Bài làm kiểm tra cuối học kỳ II môn Địa lí - Trường tiểu học Phú Cường B

 Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng : ( đúng 1 câu 1 điểm )

Câu 1 : Dãy núi nào sao đây không thuộc châu Á ?

A. Hi-ma-lay-a

B. Côn Luân

C. Trường Sơn

D. An-pơ

Câu 2 : Châu Á có số dân đứng hàng thứ mấy trên thế giới ?

A. Đứng thứ 2 thế giới

B. Đứng thứ 3 thế giới

C. Đứng thứ 1 thế giới

D. Đứng thứ 4 thế giới

Câu 3 : Ngành sản xuất chính của đa số người dân châu Á là :

A. Công nghiệp

B. Nông nghiệp

C. Ngư nghiệp

D. Du lịch

 

doc2 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 11/10/2014 | Lượt xem: 628 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài làm kiểm tra cuối học kỳ II môn Địa lí - Trường tiểu học Phú Cường B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường : Tiểu học Phú Cường B Lớp : Năm /……………………………………………………… Họ và tên HS : ….................................... ................................................................ BÀI LÀM KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC : 2008 – 2009 Môn : Địa lí Lớp : Năm Thời gian : 40 phút ( không kể thời gian phát đề ) Điểm Họ và tên GV chấm thi Lời phê của giáo viên Số Chữ Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng : ( đúng 1 câu 1 điểm ) Câu 1 : Dãy núi nào sao đây không thuộc châu Á ? A. Hi-ma-lay-a B. Côn Luân C. Trường Sơn D. An-pơ Câu 2 : Châu Á có số dân đứng hàng thứ mấy trên thế giới ? Đứng thứ 2 thế giới Đứng thứ 3 thế giới Đứng thứ 1 thế giới Đứng thứ 4 thế giới Câu 3 : Ngành sản xuất chính của đa số người dân châu Á là : A. Công nghiệp B. Nông nghiệp C. Ngư nghiệp D. Du lịch Câu 4 : Châu Âu có diện tích là bao nhiêu ? A. 10 triệu km2 B. 11 triệu km2 C. 21 triệu km2 D. 22 triệu km2 Câu 5 : Dân cư châu Âu chủ yếu là người : A. Da vàng B. Da đen C. Da trắng D. Da ngâm Câu 6 :Châu Phi giáp với châu lục nào sau đây : A. Châu Á B. Châu Âu C. Châu Đại Dương D. Châu Mĩ Câu 7 : Châu Mĩ nằm trong đới khí hậu : A. Ôn đới B. Hàn đới C. Nhiệt đới D. Cả a , b , c đều đúng Câu 8 : Năm 2004 , châu Đại Dương có số dân là : A. 33 triệu người B. 43 triệu người C. 53 triệu người D. 63 triệu người Câu 9 : Thủ đô của Liên Bang Nga là : A. Pa-ri B. Luân Đôn C. Mát-xcơ-va D. Rô-ma Câu 10 : Liên Bang Nga có diện tích là bao nhiêu : A. 16 triệu km2 B. 18 triệu km2 C. 19 triệu km2 D. 17 triệu km2

File đính kèm:

  • docDia li.doc
Giáo án liên quan