Ðề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường môn âm nhạc THCS năm học 2011 - 2012 Đề số 3

Câu 1: Bài hát "Nhạc rừng" được viết ở giọng gì ? Bài hát ra đời vào thời gian nào ?

Câu 2: Có mấy loại nhịp ? Nêu tên và cho ví dụ cụ thể từngloại nhịp ?

Câu 3: Nêu tóm lược thân thế, sự nghiệp âm nhạc và những thành công của nhạc sĩ

Hoàng Việt ?

Câu 4: Thế nào là sự chuyển hóa các bậc âm cơ bản? Để thểhiện sự chuyển hóa đó,

người ta thường sử dụng những ký hiệu âm nhạc nào ?Nêu tác dụng của từng loại ký

hiệu âm nhạc đó ?

 

pdf3 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 29/09/2014 | Lượt xem: 2244 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ðề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường môn âm nhạc THCS năm học 2011 - 2012 Đề số 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
P ho ng G D P ho ng G D PHÒNG GIÁO DỤC & ðÀO TẠO BÁ THƯỚC ðỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN ÂM NHẠC THCS NĂM HỌC 2011 - 2012 ðỀ SỐ 3 ( Thời gian làm bài 150 phút) Câu 1: Bài hát "Nhạc rừng" ñược viết ở giọng gì ? Bài hát ra ñời vào thời gian nào ? Câu 2: Có mấy loại nhịp ? Nêu tên và cho ví dụ cụ thể từng loại nhịp ? Câu 3: Nêu tóm lược thân thế, sự nghiệp âm nhạc và những thành công của nhạc sĩ Hoàng Việt ? Câu 4: Thế nào là sự chuyển hóa các bậc âm cơ bản? ðể thể hiện sự chuyển hóa ñó, người ta thường sử dụng những ký hiệu âm nhạc nào ? Nêu tác dụng của từng loại ký hiệu âm nhạc ñó ? Câu 5: Nêu cách ñọc các quãng hòa âm và quãng giai ñiệu ? Mỗi loại cho 2 ví dụ trên khuông nhạc ? Câu 6: Hãy chép lại bài hát "Ca-chiu-sa" trong chương trình âm nhạc lớp 7 ? Câu 7: Có mấy loại ký hiệu làm tăng ñộ ngân dài của nốt nhạc ? P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D PHÒNG GIÁO DỤC & ðÀO TẠO BÁ THƯỚC ðÁP ÁN ðỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN ÂM NHẠC THCS NĂM HỌC 2011 - 2012 ðỀ SỐ 3 Câu 1: (1ñiểm) gồm 2 ý, mỗi ý 0,5ñ. * ðáp án: - Bài hát "Nhạc rừng" ñược viết ở giọng Adur (0,5 ñiểm) - Bài hát ra ñời vào năm 1953, trong thời kỳ kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược (0,5 ñiểm) Câu 2: (4 ñiểm) Yêu cầu: Trả lời ñúng ñủ cả 4 ý ñược 4 ñiểm. * ðáp án: - Có 3 loại nhịp chính: Nhịp ñơn, nhịp phức và nhịp hỗn hợp. (1ñiểm) - Nhịp ñơn: là loại nhịp có 2 hoặc 3 phách trong một nhịp và có 1 trọng âm. VD: nhịp 2/4, nhịp 3/4, nhịp 2/2 .... vv. (1ñiểm) - Nhịp phức: Là loại nhịp hình thành do sự kết hợp của các nhịp ñơn cùng loại ( Nhịp phức thường có từ 2 trọng âm trở lên): VD: nhịp 4/4; nhịp 6/8 ; nhịp 9/8 ....vv. (1ñiểm) - Nhịp hỗn hợp: Là loại nhịp ñược hình thành từ các loại nhip ñơn khác loại. VD: Nhịp 5/4, là sự kết hợp giữa 2 loại nhịp 3/4 và nhịp 2/4. Nhịp 7/4 là sự kết hợp giữa các loại nhip 2/4 + 2/4 + 3/4 ...... vv. (1ñiểm) Câu 3: (3 ñiểm) Gồm 3 ý: * ðáp án: - Nhạc sĩ Hoàng Việt tên thật là Lê Chí Trực. Ông sinh năm 1928 và mất năm 1967 trên ñường ñi công tác trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Quê nhạc sĩ ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. (1ñiểm) - Ông là tác giả của các ca khúc nổi tiếng như: Lên ngàn, Lá xanh, Mùa lúa chín, Tình ca...vv. Nhạc sĩ Hoàng Việt cũng là nhạc sĩ viết bản giao hưởng nhiều chương ñàu tiên ở Việt Nam có tựa ñề là "Quê hương" (1 ñiểm) - Ông ñã ñược nhà nước truy tặng giải thưởng HCM về Văn học – Nghệ thuật. ðể tưởng nhớ ñến ông, ở TP HCM có một con ñường ñược mang tên: ðường Hoàng Việt. (1 ñiểm) Câu 4: (3 ñiểm) Gồm 3 ý, mỗi ý 1 ñiểm. - Sự nâng cao hoặc hạ thấp các bậc trong hàng âm ñi 1/2 cung, gọi là sự chuyển hóa các bậc âm cơ bản.(1 ñiểm) - ðể thay ñổi cao ñộ của các bậc âm, người ta thường dùng các ký hiệu âm nhạc như là: Dấu thăng (#), dấu giáng (b) và dấu bình ( ) (1 ñiểm) P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D - Tác dụng của các ký hiệu làm thay ñổi cao ñộ của nốt nhạc: (1ñiểm) + Dấu # : có tác dụng nâng cao ñộ của nốt nhạc lên 1/2 cung. + Dấu b: có tác dụng hạ thấp cao ñộ của nốt nhạc xuống 1/2 cung. + Dấu : có tác dụng hủy bỏ hiệu lực của dấu # và dấu b. Câu 5: (2 ñiểm) 2 ý mỗi ý 1 ñiểm. * ðáp án: - Cách ñọc các quãng hòa âm là ñọc từ âm gốc ñến âm ngọn ( âm gốc ở dưới, âm ngọn ở trên). Cách ñọc các quãng giai ñiệu là ñọc từ âm ñứng trước ñến âm ñứng sau liền kề âm ñứng trước kèm theo hướng chuyển ñộng của âm thanh. (1ñiểm). - Ví dụ : ( Mỗi ví dụ ñúng 0,25 ñiểm) (1 ñiểm) q6 C – F q6 F – D q5 F – C ñi lên. q5 D – G ñi xuống. Câu 6: (3 ñiểm) Gồm 3 ý, mỗi ý ñúng ñạt 1 ñiểm. - Nêu ñúng tên bài, tên tác giả. (1 ñiểm) - Chép ñúng bản nhạc. (1 ñiểm) – ( mỗi lỗi sai trừ 0,25 ñiểm) - Chép ñúng lời bài Ca-chiu-sa. (1 ñiểm). Câu 7: (2 ñiểm) Gồm có 4 loại, mỗi loại 0,25 ñiểm. - Dấu chấm dôi : (0,25 ñiểm) - Dấu 2 chấm: (0,25 ñiểm) - Dấu nối (dấu liên kết). (0,25 ñiểm) - Dấu miễn nhịp (dấu ngân tự do). (0,25 ñiểm) P ho ng G D

File đính kèm:

  • pdfÐê` sô´ 3.pdf
Giáo án liên quan