.5’ Nhận xột tiết học Bài sau : Giữ gỡn trường lớp sạch đẹp HĐ1: Giải quyết tỡnh huống Câu hỏi : 1.Nam cho bạn chép bài trong giờ kiểm tra. 2.Học cùng cới bạn để giảng bài cho bạn. 3.Góp tiền mua tặng bạn sách vở. 4.Tham gia tích cực vào phong trào ủng hộ các bạn hs vùng lũ. 5.Rủ bạn đi chơi. 6.Nặng lời phê bình bạn trước lớp vì bạn ấy luôn đi học muộn. 7.Cho bạn mượn truyện đọc trong lớp. Nhận xét công bố đội thắng cuộc. HĐ2 : Liên hệ thực tế Một vài cá nhân hs lên kể trước lớp Hs lên bản kể . câu chuyện về quan tâm giúp đỡ bạn. Lớp lắng nghe . Nhận xét Cần phải quan tâm giúp đỡ bạn đúng lúc , đúng chỗ .Như thế mới mau giúp đỡ bạn tiến bộ hơn.Các nhóm thảo luận đưa ra ý kiến Không tán thành cách cư xử của bạn nào? Em tán thành cách cư xử của bạn Nam. Vì sao? không tán thành cách cư xử của bạn Tuấn.Vì tất cả Hs trong đều có HĐ3: Tiểu phẩm Một vài học sinh trong lớp đóng tiêu phẩm . Giờ ra chơi cả lớp ùa ra sân vui vẻ.Nhóm Tuấn đang chơi bi thì bạn Việt xin vào chơi cùng.Tuấn không đồng ý cho Việt chơi vì nhà Việt nghèo,bố mẹ Việt làm nghề quét rác.Nam ỏ trong nhóm chơi nghe Tuần nói vậy liền phản đối,vân kéo Việt vào chơi cùng. Yêu cầu hs thảo luận nhóm 1.Em tán thành cách cư xử của bạn nào? Các nhóm thảo luận đưa ra ý kiến Không tán thành cách cư xử của bạn nào? Em tán thành cách cư xử của bạn Nam. Vì sao? không tán thành cách cư xử của bạn Tuấn.Vì tất cả Hs trong đều có quyền được chơi với nhau,không phân biệt đối xử. 2. Tiểu phẩm trên muốn nói lên điều gì? Ai cũng cần được quan tâm, giúp đỡ. Nhận xét câu trả lời của các nhóm. Cư xử tốt với bạn bè,không nên phân biệt đối xử với các bạn nghèo , gặp hoàn cảnh khó khăn ...Đó cũng chính là thực hiện quyền không bị phân biệt đối xử của trẻ em. 3.Củng cố ,dặn dò. Quan tâm giúp đỡ bạn là việc làm cần thiết của mỗi học sinh .Em cần quý trọng các bạn ,biết quan tâm giúp đỡ bạn .Khi được bạn bè quan tâm thì niềm vui sẽ nhân dôi và nỗi buồn được giảm bớt một nửa.Đó cũng chính là cơ sở để các em xây dựng cho mình những tình bạn đẹp trong cuộc sống. Chuẩn bị bài sau: Giữ gìn trường lớp sạch, đẹp .

File đính kèm:

  • docdaoduc.doc
Giáo án liên quan