Giáo án Âm nhạc 4 - Năm 2010

I: Mục tiêu

 - HS ôn tập , nhớ lại một số bài hát đã học ở lớp 3

 - Nhớ một số kí hiệu ghi nhạc đã học

 - Giáo dục hs yêu thích môn học

II: Chuẩn bị

 * Gv: Đàn - Bảng ghi các kí hiệu nhạc

 *Hs : sách âm nhạc lớp 4

III: Các hoạt động dạy - học chủ yếu

 1: Phần mở đầu

 - Giới thiệu nội dung tiết học,

 2: Phần hoạt động

 

doc42 trang | Chia sẻ: donghaict | Ngày: 31/03/2016 | Lượt xem: 282 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Âm nhạc 4 - Năm 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hoạt động của trò Hỗ trợ của GV * HĐ 1: Học hát bài Chú voi con ở Bản Đôn - HS nghe GV hát mẫu - Đọc đồng thanh lời ca theo tiết tấu - Học hát từng câu nối tiếp - HS tập hát đúng các tiếng có luyến - Luyện tập nhóm, cá nhân * HĐ 2: Tập hát có lĩnh xướng - 1 HS hát lĩnh xướng đoạn 1: Từ: Chú voi con......ham chơi - Cả lớp hát đoạn 2: phần còn lại - Mỗi tổ trình bày 1 lần - Dựa trên giai điệu lời 1 HS tự hát lời 2 - Cả lớp hát cả bài 2 lần - Tập hát có lĩnh xướng với cả 2 lời 3: Phần kết thúc - Cả lớp hát lại toàn bài - GV hát mẫu - Cho HS đọc lời ca - Dạy hát từng câu - Chia bài hát làm 2 đoạn. Đàn giai điệu từng câu - GV đệm đàn - Cử 1 HS hát lĩnh xướng - GV đệm đàn - GV đệm đàn - GV đệm đàn Tuần 27 Thứ ba ngày 16 tháng 3 năm 2010 Tiết 27: - Ôn tập bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn - Tập đọc nhạc: TĐN số 7 I: Mục tiêu - HS hát đúng giai điệu và lời ca bài Chú voi con ở Bản Đôn - HS đọc đúng CĐ, TĐ và ghép lời ca bài TĐN số 7 II: Chuẩn bị - Đàn, nhạc cụ gõ - Một vài động tác phụ hoạ III: Các hoạt động dạy - học chủ yếu 1: Phần mở đầu - Giới thiệu nội dung tiết học 2: Phần hoạt động Hoạt động của trò Hỗ trợ của GV * HĐ 1: Ôn tập bài hát Chú voi con ở Bản Đôn - Cả lớp hát lại 2 lần - Trình bày bài hát theo cách hát có lĩnh xướng và hoà giọng - HS lên thể hiện động tác vận động cho bài hát đã chuẩn bị - 1 em hướng dẫn cho cả lớp thực hiện - Cả lớp hát kết hợp vận động phụ hoạ * HĐ 2: TĐN số 7 - HS nhận xét về CĐ, TĐ của bài TĐN số 7 - Luyện tập CĐ theo đàn - Luyện tập hình tiết tấu của bài TĐN - HS tập đọc tên nốt nhạc trên khuông - Tập đọc từng câu nhạc - Một nửa lớp đọc nhạc, 1 nửa hát lời ca - HS đọc nhạc ghép lời kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo tiết tấu - Luyện tập tổ, nhóm, cá nhân 3: Phần kết thúc - Cả lớp hát lại bài Chú voi con ở Bản Đôn - GV đệm đàn - Chỉ định 1 hs hát lĩnh xướng - Gọi 1-2 hs lên thể hiện động tác phụ hoạ - Chọn động tác để hướng dẫn hs - GV đệm đàn ? Yêu cầu hs quan sát và nhận xét bài TĐN số 7 ? CĐ gồm những nốt nào? ? TĐ có hình nốt