Bài kiểm tra định kỳ lần IV Năm học 2010 – 2011 Môn: Toán - Lớp 2

Bài 1: : x 7 = 7+ 7 + 7+ 7 Số cần điền vào ô trống là:

 A. 7 B. 6 C. 5 D. 4

Bài 2: 1 giờ 15 phút= .phút Số cần điền vào chỗ chấm là:

 A. 60 B. 75 C. 72 D. 80

Bài 3: Kết quả tính 798 - 562 + 27 là:

 A. 236 B . 209 C. 84 cm D. 263

 

 

doc3 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 17/11/2014 | Lượt xem: 697 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra định kỳ lần IV Năm học 2010 – 2011 Môn: Toán - Lớp 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học Thượng Lâm Bài Kiểm tra định kỳ lần IV Năm học 2010 – 2011 Môn: Toán lớp 2 Họ và tên: ………………………………………………….. Lớp 2……. Điểm bài kiểm tra Bằng số:………… Bằng chữ:………. Giáo viên coi Chữ kí:……………………….. Họ , tên:……………………… Giáo viên chấm Chữ kí:……………………….. Họ , tên:……………………… Phần I: trẮC ngHIỆM(3đ) Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng Bài 1: : x 7 = 7+ 7 + 7+ 7 Số cần điền vào ô trống là: A. 7 B. 6 C. 5 D. 4 Bài 2: 1 giờ 15 phút= ......phút Số cần điền vào chỗ chấm là: A. 60 B. 75 C. 72 D. 80 Bài 3: Kết quả tính 798 - 562 + 27 là: A. 236 B . 209 C. 84 cm D. 263 Phần II TỰ LUẬN(7 đ) Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính 236 + 173; 258 - 125; 345 + 25; 5 81- 48 Bài 2. (1điểm) Tính 4 x 7 – 19 =...............................; 0 : 3 + 17 = ............................... .................................................... ........................................................... Bài 3: a/ (2 điểm). Lớp 2A có 32 học sinh, trong đó cósố học sinh là học sinh giỏi. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh giỏi ? b/ (1 điểm). Một cửa hàng, ngày thứ nhất bán được 135 gói kẹo, ngày thứ nhất bán được nhiều hơn ngày thứ hai 4 gói kẹo. Hỏi ngày thứ hai bán được bao nhiêu gói kẹo? Bài 5: (1điểm) Tìm một số có hai chữ số, biết rằng chữ số hàng chục nhỏ hơn số lớn nhất có một chữ số là 1 đơn vị, chữ số hàng đơn vị bằng chữ số hàng chục ?

File đính kèm:

  • docToan 2.doc
Giáo án liên quan