Đề kiểm tra kiểm tra 15 phút môn Tin học 6

A. Trắc nghiệm (6 điểm): Chọn câu đúng trong các câu sau, mỗi câu đúng 1đ

Câu 1: Ba dạng thông tin cơ bản là dạng :

 A. Văn bản B. Hình ảnh C. Âm thanh D. Cả A,B,C đều đúng

Câu 2: Trình tự của quá trình ba bước là:

 A. InputXử líOutput B. Nhập XuấtXử lí

 C. XuấtNhập Xử lí D. Xử líXuấtNhập

Câu 3: Bộ phận nào dưới đây được coi là bộ não của máy tính

 A. Bộ lưu diện(UPS) B. Bộ xử lí trung tâm(CPU)

 C. Bộ nhớ trong(RAM) D. Bộ nhớ chỉ đọc(ROM)

Câu 4: Máy tính có khả năng nào trong các khả năng sau:

 A. Khả năng tính toán nhanh, chính xác B. Làm việc không mệt mỏi

 C. Khả năng lưu trữ lớn D. Tất cả ý trên

Câu 5: Thiết bị xuất (output )của máy tính là gì?

 A. Máy in. B. Bàn phím. C. Màn hình D. Cả B,C đều đúng.

 E. Cả A,C đúng

Câu 6: Cấu trúc chung của máy tính điện tử gồm:

A. Bộ xử lý trung tâm(CPU); B. Bộ nhớ; C. Thiết bị vào/ ra; D. Cả A,B,C đều đúng.

 

doc3 trang | Chia sẻ: baoan21 | Ngày: 16/10/2015 | Lượt xem: 17680 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra kiểm tra 15 phút môn Tin học 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS THẠNH HỊA Tên: Lớp:.. KIỂM TRA 15’ Ngày: Môn: Tin Học 6 ĐỀ KIỂM TRA A. Trắc nghiệm (6 điểm): Chọn câu đúng trong các câu sau, mỗi câu đúng 1đ Câu 1: Ba dạng thông tin cơ bản là dạng : A. Văn bản B. Hình ảnh C. Âm thanh D. Cả A,B,C đều đúng Câu 2: Trình tự của quá trình ba bước là: A. InputàXử líàOutput B. Nhậpà XuấtàXử lí C. XuấtàNhậpà Xử lí D. Xử líàXuấtàNhập Câu 3: Bộ phận nào dưới đây được coi là bộ não của máy tính A. Bộ lưu diện(UPS) B. Bộ xử lí trung tâm(CPU) C. Bộ nhớ trong(RAM) D. Bộ nhớ chỉ đọc(ROM) Câu 4: Máy tính có khả năng nào trong các khả năng sau: A. Khả năng tính toán nhanh, chính xác B. Làm việc không mệt mỏi C. Khả năng lưu trữ lớn D. Tất cả ý trên Câu 5: Thiết bị xuất (output )của máy tính là gì? A. Máy in. B. Bàn phím. C. Màn hình D. Cả B,C đều đúng. E. Cả A,C đúng Câu 6: Cấu trúc chung của máy tính điện tử gồm: A. Bộ xử lý trung tâm(CPU); B. Bộ nhớ; C. Thiết bị vào/ ra; D. Cả A,B,C đều đúng. B. Tự luận (4điểm): Câu 1::Cho hình chữ nhật có chiều dài là 25 cm, chiều rộng là 15 cm. Tính chu vi hình chữ nhật đó ? Em hãy xác định Input, xử lý ,Output trong bài toán trên.(2đ) Giải Input:. Xử lý: Output: Câu 2:: Tính 10 MB= KB (1đ) 15GB = .................MB (1đ) TRƯỜNG THCS THẠNH HỊA KIỂM TRA 15’ MƠN : TIN HỌC 6 Mục tiêu: Củng cố lại toàn bộ kiến thức của chương I Yêu cầu Tăng khả năng hiểu biết về thông tin, tin học mô hình quá trình 3 bước, nắm được cấu trúc máy tính. Nghiêm túc trong giờ kiểm tra. Ma trận đề: Nội dung Biết Câu 1,2,4,5,6 hiểu Câu 3, tự luận (câu 2) Vận dụng Tự luận(câu 1) Đề bài: TRƯỜNG THCS THẠNH HỊA Tên: Lớp:.. KIỂM TRA 15’ Ngày: Môn: Tin Học 6 ĐỀ KIỂM TRA A. Trắc nghiệm (6 điểm): Chọn câu đúng trong các câu sau, mỗi câu đúng 1đ Câu 1: Ba dạng thông tin cơ bản là dạng : A. Văn bản B. Hình ảnh C. Âm thanh D. Cả A,B,C đều đúng Câu 2: Trình tự của quá trình ba bước là: A. InputàXử líàOutput B. Nhậpà XuấtàXử lí C. XuấtàNhậpà Xử lí D. Xử líàXuấtàNhập Câu 3: Bộ phận nào dưới đây được coi là bộ não của máy tính A. Bộ lưu diện(UPS) B. Bộ xử lí trung tâm(CPU) C. Bộ nhớ trong(RAM) D. Bộ nhớ chỉ đọc(ROM) Câu 4: Máy tính có khả năng nào trong các khả năng sau: A. Khả năng tính toán nhanh, chính xác B. Làm việc không mệt mỏi C. Khả năng lưu trữ lớn D. Tất cả ý trên Câu 5: Thiết bị xuất (output )của máy tính là gì? A. Máy in. B. Bàn phím. C. Màn hình D. Cả B,C đều đúng. E. Cả A,C đúng Câu 6: Cấu trúc chung của máy tính điện tử gồm: A. Bộ xử lý trung tâm(CPU); B. Bộ nhớ; C. Thiết bị vào/ ra; D. Cả A,B,C đều đúng. B. Tự luận (4điểm): Câu 1::Cho hình chữ nhật có chiều dài là 25 cm, chiều rộng là 15 cm. Tính chu vi hình chữ nhật đó ? Em hãy xác định Input, xử lý ,Output trong bài toán trên.(2đ) Giải Input:. Xử lý: Output: Câu 2:: Tính 10 MB= KB (1đ) 15GB = .................MB (1đ) Đáp án A/. Tr¾c nghiƯm (6®): mỗi câu đúng 1đ C©u 1: D C©u 2 : A C©u3 : B C©u 4: D C©u 5: E C©u 6: D B/. Tù luËn (4®) Câu 1 Input: chiều dài 25, chiều rộng 15 (0.5đ) Xử lý: chu vi = (25+15) * 2 (1đ) Output: chu vi (0.5đ) Câu 2:: 10 MB= 10240 KB (1đ) 15GB = 15360 MB (1đ) -------------------------------------- TTT&TTT -------------------------------------- Ký duyệt Tổ chuyên mơn Giáo viên ra đề Phan Thị Thu Trang

File đính kèm:

  • docdeKiemtra15 Tin oc lop 6.doc
Giáo án liên quan