Bài giảng Tiết 29 - Bài 9: Báo cáo và kết xuất Báo cáo

MỤC TIÊU:

1. Kiến thức.

- Thấy được ích lợi của báo cáo trong công việc quản lý.

- Biết các thao tác tạo báo cáo đơn giản.

2. Kỹ năng.

- Tạo được báo cáo bằng thuật sĩ.

- Thực hiện được lưu trữ và in báo cáo.

3.Thái độ.

- Có thái độ nghiêm túc trong giờ học .

II. CHUẨN BỊ CHO BÀI DẠY

pdf13 trang | Chia sẻ: vivian | Ngày: 14/10/2015 | Lượt xem: 1581 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 29 - Bài 9: Báo cáo và kết xuất Báo cáo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ởi động Access B2: Mở CSDL QuanLi_HS Hs: thực hiện theo sự hướng dẫn của giáo viên * Khởi động Access và mở CSDL QuanLi_HS: - Nháy đúp vào biểu tượng Access trên màn hình nền - Chọn Open chọn CSDL QuanLi_HS Gv: đƣa ra Bài tập 1 trang 75. Từ bảng Hoc_Sinh trong CSDL QuanLi_HS, tạo một báo cáo để in danh sách các HS gồm: Họ tên, ngày sinh, địa chỉ. Nhóm theo giới tính (nam, nữ) và tính số học sinh nam, nữ (sử dụng hàm Count). Hs: chú ý để thực hiện Bài tập 1 trang 75. Từ bảng Hoc_Sinh trong CSDL QuanLi_HS, tạo một báo cáo để in danh sách các HS gồm: Họ tên, ngày sinh, địa chỉ. Nhóm theo giới tính (nam, nữ) và tính số học sinh nam, nữ (sử dụng hàm Count). Gv: 1. Tạo báo cáo - Thực hiện chuẩn các thao tác thực hiện tạo báo cáo - Thực hiện đúng tuần tự các bước theo hướng dẫn. - Hướng dẫn học sinh cách tạo báo cáo theo yêu cầu của bài tập (Bt1 trang 75) - Hướng dẫn cách gộp nhóm theo theo trường (Trường giới tính) - Hướng dẫn một số cách thực hiện các câu lệnh đơn giản sử dụng các biểu thức. - Nêu một số chú ý khi thực hành làm báo cáo. - Quan sát và hướng dẫn học sinh thực hành làm bài tập 1 trang 75 Hs: - Thảo luận theo nhóm. - Chú ý quan sát, nghe và thực hiện theo B1: Mở CSDL “Quanli_HS” B2: Nháy đúp vào Create report by using wizard. - Chọn bảng HOC_SINH làm nguồn dữ liệu. - Chọn các trường: Hoten, Ngsinh, Diachi, GT đưa vào báo cáo - Chọn trường GT để gộp nhóm - Sắp xếp tên theo bảng chữ cái - Chọn cách bố trí và trình bày - Đặt tên và nháy vào Finish Sử dụng hàm Count để đếm HS nam và nữ. Thêm ô Text Box vào phàn chân nhóm (GT Footer) và nhập: So nguoi: =(Count([GT]) Trường THPT Trần Bình Trọng Giáo án Tin học 12 Tổ: Tin Giáo Viên: Nguyễn Song Toàn hướng dẫn của GV, nếu có thắc mắc GV giải thích. Gv: Nhận xét và đánh giá cho điểm kết quả thực hành của HS qua bài tập 1 trang 75 Hs: Chú ý lắng nghe và rút kinh nghiệm. Bài tập 2 trang 75. Tạo báo cáo in danh sách học sinh khá (có điểm trung bình mỗi môn từ 6,5 trở nên) Gv: - Nêu yêu cầu của bài tập 2 và hướng dẫn học sinh cách thực hiện tạo báo cáo từ mẫu hỏi. - Thực hiện tạo mẫu hỏi học sinh khá, sau đó thực hiện tạo báo cáo từ mẫu hỏi. - Thực hiện từng bước và nêu rõ ý nghĩa và yêu cầu của cách thực hiện đó. - Hiển thị kết quả để học sinh làm theo. - Hướng dẫn học sinh làm bài tập 2 trang 75. - Trong quá trình thực hiện Gv giải thích rõ các yêu cầu của bài toán. - Quan sát học sinh thực hành và hướng dẫn Hs: - Thảo luận theo nhúm. - Chú ý quan sát, nghe và thực hiện theo hướng dẫn của GV, nếu cú thắc mắc GV giải thích. Gv: Nhận xét, đánh giá và cho điểm kết quả thực hành của từng nhóm học sinh. Hs: Nghe giảng, rút kinh nghiệm thực hành Bài tập 2 trang 75. Tạo báo cáo in danh sách học sinh khá (có điểm trung bình mỗi môn từ 6,5 trở nên) IV. Củng cố, dặn dò Nhận xét và đánh giá quá trình thực hành. - Giải đáp những vướng mắc của HS trong giờ thực hành. V. Nhận xét, rút kinh nghiệm ............................................................................................................................................................... .................................................................................................................................  