Chương trình Tập làm văn cấp tiểu học

Tự giới thiệu. Câu và bài

Chào hỏi . Tự giới thiệu.

Sắp xếp câu trong bài. Lập danh sách học sinh.

Cảm ơn, xin lỗi.

Trả lời câu hỏi. Đặt tên cho bài. Luyện tập về mục lục sách.

Khẳng định, phủ định. Luyện tập về mục lục sách.

Kể ngắn theo tranh. Luyện tập về thời khoá biểu.

Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi.

Ôn tập giữa học kì I

 

doc3 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 15/10/2014 | Lượt xem: 1369 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương trình Tập làm văn cấp tiểu học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG TRÌNH TẬP LÀM VĂN (Theo công văn số 9832/BGD&ĐT-GDTH ngày 01 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) TUẦN LỚP 2 LỚP 3 LỚP 4 LỚP 5 1 Tự giới thiệu. Câu và bài Nói về Đội TNTP. Điền vào giấy tờ in sẵn. Tiết 1: Thế nào là kể chuyện? Tiết 2: Nhân vật trong truyện. Tiết 1: Cấu tạo của bài văn tả cảnh. Tiết 2: Luyện tập tả cảnh. 2 Chào hỏi . Tự giới thiệu. Viết đơn. Tiết 1: Kể lại hành động của nhân vật. Tiết 2: Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện. Tiết 1: Luyện tập tả cảnh Tiết 2: Luyện tập làm báo cáo thống kê. 3 Sắp xếp câu trong bài. Lập danh sách học sinh. Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn. Tiết 1: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật. Tiết 2: Viết thư. Tiết 1: Luyện tập tả cảnh. Tiết 2: Luyện tập tả cảnh. 4 Cảm ơn, xin lỗi. Nghe kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn. Tiết 1: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật. Tiết 2: Viết thư. Tiết 1: Luyện tập tả cảnh. Tiết 2: Tả cảnh (Kiểm tra viết). 5 Trả lời câu hỏi. Đặt tên cho bài. Luyện tập về mục lục sách. Tập tổ chức cuộc họp. Tiết 1: Viết thư (Kiểm tra viết) Tiết 2: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện. Tiết 1: Luyện tập làm báo cáo thống kê. Tiết 2: Trả bài văn tả cảnh. 6 Khẳng định, phủ định. Luyện tập về mục lục sách. Kể lại buổi đầu em đi học. Tiết 1: Trả bài văn viết thư. Tiết 2: Luyện tập xây dựng đoạn văn trong bài văn kể chuyện. Tiết 1: Luyện tập làm đơn. Tiết 2: Luyện tập tả cảnh. 7 Kể ngắn theo tranh. Luyện tập về thời khoá biểu. Nghe kể: Không nỡ nhìn. Tập tổ chức cuộc họp. Tiết 1: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện. Tiết 2: Luyện tập phát triển câu chuyện. Tiết 1: Luyện tập tả cảnh. Tiết 2: Luyện tập tả cảnh. 8 Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi. Kể về người hàng xóm. Tiết 1: Luyện tập phát triển câu chuyện. Tiết 2: Luyện tập phát triển câu chuyện. Tiết 1: Luyện tập tả cảnh. Tiết 2: Luyện tập tả cảnh. (Dựng đoạn mở bài, kết bài) 9 Ôn tập giữa học kì I Ôn tập giữa học kì I Tiết 1: Luyện tập phát triển câu chuyện. Tiết 2: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân. Tiết 1: Luyện tập thuyết trình, tranh luận. Tiết 2: Luyện tập thuyết trình, tranh luận. 10 Kể về người thân Tập viết thư và phong bì thư. Ôn tập giữa học kì I Ôn tập giữa học kì I 11 Chia buồn, an ủi. Nghe kể: Tôi có đọc đâu! Nói về quê hương. Tiết 1: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân. Tiết 2: Mở bài trong bài văn kể chuyện. Tiết 1: Trả bài văn tả cảnh. Tiết 2: Luyện tập làm đơn. 12 Gọi điện. Nói viết về cảnh đẹp đất nước. Tiết 1: Kết bài trong bài văn kể chuyện. Tiết 2: Kể chuyện (Kiểm tra viết) Tiết 1: Cấu tạo của bài văn tả người. Tiết 2: Luyện tập tả người. (Quan sát và lựa chọn chi tiết) 13 Kể về gia đình. Viết thư. Tiết 1: Trả bài văn kể chuyện. Tiết 2: Ôn tập văn kể chuyện. Tiết 1: Luyện tập tả người (Tả ngoại hình). Tiết 2: Luyện tập tả người (Tả ngoại hình). 14 Quan sát tranh, trả lời câu hỏi. Viết nhắn tin. Nghe kể: Tôi cũng như bác. Giới thiệu hoạt động. Tiết 1: Thế nào là miêu tả? Tiết 2: Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật. Tiết 1: Làm biên bản cuộc họp. Tiết 2: Luyện tập làm biên bản cuộc họp. 15 Chia vui. Kể về anh chị em. Nghe kể: Giấu cày. Giới thiệu về tổ em. Tiết 1: Quan sát đồ vật. Tiết 2: Luyện tập miêu tả đồ vật. Tiết 1: Luyện tập tả người (Tả hoạt động). Tiết 2: Luyện tập tả người (Tả hoạt động). 