Báo cáo Tổng kết hoạt động công đoàn trường tiểu học đồi ngô nhiệm kỳ: 2005-2007

1-Tổng số CBGV, đoàn viên công đoàn: 43.Trong đó: Nữ: 41 = 83.2%; Đoàn viên công đoàn: 43. Nữ: 41 = 93.2%

Đảng viên: 27 , trong đó nữ 25 = 92.5%.

Trình độ đại học: 13 trong đó nữ 8 = 50%.

-Số cán bộ trong Ban chấp hành: 04; Trong đó nữ: 04 = 100%, Đảng viên: 3 = 75%

 

doc19 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 20/10/2014 | Lượt xem: 1424 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Tổng kết hoạt động công đoàn trường tiểu học đồi ngô nhiệm kỳ: 2005-2007, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iệc tự học, tự rèn, tự bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao tay nghề. -Kết hợp giữa nhà trường với các đoàn thể xã hội. Hội phụ huynh học sinh để giáo dục có hiệu quả, chất lượng cao. -Vừa dạy học, vừa đúc rút sáng kiến kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả giờ lên lớp. -Cùng với Ban giám hiệu nhà trường, quan tâm, động viên khen thưởng kịp thời các đoàn viên công đoàn, có thành tích cao trong năm học: giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua các cấp và giáo viên có học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp huyện, cấp tỉnh nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. -Có phần thưởng động viên kịp thời con cán bộ giáo viên học tập có thành tích là học sinh tiên tiến trở lên vào cuối năm học. -Tổ chức vui tết trung thu và có quà trung thu cho các cháu. Chương trình IV Xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh. 1-Yêu cầu cần đạt: -Xây dựng nền nếp hoạt động công đoàn với nội dung gọn nhẹ, phù hợp với nguyện vọng của đoàn viên. -Tổ chức cho đoàn viên công đoàn tìm hiểu kỹ điều lệ công đoàn, từ đó mà mỗi đoàn viên công đoàn tự mình thực hiện tốt nhiemẹ vụ được giao. 2-Chỉ tiêu: -100% đoàn viên công đoàn đạt lao động giỏi. -94% đoàn viên công đoàn phấn đấu đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua - giáo viên giỏi từ cấp trường trở lên. Trong đó: CSTĐ cấp tỉnh: 4 = 9.3%. CSTĐ cấp huyện: 20= 46.5%. -CSTĐ cấp trường: 19 = 44.2%. -Công đoàn trường giữ vững danh hiệu: Công đoàn vững mạnh xuất sắc. -02 tổ công đoàn: Vững mạnh xuất sắc. 3-Biện pháp: -Tổ chức cho đoàn viên công đoàn tự tìm hiểu về tổ chức công đoàn, luật công đoàn, tìm hiểu về điều lệ công đoàn. -Tăng cường hoạt động công đoàn dưới nhiều hình thức nhẹ nhàng, phù hợp. -Có kế hoạch hoạt động cụ thể hàng tháng. -Giới thiệu được những đoàn viên công đoàn tích cực cho Đảng bồi dưỡng và kết nạp. -Tham gia góp ý kiến phê bình và tự phê bình để giúp nhau cùng tiến bộ. Đại hội công đoàn Trường THCS TT Đồi Ngô nhiệm kỳ 2007-2009 là nhiệm kỳ thực hiện các Chỉ thị của Đảng, Nghị quyết của Đại hội công đoàn các cấp, thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành, đặc biệt là cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" do Bộ Trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo phát động. Tiếp tục đổi mới hoạt động công đoàn nhằm tăng cường đoàn kết cán bộ giáo viên, nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Với niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần đổi mới và làm chủ tập thể, đại hội công đoàn trường sẽ tập trung trí tuệ, thực hiện quyền dân chủ, bình đẳng, đóng góp bổ sung cho bản báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2005-2007 và xây dựng thành công dự thảo phương hướng nhiệm kỳ 2007-2009, đồng thời còn sáng suốt lựa chọn ra những đồng chí có năng lực, có phẩm chất tốt vào BCH công đoàn nhiệm kỳ mới. Xin kính chúc các vị đại biểu mạnh khoẻ! Chúc các đồng chí cùng gia đình hạnh phúc! Chúc đại hội thành công. Đồi Ngô, ngày 05tháng 8 năm 2007 T/M Ban chấp hành Nguyễn Thị Vãng Công tác kiểm tra - Hoạt động kiểm tra của Uỷ ban kiểm tra, cán bộ làm công tác kiểm tra. Phần 1 Công tác kiểm tra - Hoạt động kiểm tra của Uỷ ban kiểm tra, cán bộ làm công tác kiểm tra. I-Công tác tổ chức hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. 