Trường THPT Trần Bình Trọng Giáo án Tin học 12 Tổ: Tin Giáo Viên: Nguyễn Song Toàn Tiết PPCT: 32-33 BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 9: BÀI TẬP THỰC HÀNH TỔNG HỢP I. Mục đích, yêu cầu Củng cố các kĩ năng cơ bản sử dụng Access. II. Phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học – Sử dụng phương pháp làm việc theo nhóm để giải quyết vấn đề đặt ra của bài thực hành. – Phương tiện: o Gv: giáo án, SGK, SGV và chuẩn bị phòng máy cho hs thực hành o Hs: học bài và xem trước nội dung bài ở nhà. III. Nội dung bài mới 1. Kiểm tra sĩ số 2. Bài cũ: kiểm tra khi thực hành 3. Nội dung bài mới Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Bài tập 4/77 - Giới thiệu nội dung yêu cầu của bài tập: a. Hiển thị họ tên của một học sinh cùng với điểm trung bình của học sinh đó (VD: Trần Lan Anh) - Định hướng các bước và yêu cầu học sinh thực hành: B1: Khởi động Access B2: Mở CSDL Hoc_tap B3: Mở cửa sổ mẫu hỏi - Theo dõi nội dung yêu cầu để định hướng nhiệm vụ phải thực hiện. - Nháy đúp vào biểu tượng Access trên màn hình nền - Chọn Open chọn CSDL Hoc_tap - Chọn Queries trong cửa sổ CSDL Hoc_tap - Nháy đúp chuột vào Creat query in design view - Chọn bảng hoc_sinh, chọn Add, chọn bảng bang_diem, chọn Add, nhấn Close Trường THPT Trần Bình Trọng Giáo án Tin học 12 Tổ: Tin Giáo Viên: Nguyễn Song Toàn B4: Chọn bảng chứa dữ liệu - Bấm đúp vào trường Ho-dem, ten ở bảng hoc_sinh, truờng Diem_so ở bảng bang_diem B5: Chọn trường cần đưa vào mẫu hỏi - Trên dòng Criteria, cột Ho_dem nhập “Tran Lan” - Nháy nút trên thanh công cụ để chọn Totals - Trên dòng Totals, cột diem_so chọn Avg B6: Đặt điều kiện và đặt hàm thống kê - Quan sát và hướng dẫn học sinh thực hành. - Thực hiện thực hành theo hướng dẫn. Trường THPT Trần Bình Trọng Giáo án Tin học 12 Tổ: Tin Giáo Viên: Nguyễn Song Toàn B7: Thực hiện mẫu hỏi B8: Lưu lại - Kiểm tra kết quả của học sinh Đánh giá cho điểm - Nháy nút để được kết quả - Thực hiện theo hướng dẫn của GV b) Danh sách học sinh gồm họ và tên, điểm môn Toán trong một ngày (VD: 12/12/2007) - Định hướng các bước vào yêu cầu học sinh thực hành B1: Mở cửa sổ mẫu hỏi B2: Chọn bảng chứa dữ liệu - Thực hiện theo hướng dẫn của GV B3: Chọn trường cần đưa vào mẫu hỏi - Chọn bảng B4: Đặt điều kiện - Chọn các trường cho mẫu hỏi Trường THPT Trần Bình Trọng Giáo án Tin học 12 Tổ: Tin Giáo Viên: Nguyễn Song Toàn B5: Thực hiện mẫu hỏi - Kiểm tra kết quả của học sinh - Đánh giá cho điểm - Trên dòng Criteria, cột Ten_mon_hoc nhập “Toan”, cột Ngay_kiem_tra nhập ngày #22/08/2007# Trên dòng Show tắt dấu kiểm tại các cột Ten_mon_hoc và Ngay_kiem_tra c) Danh sách học sinh gồm họ và tên, điểm toán và sắp xếp theo ngày kiểm tra - Đặt điều kiện tại trường Ngay_kiem_tra như thế nào? làm thế nào để sắp xếp? - Yêu cầu học sinh về nhà tự làm Bài tập 5/77 Tạo báo cáo danh sách học sinh của từng môn gồm: Họ tên, điểm và tính điểm trung bình theo môn - Định hướng các bước và yêu cầu học sinh tự thực hành - Theo dõi nội dung yêu cầu và kết quả cần đạt được để xác định các