Các hiệu ứng PowerPoint dùng trong bài giảng

Các hiệu ứng PowerPoint dùng trong bài giảng

ppt44 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 08/10/2014 | Lượt xem: 1940 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các hiệu ứng PowerPoint dùng trong bài giảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHOÙM HIEÄU ÖÙNG Appear Box Circle Diamond Flash Once 52 NHOÙM HIEÄU ÖÙNG Peek In Random Bars Split Wedge Wipe NHOÙM HIEÄU ÖÙNG Blinds Checkerboard Crawl In Dissolve In Fly In NHOÙM HIEÄU ÖÙNG Plus Random Effects Strips Wheel NHOÙM HIEÄU ÖÙNG Expand Faded Swivel Fade Faded Zoom NHOÙM HIEÄU ÖÙNG Ascend Color Typewrite Descend Grow & Turn Spinner Unfold NHOÙM HIEÄU ÖÙNG Center Revolve Compress Ease In Rise Up Stretch Zoom NHOÙM HIEÄU ÖÙNG Boomerang Credits Flip Fold Light Speed NHOÙM HIEÄU ÖÙNG Pinwheel Spiral In Swivel Whip NHOÙM HIEÄU ÖÙNG Bounce Curve Up Float Glide NHOÙM HIEÄU ÖÙNG Magnify Sling Swish Thread NHOÙM HIEÄU ÖÙNG Change Fill Color Change Font Color Change Font Style Grow/Shrink Transparentcy 31 NHOÙM HIEÄU ÖÙNG Change Font Change Font Size Change Line Color Spin NHOÙM HIEÄU ÖÙNG Bold Flash Brush On Underline Color Wave Darken Flash Bulb Complementary Color 2 NHOÙM HIEÄU ÖÙNG Brush On Color Color Blend Contrasting Color Desaturate Lighten Complementary Color ABC NHOÙM HIEÄU ÖÙNG Verical Highlight Flicker Shimmer Grow With Color Teeter NHOÙM HIEÄU ÖÙNG Blast Bold Reveal Wave Blink Style Emphasis NHOÙM HIEÄU ÖÙNG Blinds Checkerboard Crawl Out Disappear Flash Once 52 NHOÙM HIEÄU ÖÙNG Peek Out Random Bars Split Wedge Wipe NHOÙM HIEÄU ÖÙNG Box Circle Diamond Dissolve Out Fly out NHOÙM HIEÄU ÖÙNG Plus Random Effects Strips Wheel NHOÙM HIEÄU ÖÙNG Contract Faded Swivel Fade Faded Zoom NHOÙM HIEÄU ÖÙNG Ascend Collapse Descend Grow & Turn Spinner Unfold NHOÙM HIEÄU ÖÙNG Center Revolve Color Typewriter Ease Out Sink Down Stretchy Zoom NHOÙM HIEÄU ÖÙNG Boomerang Credits Flip Fold Light Speed NHOÙM HIEÄU ÖÙNG Pinwheel Spiral Out Swivel Whip NHOÙM HIEÄU ÖÙNG Bounce Curve Down Float Glide NHOÙM HIEÄU ÖÙNG Manify Sling Swish Thread NHOÙM HIEÄU ÖÙNG 64 NHOÙM HIEÄU ÖÙNG NHOÙM HIEÄU ÖÙNG NHOÙM HIEÄU ÖÙNG NHOÙM HIEÄU ÖÙNG NHOÙM HIEÄU ÖÙNG NHOÙM HIEÄU ÖÙNG NHOÙM HIEÄU ÖÙNG NHOÙM HIEÄU ÖÙNG NHOÙM HIEÄU ÖÙNG NHOÙM HIEÄU ÖÙNG NHOÙM HIEÄU ÖÙNG NHOÙM HIEÄU ÖÙNG NHOÙM HIEÄU ÖÙNG

File đính kèm:

  • pptCAC HIEU UNG PowerPoint rat cong dung.ppt
Giáo án liên quan