1-Công tác tổ chức: Thực hiện điều lệ của Công đoàn Việt Nam, quy định tại Điều 31, 32, 33 và phương hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra được Nghị quyết Đại hội Công đoàn trường nhiệm kỳ 2005-2007 thông qua Ban chấp hành trường đã chỉ đạo hướng dẫn UBKT công đoàn kiện toàn tổ chức và đi vào hoạt động có hiệu quả, xây dựng quy chế hoạt động, chương trình công tác công tác năm, thực hiện triển khai thực hiện các nhiệm vụ của UBKT cấp trên. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đảm bảo số lượng chất lượng, cơ cấu. Trong nhiệm kỳ qua đã có 03 đồng chí làm UBKT trong đó nữ là 3 đồng chí. 2-Công tác chỉ đạo thực hiện kiểm tra: -Hằng năm UBKT công đoàn trường thực hiện nghiêm túc lãnh đạo của BCH công đoàn các cáp. UBKT công đoàn cấp trên và chức năng nhiệm vụ theo điều lệ qui định kết quả như sau: -Mỗi kỳ đại hội UBKT công đoàn được kiện toàn và xây dựng, sửa đổi bổ sung và thực hiện theo quy chế, thực hiện có hiệu quả công tác hàng năm; Từng bước đưa công tác quản lý sử dụng tài chính, công đoàn đi vào nền nếp, đúng chế độ. II-Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra: 1-Giúp Ban giám hiệu kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam và kiểm tra khi tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm điều lệ công đoàn ngay từ đầu nhiệm kỳ. UBKT công đoàn đã tham mưu cho Ban chấp hành xây dựng quy chế hoạt động và chương trình hoạt động toàn nhiệm kỳ. Trong đó nhiệm kỳ qua đã tiến hành và kiểm tra được 4 lần. -Sau mỗi lần kiểm tra đều có biên bản nhận xét đánh giá kết luận và kiến nghị cụ thể với từng bộ phận được kiểm tra, kịp thời uốn nắn chấn chỉnh những vi phạm khuyết điểm trong việc chấp hành đièu lệ công đoàn, chỉ thị, nghị quyết của Đảng. -Qua kết quả kiểm tra cho thấy tất cả các ban, bộ phận, tổ công đoàn dều thực hiện tốt điều lệ công đoàn, nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Ban chấp hành công đoàn cấp trên đều được tổ chức nghiên cứu quán triệt đến từng đoàn viên, nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ sinh hoạt được duy trì theo điều lệ công đoàn Việt Nam. 2-Công tác kiểm tra sử dụng tài chính công đoàn. -Hàng năm uỷ ban kiểm tra đều tiến hành kiểm tra xem xét hoạt động tài chính công đoàn. Kiểm tra thu 1% đoàn phí công đoàn, nộp đoàn phí lên cấp trên đều đạt so với kế hoạch. Sử dụng đúng mục đích, thực hiện đúng quy định của Nhà nước và Tổng liên đoàn. Qua kiểm tra chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm, tiêu cực lãng phí trong công tác sử dụng quản lý tài chính. -Thực hiện thu, chi kinh phí công đoàn đảm bảo kế hoạch dự toán. Thực hiện việc thanh quyết toán đúng nguyên tắc chế độ quy định công khai, sổ sách kế toán được theo dõi ghi chép cập nhật đầy đủ chính xác. Ngoài việc quản lý sử dụng nguồn tài chính công đoàn Ban chấp hành công đoàn đã chủ động đề nghị với cơ quan hỗ trợ thêm kinh phí để tổ chức các hoạt động công đoàn. 3-Công tác tập huấn cán bộ. -Trong nhiệm kỳ qua ban chấp hành công đoàn đã thường xuyên quan tâm đến công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác kiểm tra cho các đồng chí UBKT qua các buổi tập huấn do Liên đoàn lao động huyện và công đoàn giáo dục mở. III-Những khuyết điểm tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. 