Đề thi thử học kỳ 2 môn toán 2 Đề số 2

1. Tính:

123 + 456 = . 347 + 452 = 125 + 671 = 257 + 411 = .

745 – 123 = . 333 – 213 = . 745 – 245 = . 468 – 412 = .

546 – 123 + 23 = . 456 + 111 – 222 = . 5 x 3 + 15 = .

 

doc1 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 09/12/2014 | Lượt xem: 704 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi thử học kỳ 2 môn toán 2 Đề số 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tên: ………………………………….. THI THỬ HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN 2 Lớp: 2 Mã đề: 001/CB/TTHK2 Thời gian: 40 phút Điểm Lời nhận xét của giáo viên Đề ra: 1. Tính: 123 + 456 = …….. 347 + 452 = …… 125 + 671 = …… 257 + 411 = …. 745 – 123 = ……. 333 – 213 = ……. 745 – 245 = ……. 468 – 412 = ….. 546 – 123 + 23 = ………. 456 + 111 – 222 = …….. 5 x 3 + 15 = …….. 2. Số? 1km = …………….m 2m = …………… mm 5dm = ……….. cm 50cm = ………….. dm 800cm = …………. dm 45dm = …….m…….dm 3. Tính chu vi hình tam giác ABC ? A …………………………………………….. 10cm ……………………………………………………. 2cm ……………………………………………………. …………………………………………….. B C ……………………………………………... 15cm 4. Tấm vải hoa dài 150m, tấm vải xanh dài hơn tấm vải hoa 39m. Tính chiều dài tấm cải xanh? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

File đính kèm:

  • docHK2 TOAN 2 DE 2.doc
Giáo án liên quan