gì? - GV đàn CĐ từng câu ngắn - Chia lớp làm 2 nhóm - GV đệm đàn - GV đệm đan Tuần 28 Thứ ba ngày 24 tháng 3 năm 2010 Tiết 28 Học hát bài: Thiếu nhi thế giới liên hoan Nhạc và lời: Lu Hữu Phước I: Mục tiêu - HS hát đúng giai điệu, lời ca bài hát. Hát đúng các tiếng có luyến - HS biết bài hát có thể hát trong dịp gặp mặt thiếu nhi, trong các ngày lễ hội. - Tập trình bày cách hát đối đáp và hoà giọng, thể hiện sự nhiệt tình, sôi nổi. II: Chuẩn bị - Đàn, nhạc cụ gõ III: Các hoạt động dạy - học chủ yếu 1: Phần mở đầu - Giới thiệu nội dung bài hát, tác giả, những tác phẩm tiêu biểu của tác giả. 2: Phần hoạt động Hoạt động của trò Hỗ trợ của GV * HĐ 1: Học hát bài: Thiếu nhi thế giới liên hoan - HS nghe hát mẫu - HS đọc đồng thanh lời ca - Tập hát từng câu nối tiếp - HS tập hát đúng các tiếng hát có luyến * HĐ 2: Củng cố bài hát - HS trình bày cách hát đối đáp và hoà giọng - Đoạn 1 hát đối đáp, đoạn 2 hát hoà giọng 3: Phần kết thúc - Cả lớp hát lại toàn bài 1 lần - GV hát mẫu - Cho hs đọc lời ca theo tiết tấu - Dạy hát từng câu ngắn - Chia bài hát làm 2 đoạn + Đoạn 1: Từ đầu ... thái bình. + Đoạn 2: Còn lại - Hướng dẫn hs hát đúng các tiếng có luyến - GV chia lớp làm 2 nhóm - GV đệm đàn - GV đệm đàn Tuần 29 Thứ ba ngày 31 tháng 3 năm 2010 Tiết 29: - Ôn tập bài hát Thiếu nhi thế giới liên hoan. - Tập đọc nhạc: TĐN số 8 I: Mục tiêu - HS trình bày bài hát theo cách hát lĩnh xướng, hoà giọng, đối đáp - Đọc đúng CĐ, TĐ, ghép lời ca bài TĐN số 8 II: Chuẩn bị - Đàn, nhạc cụ gõ - Bảng phụ bài TĐN số 8 - Chuẩn bị một vài động tác phụ hoạ III: Các hoạt động dạy - học chủ yếu 1: Phần mở đầu - Giới thiệu nội dung tiết học 2: Phần hoạt động Hoạt động của trò Hoạt động của GV * HĐ 1: Ôn tập bài hát Thiếu nhi thế giới liên hoan - Tập hát đối đáp nh tiết trước - Tập hát lĩnh xướng và đồng ca - Hát gõ đệm theo nhịp * HĐ 2: Hát kết hợp vận động - HS tự tìm động tác cho bài hát - 1 hs hướng dẫn cả lớp - HS đứng tại chỗ và thể hiện động tác phụ hoạ * HĐ 3: TĐN số 8 - CĐ: Đ, R, M, S, L - TĐ: Nốt trắng, đen, móc đơn. - Luyện tập CĐ của bài TĐN - Luyện tập âm hình tiết tấu - Tập đọc tên nốt nhạc - Tập đọc từng câu nhạc - TĐN và ghép lời ca - Một nhóm đọc nhạc một nhóm ghép lời 3: Phần kết thúc - Cả lớp hát lại bài Thiếu nhi thế giới liên hoan. - GV đệm đàn - Chỉ định 1 em hát lĩnh xướng Đ1, Đ2 hát đồng ca - chỉ định 1-2 em lên hát và vận động theo bài hát - Chọn động tác phù hợp để hướng dẫn cả lớp - Giới thiệu bài hát Bầu trời xanh của nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ, bài TĐN được trích trong bài hát này. ? CĐ, TĐ của bài TĐN - GV chỉ bảng - Đàn