1-Khuyết điểm tồn tại: Trình độ nghiệp vụ về công tác kiểm tra còn hạn chế, chưa đáp ứng được công tác kiểm tra. 2-Nguyên nhân: -Đội ngũ cán bộ UBKT của công đoàn là kiêm nhiệm còn có nhiều hạn chế về trình độ, năng lực kiểm tra. Thời gian dành cho làm công tác kiểm tra quá ít nên chất lượng chưa cao. -Một số cán bộ làm công tác kiểm tra còn ngại va chạm, ngại làm công tác kiểm tra. 3-Bài học kinh nghiệm: -Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, có trình độ năng lực, có tính trung thực am hiểu về chính sách pháp luật có điều kiện tham gia công tác kiểm tra. -Thường xuyên đổi mới về công tác kiểm tra. Xây dựng phân công trách nhiệm cụ thể đến từng thành viên uỷ ban kiểm tra. Chọn thời gian kiểm tra phù hợp. Chú trọng công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm tra. Phần 2: Phương hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra công đoàn nhiệm kỳ 2007-2009. -Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2005-2007 về công tác kiểm tra. Khắc phục tồn tại thiếu sót trong công tác kiểm tra. Đổi mới phương thức nội dung hoạt động nâng cao hiệu quả hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra được đại hội nhiệm kỳ 2007-2009 đề ra. 1-Công tác tổ chức: -Kiện toàn uỷ ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra. Xây dựng kế hoạch chương trình công tác kiểm tra hàng năm. 2-Nhiệm vụ cụ thể: Giúp Ban chấp hành kiểm tra việc chấp hành điều lệ công đoàn, nghị quyết, chỉ thị của công đoàn. Kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ làm việc xây dựng tổ chức công doàn vững mạnh. -Kiểm tra đoàn viên công đoàn có dấu hiệu vi phạm điều lệ các chỉ thị, nghị quyết của công đoàn. -Kiểm tra việc quản lý sử dụng, tài chính hoạt động kinh phí công đoàn. Tập trung kiểm tra thu, chi, trích nộp kinh phí công đoàn cấp trên. Kiểm tra tài chính, kế toán, sổ sách chứng từ thu, chi hàng tháng, năm. -Kiểm tra được ít nhất 2 lần 1 năm. -Giúp Ban chấp hành giải quyết khiếu nại tố cáo; hướng dẫn giải thích người nại, tố cáo thực hiện đúng luật, đúng nơi. Bảo vệ chính đáng quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động. 3-Biện pháp tổ chức thực hiện: Để hoạt động của Uỷ ban kiểm tra công đoàn nhiệm kỳ 2007-2009, hoạt động có hiệu quả cần tập trung một số biện pháp sau: -Kiện toàn đội ngũ uỷ ban kinh tế về số lượng chất lượng duy trì sinh hoạt theo định kỳ. -Nắm vững thực hiện tốt nhiệm vụ nghị quyết của công đoàn mình, cấp trên. -Xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra và thực hiện các cuộc kiểm tra tốt. -Bồi dưỡng hướng dẫn nghiệp vụ cho uỷ viên uỷ ban kiểm tra do Liên đoàn lao động huyện công đoàn giáo dục Lục nam tổ chức. -Thực hiện tốt công tác tổng kết hàng năm, động viên khen thưởng kịp thời với những đoàn viên tích cực. Trên đây là b áo cáo kết quả công tác kiểm tra nhiệm kỳ 2005-2007 và phương hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra của UBKT công đoàn trường Trường TH TT Đồi Ngô nhiệm kỳ 2007-2009 đề nghị đại hội tham gia đóng góp ý kiến. UBKT Công đoàn CS Trường TH TT Đồi Ngô CĐCS Trường TH TT Đồi Ngô Danh sách trích ngang BCH, UBKT công đoàn cơ sở Nhiệm kỳ 2007-2009 TT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức vụ công đoàn Đảng viên Dân tộc Trình độ Học vấn Chính trị Chuyên môn I Ban chấp hành 1 Nguyễn Thị Vãng 1961 Nữ Chủ tịch X Kinh CĐ SC SP 2 Nguyễn Thị Uyên a 1958 Nữ Phó CT X Kinh CĐ TC SP 3 Nguyễn Thị Thuý 1970 Nữ Uỷ viên X Kinh TC SC SP 4 Lê Kim Lan 1959 Nữ Uỷ viên Kinh TC SP 5 Nguyễn Thị Dung 1977 Nữ Uỷ viên Kinh TC KT II Uỷ ban kiểm tra 1 Nguyễn Thị Thuý 1970 Nữ x Kinh CĐ SC SP 2 Vũ Mạnh Điệp 1975 Nam x Kinh ĐH SC SP 3 Nguyễn Thị Dậu 1980 Nữ Kinh CĐ SP T/M BCH Công đoàn cơ sở Nguyễn Thị Vãng

File đính kèm:

  • docnti lieu cong doan.doc
Giáo án liên quan