Giáo án Công Nghệ Lớp 8 Trường THCS Khánh cường

3) Tìm tòi phát hiện kiến thức mới:

HĐ1: GV giới thiệu bài học;

GV: Trong đời sống hàng ngày con người đã dùng những phương tiện thông tin nào để diễn đạt tư tưởng, tình cảm cho nhau?

HS: Trao đổi, phát biểu ý kiến

GV: Kết luận: Hình vẽ là một phương tiện quan trọng dùng trong giao tiếp

GV: Các em hãy quan sát hình 1.1 và cho biết các hình a,b,c,d có ý nghĩa gì?

HS: Nghiện cứu trả lời

GV: Cho học sinh quan sát hình 1.2 và đặt câu hỏi Người công nhân khi chế tạo ra các sản phẩm và xây dựng các công trình thì căn cứ vào cái gì?

 

doc137 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 25/09/2014 | Lượt xem: 955 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công Nghệ Lớp 8 Trường THCS Khánh cường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2.Thực hành trường hợp mạch điện làm việc bình thường. 3.Thực hành bảo vệ ngắn mạch của cầu chì. 5. Hướng dẫn về nhà 3/: - Về nhà học bài và nghiên cứu thêm một số thiết bị bảo vệ an toàn điện. - Đọc và xem trước bài 55 Sơ đồ điện ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tuần:32 Soạn ngày: 16 / 4 /2006 Giảng ngày:.…/…/2006 Tiết: 63 Bài 55. sơ đồ điện I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song giáo viên phải làm cho học sinh. - Hiểu được khái niệm, sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện ( Quy ước, phân loại ). - Nắm chắc được các sơ đồ mạch điện cơ bản - Đọc được một số sơ đồ mạch điện cơ bản của mạng điện trong nhà. - Làm việc khoa học, an toàn điện II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu SGK bài 55, một số sơ đồ mạch điện cơ bản - Chuẩn bị: Bảng kí hiệu quy ước. - HS: Đọc và xem trước bài. III. Tiến trình dạy học: 1. ổn định tổ chức 2/: - Lớp 8A:Ngày: / / 2006 Tổng số:………. Vắng:………………………… - Lớp 8B:Ngày: / / 2006 Tổng số:………. Vắng:………………………… Hoạt động của GV và HS T/g Nội dung ghi bảng 2.Kiểm tra bài cũ: - Không kiểm tra. 3.Tìm tòi phát hiện kiến thức mới. HĐ1. Tìm hiểu sơ đồ mạch điện. GV: Em hiểu thế nào là sơ đồ mạch điện? HS: Trả lời GV: Yêu cầu học sinh quan sát hình 53.1 SGK, chỉ ra những phần tử của mạch điện chiếu sáng. HĐ2.Tìm hiểu một số kí hiệu quy ước trong sơ đồ điện. GV: Cho học sinh nghiên cứu hình 55.1 SGK, sau đó yêu cầu các nhóm học sinh phân loại và vẽ kí hiệu theo các nhóm. - Làm bài tập SGK. HĐ3.Phân loại sơ đồ điện. GV: Sơ đồ mạch điện được phân làm mấy loại? HS: Trả lời GV: Thế nào được gọi là sơ đồ nguyên lý? HS: Trả lời GV: Em hiểu thế nào là sơ đồ lắp ráp, lắp đặt.? HS: Trả lời là sơ đồ biểu thị vị trí sắp xếp, thể hiện rõ vị trí lắp đặt của ổ điện, cầu chì... GV: Hướng dẫn học sinh làm bài tập SGK. 4.Củng cố. GV: Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK GV: Nhắc lại khái niệm sơ đồ mạch điện -Nguyên lý hoạt động của sơ đồ mạch điện. 8/ 10/ 20/ 3/ 1.Sơ đồ điện là gì? - Sơ đồ điện là hình biểu diễn quy ước của một mạch điện, mạng điện hoặc hệ thống điện. 2. Một số kí hiệu quy ước trong sơ đồ mạch điện. - Là những hình vẽ tiêu chuẩn, biểu diễn dây dẫn và cách nối đồ dùng điện, thiết bị điện. 3.Phân loại sơ đồ điện. - Sơ đồ mạch điện được phân làm 2 loại. Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt. a. Sơ đồ nguyên lý. - Sơ đồ nguyên lý là sơ đồ chỉ nói lên mối liên hệ điện và không có vị trí sắp xếp, cách lắp ráp giữa các thành phần của mạng điện và thiết bị điện. b) Sơ đồ lắp đặt. - Là biểu thị vị trí sắp xếp, cách lắp đặt giữa các thành phần của mạng điện và thiết bị điện. - Thường dùng trong lắp ráp, sửa chữa, dự trù vật liệu và thiết bị 5. Hướng dẫn về nhà 2/: - Về nhà học bài và trả lời toàn bộ câu hỏi SGK. - Tập thiết kế sơ đồ mạch điện đơn giản. - Đọc và xem trước bài 56 SGK, chuẩn bị bảng điện, sơ đồ nguyên lý Tuần:32 Soạn ngày: 16 / 4 /2006 Giảng ngày:.