thao tác phải thực hiện - Mở báo cáo ở chế độ thiết kế, chọn bảng, chọn hàm gộp nhóm, chọn kiểu trình bày của báo cáo, lưu báo cáo. + Trong cửa sổ CSDL hoc_tap, chọn report, bấm đúp chuột chọn Create report by wizard. Trường THPT Trần Bình Trọng Giáo án Tin học 12 Tổ: Tin Giáo Viên: Nguyễn Song Toàn B1: Mở đối tượng báo cáo B2: Chọn trường đưa vào báo cáo + Chọn bảng hoc_sinh, bấm đúp chuột vào trường Ho_dem, ten + Chọn bảng bang_diem, bấm đúp chuột chọn trường Diem_so + Chọn bảng Mon_hoc, Bấm đúp chuột chọn Ten_mon_hoc B3: Chọn trường gộp nhóm + Chọn Next + Chọn By Mon_hoc để gộp nhóm, chọn Next hai lần (có thể thay đổi cách hiển thị của báo cáo) B4: Chọn hàm tính trung bình cho cột điểm số + Chọn Summary Options.. Trường THPT Trần Bình Trọng Giáo án Tin học 12 Tổ: Tin Giáo Viên: Nguyễn Song Toàn + Chọn hàm Avg, chọn OK B5: Đặt tên và lưu báo cáo - Kiểm tra kết quả, yêu cầu học sinh thực hiện lại. - Sau đó đánh giá cho điểm + Chọn Next liên tiếp 3 lần + Gõ tên file nhấn Finish để lưu lại IV. Củng cố, dặn dò 1. Củng cố - Cách tạo báo cáo bằng Wizard - Cách tạo mẫu hỏi trên nhiều bảng - Thiết kế các mẫu hỏi thực hiện yêu cầu sau: + Hiển thị họ, tên của học sinh có điểm cao nhất, thấp nhất của môn Toán + Thống kê số lượng điểm cao nhất môn toán V. Nhận xét, rút kinh nghiệm ............................................................................................................................................................... .................................................................................................................................  Trường THPT Trần Bình Trọng Giáo án Tin học 12 Tổ: Tin Giáo Viên: Nguyễn Song Toàn Tiết PPCT: 34 BÀI TẬP I. Mục đích, yêu cầu – Học sinh ôn tập lại các thao tác tạo bảng, biểu mẫu. – Cách tạo liên kết giữa các bảng. II. Phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học – Phương pháp: làm việc theo nhóm, giải quyết vấn đề. – Phương tiện: o Gv: giáo án, SGK, SGV o Hs: ôn tập lại các thao tác tạo bảng, mẫu hỏi, biểu mẫu, báo cáo và cách tạo liên kết giữa các bảng trong CSDL. III. Nội dung bài mới Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung Gv: đưa ra bài tập cho hs thực hiện Gv: yêu cầu hs tạo CSDL có cấu trúc gồm 3 bảng MUONSACH, NGUOIMUON, SACH. Hs: tạo CSDL theo yêu cầu Tạo CSDL mới có tên là QUANLITV.MDB để quản lí việc mượn trả sách của thư viện nhà trường gồm 3 bảng có cấu trúc được mô tả như sau: a) Tạo các bảng có cấu trúc được mô tả như trên b) Thiết kế biểu mẫu để nhập dữ liệu cho ba bảng trên. c) Tạo liên kểt cho 3 bảng thông qua các trường khoá: - Bảng NGUOIMUON liên kết với bảng MUONSACH thông qua SoThe. - Bảng SACH liên kết với bảng MUONSACH thông qua trường MASACH. Trường THPT Trần Bình Trọng Giáo án Tin học 12 Tổ: Tin Giáo Viên: Nguyễn Song Toàn Gv: hướng dẫn học sinh tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu cho 3 bảng vừa tạo ở trên Hs: tạo biểu mẫu Gv: yêu cầu hs tạo liên kết giữa các bảng trên. Hs: tạo liên kết giữa các bảng theo yêu cầu đã đưa ra. Hình: Form mượn trả sách Hình: Form Người mượn Hình: Form Sách IV. Củng cố, dặn dò 1. Củng cố - Làm lại các thao tác trong bài tập. 2. Dặn dò - Ôn tập bài 7,8,9. V. Nhận xét, rút kinh nghiệm ............................................................................................................................................... 

File đính kèm:

  • pdfBai 9.pdf