Đề bài: Ôn tập về phân số

 và ; và

- Gv nhận xét

 

- Củng cố về so sánh rút gọn và quy đồng mẫu số các phân số.

Bài 1: Hs đọc yêu cầu đề

- Gv yêu cầu hs nêu được câu trả lời đúng

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 07/11/2014 | Lượt xem: 1444 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề bài: Ôn tập về phân số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
M«n: to¸n (TiÕt: 159) §Ò bµi: ¤n tËp vÒ ph©n sè I. Môc ®Ých, yªu cÇu: Giúp HS ôn tập củng cố khái niệm phân số: so sánh rút gọn và quy đồng mẫu số các phân số. II. CHUÈN BÞ: III. HO¹T §éNG D¹Y HäC: Ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß A. Kiểm tra bài cũ: 5 phút - Rút gọn các phân số: - 2 Hs làm bảng lớp - Quy đồng mẫu số các phân số - Hs làm bảng con và ; và - Gv nhận xét B.Bài mới:27phút 1) Giới thiệu: - Củng cố về so sánh rút gọn và quy đồng mẫu số các phân số. 2) Giảng bài mới: Bài 1: Hs đọc yêu cầu đề - 1 hs đọc, cả lớp đọc thầm - Gv yêu cầu hs nêu được câu trả lời đúng - Hs làm bảng con nêu được hình 3 - là phân số chỉ phần tô màu của hình 2, hình 4 - ; Bài 2: Hs đọc yêu cầu đề - 1 hs đọc - Cho hs ghi được các phân số(bé hơn đơn vị) theo thứ tự vào tia số (đoạn thẳng từ 0 đến 1 được chia làm 10 phần bằng nhau, phân số ứng với mỗi vạch lớn hơn phân số đứng trước nó là Bài 3: Hs đọc yêu cầu đề, cho hs nhắc lại - 1 hs đọc - Cách rút gọn phân số? - Yêu cầu kết quả rút gọn là phân số tối giản - Phân số có tử số và mẫu cùng chia hết cho số tự nhiên nào - ... là 6 lớn hơn 1? - Tương tự với phân số: - ... là 4; 6; 5; 12 - Gv cho hs làm vào vở, 2 em lên bảng làm - Làm việc cá nhân - Chữa bài, cả lớp nhận xét bài trên bảng - Nhận xét bài làm của bạn - Gv nhận xét, chốt kết quả đúng () Bài 4: Hs đọc yêu cầu đề - 1 hs đọc đề - Khi quy đồng mẫu số hai phân số ta làm như thế nào? - Hs trả lời a) và - Mẫu số chung của hai phân số trên là bao nhiêu? - là 5 x 7 = 35 b) Mẫu số chung của hai phân số và là bao nhiêu? - Mẫu số chung: 45 (45 chia hết cho 15) c) và có MSC là ? - MSC là: 2 x 5 x 3 = 30 - 3 hs lên bảng, cả lớp làm vào vở - Làm việc cá nhân - Chữa bài: Cả lớp nhận xét bài trên bảng làm C. Củng cố - Dặn dò: 3 phút Trò chơi: " Bắn tên" - Gv hướng dẫn cách chơi - Hs lắng nghe - Cho hs tự đặt câu hỏi cho bạn về nội dung rút gọn phân số hoặc quy đồng hai phân số - Hs đặt câu hỏi - Hs trả lời - Tổng kết trò chơi - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Làm bài 5/167 - Bài sau: Ôn tập về các phép tính với phân số

File đính kèm:

  • docToan 159.doc