CĐ từng câu - GV đệm đàn - Chia lớp làm 2 nhóm - GV đệm đàn Tuần 30 Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2010 Tiết 30: Ôn tập 2 bài hát Chú voi con ở Bản Đôn, Thiếu nhi thế giới liên hoan. I: Mục tiêu - HS ôn tập và trình bày 2 bài hát - Hát hoà giọng, lĩnh xướng và đối đáp. - HS tập trình bày theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca. Biểu diễn bài hát kết hợp động tác phụ họa. II: Chuẩn bị - Đàn, nhạc cụ gõ III: Các hoạt động dạy - học chủ yếu 1: Phần mở đầu - Giới thiệu nội dung tiết học 2: Phần hoạt động Hoạt động của trò Hỗ trợ của GV * HĐ 1: Ôn tập bài hát Chú voi con ở Bản Đôn - Trình bày bài hát theo cách hát có lĩnh xướng và hoà giọng - 1 hs hát từ đầu ... ham chơi, cả lớp hát phần còn lại - Lời 2 tương tự lời 1 - Khi hát kết hợp gõ đệm theo nhịp * HĐ 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ - Từng nhóm biểu diễn trước lớp * HĐ 3: Ôn tập bài hát Thiếu nhi thế giới liên hoan. - Kết hợp 3 cách hát lĩnh xướng, đối đáp và hoà giọng - Lời 1 một em hát, cả lớp cùng hát đoạn 2 - Lời 2 hai nhóm hát đối đáp đoạn 1, cả lớp hát đoạn 2. - Hát kết hợp vận động phụ hoạ - Một vài nhóm biểu diễn trước lớp 3: Phần kết thúc - Ôn tập những bài hát và TĐN đã học - Phân công 1 em hát lĩnh xướng - GV đệm đàn - GV đệm đàn - Chia lớp làm 2 nhóm chỉ định 1 em hát lĩnh xướng - GV đệm đàn - GV đệm đàn - Yêu cầu hs về nhà ôn tập những bài hát và bài TĐN đã học Tuần 31 Thứ ba ngày 14 tháng 4 năm 2010 Tiết 31: Ôn tập 2 bài TĐN Số 7 số 8 I: Mục tiêu - HS đọc đúng nhạc và hát lời 2 bài TĐN, biết kết hợp gõ đệm - HS được nghe 1 số bài hát trong chương trình và trích đoạn 1 bản nhạc không lời II: Chuẩn bị - Đàn, nhạc cụ gõ III: Các hoạt động day - học chủ yếu 1: Phần mở đầu - Giới thiệu nội dung tiết học 2: Phần hoạt động Hoạt động của trò Hỗ trợ của GV a: Nội dung 1: Ôn tập 2 bài TĐN số 7, số 8 * HĐ 1: Nghe âm hình tiết tấu và nhận biết - HS gõ âm hình tiết tấu - HS trả lời (Câu 2 trong bài TĐN số 7) - Đọc nhạc và hát lời ca * HĐ 2: Ôn tập 2 bài TĐN - HS đọc nhạc và hát lời mỗi bài 2 lần - Nhóm 1 đọc nhạc và hát lời bài TĐN số7. gõ đệm theo tiết tấu lời ca - Nhóm 2 đọc nhạc, hát lời gõ đệm theo phách bài TĐN số 7 - Nhóm 3 đọc nhạc hát lời và gõ đệm theo nhịp bài TĐN số 8 - Nhóm 4 đọc nhạc hát lời và gõ đệm theo tiết tấu lời ca + Nhóm 1 -2 trình bày nối tiếp + Nhóm 3-4 trình bày nối tiếp b: Nội dung 2: Nghe nhạc - HS nghe 3: Phần kết thúc - Cả lớp đọc lại 2 bài TĐN 1 lần - GV gõ 1 âm hình tiết tấu - Yêu cầu hs gõ lại ? Đó là âm hình tiết tấu của câu nào? Trong bài TĐN nào? Em hãy đọc nhạc và hát lời ca câu đó. - GV đàn cao