Đề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường môn âm nhạc THCS năm học 2011 - 2012 Đề số 9

Câu 1: Kể tên 4 bài hát và tác giả trong chương trình âm nhạc lớp 7 ?

Câu 2: Chép lại bài tập đọc nhạc số 1 trong chương trình âm nhạc lớp 8 ? Cho

biết tên bài, tên tác giả bài TĐN đó ?

Câu 3: Thế nào là vòng Quãng năm? Trình bày thứ tự các dấu#, b trên hóa biểu ?

pdf5 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 29/09/2014 | Lượt xem: 2352 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường môn âm nhạc THCS năm học 2011 - 2012 Đề số 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
P ho ng G D P ho ng G D 1 ðỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎỈ MÔN ÂM NHẠC THCS Năm học 2011 – 2012 ( Thời gian làm bài 150 phút ) ðỀ THI SỐ : 9 ðồng chí hãy trình bày bài làm ñề thi sau ñây ( 20 ñiểm ) Câu 1 : Kể tên 4 bài hát và tác giả trong chương trình âm nhạc lớp 7 ? Câu 2 : Chép lại bài tập ñọc nhạc số 1 trong chương trình âm nhạc lớp 8 ? Cho biết tên bài, tên tác giả bài TðN ñó ? Câu 3 : Thế nào là vòng Quãng năm? Trình bày thứ tự các dấu #, b trên hóa biểu ? Câu 4 : Trình bày cách xác ñịnh giọng ở hóa biểu có dấu # ? Cho một hóa biểu có 5 dấu # , ñồng chí hãy nêu rõ cách xác ñịnh ra giọng thứ và giọng trưởng trên hóa biểu ñó ? Câu 5 : Dịch giọng là gì ? có mấy phương thức dịch giọng ? Câu 6 : Hãy cho biết số lượng cung trong các quãng : q6 trưởng, q6 thứ, q5 ñúng, q5 giảm, q4 ñúng, q4 tăng. Cho từng ví dụ cụ thể trên khuông nhạc ? Câu 7: Thế nào là hợp âm ? Có mấy loại hợp âm ba ? Câu 8: Hãy viết các giọng thứ và các giọng trưởng có từ 1 ñến 7 dấu # lên khuông nhạc ? P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D 2 ðÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM THI GIÁO VIÊN GIỎỈ MÔN : ÂM NHAC ( NĂM HỌC : 2011 – 2012 ) ðÊ SỐ: 9 ( 20 ðiểm ) Câu 1 : ( 2 ñiểm ) - Kể ñúng tên 4 trong 8 bài hát, mỗi bài 0,25 ñiểm - Kể ñúng tên 4 trong 8 tác giả, mỗi tác giả 0,25 ñiểm ðáp án TT TÊN BÀI HÁT TÊN TÁC GIẢ 1 Mái trường mến yêu Lê Quốc Thắng 2 Lí cây ña Dân ca quan họ Bắc Ninh 3 Chúng em cần hoà bình Hoàng Long – Hoàng Lân 4 Khúc hát chim sơn ca ðỗ Hoà An 5 ði cắt lúa Dân ca Hrê ( Tây Nguyên ) Sưu tầm : Lê Toàn Hùng. ðặt lời mới : Lê Minh Châu 6 Khúc ca bốn mùa Nguyễn Hải 7 Ca chiu sa Nhạc : Blan-te ( Nga ) Lời : Phạm Tuyên 8 Tiếng ve gọi hè Trinh Công Sơn Câu 2: ( 2 ñiểm) Gò 2 ý, mỗi ý 1ñiểm. - Bài TðN số 1 trog chương trình âm nhạc lớp 8 là bài "Chiếc ñèn ông sao" của nhạc sĩ Phạm Tuyên. (1ñiểm) - Bài