…/…/2006 Tiết: 64 Bài 56. TH vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song giáo viên phải làm cho học sinh. - Hiểu được cách vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện. - Vẽ được sơ đồ nguyên lý của một số mạch điện đơn giản trong nhà. - Đọc được một số sơ đồ mạch điện cơ bản của mạng điện trong nhà. - Làm việc khoa học, nghiêm túc, an toàn điện II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu SGK bài 55, một số sơ đồ mạch điện cơ bản - Chuẩn bị: Bảng kí hiệu quy ước, Mô hình mạch điện chiếu sáng đơn giản - HS: Đọc và xem trước bài. III. Tiến trình dạy học: 1. ổn định tổ chức 2/: - Lớp 8A:Ngày: / / 2006 Tổng số:………. Vắng:………………………… - Lớp 8B:Ngày: / / 2006 Tổng số:………. Vắng:………………………… Hoạt động của GV và HS T/g Nội dung ghi bảng 2. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. 3. Tìm tòi phát hiện kiến thức mới. HĐ1. Chuẩn bị và nêu mục tiêu bài thực hành. GV: Nêu mục tiêu bài thực hành. GV: Chia nhóm thực hành, mỗi nhóm báo cáo việc chuẩn bị của từng nhóm. GV: Nêu mcụ tiêu cần đạt được của bài thực hành. HĐ2.Tìm hiểu nội dung và trình tự thực hành. GV: Hướng dẫn học sinh thực hành bằng cách đặt câu hỏi? GV: Em hãy phân biệt mạch chính, mạch nhánh, dây trung hoà, dây fa? HS: Trả lời GV: Hướng dẫn học sinh làm việc theo nhóm vẽ sơ đồ mạch điện hình 56.2 SGK. - Xác đinh nguồn điện là xoay chiều hay 1 chiều. - Xác đinh các điểm nối và điểm chéo nhau của dây dẫn. - Kiểm tra lại sơ đồ nguyên lý mạch điện so với mạch điện thực tế. 4.Củng cố. GV: Nhận xét đánh giá giờ thực hành về sự chuẩn bị dụng cụ vật liệu, vệ sinh an toàn lao động. Thu báo cáo thực hành, về nhà chấm. 3/ 35/ 2/ I. Chuẩn bị. - SGK II. Nội dung và trình tự thực hành. 1.Phân tích mạch điện. - Phân biệt mạch chính, mạch nhánh, dây fa, dây trung hoà. + Mạch chính: - Dây fa và dây trung hoà Â Dẫn từ công tơ đi đến các phòng và được đặt ở trên cao. + Mạch nhánh: Rẽ từ mạch chính đi đến các thiết bị tiêu thụ điện ở từng phòng và được mắc song song với nhau. 2.Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện. - Vẽ sơ đồ hình 56.2 5. Hướng dẫn về nhà 3/: - Về nhà tập vẽ sơ đồ thực tế mạch điện gia đình - Về nhà đọc và xem trước bài 57 chuẩn bị bảng điện, mạch điện, để lắp mạch điện. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tuần:33 Soạn ngày: 25 / 4 /2006 Giảng ngày:.…/…/2006 Tiết: 65 Bài 57. TH vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song giáo viên phải làm cho học sinh. - Hiểu được cách vẽ sơ đồ mạch điện. - Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện của các sơ đồ nguyên lý ở bài thực hành trước. - Đọc được một số sơ đồ mạch điện cơ bản của mạng điện trong nhà. - Làm việc khoa học, nghiêm túc, chính xác, an toàn điện. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu SGK bài 57, một số sơ đồ mạch điện cơ bản - Chuẩn bị: Bảng kí hiệu quy ước, Mô hình mạch điện chiếu sáng nổi và ngầm. - HS: Đọc và xem trước bài. III. Tiến trình dạy học: 1. ổn định tổ chức 2/: - Lớp 8A:Ngày: / / 2006 Tổng số:………. Vắng:………………………… - Lớp 8B:Ngày: / / 2006 Tổng số:………. Vắng:………………………… Hoạt động của GV và HS T/g Nội dung ghi bảng 2.Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. 