độ - Chia lớp làm 4 nhóm, phân công từng nhóm đọc nhạc, hát lời, gõ đệm - GV đàn giai điệu - Cho hs nghe 1 - 2 bài hát đã học trong chương trình. Tuần 32 Thứ ba ngày 21 tháng 4 năm 2010 Tiết 32: Học hát bài: Biển quê em Dân ca Nam Bộ Kí âm: L Nhất Vũ Lời mới: Lê Giang I: Mục tiêu - HS hát đúng giai điệu, lời ca - Hát gõ đệm theo nhịp II: Chuẩn bị - Đàn III: Các hoạt động dạy - học chủ yếu 1: Phần mở đầu - Giới thiệu nội dung bài hát, tác giả 2: Phần hoạt động Hoạt động của trò Hỗ trợ của GV * HĐ 1: Học hát bài: Biển quê em - HS nghe hát mẫu - Đọc đồng thanh lời ca theo tiết tấu - Học hát từng câu nối tiếp - Luyện tập nhóm, cá nhân * HĐ 2: Hát kết hợp gõ đệm - Hát gõ đệm theo nhịp + Biển xanh in bóng bầu trời xanh x x x - Luyện tập nhóm, dãy bàn 3: Phần kết thúc - Cả lớp hát lại toàn bài 1 lần - GV hát mẫu - Cho hs đọc lời ca theo tiết tấu - Dạy hat từng câu - GV đệm đàn - GV đánh dấu dưới các tiếng hát cần gõ cho 1-2 hs thực hiện - GV đệm đàn - GV đệm đàn Tuần 33 Thứ ba ngày tháng 5 năm 2010 Tiết 33: Ôn tập I: Mục tiêu - HS hát thuộc lời ca, đúng giai điệu 5 bài hát đã học - Tập hát diễn cảm II: Chuẩn bị - Đàn III: Các hoạt động dạy - học chủ yếu 1: Phần mở đầu - Giới thiệu nội dung tiết học 2: Phần hoạt động Hoạt động của trò Hỗ trợ của GV * HĐ 1: Ôn tập 3 bài hát - HS hát lại 3 bài hát mỗi bài 2 lần, có vận động phụ hoạ. - HS hát diễn cảm thể hiện những kí hiệu ghi trên tác phẩm - HS lên hát biểu diễn trước lớp 3: Phần kết thúc - Về nhà ôn 4 bài TĐN trong học kì II - Tổ chức cho hs ôn lần lợt 3 bài hát đã học trong học kì II - Chỉ định nhóm 2 hoặc cá nhân lên biểu diễn trước lớp - GV đệm đàn - Yêu cầu hs về ôn 4 bài TĐN học trong học kì II Tuần 34 Thứ ba ngày tháng 5 năm 2010 Tiết 34: Ôn tập I: Mục tiêu - HS thuộc tên nốt nhạc, đọc đúng CĐ, TĐ, hát lời các bài TĐN - Học thuộc giai điệu, lời ca các bài TĐN số 5, số 6 kết hợp gõ đệm II: Chuẩn bị - Đàn, nhạc cụ gõ III: Các hoạt động dạy - học chủ yếu 1: Phần mở đầu - Giới thiệu nội dung tiết học 2: Phần hoạt động Hoạt động của trò Hỗ trợ của GV * HĐ 1: Ôn tập các hình tiết tấu bài TĐN số 5, số 6. - HS ôn tập lần lợt 2 âm hình tiết tấu của 2 bài TĐN. * HĐ 2: Ôn 2 bài TĐN số 5, số 6 - HS ôn tập từng bài TĐN theo đàn kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp - HS đọc nhạc, hát lời - Luyện tập nhóm, cá nhân 3: Phần kết thúc - Cả lớp đọc nhạc, hát lời 2 bài TĐN mỗi bài 1 lần - GV viết 2 âm hình tiết tấu của bài TĐN số 5, số 6 - GV đàn giai điệu - GV đàn giai điệu Tuần 35 Thứ ba ngày tháng 5 năm 2010 Tiết 35: Tập biểu diễn

File đính kèm:

  • docgiao an Am Nhac 4(2).doc
Giáo án liên quan