TðN số 1 – Chiếc ñèn ông sao. (1ñiểm) P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D 3 Câu 3: (3 ñiểm) Gồm 3 ý mỗi ý 1 ñiểm. * ðáp án: - Vòng quãng năm là hệ thống bao gồm tất cả các giọng của một ñiệu thức sắp xếp theo vòng quãng năm. (1 ñiểm). - Thứ tự các dấu # trên hóa biểu ñược xuất hiện lần lượt từ 1 ñến 7 dấu: (1 ñiểm) - Thứ tự các dấu b trên hóa biểu ñược xuất hiện lần lượt từ 1 ñến 7 dấu:(1 ñiểm) Câu 4: (3 ñiểm) Gồm 3 ý mỗi ý 1 ñiểm. * ðáp án: - Cách xác ñịnh giọng từ hóa biểu có dấu # là: Từ dấu # cuối cùng cộng thêm 1/2 cung ta ñược giọng trưởng của hóa biểu ñó. Từ giọng trưởng của hóa biểu ñó ta hạ xuống 1 quãng 3 thứ thì sẽ ñược giọng thứ của hóa biểu ñó. (1ñiểm) - Cách xác ñịnh ra giọng trưởng của hóa biểu có 5 dấu # là: Từ dấu # cuối cùng là nốt A# ta cộng thêm 1/2 cung sẽ ñược nốt H. => vậy ñây là giọng Hdur. (1ñiểm) - Cách xác ñịnh ra giọng thứ của hóa biểu có 5 dấu # là: Từ giọng Hdur ñã tìm ra ở trên ta hạ xuống 1 quãng 3 thứ (1,5 cung) là vị trí nốt G#. Vậy giọng thứ ta cần tìm là : g#moll. (1 ñiểm) Câu 5: ( 3 ñiểm) Gồm 3 ý, mỗi ý 1 ñiểm. - Dịch giọng là hình thức chuyển giai ñiệu của bài hát từ giọng này sang giọng khác sao cho phù hợp với giọng của người hát. (1 diểm) Có 2 phương thức dịch giọng chính: - Phương thức thứ nhất: Dịch giọng theo 1 quãng ñã ñịnh trước. Cách dịch giọng này cần phải xem giọng dịch ñến là giọng nào. (1 ñiểm) - Phương thức thứ hai: Dịch giọng theo nửa cung cromatic ñi lên hoặc ñi xuống. (1 ñiểm) Câu 6 : (3 ñiểm ) Trả lời và cho ví dụ ñúng mỗi quãng trên khuông nhạc (0,5 ñ) * ðáp án : P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D 4 - Quãng 6 trưởng 4cung ½ cung - Quãng 6 thứ 4 cung - Quãng 5 ñúng 3 cung1/2 cung - Quãng 5 giảm 3cung - Quãng 4 ñúng 2 cung ½ cung - Quãng 4 tăng 3 cung Ví dụ : Q: 6 trưởng . Q. 6 thứ Q. 5 ñúng Q. 5 giảm Q. 4 ñúng Q. 4 tăng Câu 7: (2ñiểm) Gồm có 2 ý, mỗi ý 1 ñiểm. * ðáp án: - Hợp âm là sự vang lên ñồng thời từ 3, 4, 5 âm thanh trở lên theo qui luật sắp xếp các âm chồng lên nhau theo quãng 3. (1ñiểm) - Có 4 loại hợp âm 3: Hợp âm ba trưởng, hợp âm ba thứ, hợp âm ba tăng, hợp âm ba giảm. (1ñiểm) Câu 8: (2ñiểm) Gồm có 2 ý, mỗi ý 1 ñiểm. * ðáp án: - Các giọng trưởng có từ 1 ñến 7 dấu # : (1ñiểm) Gdur Ddur Adur Edur Hdur F#dur P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D 5 C#dur - Các giọng thứ có từ 1 ñến 7 dấu # : (1ñiểm) e moll h moll f #moll c #moll g #moll d #moll a #moll. P ho ng G D

File đính kèm:

  • pdfÐê` sô´ 9.pdf
Giáo án liên quan