16 Khen ngợi. Kể ngắn về con vật. Lập thời gian biểu. Nghe kể: kéo cây lúa lên. Nói về thành thị, nông thôn. Tiết 1: Luyện tập giới thiệu địa phương. Tiết 2: Luyện tập miêu tả đồ vật. Tiết 1: Tả người (Kiểm tra viết) Tiết 2: Làm biên bản một vụ việc. 17 Ngạc nhiên, thích thú. Lập thời gian biểu. Viết về thành thị, nông thôn. Tiết 1: Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật. Tiết 2: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật. Tiết 1: Ôn tập về viết đơn. Tiết 2: Trả bài văn tả người. 18 Ôn tập cuối học kì I Ôn tập cuối học kì I Ôn tập cuối học kì I Ôn tập cuối học kì I 19 Đáp lời chào, lời tự giới thiệu. Nghe kể: Chàng trai làng Phù Ủng. Tiết 1: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật. Tiết 2: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật. Tiết 1: Luyện tập tả người (Dựng đoạn mở bài). Tiết 2: Luyện tập tả người (Dựng đoạn kết bài). 20 Tả ngắn về bốn mùa. Báo cáo hoạt động. Tiết 1: Miêu tả đồ vật (Kiểm tra viết). Tiết 2: Luyện tập giới thiệu địa phương. Tiết 1: Tả người (Kiểm tra viết) Tiết 2: Lập chương trình hoạt động. 21 Đáp lời cảm ơn. Tả ngắn về loài chim. Nói về trí thức. Nghe kể: Nâng niu từng hạt giống. Tiết 1: Trả bài văn miêu tả đồ vật. Tiết 2: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối. Tiết 1: Lập chương trình hoạt động. Tiết 2: Trả bài văn tả người. 22 Đáp lời xin lỗi. Tả ngắn về loài chim. Nói viết về một người lao động trí óc. Tiết 1: Luyện tập quan sát cây cối. Tiết 2: Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối. Tiết 1: Ôn tập văn kể chuyện. Tiết 2: Kể chuyện (Kiểm tra viết). 23 Đáp lời khẳng định. Viết nội quy. Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật. Tiết 1: Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối. Tiết 2: Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối. Tiết 1: Lập chương trình hoạt động. Tiết 2: Trả bài văn kể chuyện. 24 Đáp lời phủ định. Nghe - trả lời câu hỏi. Nghe kể: Người bán quạt may mắn. Tiết 1: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối. Tiết 2: Tóm tắt tin tức. Tiết 1: Ôn tập về tả đồ vật. Tiết 2: Ôn tập về tả đồ vật. 25 Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi. Kể về lễ hội. Tiết 1: Luyện tập tóm tắt tin tức. Tiết 2: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối. Tiết 1: Tả đồ vật (Kiểm tra viết). Tiết 2: Tập viết đoạn đối thoại. 26 Đáp lời đồng ý. Tả ngắn về biển Kể về một ngày hội. Tiết 1: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối. Tiết 2: Luyện tập miêu tả cây cối. Tiết 1: Tập viết đoạn đối thoại. Tiết 2: Trả bài văn tả đồ vật. 27 Ôn tập giữa học kì II Ôn tập giữa học kì II Tiết 1: Miêu tả cây cối (Kiểm tra viết). Tiết 2: Trả bài văn miêu tả cây cối. Tiết 1: Ôn tập về tả cây cối. Tiết 2: Tả cây cối (Kiểm tra viết). 28 Đáp lời chia vui. Tả ngắn về cây cối. Kể lại một trận thi đấu thể thao. Viết lại một tin thể thao trên báo, đài. Ôn tập giữa học kì II Ôn tập giữa học kì II 29 Đáp lời chia vui. Nghe- trả lời câu hỏi. Viết về một trận thi đấu thể thao. Tiết 1: Luyện tập tóm tắt tin tức. Tiết 2: Cấu tạo bài văn miêu tả con vật. Tiết 1: Tập viết đoạn đối thoại. Tiết 2: Trả bài văn tả cây cối. 30 Nghe - trả lời câu hỏi Viết thư. Tiết 1: Luyện tập quan sát con vật. Tiết 2: Điền vào giấy tờ in sẵn. Tiết 1: Ôn tập về tả con vật. Tiết 2: Tả con vật (Kiểm tra viết). 31 Đáp lời khen ngợi. Tả ngắn về Bác Hồ Thảo luận về bảo vệ môi trường. Tiết 1: Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật. Tiết 2: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật. Tiết 1: Ôn tập về tả cảnh. Tiết 2: Ôn tập về tả cảnh. 32 Đáp lời từ chối. Đọc sổ liên lạc Nói, viết về bảo vệ môi trường. Tiết 1: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật. Tiết 2: Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật. Tiết 1: Trả bài văn tả con vật. Tiết 2: Tả cảnh (Kiểm tra viết). 33 Đáp lời an ủi. Kể chuyện được chứng kiến (viết) Ghi chép sổ tay. Tiết 1: Miêu tả con vật (Kiểm tra viết) Tiết 2: Điền vào giấy tờ in sẵn. Tiết 1: Ôn tập về tả người. Tiết 2: Tả người (Kiểm tra viết). 34 Kể ngắn về người thân (nói, viết) Nghe kể: Vươn tới các vì sao. Ghi chép sổ tay. Tiết 1: Trả bài văn miêu tả con vật. Tiết 2: Điền vào giấy tờ in sẵn. Tiết 1: Trả bài văn tả cảnh. Tiết 2: Trả bài văn tả người. 35 Ôn tập cuối học kì II Ôn tập cuối học kì II Ôn tập cuối học kì II Ôn tập cuối học kì II

File đính kèm:

  • docCHUONGTRINH__TAP_LAM_VAN.doc