Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán - Trường tiểu học Tả Van

Bài 1: Tính bằng 2 cách

a, ( 6,75 + 3,25 ) x 4,2

b, ( 9,6 – 4,2 ) x 3,6

Bài 2: Tính

a, ( 131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 x 2

b, 8,16 : ( 1,32 + 3,48 ) – 0,345 : 2

 

doc3 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 24/10/2014 | Lượt xem: 762 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán - Trường tiểu học Tả Van, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT SA PA TRƯỜNG TH TẢ VAN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 Năm học: 2012 – 2013 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút Bài 1: Tính bằng 2 cách a, ( 6,75 + 3,25 ) x 4,2 b, ( 9,6 – 4,2 ) x 3,6 Bài 2: Tính a, ( 131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 x 2 b, 8,16 : ( 1,32 + 3,48 ) – 0,345 : 2 Bài 3: a, Viết số lớn nhất có 8 chữ số sao cho trong số đó không có chữ số nào được viết từ 2 lần trở lên. b, Viết số nhỏ nhất có 7 chữ số sao cho mỗi chữ số trong đó chỉ được viết 1 lần. Bài 4: Chu vi của một hình chữ nhật là 278 cm. Nếu bớt chiều dài 11cm, tăng chiều rộng 6 cm thì hình trở thành hình vuông. Tính chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật đó ? Bài 5: Hai bạn Lan và Huệ mua rau. Lan mua 3 mớ rau, Huệ mua 5 mớ rau cùng loại. Giá một mớ rau là 250 đồng. Hỏi Huệ phải trả nhiều hơn Lan bao nhiêu tiền ? PHÒNG GD&ĐT SA PA TRƯỜNG TH TẢ VAN HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN CHẤM MÔN TOÁN – LỚP 5 Bài 1: 2 điểm (mỗi cách giải đúng 0,5 điểm) a, cách 1: ( 6,75 + 3,25 ) x 4,2 = 10 x 4,2 = 42 Cách 2: ( 6,75 + 3,25 ) x 4,2 = 6,75 x 4,2 + 3,25 x 4,2 = 28,35 + 13,65 = 42 b, cách 1: ( 9,6 – 4,2 ) x 3,6 = 5,4 x 3,6 = 19,44 Cách 2: ( 9,6 – 4,2 ) x 3,6 = 9,6 x 3,6 – 4,2 x 3,6 = 34,56 – 15,12 = 19,44 Bài 2: 2 điểm (mỗi phần giải đúng 1 điểm) a, ( 131,4 – 80,8 ) : 2,3 + 21,84 x 2 = 50,6 : 2,3 + 21,84 x 2 = 22 + 43,68 = 65,68 B, 8,16 : ( 1,32 + 3,48 ) – 0,345 : 2 = 8,16 : 4,80 - 0,345 : 2 = 1,7 - 0,1725 = 1,5275 Bài 3: 4 điểm (mỗi phần đúng được 2 điểm) a, Số lớn nhất có 8 chữ số mà trong đó không có chữ số nào được viết 2 lần là số: 98765432 b, Số nhỏ nhất có 7 chữ số mà trong đó mỗi chữ số chỉ được viết 1 lần là số: 1023456 Bài 4: 8 điểm Khi bớt chiều dài 11 cm, tăng chiều rộng 6 cm thì nửa chu vi giảm: 11 – 6 = 5 (cm) (1 điểm) Cả chu vi giảm: 5 x 2 = 10 (cm) (1 điểm) Vậy lúc này chu vi hình vuông là: 278 – 10 = 268 (cm) (1,5 điểm) Cạnh của hình vuông là: 268 : 4 = 67 (cm) (1điểm) Chiều rộng hình chữ nhật là: 67 – 6 = 61 (cm) (1,5 điểm) Chiều dài hình chữ nhật là: 67 + 11 = 78 (cm) (1,5 điểm) Đáp số: Chiều rộng: 61 cm ( 0,5 điểm ) Chiều dài: 78 cm (Học sinh có thể làm cách khác) Bài 5: 4 điểm Bài giải Số tiền Lan mua rau là: 250 x 3 = 750 (đồng) (1 điểm) Số tiền Huệ mua rau là: 250 x 5 = 1250 (đồng) (1 điểm) Số tiền Huệ phải trả nhiều hơn Lan là: 1250 – 750 = 500 (đồng) (1,5 điểm) Đáp số: 500 đồng (0,5 điểm)

File đính kèm:

  • docDe thi HSGL5Toan 2122013.doc
Giáo án liên quan