3.Tìm tòi phát hiện kiến thức mới. HĐ1.Tìm hiểu sự chuẩn bị và nêu mục tiêu của bài thực hành. GV: Chia lớp thành 4 nhóm. - Các nhóm cử nhóm trưởng để điều hành nhóm và kiểm tra việc chuẩn bị bào cáo thực hành. GV: Nêu mục tiêu cần đạt được HĐ2. Nội dung và trình tự thực hành. GV: Cho học sinh vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện gồm 1 cầu dao, 1 cầu chì, 1 công tắc và 2 bóng đèn. GV: Hướng dẫn học sinh phân tích mạch điện. - Phân tích mạch điện xoay chiều và 1 chiều. - Phân tích dây pha và dây trung tính. - Các kí hiệu điện. GV: Cho học sinh ôn lại sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt. GV: Yêu cầu học sinh lắp đặt theo các bước: - Xác định đường dây nguồn - Xác định vị trí đèn, bảng điện. - Xác định vị trí thiết bị đóng, cắt. - Nối dây theo sơ đồ nguyên lý - Kiểm tra sơ đồ nguyên lý. 4. Củng cố: GV: Nhận xét đánh giá giờ thực hành về sự chuẩn bị dụng cụ vật liệu, vệ sinh an toàn lao động. GV: Hướng dẫn học sinh đánh giá bài thực hành theo mục tiêu bài học. 3/ 35/ 3/ I. Chuẩn bị - SGK II. Nội dung và trình tự thực hành. 1.Vẽ sơ đồ nguyên lý. 2.Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 5. Hướng dẫn về nhà 2/: - Về nhà tập vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện - Đọc và xem trước bài 58 chuẩn bị dụng cụ: bóng điện, tua vít, các thiết bị điện... Tuần:33 Soạn ngày: 25 / 4 /2006 Giảng ngày:.…/…/2006 Tiết: 66 Bài 58. thiết kế mạch điện I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song giáo viên phải làm cho học sinh. - Hiểu được cách vẽ sơ đồ mạch điện. - Hiểu được các bước thiết kế mạch điện. - Thiết kế được một mạch điện chiếu sáng đơn giản. - Làm việc khoa học, nghiêm túc, chính xác, an toàn điện. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu SGK bài 58, tranh sơ đồ mạch điện hình 58.1 - Chuẩn bị: Phiếu học tập các bước thiết kế mạch điện. - HS: Đọc và xem trước bài. III. Tiến trình dạy học: 1. ổn định tổ chức 2/: - Lớp 8A:Ngày: / / 2006 Tổng số:………. Vắng:………………………… - Lớp 8B:Ngày: / / 2006 Tổng số:………. Vắng:………………………… Hoạt động của GV và HS T/g Nội dung ghi bảng 2.Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. 3.Tìm tòi phát hiện kiến thức mới. HĐ1: Tìm hiểu cách thiết kế mạch điện. GV: Trước khi lắp đặt mạch điện ta cần phải làm gì? HS: Trả lời GV: Thiết kế mạch điện để làm gì? HS: Trả lời HĐ2: Tìm hiểu trình tự thiết kế mạch điện. GV: Hướng dẫn học sinh trình tự thiết kế mạch điện theo các bước sau: Bước 1: Xác định mạch điện dùng để làm gì? Bước 2: Đưa ra phương án thiết kế và lựa chọn mạch điện thích hợp. Bước 3: Chọn thiết bị điện và đồ dùng điện thích hợp cho mạch điện. GV: Mạch điện bạn nam cần lắp đặt có những đặc điểm gì? HS: Trả lời Bước 4: GV hướng dẫn học sinh lắp thửi và kiểm tra mạch điện. GV: Tổ chức cho học sinh hoạt động theo nhóm. Đại diện các nhóm nhận xét chéo. 4. Củng cố. GV: Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK. Nhận xét đánh giá giờ học 3/ 5/ 30/ 3/ 1.Thiết kế mạch điện là gì? - Xác định được nhu cầu sử dụng điện. - Các phương án thiết kế, lựa chọn. - Lắp thửi và kiểm tra. 2. Trình tự thiết kế mạch điện. - Vẽ sơ đồ hình 58.1 lên bảng. - Xác định nhu cầu thiết kế mạch điện là xác định nhu cầu sử dụng mạch điện. - Lựa chọn sơ đồ 4 - Đặc điểm 1: dùng 2 bóng đèn sợi đốt. - Đặc điểm 2: Đóng cắt riêng biệt. - Đặc điểm 3: Chiếu sáng bàn học và giữa phòng. - Đối với bóng giữa phòng: 220V 100W. - Bòng phờng học: 220 V – 25 W 5. Hướng dẫn về nhà 3/: - Về nhà học bài và trả lời câu hỏi SGK. - Đọc và xem trước bài 59 SGK chuẩn bị dụng cụ, vật liệu: Pin, cầu chì, công tắc... để giờ sau TH. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

File đính kèm:

  • docGIAO AN CONG NGHE 8 CA NAM CUC HAY.doc
Giáo án liên quan