Đề thi môn Địa lí Lớp 8 - Học kì 2 - Năm học 2013-2014 - Trần Đức Nhâm

A. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)

Hãy khoanh tròn chữ cái đầu dòng câu đúng nhất

Câu 1 (0,5 điểm): Các đồng bằng phù sa trẻ của nước được hình thành trong giai đoạn nào?

A. Tiền Camri B. Đại cổ sinh C. Đại trung sinh D. Đại tân sinh

Câu 2 (0,5 điểm): Hướng nghiêng chung của địa hình nước ta là:

 A.Tây Bắc-Đông Nam B.Đông Bắc-Tây Nam

 C.Đông Nam –Tây Bắc D.Tây Nam -Đông Bắc

Câu 3 (0,5 điểm): Lượng mưa trung bình của nước ta là:

 A.1000-1500mm B.1500-2000mm C.2000-2500mm D.Trên 2500 mm

Câu 4 (0,5 điểm):Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chính là:

 A.Hướng Tây - Đông và hướng vòng cung.

 B.Hướng Tây Bắc - Đông Nam và hướng vòng cung.

 C.Hướng Đông Bắc - Tây Nam và hướng vòng cung.

 D.Hướng Đông Nam - Tây Bắc và hướng vòng cung.

Câu 5 (0,5 điểm):Ý nào sau đây là đặc điểm của sông ngòi Trung Bộ?

 A.Chế độ nước điều hòa B.Lũ cao nhất vào tháng 8

 C.Sông ngắn và dốc . D.Sông có dạng nan quạt

Câu 6 (0,5 điểm):Tính đa dạng sinh vật Việt Nam thể hiện ở:

 A.Nhiều loài B.Nhiều hệ sinh thái

 C.Nhiều công dụng kinh tế D.Tất cả các ý trên

B. Phần tự luận: (7,0 điểm)

Câu 1: (3,0 điểm).

Trình bày đặc điểm chung của khí hậu nước ta? Tính đa dạng và thất thường được biểu hiện như thế nào?

Câu 2: ( 4,0 điểm )

Cho bảng số liệu: Các nhóm đất chính của Việt Nam (%)

 

docx3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 13/01/2021 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi môn Địa lí Lớp 8 - Học kì 2 - Năm học 2013-2014 - Trần Đức Nhâm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM 2013 - 2014 MÔN: ĐỊA LÍ 8 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian chép đề) Đề gồm 01 trang Người ra đề: Trần Đức Nhâm Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường PTCS Đức Hạnh – Bảo Lâm – Cao Bằng 1. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: - Nhận biêt được đặc điểm địa hình, khí hậu, sông ngòi trên thổ nước ta. - Hiểu và giải thích được đặc điểm chung của sông ngòi sinh vật, khí hậu Việt Nam. - Biết vẽ biểu đồ hình tròn và nhận xét về số liệu các nhóm đất chính ở VN. b. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng vẽ biểu đồ. c. Thái độ: - Ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của đất nước. 2. HÌNH THỨC: - Trắc nghiệm khách quan và tự luận ở các mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng thấp. 3. MA TRẬN: Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Cộng Trắc nhiệm Tự luận Trắc nhiệm Tự luận Trắc nhiệm Tự luận 1. Địa lí tự nhiên Việt Nam. Địa hình, khí hậu, sông ngòi Việt Nam Nhận biết đặc điểm khí hậu Việt Nam Sông ngòi, sinh vật Việt Nam Kĩ năng vẽ biểu đồ và phân tích số liệu về các nhóm đất chính của VN. Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 4 2 20% 1 3 30% 2 1 10% 1 4 40% 8 10 100% TSC: TSĐ: TL: 5 5 50% 2 1 10% 1 4 40% 3 10 100% 4. ĐỀ THI: A. Phần trắc nghiệm: (3 điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái đầu dòng câu đúng nhất Câu 1 (0,5 điểm): Các đồng bằng phù sa trẻ của nước được hình thành trong giai đoạn nào? Tiền Camri B. Đại cổ sinh C. Đại trung sinh D. Đại tân sinh Câu 2 (0,5 điểm): Hướng nghiêng chung của địa hình nước ta là: A.Tây Bắc-Đông Nam B.Đông Bắc-Tây Nam C.Đông Nam –Tây Bắc D.Tây Nam -Đông Bắc Câu 3 (0,5 điểm): Lượng mưa trung bình của nước ta là: A.1000-1500mm B.1500-2000mm C.2000-2500mm D.Trên 2500 mm Câu 4 (0,5 điểm):Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chính là: A.Hướng Tây - Đông và hướng vòng cung. B.Hướng Tây Bắc - Đông Nam và hướng vòng cung. C.Hướng Đông Bắc - Tây Nam và hướng vòng cung. D.Hướng Đông Nam - Tây Bắc và hướng vòng cung. Câu 5 (0,5 điểm):Ý nào sau đây là đặc điểm của sông ngòi Trung Bộ? A.Chế độ nước điều hòa B.Lũ cao nhất vào tháng 8 C.Sông ngắn và dốc . D.Sông có dạng nan quạt Câu 6 (0,5 điểm):Tính đa dạng sinh vật Việt Nam thể hiện ở: A.Nhiều loài B.Nhiều hệ sinh thái C.Nhiều công dụng kinh tế D.Tất cả các ý trên B. Phần tự luận: (7,0 điểm) Câu 1: (3,0 điểm). Trình bày đặc điểm chung của khí hậu nước ta? Tính đa dạng và thất thường được biểu hiện như thế nào? Câu 2: ( 4,0 điểm ) Cho bảng số liệu: Các nhóm đất chính của Việt Nam (%) Nhóm đất Tỷ lệ % diện tích đất tự nhiên Feralit đồi núi thấp 65% Mùn núi cao 11% Đất phù sa 24% Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu diện tích ba nhóm đất chính của Việt Nam? Từ biểu đồ rút ra nhận xét? ----------Hết--------- 5. ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM: A. Phần trắc nghiệm: - Mỗi câu đúng được 0,5 điểm Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 D A B B C D B. Phần tự luận: Câu 1: - Đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam: + Tính nhiệt đới ẩm gió mùa. (0,5 đ) + Tính đa dạng và thất thường. (0,5 đ) - Tính đa dạng và thất thường biểu hiện ở chỗ: + Tính đa dạng: Nước ta có 4 miền khí hậu khác nhau: Miền khí hậu phía bắc, miền khí hậu Đông Trường Sơn, miền khí hậu phía Nam, miên khí hậu Biển Đông. (1 đ) + Tính thất thường: Năm rét sớm, năm rét muộn, năm mưa nhiều, năm mưa ít, năm bào lớn, năm không có bão.... (1 đ) Câu 2: a/ Vẽ: + Vẽ biểu đồ hình tròn, đẹp, chính xác, có tên biểu đồ, chú giải. (3 đ) b/ Nhân xét: + Trong cơ cấu 3 nhóm đất chính của nước ta thì nhóm đất feralit đồi núi thấp chiếm tỷ lệ lớn nhất (65%). (0,5 đ) + Nhóm đất mùn núi cao có tỷ lệ nhỏ nhất (11%) (0,5 đ) 6. RÚT KINH NGHIỆM:

File đính kèm:

  • docxDE THI DIA LI 8.docx